hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata constructii case zugrav instalatii reparator gherla dej cluj kimbo pizza gherla livrare la domiciliu telefon fotograf gherla dej cluj craciun

balcon femeie rufe amenda

Primăria te amendează dacă scuturi cearșaful pe geam, dacă îți vede lumea rufele puse la uscat și dacă ai mașina murdară. Noile reguli și amenzile

Gospodinele care locuiesc la bloc și își scutură pe fereastră covoarele, cearșafurile sau păturile vor fi aspru pedepsite. Este cea mai recentă hotărâre a primăriei Gherla, votată de consilieri la ultima ședință.

Vor fi arși la portofel și cei care își pun rufele la uscat în public, care aruncă gunoaiele în alte locuri decât cele stabilite, cei care aruncă resturile de semințe și chiștoacele de țigară pe jos. Nu scapă nici cei care mâzgălesc zidurile sau statuile ori șoferii care își curăță mașinile pe spațiul public sau circulă cu ele murdare.

Noua hotărâre bagă în corzi și ADP-ul, instituție subordonată primăriei. Aceasta va fi penalizată dacă nu pune coșuri de gunoi suficiente și dacă nu le golește la timp.

O serie de amenzi sunt prevăzute și pentru agenții economici.

Lista cu noile reguli și amenzile este una foarte lungă.  Primăria a împuternicit polițiștii locali să constate astfel de fapte și să aplice amenzile. Banii încasați din amenzi vor ajunge la bugetul local.

FAPTELE PEDEPSITE ȘI AMENZILE

Fapte săvârșite de operatorii de salubritate, precum și de persoanele fizice și juridice:

1. nerespectarea programului de curățenie stradală sau a spațiilor verzi, sub aspect cantitativ și calitativ, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
2. nerespectarea obligației de dotare cu coșuri de gunoi stradale și neîntretinerea acestora, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei;
3. neîndeplinirea obligației de evacuare periodică și în conformitate cu necesitățile zonei, a deșeurilor de la punctele gospodărești, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei;
4. nerespectarea orarului de colectare a deșeurilor menajere, stabilit de primărie, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
5. neîntretinerea în perfectă stare de curățenie a punctelor gospodărești și a terenurilor aferente, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei;
6. neasigurarea unui număr suficient de recipienți gospodărești, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
7. nerespectarea graficului de evacuare a deșeurilor de volum din locurile special amenajate și a resturilor vegetale rezultate în urmă lucrărilor de întreținere a spațiilor verzi, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei;
8. transportul deșeurilor menajere în alte mijloace de transport decât cele omologate, închise și etanșe, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;
9. neafișarea, la punctul de colectare a deșeurilor, a tăbliței de informare cu denumirea firmei, graficul de ridicare a deșeurilor menajere, asociațiile de proprietari arondate și numărul de contact pentru semnalarea unor probleme, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei;
10. desfășurarea activității de colectare și evacuare a deșeurilor menajere de către agenții economici neabilitați de către Consiliul Local al municipiului Gherla, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;
11. depozitarea deșeurilor la alte puncte de colectare decât cele special amenajate și destinate respectivei categorii de folosință, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;
12. depozitarea de deșeuri de orice fel și umpluturi de pământ, moloz, betoane şi resturi de materiale pe terenurile proprietate privată și pe domeniul public și privat al statului, fără acordul de mediu și cel al Serviciului de Urbanism, cu amendă de le 1000 lei la 2500 lei;
13. transportul deșeurilor și materialelor de orice fel cu mijloace de transport neacoperite cu plasă sau prelată de protecție cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
14. nedetinerea unui contract valabil încheiat, cu un agent specializat, abilitat de Consiliul Local al municipiului Gherla, pentru serviciul de evacuare a deșeurilor menajere și industriale, la fiecare proprietate și punct de lucru, inclusiv cele închiriate, cu amendă de la 500 lei la 2000 lei;
15. murdărirea carosabilului de către autovehiculele și vehiculele care ies din șantiere, din curți, incinte sau drumuri de câmp, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
16. neasigurarea curățeniei pe trotruare, rigole și partea carosabilă a străzii sau drumului din dreptul clădirilor și proprietățiilor pe care dețin, folosesc, inclusiv căi de acces și parcări, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei pentru persoane fizice și de la 1000 lei la 2500 lei pentru persoane juridice.

Fapte săvârșite cu încălcarea normelor privind conservarea unui mediu curat și sănătos în spațiile urbane de locuit, de către asociațiile de proprietari, persoane fizice și juridice

1. neefectuarea lucrărilor de curățenie și întreținerea a terenurilor, spațiilor verzi, căilor de acces, parcărilor, zonelor din preajma garajelor, punctelor gospodărești și de îndepărtare a zăpezii și a gheții de pe trotruarele și aleile aflate în imediata apropiere a imobilelor pe care le dețin sau în care își desfășoară activitatea, astfel încât acestea să fie în permanență curate, cu un aspect corespunzător și îngrijit, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
2. neafișarea de către reprezentanții asociațiilor de proprietari la intrare în bloc, într-un loc vizibil, a datelor de identificare ale asociației de proprietari, respectiv numărul de telefon al reprezentantului asociației, cu amendă de la 200 lei la 500 lei;
3. neafișarea pe imobil a plăcuțelor cu adresa imobilului, puse la dispoziție de Serviciul Urbanism în mod gratuit, cu amendă de la 200 lei la 500 lei;
4. scuturatul obiectelor (covoare, pături, fețe de masă etc.) de pe balcoanele sau ferestrele imobilelor colective, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
5. expunerea la vedere a rufelor puse la uscat, cu amendă de la 100 lei la 500 lei;
6. aruncarea pe geam a resturilor menajere, obiectelor și lichidelor, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
7. producerea de disconfort prin depozitarea deșeurilor de orice fel în apartamentele și părțile comune din blocurile de locuințe, respectiv în clădirile folosite de mai multe persoane (proprietari sau chiriași), precum și în curțile sau grădinile colective, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
8. neefectuarea dezinsecției și deratizării imobilelor, curților și terenurilor aferente, de două ori pe an sau de câte ori este nevoie, cu amendă de la 600 lei la 1000 lei;

Fapte săvârșite cu încălcarea normelor privind asigurarea unui ambient civilizat în spațiile publice, de către instituții publice, agenți economici, precum și persoane fizice și juridice

1. neluarea măsurilor de efectuare și întreținere a curățeniei de către proprietar sau administrator în gări, autogări, precum și în stațiile de îmbarcare/debarcare a călătorilor, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;
2. neluarea de către organizator a măsurilor de efectuare și întreținere a curățeniei, la locurile de desfășurare a activităților distractive, concertelor, adunărilor publice sau a altor forme de manifestări publice, atât în timpul desfășurării cât și imediat după încheierea acestora, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;
3. neasigurarea condițiilor de igienă și curățenie de către proprietar sau administrator, în localurile de alimentație publică, cinematografe, instituții de cultură, zone de agrement, baze sportive etc., cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
4. neluarea măsurilor de asigurare a curățeniei trotuarelor prin îndepărtarea substanțelor uleioase de către agenții economici care desfășoară activități de tip fast-food, patiserie, plăcintărie și alte activități similare, cu amendă de la 1000 lei la 1500 lei;
5. lipsa recipienților de colectare a deșeurilor la punctele de lucru ale agenților economici, persoane fizice sau juridice, care desfășoară activități de comerț stradal sau de tip fast-food și/sau similare, precum și nemenținerea curată a recipienților și a trotuarului din zona punctului de lucru, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
6. neluarea măsurilor de menținere în perfectă stare de curățenie a zonei din jurul punctelor de vânzare și a meselor folosite pentru activități specifice în piețe agro-alimentare, târguri și oboare, precum și în alte locații autorizate temporar pentru desfășurarea activității de comercializare a unor produse, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
7. nedetinerea de către administratorii piețelor, târgurilor și oboarelor a contractului valabil pentru evacuarea ritmică a deșeurilor specifice acestor activități de comerț (deșeuri menajere, ambalaje, lăzi etc.), respectiv neluarea măsurilor necesare întreținerii curățeniei în incinta și în apropierea acestora, cu amendă de la 2000 lei la 2500 lei;
8. deversarea de reziduuri lichide, ape reziduale, uleiuri sau lubrifianți pe domeniul public și privat al statului, pe terenuri proprietate privată, în ape curgătoare sau lacuri, precum și pe terenurile din imediata vecinătate a acestora, cu amendă le la 1000 lei la 2500 lei;
9. aruncarea pe domeniul public și privat al statului a resturilor de semințe, a mucurilor de țigară sau a ambalajelor etc., cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
10. murdarirea fațadelor și a statuilor cu desene și inscripții tip graffiti, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
11. neîntreținerea în perfectă stare de curățenie a drapelurilor României și ale Uniunii Europene, arborate pe imobile, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
12. neîntreținerea în perfectă stare de curățenie și siguranță a panourilor publicitare amplasate pe domeniul public sau privat al statului, de către firmele de publicitate și utilizatori, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
13. ocuparea prin depozitări de materiale, ambalaje, mărfuri sau obiecte fără plata taxei legale a suprafeței trotuarelor, rigolelor, părții carosabile a drumurilor, a zonelor verzi sau a altor terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;

Fapte săvârșite cu încălcarea normelor privind protejarea domeniului public sau privat al statului și al amenajărilor acestuia, de către persoane fizice sau juridice

1. exploatarea în alte scopuri (parcări, grădini de zarzavat sau alte amenajări) a spațiilor verzi, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
2. arderea deșeurilor (cauciucuri și cabluri, resturi lemnoase, vegetație uscată etc.) pe domeniul public și privat al statului sau pe terenuri proprietate privată, cu amendă de la 600 lei la 1000 lei;
3. degradarea sau deteriorarea gazonului, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
4. degradarea sau deteriorarea gardului viu, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
5. tăierea sau deteriorarea arborilor, arbuștilor ornamentali, cu amendă de la 500 la 1000 lei;
6. degradarea sau deteriorarea spațiilor amenajate cu flori, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
7. degradarea sau deteriorarea jardinierelor cu flori, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
8. degradarea sau deteriorarea mormintelor sau coroanelor de pe morminte, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
9. degradarea sau deteriorarea statuilor, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
10. degradarea sau deteriorarea trotuarelor, aleilor, căilor de acces aparținând domeniului public sau privat al statului prin activități de orice fel, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
11. degradarea sau deteriorarea oricăror dotări ale domeniului public și privat al statului (aparate de joacă pentru copii, stâlpișori, fântâni, etc.), cu amendă de la 500 la 2500 lei;
12. curățarea sau spălarea autovehiculelor, precum și a covoarelor/mochetelor, pe spații aparținând domeniului public sau privat al statului (trotuare, alei, platforme situate în fața garajelor, parcări, carosabil, zone de agrement, cursuri de apă, lacuri, etc.), cu amendă de la 500 la 1000 lei;
13. degradarea sau deteriorarea zonelor verzi prin circulația sau staționarea animalelor, cu amendă de la 500 la 1000 lei;
14. deversarea apelor din spălătorii auto sau rezultate din alte activități industriale, pe domeniul public sau privat al statului, cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei;
15. neluarea măsurilor de conservare și reparare a imobilelor și împrejmuirilor deteriorate, cu amendă de la 500 lei la 2500 lei;
16. neluarea de către proprietari a măsurilor de racordare a imobilelor la rețeaua de canalizare stradală existentă sau la rețeaua nou intrudusă pe străzile în curs de modernizare, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
17. nedeținerea unei micro-stații de epurare sau a unei fose septice (etanșă, vidanjabila, care să nu permită deversarea apelor uzate pe sol sau subsol) la imobilele și gospodăriile situate pe străzile care nu au rețea de canalizare stradală, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;
18. neefectuarea operațiunilor de vidanjare a foselor septice sau a microstației de epurare, prin intermediul unor firme specializate, ori de câte ori este nevoie, de către proprietarii sau utilizatorii imobilelor, cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei;
19. neîntreținerea de către persoanele fizice și juridice a stării de curățenie a terenurilor și a spațiilor verzi aferente imobilelor pe care le dețin sau în care funcționează, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
20. neîntreținerea de către persoanele fizice și juridice în perfectă stare de curățenie a fațadelor, geamurilor, vitrinelor și reclamelor publicitare aparținând imobilelor în care locuiesc sau în care își desfășoară activitarea, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
21. neasigurarea igienei și curățeniei imobilelor deținute sub orice formă, prin activități permanente de salubrizare, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
22. neluarea de către deținătorii de animale de companie a măsurilor de îndepărtare a reziduurilor provenite de la acestea, pe domeniul public și privat al statului, cu amendă de la 400 lei la 1000 lei;
23. neluarea măsurilor de împrejmuire și de menținere în perfectă stare de curățenie a terenurilor pe care le dețin sau le utilizează sub orice formă, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
24. neîntreținerea în stare bună de funcționare a instalațiilor interioare și exterioare aferente imobilelor deținute (apă potabilă, canalizare, energie electrică, gaz metan etc.) și a branșamentelor, cu amendă de la 500 lei la 2000 lei;
25. nedeținerea sau întreținerea necorespunzătoare a sistemelor de colectare și dirijare a apelor pluviale, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
26. neluarea măsurilor de întreținere a garajelor (reparat, vopsit, etc.) amplasate pe domeniul public sau privat al statului, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
27. neîntreținerea autovehiculelor parcate pe domeniul public sau privat al statului, în stare coraspunzatoare de curățenie, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei.

Fapte săvârșite de persoane fizice și juridice, cu încălcarea normelor privind organizarile de șantier

1. transportul materialelor de construcții și a deșeurilor rezultate de la lucrările de construcții cu autovehicule neacoperite cu prelate, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
2. împrejmuirea necorespunzătoare a organizarilor de șantier și lipsa tăbliței cu numele/denumirea și adresa executantului lucrării, cu amendă de la 500 lei la 1000 lei;
3. neasigurarea curățeniei în incinta șantierelor și în apropierea acestora, cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei;
4. neprotejarea cu plasă de protecție a imobilelor la care se execută lucrări de construcții, de renovare, sau alte lucrări producătoare de praf (șlefuirea pietrei sau marmurei, tăieri cu flexul etc.), cu amendă de la 1000 lei la 2000 lei.

Impiedicarea ori sustragerea de la efectuarea controlului, prin interzicerea accesului organelor de control abilitate sau prin neprezentarea documentelor și a actelor solicitate, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1000 lei la 2500 lei, s-a mai hotarat la primărie.

Pentru degradările aduse domeniului public sau privat al municipiului Gherla, pe lângă sancțiunea contravențională, se vor achita și despăgubiri.

video – discuțiile si votul din consiliul local pe acest subiect

sus(16)jos(67)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

5 comentarii

 1. ... avem certitudinea ca R.A.D.P.-ul va împrăştia în continuare gunoaie pe lângă tomberoanele noastre selective ( chiar cu scopul de a fi amendaţi tot noi cetăţenii), aşa că faceţi bine şi ne daţi o listă cu toate firmele/agenţii specializaţi, abilitaţi de Consiliul Local al municipiului Gherla, pentru serviciul de evacuare a deșeurilor menajere și industriale... sau doriţi să mâncaţi doar voi gunoaiele noastre, alţi neavând loc de voi, că rahatul dat tot vouă îi platim mai scump ca apa de băut, doar ea contorizată, deşi nu toată se duce la canal...

  sus(57)sus(1)
 2. Lucrează primăria, lucrează! E mai tare ca primarul Vasile din „Las Fierbinți”. :D )))))))))

  sus(46)sus(3)
  • Pentru cainii care se plimba prin centru oare cine va fi amendat daca se vor c...a pe iarba din parculet? Primaria? Sau va trimite primarul pe cineva sa curete ca tot avem city manager si RADP si doua consiliere personale faine (sa te tot uiti la ele)? (22. neluarea de către deținătorii de animale de companie a măsurilor de îndepărtare a reziduurilor provenite de la acestea, pe domeniul public și privat al statului, cu amendă de la 400 lei la 1000 lei)????

   sus(28)sus(2)
   • baaai...Armenopolis23 cred ca nu ai citit atent...era vorba de proprietarii de animale de companie.....cainii din centru nu au proprietari...de fapt cred ca noi oamenii suntem ,,proprietarii,,acelor caini prin abandon ca doar nu au cazut din nori...nu?..zic eu.....

    sus(8)sus(8)
    • ... Gicule, n-ai simţul umorului, fie el şi unu negru... cineva se îmbogăţeşte din ce ar trebui să hrănească acei câini comuni(şti), din mâncarea asistaţilor (sigur, doar votanţi comunişti) şi în general din banii noştri, ai gherlenilor, se îmbuibă nişte trântori... mai mult sau mai puţin roşii la cur(riculum)... vite!...

     sus(28)sus(2)

Lasă un răspuns