taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca bontida gherla dej cluj mecanic auto hayak gherla stand up comedy ivanov
titularizare examen profesor

Titularizare 2017 – cadrele didactice la proba de foc. Surpriză – unde e cea mai mare concurență

Peste 1000 de cadre didactice din județul Cluj s-au înscris în  Concursul Naţional pentru ocuparea posturilor didactice.

1213 cadre didactice vor susține examenul național pentru ocuparea posturilor didactice pentru anul școlar 2017-2018.

In Cluj sunt în acest moment neocupate pentru anul școlar 2017-2018 un număr de 1514 posturi, complete şi incomplete, destinate ocupării prin susținerea concursului pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate 2017. Proba scrisă are loc miercuri, 12 iulie 2017.

Candidaţii concurează pe un total de 63 de posturi pe perioadă nedeterminată, din care 45 în mediul urban și 18 în mediul rural şi pe 712 posturi complete pe perioadă determinată.

Mai mult de 100 candidaţi vizează câte un post de profesor pentru învăţământul preşcolar – 205, profesor pentru învăţământul primar – 119, profesor de educaţie fizică şi sport – 105, profesor de psihopedagogie specială – 103 şi profesor de limba şi literatura română – 102.

Statistic, raportat la numărul posturilor scoase la concurs pe fiecare disciplină, concurenţa cea mai mare se înregistrează pe un post de profesor de limba franceză: 70 de candidaţi pe un post pe perioadă nedeterminată, respectiv pe un post de educatoare/institutor pentru învăţământul preşcolar în limba maghiară – 36 de candidaţi pe un post pe perioadă nedeterminată.

Concurenţă semnificativă se înregistrează şi pe posturile de profesor de educaţie fizică şi sport – 35 candidaţi pe post, pe posturile de profesor în centre şi cabinete de asistenţă psihopedagogică – 27 candidaţi pe post, profesor de educaţie muzicală/educaţie artistică – 18 candidaţi pe post, profesor în învăţământul preşcolar cu predare în limba română – 15,76 candidaţi pe post, respectiv pentru posturile de profesor de fizică – 14 candidaţi pe post.

Din totalul de 1213 candidaţi înscrişi la concurs, 220 sunt absolvenţi ai unor forme de învăţământ superior în anul 2017. 18,13% dintre candidaţii înscrişi în acest an la concurs sunt tineri absolvenţi.

In toate etapele de mobilitate aferente acestui an, la nivelul județului Cluj au fost identificate un număr de 2272 de posturi complete şi incomplete, în total. Dintre acestea, 758 s-au ocupat deja în etapele de mobilitate anterioare.

Pentru buna desfășurare a examenului, au fost organizate patru centre de examen, în funcție de disciplina de concurs: Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga” Cluj-Napoca; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau” Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca.

Examenul scris începe la ora 10, iar intrarea în sala de examen se face cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00. Timpul de redactare este de 4 ore, exceptând situațiile candidaților cu deficiențe.

Până pe 18 iulie are loc afișarea rezultatelor, iar până pe 19 iulie se pot depune contestațiile. Rezultatele finale se afișează până pe 25 iulie 2017.

Titularizarea în țară

Pentru susţinerea acestei probe s-au înscris 27.556 de candidați, în creștere comparativ cu anul trecut (26.586 de candidaţi). Dintre aceștia, 3.904 candidaţi sunt absolvenţi de învăţământ superior, școli postliceale și licee pedagogice din promoţia curentă. Aceştia îşi pot valida fişele de înscriere până în dimineaţa zilei de 12 iulie, ora 9:00.

La nivel naţional sunt disponibile 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată (titularizabile), cu 508 mai multe decât anul trecut (4.422). Dintre acestea, 2.861 de posturi didactice/catedre vacante sunt în mediul urban şi 1.691 în mediul rural.

Cele mai multe posturi vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată vizează următoarele discipline/specializări: educatori/profesori pentru învăţământ preşcolar în limba română (1.198), învăţători/profesori pentru învăţământ primar în limba română (1.089), muzică instrumentală (274) și educaţie fizică şi sport (236). Dintre disicplinele cu cei mai mulți candidați înscriși menționăm Limba și literatura română/pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv-educative în grădinița de copii (5.002), limba și literatură română/elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar (3.755), limba și literatura română (2.495), educație fizică și sport (2.378) și limba și literature engleză (1.754).

Pentru angajare pe perioadă determinată (suplinire) au fost publicate 58.486 de posturi didactice/catedre vacante şi rezervate (31.782 în mediul urban și 26.704 în mediul rural). În 2016 au fost disponibile 45.570 de posturi.
Pentru susţinerea probei scrise, candidaţii vor fi prezenţi în sala de concurs cel mai devreme la ora 8.00 şi cel mai târziu la ora 9.00, înainte de comunicarea subiectelor. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, timp ce poate fi depăşit cu 1-2 ore doar în cazul candidaţilor cu deficienţe (în acest an s-au înscris 24).

Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităţilor naţionale şi baremele de evaluare pentru cele 115 discipline de concurs sunt asigurate de Centrul National de Evaluare şi Examinare şi vor fi publicate, după susţinerea probei scrise, pe site-ul subiecte2017.edu.ro. Lucrările scrise vor fi evaluate în 11 centre organizate la nivel naţional.

Primele rezultate vor fi afişate în data de 18 iulie, la sediile inspectoratelor şcolare şi pe site-ul http://titularizare.edu.ro. Contestaţiile se depun la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul dedicat în data de 25 iulie.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7 (şapte) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului. Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului.

Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie.

Cadrul normativ care reglementează organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, precum şi programele specifice pentru concurs sunt disponibile pe titularizare.edu.ro.

sus(0)jos(0)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns