irrom fabrica calorifere iclod fundatura locuri de munca angajare sudor stivuitorist sef schimb dej cluj
gama optic ochelari gherla magazin service dej cluj
angajare sofer transport mobila gherla dej cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj asociatia pro vita cabinet veterinar gherla medic telefon
barbat portofel gol

Topul salariilor – în ce domenii se câștigă cel mai bine și cel mai rău

Institutul Național de Statistică a dat miercuri publicității o serie de date privind salariile din România, în luna ianuarie 2023.

Câştigul salarial mediu brut a fost 6.831 de lei în luna ianuarie 2023, în scădere cu 276 de lei față de luna decembrie 2022.

Câştigul salarial mediu net a cunoscut o scădere în prima lună din acest an, până la valoarea de 4.254 de lei, cu 144 de lei mai puţin decât în perioada anterioară.

Cele mai mari valori ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (10.041 de lei), iar cele mici în hoteluri şi restaurante (2.412 lei).

Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei; activităţi de servicii informatice 10.041
Activităţi de editare 9.085
Informaţii şi comunicaţii 8.762
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale 8.058
Fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului 7.933
Transporturi aeriene 7.460
Activităţi de asigurări, reasigurări şi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale) 7.137
Activităţi de servicii anexe extracţiei 6.852
Intermedieri financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii 6.800
Intermedieri financiare şi asigurări 6.614
Fabricarea produselor din tutun 6.397
Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat 6.135
Industria extractivă 5.788
Activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice 5.562
Administraţie publică şi apărare; asigurări sociale din sistemul public 5.542
Telecomunicaţii 5.505
Extracţia cărbunelui superior şi inferior 5.361
Transporturi pe apă 5.350
Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi 5.141
Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune; înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ; activităţi de difuzare şi transmitere de programe 4.869
Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice 4.646
Extracţia minereurilor metalifere 4.643
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor 4.638
Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a 4.627
Activităţi auxiliare pentru intermedieri financiare, activităţi de asigurare şi fonduri de pensii 4.570
Fabricarea altor mijloace de transport 4.567
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice 4.562
Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice 4.512
Industria metalurgică 4.412
Sănătate şi asistenţă socială 4.367
Fabricarea băuturilor 4.350
Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice 4.187
Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice 4.159
Construcţii 4.075
Transport şi depozitare 4.061
Învăţământ 4.051
Silvicultură şi exploatare forestieră; pescuitul şi acvacultura 4.032
Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii 4.009
Industrie total 4.001
Fabricarea echipamentelor electrice 3.927
Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor 3.888
Industria prelucrătoare 3.875
Alte activităţi extractive 3.831
Fabricarea hârtiei şi a produselor din hârtie 3.776
Colectarea şi epurarea apelor uzate 3.747
Transporturi terestre şi transporturi prin conducte 3.738
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi a motocicletelor 3.709
Captarea, tratarea şi distribuţia apei 3.695
Tranzacţii imobiliare 3.679
Agricultură, silvicultură şi pescuit 3.618
Activităţi de spectacole, culturale şi recreative 3.609
Tipărire şi reproducerea pe suporturi a înregistrărilor 3.583
Industria alimentară 3.488
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe 3.483
Activităţi de servicii administrative şi activităţi de servicii suport 3.482
Distribuţia apei; salubritate gestionarea deşeurilor, activităţi de decontaminare 3.424
Colectarea, tratarea si eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor reciclabile; activităţi şi servicii de decontaminare 3.175
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite 3.104
Activităţi de poştă şi de curier 3.063
Alte activităţi industriale n.c.a. 3.057
Fabricarea produselor textile 3.050
Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor 2.835
Fabricarea de mobilă 2.804
Alte activităţi de servicii 2.783
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte 2.581
Hoteluri şi restaurante 2.412

Majoritatea activităţilor din sectorul economic au înregistrat scăderi ale câştigului salarial mediu net în luna ianuarie 2023, ca urmare a acordării în lunile precedente de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri, precum şi din cauza nerealizărilor de producţie ori încasărilor mai mici, a angajărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative scăderi al câştigului salarial mediu net s-au înregistrat în domeniul fabricării produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea țițeiului – 31,3%, în vreme ce creşteri ale salariului mediu net au cunoscut angajaţii din domeniul fabricării articolelor de îmbrăcăminte – 9,3%. În domeniul construcţiilor, salariul mediu net a crescut cu 1,3%.

Indicele câştigului salarial real în luna ianuarie 2023 a fost 99,9% faţă de ianuarie 2022 şi 96,4% faţă de decembrie 2022.

angajare loc de munca sofer distributie gherla dej cluj fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj

Lasă un răspuns