taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj locuri de munca angajare gherla dej cluj supercom sofer muncitor
gherla 1945 rusi

Cum era la Gherla după război – documente secrete

După cel de-al doilea război mondial, orașul Gherla era scufundat într-o sărăcie cruntă. Mai multe clădiri din oraș fuseseră bombardate, în octombrie 1944, inclusiv vechea primărie. Vechea administrație fugise în Ungaria și luase cu ea documente și acte publice, inclusiv de la Judecătorie, atăt de necesare pentru desfășurarea activității. Nu se găseau produse de primă necesitate, iar comuniștii se pregăteau să preia puterea, sprijiniți și instruiți de ruși.

Din arhivele acelor vremuri, iese la lumină un document secret, întocmit de administrația de atunci – primar, secretar, șeful poliției. Documentul este reconstituit parțial și în el se vorbește despre aspectele politice, sociale, economice din Gherla și permite, după mai bine de 70 de ani, să ne facem o idee despre situația reală din acel moment.

***

Ca urmare a ordinului Domniei-Voastre nr.8639/1945, avem onoare a Vă raporta situația orașului Gherla, din următoarele puncte de vedere:

Politic

Acest oraș a fost eliberat la data de 14 octombrie 1944. După această dezrobire, din punct de vedere politic a urmat o perioada de completă inactivitate, care a durat cca. 2 luni.
Prima mișcare politică a fost înjghebarea tuturor românilor într-un bloc democratic. Această organizație nefiind corespunzătoare spiritului vremurilor noi, a fost dizolvată de comandamentul Sovietic militar al județului Someș. După acest act de dizolvare a urmat o perioada de pasivitate.

Prima mișcare de grupare politică serioasă s-a observat printre conlocuitorii unguri, care au înființat gruparea locală ungurească cu numirea de atunci MADOSZ (Uniunea Oamenilor Muncii Maghiari din Romnânia, n.r.), care s-a transformat în Uniunea Populară Maghiară de azi. În această organizație au intrat toți intelectualii, meseriași și comercianți unguri, care, prin exteriorizarea în cadrul acestei organizații, au căutat conservarea și consolidarea intereselor lor vitale și naționale.

A două înjghebare politică a fost întemeierea Frontului Plugarilor. La început au intrat în această organizație numai plugari, mai târziu și intelectualii români, cu o mică excepție, care în același timp, printr-un act solemn au depus declarații de adeziune și de spriiinirea F.N.D.-ului.
Aproape concomitent cu aceasta (…) printre membrii săi un număr însemnat de intelectuali români, unguri, meseriași și muncitori. Acest partid azi se găsește la (…)

Paralel cu aceste (…) ființă: „Apărarea Patriotică”, „Sindicatele Profesionale”, „(…)”, „Partidul Social Democrat” și „Uniunea Patrioților”.

Din cauza refuzului, nu suntem în situație de a raporta numărul membrilor acestor organizațiuni politice.

Comisariatul de poliție veghează în primul rând ordinea publică. Acest comisariat este compus din șeful, secretarul și 4 gardieni, dintre care jumătate poate face serviciu, restul e în repaus. Deși acest oraș este caracterizat de liniște, totuși găsim motivat ca acest comisariat comprimat sub minimul posibil nu este chemat și nu e în posibilitate să garanteze ordinea publică. Acest efectiv redus este ajutat de o echipa de polițiști auxiliari recrutați dintre cetățenii orașului, care fac patrulari în cursul nopții, însă nu ne poate asigura garanția pe care trebuie să ne-o ofere o poliție și credem că suntem în asentimentul populației întregi a orașului Gherla, solicitând cu insistență intervenția Domniei-Voastre, să se sporească efectivul acestui comisariat, ca să fie potrivit chemării.
Un singur ofițer de poliție este imposibil că să poată adresa acte de constatări, să instrumenteze cercetările, să dirijeze serviciul, să primească publicul etc.

Starea de spirit

În acest oraș predomină o liniște și starea de spirit este satisfăcătoare. Locuitorii își văd de treburile lor și se observă o remediere lentă a refacerii distrugerilor provocate de război din toamna anului 1944.
Legile și regulamentele sunt bine primite și executate și avem credință că se va normaliza viață economică.

Aprovizionarea

Populația orașului Gherla, începând din 15 octombrie 1944, este aprovizionată prin biroul economic al primăriei. Acest birou se îngrijește de alimentarea populației cu pâine, făină, combustibil, geamuri, petrol și alte produse de primă necesitate. Aprovizionarea cu carne este satisfăcătoare, întrucât se taie vite la abator, sacrificate din necesitate.
Se simte însă o lipsa totală de talpă și de piele pentru material de ghete și pantofi. De asemenea e nevoie de aprovizionare urgență a populației cu materiale de îmbrăcăminte, zahăr, bumbac și altele asemănătoare.

Economia și comerțul

În toamna anului 1944, datorită războiului și consecințelor acestuia, precum a timpului nepotrivit, s-au făcut prea puține însămânțări de grâu de toamnă și alte păioase de toamnă. Insămânțările de grâu de primăvară sunt prea puține.
Grâul de toamna este rar și plin cu buruiene. Se va simți o criză de pâine. Celelalte însămânțări de primăvară sunt satisfăcătoare.
Reforma agrară s-a desăvârșit, cei împroprietăriți au lucrat pământurile lor și sperăm că recolta de pământ va fi abundentă și astfel se va ameliora lipsa de grâu.
Numărul vitelor este cam căzut în urma vânzărilor făcute alimentării armatelor combatante, dar încă este satisfăcător. Se simte mai pronunțată lipsa porcinelor, însă acest lot se va reface mai ușor.
Comerțul în perioada întâi a refacerii a stagnat cu desăvârșire, azi este însă în dezvoltare și linia ferată fiind refăcută, sperăm o îmbunătățire îmbucurătoare. Este o mare nevoie de punerea în funcțiune a cooperativei, care în afară de scopul principal de a aproviziona populația cu diferite mărfuri, este chemată să formeze prețurile pieței și să facă să înghețe aceste prețuri.

Se simte nevoia numirii organului de control pentru înfrânarea speculei. Potrivit legilor economice, au drept de a adresa acte de dare în judecată șeful comisariatului și primarul, precum și organele de control special încredințate.
Precum am schițat mai sus, șeful comisariatului este supraîncărcat cu alte chestiuni din atribuția poliției, asemenea și primarul, numirea oraganului de control este cât se poate de dorit.

În acest oraș sunt următoarele fabrici:
Fabrica de spirt cu un randament important, fabrica de mezeluri, cam puțin activă datorită prohibitiunilor de tăierea bovinelor și porcinelor, două teascuri de (…) productive, fabrică de cărămidă, care duce lipsa de carburant, de asemenea o uzină de cherestea în nefuncțiune, datorită lipsei de material, o fabrică de in și una de țesut. Aceste două din urmă vor fi puse în funcțiune în curând.
Sunt mai mulți țesători de covoare orientale, această industrie a fost foarte productivă în trecut. Azi duc lipsă de material și activitatea lor s-a redus la reparații neînsemnate.
Muncitorii nu prea au ocazii de lucru, în special cei de construcții, dat fiind faptul că materialul de cherestea lipsește cu desăvârșire, la fel cimentul, sticla, țiglele. Ținem să remarcăm că în acest oraș sunt mai mulți zidari, lemnari, zugravi etc. muncitori din branșa construcției și aceștia în alți ani primăvară plecau în grupuri mari la București, Constanța, Ploiești etc., de unde se reîntorceau cu capitaluri economisite la sfârșitul sezonului. Azi nu prea sunt organizați și se rețin de la deplasări, sporind prin aceasta șomajul din branșa lor.

Organizarea, încadrarea și funcționarea aparatului administrativ

Organizarea aparatului administrativ nu s-a terminat definitiv. Birourile lucrează la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor primăriei Gherla. Acest regulament este în faza de anteproiect și mai lipsesc unele revizuiri neînsemnate, reclamate de schema întocmirii administrației. Ministerul Afacerilor Interne, prin ordinul Nr. 15.214 din 5 iulie 1945, înregistrat la noi la 11 iulie curent, a aprobat încadrarea funcționarilor.
Administrația acestei primarii funcționează fără întrerupere din 15 octombrie 1944 și cât s-a putut am căutat să facem punte între administrația tranzitorie maghiară și cea română.

În prima faza a perioadei de la data eliberării acestui oraș am avut greutăți enorme, întrucât însăși clădirea administrativă a primăriei a suferit mari avarii, în urma bombardarii aeriene din 10 octombrie 1944.
Primăria n-a dispus decât de o singură mașină de scris, de imprimate și de alte necesități de birou. Administrația orașului acum se găsește în faza de terminare a reorganizării întregului aparat administrativ.
Ținem să menționăm că biroul de stare civilă nu este înzestrat cu registre și imprimate necesare. Comanda am făcut-o, dar expedierea întârzie. Credem că ar fi necesar să se centralizeze pe județ toate nevoile de registre și acte de stare civilă și să se facă o comandă comună.
Credem că raportul nostru n-ar fi complet să nu facem o mică privire asupra altor necesități în conexitate cu viața economică și financiară, stânjenită de unele defecțiuni ale altor instituții.

Judecătoria de pace mixtă din Gherla nu dezvoltă nici o activitate. Însăși clădirea se găsește într-o stare deplorabilă, Cărțile funciare și toate registrele și hărțile, însăși actele originale aflate în curs de rezolvare până în luna septembrie 1944, apoi toate procesele verbale, dosarele succesorale, testamentele publice și actele juridice cuprinse în acte notariale, registrele etc., din biroul notarului public din Gherla, au fost expediate în partea Transdanubiană a Ungariei. Aceste acte, în urma cercetărilor întreprinse de noi, am aflat că se găsesc depozitate la judecătoria din Szombathely.

Este o nevole urgentă să se readucă aceste acte, fără de care judecătoria n-ar putea să dezvolte decât o activitate redusă, iar biroul notariatulul public deloc. Este o mare importanță redobândirea acestor acte și din punct de vedere economico-financiar. Creditul ipotecar stagnează cu desăvârșire. Mutațiunile tabulare nu se pot face, fapt ce anihilează circulația imobiliară, în urma căreia fiscul de asemenea pierde mult.

Această chestiune nu este numai locală, întrucât circumscripția judecătoriei Gherla cuprinde în întregime plasa Gherla inclusiv cu acest oraș, precum cca. 17 comune din plasa Chiochiș. Circumscripția teritorială a biroului notariatului public are două plase complete.
Este o nevoie urgentă de reînceperea activității justiției și a reda credință solicitatorilor în justiția românească. Soluționările prompte ale diferitelor conflicte pe teren civil, comercial și penal, este un mijloc propriu de canalizare a (…) printre cei pricinați.
Drept propunere, cerem ca să binevoiti a interveni la Ministerul Justiției de ordonarea reînceperii activității instanțelor judecătorești.

Dat fiindcă acest oraș, din toamna anului 1944 a rămas complet izolat, în urma distrugerii pădurilor, atât de pe șosea cât și de pe linia ferată, comunicația este foarte anevoioasă, în special partea nordică a județului.

Considerând că orașul Gherla are mai multe instituții publice, școli secundare etc., regiunea noastră nu este bogată în produse forestiere, ar fi de dorit că șefii acestor autorități și directorii școlilor să se preocupe mai serios cu chestiunea aprovizionării instititiunilor lor cu combustibil.
Încă din luna aprilie am pornit din inițiativa noastră cu o campanie de procurare a combustibilului necesar, însă această acțiune reclamă o investiție însemnată, de care capital noi nu dispunem.
Întârzierea procurării acestui combustibil (…) și este de temut să nu ne găsească iarnă într-o criză plină de lemne.
Spre a ameliora această situație deficitară, ar fi de dorit, și însăși Prefectura să intensifice ca șefii autorităților să se îngrijească la timp de fonduri pentru plata combustibilului.

Spre a ameliora situația izolării în care se găsește acest oraș, se simte nevoia construirii cel puțîn a unui pod în dreptul abatorului comunal, care ar face să împartă distanța produsă de lipsa podurilor la intrare și la ieșire, totodată acest singur pod până la alte vremuri mai potrivite n-ar reclama cheltueli duble.

Gherla, la 18 iulie 1945

PRIMAR: dr. Șt. Boitor                                   SECRETAR: dr. Al. Todoran

primarie gherla 1945

stampila gherla 1945 comisariat

 

foto: administrația locală din Gherla, în centrul orașului, 1945

sus(40)jos(3)

Lasă un răspuns