ochelari gherla gama optic
lemnul verde cofetarie gherla prajitura tort telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare mariflor responsabil manager magazin gherla dej bistrita
declaratie document scrie

Titularizare 2021, încep examenele la Cluj, unde sunt centrele și care sunt cele mai căutate discipline

Miercuri, 21 iulie 2021, se va desfășura proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021.

Organizarea concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021, județul Cluj, se va desfășura cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale.

În județul Cluj, numărul posturilor scoase la concurs este de 1.302, dintre care 73 de posturi sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată.

Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (416 candidați), învățământ primar în limba română (252 de candidați), psihopedagogie specială (167 candidați), educație fizică și sport (165 de candidați), limba și literatura română ( 106 candidați), limba și literatura engleză ( 103 candidați).

Concursul național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2021, la nivelul județului Cluj este organizat pentru 56 de discipline.

În conformitate cu Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, pentru anul școlar 2021-2022 și Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare în învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022, aprobată prin O.M.E.C. nr. 59991/2020, cu modificările ulterioare, în perioada 11-17 mai 2021, candidații la concursul național de ocupare a posturilor didactice /catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar și-au depus dosarele de înscriere la cele 7 centre de concurs organizate la nivelul județului Cluj de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, după cum urmează:

Centrul de înscriere/concurs  // Posturi/catedre arondate

1. Şcoala Gimnazială ”Octavian Goga” Cluj-Napoca
• Învăţământ primar: învăţători (linia română/linia maghiară /linia germană /linia rromani);

2. Colegiul Național Pedagogic ”Gherghe Lazăr” Cluj-Napoca
• Învăţământ preşcolar: educatoare (linia română/linia maghiară/linia germană /linia rromani);

3. Liceul Teoretic ”Avram Iancu” Cluj-Napoca
• Învățământ special: educatoare/educator; învăţător-educator; învăţător itinerant și de sprijin; profesor-educator; profesor itinerant și de sprijin; profesor psihopedagog; psihopedagogie specială; profesor psihopedagogie specială pentru o catedră de educație specială
• Profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică; psihologie;
• Profesor în centre logopedice.

4. Liceul Tehnologic Nr.1 Cluj-Napoca

• Fizică;
• Chimie;
• Biologie;
• Disciplinele tehnologice (toate specializările): mecanică; electrotehnică; electromecanică; electronică şi automatizări; telecomunicaţii; textile/tricotaje și confecții textile, finisaj textil; construcţii şi lucrări publice/construcții; instalaţii pentru construcţii; chimie industrială; protecţia mediului; industrie alimentară; agricultură/horticultură; zootehnie; prelucrarea lemnului; economie; educaţie antreprenorială; economie aplicată; economic, administrativ comerţ şi servicii; economic, administrativ, poştă; alimentaţie publică şi turism; transporturi rutiere; media poligrafie/tehnici poligrafice; estetică şi îngrijirea corpului omenesc; educaţie tehnologică; alimentaţie publică/ alimentaţie publică.
• Pregătire şi instruire practică: toate specializările;
• Activităţi de pre-profesionalizare;
• Cercurile din domeniul tehnico-ştiinţific de la Palatul şi cluburile copiilor.

5. Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, Cluj-Napoca”
• Geografie;
• Istorie;
• Filosofie; logică, argumentare și comunicare;
• Gândire critică și drepturile copilului – educație interculturală – educație pentru cetățenie democratică – educație financiară – studii sociale;
• Arte:
Arte plastice/vizuale-artistice (toate specializările);
Educaţie muzical-artistică; educaţie muzicală specializată (toate specializările); arta actorului/teatru; coregrafie.

6. Şcoala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca

• Aria curriculară limbă şi comunicare:
limba română; limba latină; limba maghiară-maternă; limba engleză; limba franceză; limba germană; limba germană-maternă; limba italiană; limba rromani- maternă; limba spaniolă;
• Religii/discipline teologice de specialitate (toate cultele);
• Matematică;
• Informatică/Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor.

7. Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca
• Educaţie fizică şi sport; pregătire sportivă de specialitate ( toate specializările);
• Kinetoterapie.

Proba scrisă va începe la ora 9:00. Candidații vor fi prezenți în sala de concurs cel mai târziu la ora 8:15, iar durata de redactare a lucrărilor scrise este de 4 (patru) ore, de la primirea subiectelor, cu posibilitatea prelungirii cu 1-2 ore pentru candidații cu cerințe educaționale speciale. Comisia județeană de organizare și desfășurare a concursului, de la nivelul județului Cluj, a dispus asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și specifice deficienței respective, pentru un număr de 5 candidați.

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale, precum și baremele de evaluare pentru totalul celor 122 de discipline de concurs sunt asigurate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate mâine, 22 iulie 2021, pe site-ul subiecte.edu.ro, după susținerea probei scrise.

Primele rezultate la proba scrisă vor fi afișate în data de 27 iulie 2021.

Contestațiile se depun în scris la sediul Inspectoratului Școlar Județean Cluj sau se transmit prin poștă electronică (scanat) la adresa de e-mail: hr.isjcj@gmail.com , în zilele de 27 iulie 2021, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv în data de 28 iulie 2021, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se vor afișa în data de 3 august 2021.

Pentru angajarea pe durată nedeterminată (titularizare) candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe durată determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturi, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice, organizate de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, conform calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Toate informațiile, precum și calendarul complet al mobilității personalului didactic din învățământul preuniversitar sunt disponibile și pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Cluj: https://www.isjcj.ro/concurs-ocupare-posturi-2021/

fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj creare site web gherla dej cluj

Lasă un răspuns