nunta gherla angela rusu sala crystal ballroom dej cluj

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata banca cooperatista alianta cluj gherla credit dobanda iclod bobalna dej pub vanzare vintage gherla locuri de munca gherla contabil mariflor dej cluj locuri de munca gherla dej cluj sala jocuri operator sloturi

turisti mare vacanta sezlong

Vouchere de vacanță de 1450 de lei pentru angajații din primăria Gherla

Personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Gherla și a serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local Gherla urmează să primească vouchere de vacanță, în suma de 1450 lei. Hotărârea inițiată de primarul Ioan Neselean urmează să fie supusă la vot într-o ședința de consiliu local viitoare, anunță primăria Gherla.

Voucherele de 1450 de lei se vor acorda „în scopul recuperării capacităţii de muncă, a întreţinerii capacităţii de muncă şi a motivării personalului din cadrul primăriei Gherla – funcționari publici și personal contractual„. Tichetele vor putea fi folosite la plata serviciilor de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.

Conform regulamentului de acordare întocmit deja, voucherele de vacanţă se acordă până la data de 30 noiembrie 2018, au o valoare nominală de 50 lei şi o perioadă de valabilitate de un an de la data emiterii, sub forma unor carnete cu maxim 29 de file și valoarea maximă de 1450 lei.

Din regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță

Cheltuielile cu imprimarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie sunt suportate de primărie și sunt impozitate cu 10%.

În cazul cumulului de funcţii, voucherele de vacanţă se acordă de către angajatorul unde personalul în cauză îşi are funcţia de bază.

Voucherele de vacanţă se acordă personalului care beneficiază de concediu de odihnă, concediu pentru incapacitate temporară de muncă, concediu de maternitate, concediu pentru risc maternal şi concediu pentru îngrijirea copilului bolnav.

Voucherele de vacanță nu se acordă funcționarilor publici și angajaților cu contract individual de muncă din cadrul instituției care beneficiază în toată perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 de concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap.

În cazurile în care personalul din cadrul primăriei a fost prezent parțial la locul de muncă în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 din diferite motive (angajare în cursul perioadei, reîntoarcere din concedii etc.), voucherele de vacanță se vor acorda după următorul calcul: 29 (numărul maxim de vouchere) se înmulțește cu raportul dintre numărul de zile de activitate prestată în perioada 1 iulie 2017 – 30 noiembrie 2018 /356 (numărul de zile lucrătoare din perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018).

Salariaţii care primesc vouchere de vacanţă nominale sunt singurele persoane îndreptăţite să utilizeze tichetele de vacanţă în perioada menţionată pe acestea şi în exclusivitate pentru achitarea pachetului de servicii turistice contractat, care poate cuprinde servicii de cazare, alimentaţie publică, transport, tratament balnear, agrement.

Salariații beneficiari ai voucherelor de vacanţă nu pot utiliza tichetele pentru achiziţionarea altor servicii decât cele prevăzute mai sus, nu pot primi un rest de bani la tichetul de vacanţă, în cazul în care suma corespunzătoare solicitată este mai mică decât valoarea nominală a tichetului de vacanţă. Este interzisă comercializarea voucherelor de vacanţă în schimbul unor sume de bani şi/sau al altor bunuri şi/sau servicii.

În cazurile în care funcționarii publici și angajații cu contract individual de muncă din cadrul instituției au încheiat activitatea înainte de data acordării voucherelor de vacanță, nu vor primii vouchere deoarece nu se poate reține impozitul pe venit.

Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului voucherele de vacanţă pe suport de hârtie acordate şi neutilizate ori necuvenite, potrivit prevederilor legale, la sfârşitul perioadei de valabilitate a acestora sau la data încetării raporturilor de muncă.

Baza legală:
• Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă cu modificările şi completările ulterioare
• Hotărârea nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanţă

sus(9)jos(64)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns