taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla dej cluj mariflor muncitor locuri de munca gherla dej cluj mobila montaj outlet locuri de munca gherla dej cluj mecanic alis electrician
sedinta consiliu local gherla

Un consilier și-a dat demisia din consiliul local. S-a votat propunerea de stemă pentru Gherla și bursele pentru elevi – VIDEO

Joi a avut loc ședința ordinară a consiliului local Gherla, în care consilierii locali au votat mai multe proiecte de hotârăre.

La începutul ședinței s-a propus modificarea ordinii de zi prin adăugarea unui proiect privind desemnarea unui nou reprezentant al Municipiului Gherla în Consiliul Director al Asociației Grupului de Acțiune Locală (GAL), după retragerea primarului Ioan Neselean.

În referatul acestui proiect se arată:

„În cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității, Obiectivul tematic 9: Promovarea o incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investitii 9.VI: Strategii de dezvoltare locală elaborate la nivelul comunității, Obiectivul specific 5. l : Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate (romă și non-romă) din orașe municipii cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC, a fost depus Proiectul: Cod MySMIS 1 14139, cu titlul : „Un nou început — Acum pentru Gherla — incluziune socială pentru dezvoltare durabilă”, care a fost selectat pentru finanțare și a fost semnat Contractul, înregistrat la Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene cu nr.52409/01.09.2017, respectiv Ia Primăria Municipiului Gherla cu nr.9733/04.09.2017. În cadrul acestui proiect s-a înființat la Gherla primul Grup de Acțiune Locală, avându-i ca membrii fondatori pe Municipiul Gherla, Asociația Oastea Domnului și SC Business Enterprise Solution.

Grupul de Acțiune Locală este un parteneriat public-privat, al cărui scop este dezvoltarea unei zone pentru care se formează, prin evaluarea, gestionarea și implementarea de proiecte pe fonduri europene, Municipiul Gherla fiind membru fondator al Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene.

Prin HCL nr. 76/2017 s-a desemnat ca si representant din partea Municipiului Gherla în Consiliul Director al Asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene domnul Neselean Ioan.

Prin adresa nr. 113/10.05.2019, GAL Plaiuri Somesene anunță retragerea domnului Neselean Ioan din Consiliul Director.

În aceste împrejurari se impune desemnarea unui alt representant din partea Municipiului Gherla în Consiliul Director al Asociatiei GAL Plaiuri Someșene.”

Consilierul Vasile Băgăcean l-a propus pe Nicușor Fărcaș, șeful compartimentului contabilitate din primărie. În urma numărării voturilor, acesta a primit 17 voturi „pentru”.

Unul dintre punctele de pe ordinea de zi s-a referit la noua stemă a municipiului Gherla, propusă în două variante. Acestea sunt diferențiate doar de schimbarea din partea stângă în partea dreaptă a unor simboluri.

Este vorba despre un turn, care potrivit referatului întocmit, reprezintă castrul roman de interior şi cetatea medievală Martinuzzi, o  cruce și doi păuni, care „simbolizează heraldic prezența pe teritoriul municipiului a celor două sedii episcopale Armeano-Catolic şi Greco-Catolic”. Pe stema propusă mai apre o coroana murală cu cinci turnuri crenelate, care indică rangul de municipiu al localităţii.

La discuțiile pe acest subiect, administratorul public Vlad Bărbos a reproșat faptul că stema este mult prea simplă și că ar putea conține mai multe elemente reprezentative pentru oraș, cum a fost cea propusă anterior. I s-a explicat că reglementările privind realizarea stemelor sunt foarte stricte în ceea ce privește conținutul.

Supus la vot, proiectul de hotărâre a fost votat de 17 consilieri, iar doi – Ielcean Claudia, Juhos Tamas – s-au abținut.

În ce privește bursele școlare, s-a supus la vot cuantumul acestora. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social. Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei. Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, iar bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

S-a propus și aprobat cuantumul burselor pe anul 2019 la nivelul a 50 lei bursa de ajutor social, 70 de lei bursa de merit si de studiu, 500 lei bursa de performanţă.

Toate celelate proiecte de hotârăre de pe ordinea de zi au fost votate majoritar.

La finalul ședinței, consilierul Adrian Crișan din partea PNL a anunțat că demisionează din consiliul local, începând cu data de 24 mai. Motivația a fost legată de evitarea incompatibilității în funcție, după ce s-a angajat într-o instituție de stat.

Adrian Crișan a mai avut un mandat de consilier în 2016, care a durat doar o lună, în timpul alianței USL (PSD+PNL). În mai 2018 a intrat din nou în consiliul local, după demisia lui Marius Sabo, care a fost numit director la Centrul Agro Transilvania SA.

Potrivit listei de candidați PNL la alegerile locale din iunie 2016, scaunul de consilier rămas liber urmează să fie ocupat de Ioan Oprea. Acesta are pregătirea de maistru.

video în continuare

sus(2)jos(45)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns