taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca sofer gherla mariflor dej cluj angajare
sedinta consiliul local gherla

Ședință la primărie, se votează bursele pentru elevi și alte proiecte

Consilierii locali se întâlnesc pentru ședința ordinară a lunii joi, 23 mai, de la ora 16, la sediul primăriei. Pe ordinea de zi sunt cinci puncte, între care cuantumul burselor pentru elevi.

Proiectul ordinii de zi

1.Referat şi proiect de hotărâre privind transformarea a trei posturi de natură contractuală în funcții publice de execuție în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla.

În referatul acestui proect se arată că, având în vedere că prin HCL 9/ 31.01.2019 a încetat personalitatea juridică a Cantinei de Ajutor Social iar personalul a fost preluat în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla prin adoptarea HCL nr. 7/31.01.2019 privind aprobarea funcțiilor publice, a numărului de personal, organigramei şi a statului de personal pentru Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla, văzând că atribuțiile prevăzute în fișele de post a 3 salariați-personal contractual preluați de la Cantină de Ajutor Social se regăsesc în prevederile art.2 alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere existența a 3 posturi de natură contractuale ocupate cu contract de muncă pe durata nedeterminată în funcții contractuale de inspector de specialitate studii superioare îndeplinesc condițiile prevăzute de art.54 și art. (57) alin (5) lit, „b” din Legea nr.188/1999, republicată, cu modificările și completările ulterioare, având în vedere că cel puțîn 70% din atribuțiile posturilor menționate presupun exercitarea prerogativelor de putere publică, atribuții dintre cele prevăzute de art.2 alin (3) din Legea nr.188/1999, respectiv punerea în executare a legilor și a celorlalte acte normative, în limita competențelor stabilite de conducătorul autorității, având în vedere prevederile art.36 alin.(3) lit.”b” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, prin prezenta se propune inițierea unui Proiect de hotărâre în vederea transformării următoarelor postului de natură contractuală în funcții publice de execuție în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, începând cu dată de 01.06.2019:

Art.1. Se aprobă transformarea unui post de inspector de specialitate treaptă profesională  IA, gradatia de vechime 5, studii superioare în cadrul Compartimentului buget-contabilitate, având o vechime în specialitatea studiilor de 9 ani și 9 luni  în funcția publică  de execuție de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 5 în cadrul Compartimentului buget-contabilitate.

Art.2. Se aprobă transformarea unui  post de inspector de specialitate treaptă profesională  IA, gradatia de vechime 3, studii superioare în cadrul Compartimentului Cantină de ajutor social, având o vechime în specialitatea studiilor de 11 ani în funcția publică  de execuție de consilier grad profesional superior, gradatia de vechime 3 în cadrul Compartimentului Cantină de ajutor social.

Art.3. Se aprobă transformarea unui post de inspector de specialitate treaptă profesională  III, gradatia de vechime 3, studii superioare în cadrul Compartimentului asociații de proprietari, având o vechime în specialitatea studiilor de 13 ani și 11 luni  în funcția publică  de execuție de consilier grad profesional principal, gradatia de vechime 3 în cadrul Compartimentului asociații de proprietari.

Art.4. Se aprobă Organigramă și Statul de funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla și din cadrul serviciilor publice de interes local din subordea Consiliului Local al Municipiului Gherla conform Anexei nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezența hotărâre.

În vederea transformării posturilor contractuale în funcții publice de execuție, în funcția publică de conducere de director executiv în cadrul Direcții economice, în funcția publică de conducere de director executiv în cadrul Direcției de Asistență socială și în funcția publică de conducere de director executiv în cadrul Direcției RUNOS împreună cu Primarul Municipiului Gherla – dl. Neselean Ioan își asumă întreagă răspundere.

2.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Poliției Locale a Municipiului Gherla pentru anul 2019

3.Referat şi proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Municipiului Gherla – vezi mai mult aici

4.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții „Modernizare drum comunal DC 39 Gherla – Săcălaia”

Prin HCL nr.6/26.01.20107 s-a aprobat Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”. Valoarea totală a investiției a fost de 2.025.907 lei (fără TVA) din care C+M (fără TVA) 1.862.398 lei. Lungimea tronsonului de drum este de 2120 m.

În urma licitării lucrării, valoarea totală este de 1.420.555 lei (fără TVA), din care C+M 1.298.567 lei (fără TVA).

Urmare acesteia, prin HCL 80/26.10.2017 s-a aprobat devizul general actualizat și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”.

După finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Modernizare drum comunal DC 39 Gherla- Săcălaia”, valoarea totală este de 1.325.000 lei (fără TVA) din care C+M 1.287.719 lei (fără TVA).

Față de acestea se propune discutarea și analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea valorii finale a lucrării pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum comunal DC 39 Gherla-Săcălaia”, care este de 1.325.538 lei (fără TVA) din care C+M 1.287.719 lei (fără TVA).

5.Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor burse pe anul 2019

Având în vedere cererile unităților de învățământ și tinând cont de prevederile art.4 din OMECTS nr.5576/07.10.2011 “Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean/consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti.”, bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat, sunt burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.

Bursele de performanţă se acordă elevilor care au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Bursele de merit şi bursele de studiu se acordă elevilor, în funcţie de rezultatele obţinute la învăţătură, bursele de ajutor social se acordă elevilor, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali.

Criteriile specifice de acordare a burselor de performanţă, a burselor de merit, a burselor de studiu şi a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate şi în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor şcolare.

Astfel se propune aprobarea cuantumul burselor pe anul 2019, după cum urmează:

  • 50 lei bursă de ajutor social
  • 70 bursă de merit și de studiu
  • 500 lei bursă de performanţă

6. Diverse probleme.

foto: arhiva

sus(0)jos(55)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns