taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca sofer gherla mariflor dej cluj angajare xtru locuri de munca cluj tamplarie pvc gherla dej
sedinta consiliu local gherla

Ședință extraordinară a consiliului local, ce se votează

Consilierii locali sunt convocați lla ședință extraordinară de îndată joi, 7 mai 2020, de la ora 16.

Ședința se desfășoară tot la Casa de Cultură și are în proiectul ordinii de zi trei puncte:

1. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Gherla și localitățile componente Băița, Hășdate și Silivaș – proiect retras de pe ordinea de zi a ședinței anterioare

2.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al Municipiului Gherla aprobat prin HCL nr. 67/26.09.2019.

„În contextual actual epidemiologic, în care prin reglementări specifice s-a restricționat circulația persoanelor, s-au stabilit reguli de distanțare socială precum și norme referitoare la întrunirile publice, se impune modificarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, în ceea ce privește modalitatea de desfășurare a ședințelor publice ale consiliului local, exercitarea drepturilor și obligațiilor necesare îndeplinirii mandatului de ales local precum și procedura de vot, în sensul stabilirii unor alte modalități de desfășurare a ședințelor publice a consiliului local prin mijloace tehnice care să asigure transmiterea punctelor de vedere, întrebărilor precum și a votului fiecărui consilier local, în timp real în direct, președintelui de ședință care va gestiona desfășurarea acesteia, prin intermediului internetului sau eventual a unor platforme online de conferință.
Modificările propuse au în vedere evitarea sau limitarea efectelor unor situații excepționale, indiferent de natura acestora, epidemii, calamități, cutremure, acte de terorism, fenomene naturale extreme etc. precum și buna desfășurare a ședințelor de consiliul local în situațiile prevăzute mai sus, pentru gestionarea în timp util a problemelor UAT.

În aceste sens propunem completarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a consiliului local după cum urmează:

Se completează art. 15 din regulament cu un alineat nou : ,,În situații excepționale, ședințele comisiilor de specialitate se pot desfășura prin mijloace electronice sau pe platforme on-line, avizul de specialitate urmând a fi comunicat Secretarului General al Municipiului în aceiași modalitate, respectiv prin mijloace electronice .’’
Se completează art. 24 alin.2 lit.c) din regulamentului de organizare si funcționare a consiliului local aprobat prin HCL 67/26.09.2019 cu următoarele aliniate:
,,În situația în care prin acte normative sau administrative, autoritățile abilitate instituie situații excepționale (de urgență etc.), care au ca și consecință restrângerea unor drepturi constituționale ale cetățenilor, caracterul public al ședințelor consiliului local este asigurat și de posibilitatea cetățenilor cu domiciliul sau reședința în UAT Municipiul Gherla de a urmări pe internet în timp real sau înregistrate ședințele consiliului local. Înregistrările ședințelor consiliului local se vor difuza pe internet în termen de maxim 2 zile lucrătoare de la desfășurarea acestora.

În aceste împrejurări, prezența consilierilor locali și asigurarea dreptului la vot se realizează prin mijloace tehnice care să permită comunicarea acestora președintelui de ședință în timp real prin internet sau platformă on-line de videoconferință.

În cazul în care un consilier local, datorită stării excepționale, este în imposibilitatea de a fi prezent la ședință (carantină, izolare, internare spitalicească care are legătură cu situația excepțională etc.), își poate exercita dreptul la vot direct, în timp real, prin mijloace tehnice care să permită comunicarea președintelui de ședință a opțiunii referitoare la proiectul de hotărâre. În această situație, consilierul local în cauză va fi considerat prezent la ședință.

De regulă ședințele de consiliu local se desfășoară la sediul Primăriei Municipiului Gherla. Locul și modalitatea de desfășurare a ședințelor consiliului local poate fi modificată la inițiativa primarului, cu consultarea secretarului General UAT și a Comitetului Local pentru Situații de Urgență – Centrul operativ, în funcție de necesități. În aceste situații se va menționa noua locație și modalitatea de desfășurare a ședinței în documentul de convocare prevăzut la art. 20 alin. 5 din prezentul regulament.’’

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

„Prin Decizia 3215/22.04.2020 a Directorului General al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice Cluj-Napoca privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a influențelor sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale pentru Municipiul Gherla au fost comunicați urmatorii indicatori:
04.02.01 – 30.000 lei
04.02.04 -106.000 lei
11.02.06 225.000 lei
Aceste sume sunt alocate în conformitate cu prevederile art.20-21 din OUG nr. 20/2020 privind rectificarea bugetară.
Pe total buget se constată o creștere cu 89.000 lei a veniturilor bugetare.
La partea de cheltuieli, suma de 89.000 lei a fost repartizată la cap 70. Alte servicii în domeniul locuințelor și dezvoltării.

Astfel, în urma acestor modificari, bugetul local al Municipiului Gherla va avea la partea de venituri suma de 47.994.800 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 54.546.210 lei, din care la secțiunea de funcționare 28.773.000 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 25.773.210 lei.”

Ședința de consiliu va fi transimsă în direct pe site-ul primăriei www.gherla.ro și pe Gherla INFO.

foto: arhiva

sus(21)jos(68)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns