taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
bloc hasdatii gherla calin petean

Blocul de pe Hășdății din nou la vot, echipamente WiFi în școli și parc, ce se mai votează

Joi, 28 mai, de la ora 16, are loc la Casa de Cultură din Gherla ședința ordinară a consiliului local.

Pe ordinea de zi revine un proiect controversat, cel al construirii unui bloc de locuințe pe strada Hășdății. Locuitorii din zonă se opun construcției, care le-ar afecta intimitatea, ar aglomera traficul în zonă și ar suprasolicita rețeaua de canalizare, după cum au reproșat la ședințele anterioare.

Inițiatorul proiectului a obținut toate avizele necesarte construcției, iar consilierii au fost puși până acum în situația de a vota în favoarea cetățenilor nemulțumiți sau a solicitantului. Consiliul local riscă o acționare în judecată dacă nu aprobă proiectul, care are autorizațiile necesare.

Proiectul ordinii de zi

1.Referat și proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație al ADP Gherla și stabilirea atribuțiilor Comisiei de selecție.

Având în vedere hotărârea AGA a ADP Gherla SA privind declanșarea procedurii de selecție, în conformitate cu art. 29, alin. 3, din O.U.G nr. 109/2011, a membrilor consiliului de administrație a ADP Gherla SA, se impune constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA.
În acest sens s-a întocmit un proiect de HCL privind constituirea comisiei de selecție în vederea numirii membrilor consiliului de administrație al ADP Gherla SA

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării imobilului din Gherla, sat Băița FN (teren și construcție, fosta magazine CAP Hășdate).

In urma aprobarii referatului de necesitate 13018 din data de 17.10.2019 precum si a comenzii aprobate cu nr. 13566 din data de 29.10.2019, a fost demarată o lucrare de către SC TOPO SURVEI SRL, care privește reglementarea în teren și prima înscriere în cartea funciară a parcelelor de teren și construcției-magazie aferentă, din localitatea. Gherla, sat Băița FN.

Urgența acestui demers rezultă din dorința Municipiului Gherla de a reglementa și a intra în legalitate cu terenul și construcția-magazie, astfel încât să corespundă situației din teren și în concordanță cu vecinătățile existente, găsirea unei noi căi de acces după ce calea utilizată a fost închisă de proprietar. Totodată, există o solicitare pentru închirierea/concesionarea imobilului în discuție, care la această dată nu are nici o destinație.
În urmă măsurătorilor efectuate la fața locului și după consultarea situației topografice existente, se constată următoarea:
– Parcelă de teren măsurată are o suprafață de 2170 mp față de 1700 mp existenți scriptic, incluzând și drumul de acces care face posibilă folosirea proprietății. Terenul se află înregistrat în domeniul privat al Municipiului Gherla, în loc. Băița FN, având că vecinătăți la N-drum, la S-vecin, la E- CAD 55112 și CAD 55352, la V- CAD 55004 și CAD 55005, cu categoria de folosință curți construcții;
– Pe parcela de teren prezentată este edificată o construcție-magazie în anul 1980, în suprafață de 144 mp, cu fundație de beton și zidărie de cărămidă, șarpantă de lemn acoperită cu țiglă.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea implementării Mecanismului pentru Interconectarea Europei (MIE) WiFi4EU.

Inițiativa WiFi4EU este un demers european care presupune măsuri menite să răspundă nevoilor crescânde în materie de conectivitate în spațiul virtual ale colectivităților, atât în context general cât și în contextul specific actual (măsurile privind prevenirea Pandemiei)

Această inițiativă oferă municipalităților posibilitatea de a solicita finanțarea pentru instalarea de echipamente WiFi în spațiile publice, în vederea accesului gratuit al cetățenilor la internet, în valoare de 15.000 euro.

Autoritatea executivă a accesat această finanțare, încheiată prin finalizarea Acordului de Grant Nr. INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/006094 – 040534, încheiat între Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA), în calitate de finanțator și Municipiul Gherla, în calitate de beneficiar al finanțării.

Pentru implementarea proiectului, respectiv accesarea finanțării, este necesară aprobarea Consiliului Local al Municipiului Gherla, în vederea instalării pe domeniul public al echipamentelor WIFI.

Locațiile propuse

Nr. Crt.

Obiective / Adresa

Necesar nr. echipamente AP exterioare

Necesar nr. echipamente AP interioare

Instalarea si montarea echipamentelor WIFI se vor face pe:

1.

Primăria Gherla – Str. Bobîlna nr. 2

1

2

Clădire primărie și coridoare primărie

2.

Piata agroalimentară – Str. Cloșca / Trandafirilor

1

Stâlp iluminat

3.

Liceul Ana Ipătescu – Str. 1 Decembrie 1918 nr. 20

2

2

Clădire liceu, sala de sport, coridor școală

4.

Liceul Maghiar – Str. Fermei nr. 31

1

1

Clădire liceu, hol liceu

5.

Liceu Petru Maior – Str. Bobîlna Nr. 36

2

Clădire liceu și stâlp iluminat

6.

Liceul Tehnologic – Piața Libertății nr. 5

2

Clădire liceu

7.

Parcul Mic (centrul orașului) – Piața Libertății – Str. Bobîlna – Str. Avram Iancu

2

Stâlp iluminat

8.

Parcul Mare (zona foișor și locul de joacă)- Stadion – Str. Parcului

3

Stâlp iluminat și clădire stadion

9.

Autogară – Str. Romană nr. 2

1

Stâlp iluminat/Clădire

10.

Gară – Str. Gării nr. 6

1

Stâlp iluminat

4.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor la COMPANIA DE APĂ SOMES SA în vedere reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 03.06.2020.

Prin adresa cu nr.6593/07.05.2020, Compania de Apă Someș SA a comunicat Municipiului Gherla convocatorul ședinței ordinare din data de 03.06.2020, în vederea mandatării reprezentantului consiliul local în Adunarea Generală a Acționarilor pentru reprezentarea intereselor Consiliului local. Se propune mandatarea consilierului Roman Mihai.

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării datelor de carte funciară pentru imobilul înscris în C.F. 53238 Gherla, cu nr. topo. 596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, str. Armenească nr. 2, din municipiul Gherla, județul Cluj.

Pentru asigurarea unei evidențe exacte și complete a situației juridice a imobilului înscris în CF 53238 Gherla top.596/1, aferent Cantinei de Ajutor Social, imobil situat pe str. Armenească nr.2, Primăria Municipiului Gherla a început demersurile în vederea întocmirii documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară.

Cantina de Ajutor Social este cuprinsă în inventarul domeniului public al municipiului Gherla la nr. 45 cod clasificare 1.6.2 , elemente de identificare St=490mp, Sc=238,3mp, str. Armenească nr.2. Este în prezent înscrisă în CF 488 nr.top 596/1, Statul Român, aprobat prin HG 969/2002, Anexa 4.

În urma elaborării documentației de către PROIECT TOPO SRL prin P. D. Z. persoană fizică autorizată, s-a constatat în urma măsurătorilor că suprafața terenului este de 439 mp, suprafața construită la sol 246 mp. Prin cadastru se realizează identificarea, măsurarea, descrierea și înregistrarea imobilelor în documentele cadastrale.

Pentru actualizarea datelor în CF este necesară însușirea de către Consiliul Local al Municipiului Gherla a documentației cadastrale pentru actualizare date și înscrierea acestora în sistemul de cadastru și carte funciară anexată.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 la SC ADP GHERLA.

ADP Gherla SA a întocmit proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe baza activităților economice pe care urmează să le desfășoare în anul 2020, comparativ cu activitatea economico-financiară desfășurată în anul 2019, respectând principiul prudenței. În funcție de lucrările ce urmează a fi efectuate către terți în anul 2020
s-au prevăzut venituri totale în sumă de 7.571.700 lei și cheltuieli totale în sumă de 7.500.515 lei.

7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5.

Prin cererea nr.4547 din 26.03.2018, numiții M. V. și soția M. M. domiciliați în Municipiul Cluj-Napoca, au solicitat eliberarea unui Certificat de Urbanism în vederea elaborării unui PUZ pentru Construire trei blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E+M, împrejmuire și amenajări exterioare în municipiul Gherla str.Hășdății nr.5. Petenții, potrivit extrasului CF nr.55301 cu nr. cadastral 55301, sunt proprietari tabulari asupra imobilului situat în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr. 5.

Urmare acesteia, Primăria Municipiului Gherla a eliberat certificatul de urbanism nr. 48/4547 din 17.04.2018.
Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla, imobilul în cauză se află situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) 10, în subzona de locuințe unifamiliale Lmsv și zona căi ferate industriale c.c.f.

Beneficiarii lucrării, inițiatori ai documentației PUZ, au parcurs etapele specifice aprobate prin Regulamentul local, referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea Planurilor de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Referitor la implicarea populației, s-a întocmit raportul informării și consultării publicului privind Planul de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E în Municipiul Gherla, str.Hășdății nr.5, unde s-a descris toate demersurile, dezbaterile și notificările privind dezacordul cetățenilor de pe str.Hășdății cu privire la aprobarea acestui obiectiv.

Atfel, fiind parcurse cele două etape de consultare, beneficiarii au trimis documentația pe circuitul de avizare, după care a depus-o în vederea analizării în Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.

Documentația a fost analizată în ședințele CTUAT din data de 06.12.2019 și 20.12.2019, la care au fost prezenți și o parte din contestatarii de pe str. Hășdății, unde s-a prezentat plângerea prealabilă depusă la Consiliul Județean Cluj referitoare la avizul arhitectului șef al județului și dezacordul cetățenilor din zona de locuințe cuprinsă pentru studiu în avizul de oportunitate.

În urma dezbaterilor în aceste ședințe din 06.12.2019, respectiv 20.12.2019, Comisia Tehnică de Urbanism și Amenajarea Teritoriului a propus eliberarea avizului favorabil și dezbaterea într-o ședință viitoare a Consiliului Local al Municipiului Gherla în vederea luării unei hotărâri.

Prin prezenta documentație se propune construirea a 3 blocuri de locuințe colective cu regim de înălțime D+P+2E, împrejmuire, amenajări exterioare pe terenul cu nr. cadastral 55301 în Municipiul Gherla, str. Hășdății nr. 5, cât și accese pietonal și auto, spații verzi, loc de joacă pentru copii, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propuse a se realiza. Suprafața construită a celor 3 blocuri va fi de 652,05 mp, iar cea desfășurată de 2608,20 mp. Accesul pietonal pe proprietate se va realiza din str.Hășdății, iar accesul auto se va realiza din drumul propus, drum ce se va realiza pe terenul beneficiarilor prin schimbarea funcțiunii din c.c.f. în c.c.r. pe care se va intra din str. Hășdății. Drumul propus va avea circulație în ambele sensuri, cu lățimea minimă de 6,00 m, cu câte o bandă pe sens. Se propune realizarea a 30 de apartamente, 18 spații de parcare la demisolul blocurilor și 13 spații de parcare exterioare. Procent de ocupare a terenului max. (POTmax) = 40 % și un Coeficient de utilizare max. propus (CUTmax) = 1,20.
Distanțele minime față de limitele de proprietate sunt 2,60 m la N-V (strada Hășdății), 14,55 m la N-E (HETECH TREND SRL), 14,40 m la S-E (DACHIM SRL) și 12,40 m la S-V. Înălțimea maximă la cornișă Hmax. cornișă = 10,00 m, măsurată de la cota superioară a trotuarului clădirii până la cornișă. Racordarea la utilități se va face la cele existente în zonă conform soluțiilor date prin studiile de fundamentare întocmite și atașate la documentația de urbanism.

8.Diverse probleme.

Ședința are caracter public și la ea vor putea participa cetățeni ai orașului, cu condiția respectării reglementărilor de distanțare și a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor.

sus(3)jos(38)

Lasă un răspuns