hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata banca alianta cluj dobanda gherla gherla dentist stomatologie cabinet artdent telefon tigla metalica depozit gherla mondial dej cluj locuri de munca gherla dej cluj sofer mariflor spalatorie auto self service gherla petrom locuri de munca gherla angajare sofer livrare pizzerie al kimbo locuri de munca gherla dej cluj cusatoareasa croitoreasa

gherla sarbatori lumini primarie

Serviciile din primărie se transformă, vor fi 357 de posturi în organigramă. Ce se votează la ședința de consiliu din ianuarie

Ședința ordinară a consiliului local Gherla pe luna ianuarie are loc miercuri, 23 ianuarie 2019, de la ora 15, la sediul primăriei.

Pe proiectul ordinei de zi sunt cinci puncte.

PROIECT AL ORDINEI DE ZI

1.Referat şi proiect de hotărâre  privind organizarea rețelei școlare unităților de învățământ de pe raza Municipiului Gherla din anul școlar 2019-2020

NR. CRT UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT TIP DE UNITATE
CLUBUL COPIILOR GHERLA – finanţare MEN Structură
învățământ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGITARICI POGONICI ” GHERLA Personalitate juridică
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “ARICI POGONICI” – STRUCTURA 2 GHERLA Structură
învăţământ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT “ARICI POGONICI” – STRUCTURA 1 GHERLA Structură
învăţământ
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT CĂSUŢA FERMECATĂ” GHERLA Personalitate juridică
GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT VESELIEI” GHERLA Personalitate juridică
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL “VESELIEI”- STRUCTURA 1 GHERLA Structură
învăţământ
LICEUL TEHNOLOGIC GHERLA Personalitate juridică
LICEUL TEORETIC ANA IPĂTESCU” GHERLA Personalitate juridică
LICEU TEORETIC KEMÉNY ZSIGMOND” GHERLA Personalitate juridică
LICEUL TEORETIC PETRU MAIOR” GHERLA Personalitate juridică
ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 GHERLA Personalitate juridică
SCOALA POSTLICEALĂ HENRI COANDĂ” GHERLA Personalitate juridică

2.Referat şi proiect de hotărâre  privind  aprobarea functiilor publice, a numarului de personal, organigramei şi a statului de personal  pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla

In noua structură organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla și a serviciilor publice de interes local se propune:

 • un numar total de  357 posturi,  din care:

            – un numar  de 127  de posturi determinat conform pct.1 din anexa la OUG nr. 63/2010,

            – serviciul comunitar local de evidenţă a persoanelor – 8 posturi ;

            – serviciul public de poliţie locală – 23 de posturi ;

            – 1 post contractual sofer de microbuz

            – implementare proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile, numai pentru perioada implementării proiectelor – 0 posturi ;

             –  un numar de 164 posturi finantate din capitolul bugetar Asigurari si asistenta sociala,  ( 150 posturi de asistenti personali si 14 posturi in cadrul Centrului de ingrijiri bolnavi la domiciliu) si

            –  un numar de 17 posturi finantate din capitolul bugetar Servicii de sanatate publica.

În prezent, structura organizatorică a Aparatului de specialitate al Primarului  Municipiului Gherla și a serviciilor publice de interes local Primariei Municipiului Gherla cuprinde un număr total de 354 posturi,  din care :

                        – 2 posturi corespunzatoare funcțiilor de demnitate publică;

                        – 100 de posturi corespunzătoare funcțiilor publice, din care 12 funcții publice de conducere;

                        – 255 posturi corespunzătoare personalului contractual, din care 1 post de conducere de administrator public, organizate pe urmatoarele structuri:

                          – 5  direcții

                          – 3 servicii

                          – 3 birouri

                          – 25 compartimente.

Prin proiect se propune reorganizarea Serviciului Public de Asistență Socială, în sensul că activitatea se desfășoară la nivel de Direcție, denumită Direcția de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Gherla, fără personalitate juridică.

Direcția va fi condusă de un director executiv care va fi ocupat de Caraba Rozsika, având în vedere că atribuțiile din fisa postului nu se modifică în proporție de peste 50%, având  în subordine următoarea structură:

 • Compartimentul prestații sociale, având în componență 3 funcții publice și 2 posturi de natură contractuală, din care:
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Nemeș Claudia
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent – vacant
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal – vacant
 • Compartimentul servicii sociale, Centrul de îngrijiri la domiciliu, având în componență 4 funcții publice și 14 posturi de natură contractuală, din care:
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Codorean Maria Marilena
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Jecan Flavia
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal ocupat de Tecar Alina
 • Consilier, clasa I, grad profesional debutant – vacant

Se propune înființarea unui post contractual de mediator sanitar-asistent medical principal, pentru a acorda suport medico-social în comunitățile defavorizate de pe raza orașului Gherla.

Ca urmare a reorganizarii Cantinei de ajutor social, se propune înființarea activității Cantina de ajutor social, cu preluarea urmatoarelor posturi de natura contractuală:

 • post de inspector de specialitate IA- temporar vacant
 • 1 post de inspector de specialitate cu atribuții de magaziner-gestionar
 • 4 posturi de muncitor calificat-bucătar
 • 1 post de îngrijitor curățenie

Se propune ca activitatea Biroului juridic, relații cu publicul și consiliul local, învățământ, cultură, registratură, muncă în folosul comunității să se desfășoare în subordinea directă a primarului, având în componență:

 1. Compartimentului juridic, având în componență 2 funcții publice de execuție:
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Zegrean Szabo Luisa Iulia
 • Consilier juridic, clasa I, grad profesional principal – vacant

            2. Compartimentul registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității  având în componență 5 funcții publice de execuție:

 • Consilier cl.I grad profesional superior ocupat de Drăgan Sabin-Ioan
 • Consilier cl.I grad profesional superior – vacant
 • Consilier cl.I grad profesional superior ocupat de Balint Adriana
 • Consilier cl.I grad profesional principal temporar vacant
 • înființarea unei funcții publice de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent.

Se propune reorganizarea Serviciului administrație publică locală acces la informațiile publice, juridic, relații cu publicul și consiliul local, învățământ, cultură  ca Direcție, denumită Direcția administrație publică locală; direcția va fi condusă de un director executiv, post ocupat de Kis Ludovic Attila și va avea următoarea structură:

 1. Compartimentul agricol, având în componență 3 funcții publice:
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Moișan Ionuța
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Moișan Gavril
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat Mocanu Bianca
 • Compartimentul Gestionarea actelor, arhivă, având în componență o funcție publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Oltean Sergiu.
 • Compartimentul Administrativ gospodăresc, având în componență 19 posturi de natură contractuală,
 • Compartimentul Centrul Național de Informare și Promovare Turistică având în componență 3 posturi de natură contractuală,
 • Compartimentul administrare piețe, oboare având în componență 5 posturi de natură contractuală,
 • Compartimentul unități culturale având în componență 12 posturi de natură contractuală,

Se mai propune mutarea in subordinea Direcției administrație publică locală a Serviciului administrativ-gospodaresc din subordinea Direcției urbanism, amenajarea teritoriului, tehnic-investiții, achiziții publice, finanțarea proiectelor, spațiu locativ, gospodărire comunală, protecția monumentelor și a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat și transformarea lui în Compartimentul administrativ – gospodăresc și transformarea postului de șef serviciu în funcția contractuala de inspector de specialitate IA ,  cu următoarea componență:

-1 post de șofer microbuz școlar

– 3 posturi de șoferi

– 1 post de muncitor de întreținere

– 1/4 post de manager de transport

– 2 posturi îngrijitor curățenie

– 5 posturi de portar-paznici

– 5 posturi de muncitori calificați.

Piața agroalimentară și oborul de animale, având în componență:

-1 post administrator

-4 posturi de muncitori.

In cadrul activității Cinematograful Pacea se propune înființarea unui post de natură contractuală de muncitor calificat IA și ocuparea lui ca urmare a reorganizării Cantinei de ajutor social de către salariatul cu atribuții de muncitor calificat.

In cadrul Directiei Urbanism,  amenajarea teritoriului, tehnic, investiții, achiziții publice, finanțarea proiectelor, spațiu locativ, gospodărire comunală, protecția monumentelor și a mediului, iluminatul public, administrarea domeniului public și privat, se propune schimbarea denumirii în Direcția de urbanism și amenajarea teritoriului; reorganizarea Biroului administrarea domeniului public și privat în Compartimentul administrarea domeniului public și privat, având în componență 5 funcții publice, după cum urmează:

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupat de Gabruș Mariana
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupat de Pop Simona
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupat de Păsculescu Marius
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior – vacant
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal – vacant 

– se desființează funcția publică de conducere de sef birou vacant ID 254914

Se înființează Compartimentul tehnic, având în componență:

 • consilier clasa I debutant ID 449658, ocupat de Beudean Silviu-Marin
 • consilier clasa I asistent ID 254871, ocupat de Bocut Ciprian
 • se înființează funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent
 • se înființează funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional debutant.

Compartimentul achiziții publice, finantarea proiectelor urmează să se reorganizeaze în Biroul achiziții publice, investiții, având în componență 6 funții publice:

Se înființează  o funcție publică de conducere de șef birou

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupat de Rotar Valer
 • Consilier, clasa I, grad profesional superior, ocupat de Mureșan Vasile
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupat de Ciciovean Nicoleta
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupat de Divricean Oana
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent, ocupat de Oltean Alina 

Se propune reorganizarea Serviciului financiar-contabil în Direcția economică, condusă de un director executiv, funcție ocupată de Farcaș Nicușor.

In cadrul  Biroul impunere, urmarire, incasare si control venituri, se propune transformarea postului vacant de referent clasa III grad profesional superior ID 254835 în funcția publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent.

In cadrul  Compartimentului buget-contabilitate, executie bugetară 

– având în vedere existența unui post contractual ocupat cu contract de muncă pe durată nedeterminată în funcția contractuală de inspector de specialitate I îndeplinește condițiile prevăzute de art.54 si art. (57) alin (5) lit, „b”   din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

– având în vedere că cel puțin 70% din atribuțiile postului presupun exercitarea prerogativelor de putere publică,  atribuții dintre cele prevăzute de art.2 alin (3) din Legea nr.188/1999, respectiv punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității

Se propune ca postul de natură contractuală de inspector de specialitate I studii S ocupat, cu contract de muncă pe durata nedeterminată, ocupat de Ion Doru-Laviniu, să se transforme în funcție publică de execuție de consilier clasa I  grad profesional  principal.

Ca urmare a reorganizării Cantinei de ajutor social, se propune înființarea unui  post de natură contractuală de contabil și ocuparea lui de către salariatul cu atribuții de contabil.

Se propune reorganizarea Serviciului Resurse umane, normare, organizare, salarizare în Direcție, denumită Directia Resurse umane, normare, organizare, salarizare, condusă de un director executiv, funcție ocupată de Necula Ileana.

In cadrul Direcției Resurse umane, normare, organizare, salarizare se propune înființarea Compartimentului asociații de propietari, cu următoarea structură:

 • se înființează o funcție publică de execuție de consilier clasa I grad profesional asistent
 • consilier clasa I, grad profesional debutant – vacant  ID 449743
 • se înființează un post de natură contractuală de inspector de specialitate III și se propune ocuparea lui ca urmare a reorganizării Cantinei de ajutor social de salariatul Picovici Mihaela.

In conformitate cu prevederile art. 100 alin (1) și alin. (2) din Legea nr.188/1999 privind statutul functionarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Compartimentul Dosare profesionale, raportări statistice, având în componență un număr de 5 funcții publice, după cum urmează:

 • Consilier, clasa I, grad profesional superior ocupat de Legian Ioana
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal temporar vacant 
 • Consilier, clasa I, grad profesional principal ocupat de Hruban Ștefana
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent ocupat de Rusu Erica
 • Consilier, clasa I, grad profesional asistent vacant.

Compartimentul Asistență socială din unitățile de învățământ,având în componență 17 posturi de natură contractuală.

In cadrul Compartimentului asistenti personali ai persoanelor cu handicap se propune majorarea numărului de posturi de natură contractuală de asistenți personali ai persoanelor cu handicap  la 100 la 150 posturi, având în vedere numărul mare de solicitanți care îndeplinesc condițiile legale pentru a fi angajați ca asistenți personali ai persoanelor cu handicap.

3.Referat şi proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării regimului de înălțime din PUZ pentru introducerea in intravilan și reglementare teren in vederea acomodării funcțiunii de industrie alimentară pentru realizarea obiectivelor de abatorizare păsări, bovine, ovine, suine, hale de depozitare, terenuri de sport, racorduri și branșamente, împrejmuire in Municipiul Gherla, str. L. Rebreanu FN. și a Regulamentului local de Urbanism aferent , aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013

           Urmare aprobării PUZ, la solicitarea domnului Mureșan Marius, reprezentant al  SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, înregistrată sub nr.490 din 17.01.2017, Primăria Municipiului Gherla a eliberat Certificatul de Urbanism nr.6/490/30.01.2017 în scopul obținerii autorizației de construire hală de producție și depozitare preparate carne, platforme betonate, garaje, drumuri de incintă, împrejmuire, racorduri și branșamente la utilități în Municipiul Gherla, str. Liviu Rebreanu F.N.

           Prin cererea nr.8422/14.06.2018, d-l Mureșan Marius reprezentantul firmei SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, a depus documentația (D.T.A.C.) pentru obținerea autorizației de construire.

            În urma verificării documentației s-au constatat o serie de neconformități care au fost aduse la cunoștință beneficiarului (SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL) prin adresa nr.8422/18.06.2018.

           Din neconformitățile constatate, una este de competența Consiliului Local și anume regimul de înălțime, în sensul că înălțimea maximă admisibilă la atic de 9,00 m conform PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 nu s-a respectat, în realitate construcția propusă va avea înălțimea la atic de 11,77 m.

          După acestea SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, prin cererea nr.12147/06.09.2018  a solicitat emiterea unui Certificat de Urbanism în scopul întocmirii unui Plan Urbanistic Zonal privind modificarea unor reglementări urbanistice specifice, în vederea construirii hală de producție și depozitare preparate carne, birouri administrative, platforme betonate, garaje, drumuri de acces, racorduri și branșamente la utilități, spații verzi și împrejmuire incintă, municipiul Gherla str.Liviu Rebreanu F.N.

          În acest sens s-a eliberat Certificatul de Urbanism nr.157/12147 din 24.09.2018, după care s-au parcurs etapele de intenție și propuneri preliminare cu privire la consultarea populației referitoare la documentația de urbanism mai sus menționată.

            La ședințele de consultare a populației au participat un număr de 4 cetățeni în prima etapă și 5 în etapa a doua.

            Din discuțiile purtate a rezultat dezacordul cetațenilor pentru executarea acestui obiectiv de investiție, exprimat verbal, dar și în scris prin răspunsul la adresa Primăriei nr.16831/12.12.2018, înregistrat sub nr.17251/19.12.2018, semnatar fiind domnul Florian Petrică, motivând cauzele care au fost discutate și prezentate și la data aprobării PUZ în 2013, cauze care vor impune unele restricții datorită obiectului de activitate asupra parcelelor de teren învecinate.

             Urmare a reanalizării PUZ aprobat, în perioada de consultare a populației pentru etapa a doua de modificare PUZ, SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL  Gherla a depus o cerere sub nr.17164/18.12.2018 referitoare la revizuirea Regulamentului Local de Urbanism PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.09.2013 și un  memoriu justificativ  înregistrat sub nr. 17297/ 18.12.2018, întocmit de proiectant în vederea aprobării derogării (modificării) regimului de înălțime stabilit, conform regulamentului local de urbanism aferent care propune la titlul I Prescripții generale, pct.5 Situații în care se pot admite derogări de la regulament cu avizul Consiliului Local. Prin caracter derogatoriu se înțelege modificarea doar a uneia dintre condițiile de construire: aliniere POT, CUT, regim de înălțime, retrageri față de limitele laterale și posterioare a parcelelor.

               De asemenea prin cererea înregistrată sub. nr. 160/08.01.2019 domnul Mureșan Marius în calitate de Director general al SC ,,MARIFLOR PRODCOM” SRL, solicită oprirea demersurilor pentru aprobarea în Consiliul Local a PUZ privind modificarea unor reglementări urbanistice specifice modificării PUZ aprobat prin HCL nr.93/26.03.2013.

              Tot prin această cerere, având în vedere stadiul înaintat al investiției și timpul necesar pentru obținerea fondurilor europene pentru obiectivul propus, se solicită ca procedura pentru obținerea autorizației de construire să se continue conform PUZ, aprobat prin HCL nr.93/26.03.2013, în baza derogării privind regimul de înălțime propus.

              În concluzie, ținând cont de toate aspectele prezentate, obiectul solicitărilor din partea beneficiarului este revizuirea Regulamentului Local de Urbanism aferent PUZ mai sus menționat, aprobat prin HCL nr.93/2013, în vederea adaptării înălțimii maxime  la cerințele impuse de tehnologia actuală necesară, adică de la 9 m la 12 m.

              Din memoriul depus rezultă că înălțimea maximă de 12 m necesară construirii halei de procesare și depozitare a preparatelor din carne, este impusă atât din motive ce privesc înălțimea echipamentelor și a utilajelor de ultimă generație, folosite în fluxul tehnologic, cât și de serviciile și normele de igienă specifice procesării produselor de origine animală.

               Față de acestea se supune spre analiză în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea derogării privind regimul de înălțime maxim admis care necesită o modificare de la 9 m la 12 m stabilit prin PUZ aprobat prin HCL nr.93/2013.       

4.Referat şi proiect de hotărâre  privind privind aprobarea majorării capitalului social al  societății TETAROM S.A., prin aport în natură

5.Diverse probleme.

sus(3)jos(41)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns