angajare bucatar gherla dej cluj locuri de munca

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata banca alianta cluj dobanda gherla gherla dentist stomatologie cabinet artdent telefon tigla metalica depozit gherla mondial dej cluj locuri de munca gherla dej cluj sofer mariflor spalatorie auto self service gherla petrom locuri de munca gherla angajare sofer livrare pizzerie al kimbo vintahe pub vanzare gherla dej cluj cafenea afacere salon masaj gherla vitality

gherla primarie biserica franciscana

Ședință extra la primărie, se votează bugetul, unde se duc banii în 2019

Primăria Gherla anunță ședinţă publică extraordinară a Consiliului Local, în ziua de  joi, 11 aprilie 2019, de la ora 16.

PROIECT AL ORDINII DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea Proiectului “Sistem de management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” – Depozitul de deșeuri urbane închis Gherla.

2. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea privind transmiterea fără plată a unui autoturism din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla.

În martie 2019, spitalul a preluat de la Cantina de Ajutor Social un autoturism Dacia Logan, care a fost pană în anul 2016 în proprietatea Municipiului Gherla, fiind dat în folosință gratuită pe o perioada de 5 ani. Autoturismul are o valoare de inventar de 44500,84 lei și este complet amortizată.

Conform anexei 3 din O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile publice, cu modificările ulterioare, unitatea administrativ-teritorială poate avea în proprietate maxim trei autoturisme.

Prin urmare, ținand cont de prevederile art.1 din H.G. nr.841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, respectiv art.12, alin (1) și art.13 din Legea contabilității nr.82/1991, republicată, se propune transmiterea fără plată a autoturismului DACIA LOGAN – CJ 50 PMG, din patrimoniul Municipiului Gherla în patrimoniul Spitalului Municipal Gherla.

3. Referat şi proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2019.

Veniturile bugetului local pe anul  2019, în sumă de 25.267.750 lei, se prezintă astfel:

  • venituri proprii……………………………………………19.954.750 lei
  • sume defalcate din TVA…………………………………. 5.313.000 lei
  • subvenții……………………………………………………………………. 0 lei

Din totalul veniturilor :

  • veniturile sectiunii de funcționare…………………25.259.000 lei
  • veniturile secțiunii de dezvoltare……………………………8.750 lei

Cheltuielile bugetului local pe anul 2019 sunt prevăzute în sumă de 37.458.750, iar din total, 14.728.000 lei sunt cheltuieli de personal, adică aproape 40%.

Pe lista de investiții pentru anul 2019 se regăsesc mai multe proiecte. Între acestea, diverse lucrări la grădinițele, școlile și liceele din oraș, un proiect tehnic de modernizare și dotare a ambulatoriului în valoare de 50.000 de lei, un studiu de fezabilitate în valoare de 100.000 de lei pentru modernizarea stadionului municipal, 180.000 de lei pentru reabilitarea unor terenuri de sport cu gazon sintetic.

50.000 de lei ar urma să fie cheltuiți în 2019 pentru un proiect tehnic de înlocuire a iluminatului public cu aparate economice. Bugetul mai prevede 550.000 de lei pentru proiect tehnic și execuție capele la Hășdate, Băița și Silivaș, 60.000 de lei pentru un studiu de fezabilitate construire bazin de înot, 100.000 de lei pentru D.A.L.I. (documentație de avizare a lucrărilor de intervenții) pentru cămine culturale la Băița și Hășdate.

Pentru un studiu de fezabilitate pentru un complex multimedia destinat tineretului ar urma să se aloce 120.000 de lei.

Amenajarea digului Someșului în zona Parcului Mare prin amplasarea de mobilier urban, stâlpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat și a unui trotuar dalat pentru activități recreative ar presupune o cheltuială de 50.000 de lei.

Pe lista de investiții a muniicpalității apar în continuare proiecte care în anii trecuți au stârnit controverse. Este vorba despre modernizarea târgului de animale, un proiect estimat la 2.214.000 lei, din care în 2019 se intenționează alocarea a 200.000 de lei, pentru proiectul tehnic.

100.000 de lei sunt prevăzuți în buget pentru contrucția de panouri la intrările în oraș, respectiv pentru studiul de fezabilitate.

Toaleta publică cu autocurățare apare în lista de investiții pe 2019 cu o cheltuială prevăzută de 10.000 de lei, la o valoare totală a investiției de 200.000 de lei.

LISTA DE INVESTIȚII 2019

OBIECTIVEValoare obiectivBUGET 2019
Autorități publice – Alte cheltuieli 6,182,0001,050,000
Reabilitare, mansardare și dotare clădire sediul Primăriei 6,132,0001,000,000
Echipamente I.T 50,00050,000
Invățământ 20,541,350995,000
DALI – Amenajare grupuri sociale, inst. încălzire, electrice și sanitare Școala Gen. 1 Dragos Voda nr.1 800,000690,000
Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Șc.Gimnazială nr 1 19,130,00050,000
Proiect modernizare a corpului vechi a clădirii Grădiniței Veseliei și construirea unui corp nou 77,35050,000
Modernizare, reabilitare și dotare Grădinița Arici Pogonici structura II str. Mihai Viteazu nr.20 20,00035,000
Modernizare și dotare Grădinița Arici Pogonici structura I str.Armeneacă nr.21 14,00030,000
PT Modernizare, mansardare și dotare Școala Gen. 1- str. Romană 106 400,00040,000
PT – reactualizare Amenajare spații subsol Liceul Petru Maior 50,00050,000
PT- Refațadizare și amenajări exterioare Liceul Petru Maior 50,00050,000
Sănătate 50,00050,000
PT Modernizare și dotare Ambulatoriu (Policlinică) 50,00050,000
Cultura, recreere, religie 1,245,0001,245,000
Modernizare și dotare Biblioteca Municipală 175,000175,000
SF Modernizare și dotare Stadion Municipal 100,000100,000
Registru spații verzi 400,000400,000
Reabilitare terenuri de sport cu tartan, amplasare vestiar și tribună cu 70 de locuri 370,000370,000
Instrumente muzicale 20,00020,000
Reabilitare terenuri de sport cu gazon sintetic 180,000180,000
Dezvoltare publică, locuințe 4,998,0002,090,000
Intocmire Plan Urbanistic General 70020301 100,000100,000
PT – Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficiență energetică ridicată 700600 150,00050,000
PT+EXECUTIE Construire capelă în Hășdate 400,000400,000
PT capele Băița, Silivaș 150,000150,000
DALI cămin cultural Băița (expertiză) 50,00050,000
DALI cămin cultural Hășdate (expertiza) 50,00050,000
SF sala multifuncțională Silivaș 50,00050,000
SF Complex multimedia dedicat tineretului
120,000
SF SMURD 60,00060,000
Reactualizare SF- Construire locuințe sociale 10,00010,000
SF Bazin de înot 100,000100,000
DALI Imobil Piața Libertății nr. 3 120,000120,000
Panouri intrare oraș – SF 100,000100,000
PT + EXECUTIE Reabilitare imobil (CT) str. Liviu Rebreanu400,000100,000
Amenajarea digului de apărare în zona Parcului Mare al Municipiului Gherla prin amplasarea de mobilier urban, stâlpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat și a unui trotuar dalat pentru activitati recreative 50,00050,000
Plan de mobilitate urbană 100,000100,000
PT- Restaurarea și valorificarea patrimoniului cultural al Mun Gherla imobil str 1 Dec 1918 nr 16 200,000200,000
PT-Modernizare târg destinat comercializării animalelor vii și amenajare centru de tăiere sezonieră tineret ovin/caprin 2,214,000200,000
PT SISTEM SUPRAVEGHERE VIDEO GHERLA 694,00080,000
Canalizare, salubritate 200,00020,000
Dotare cabinet adăpost câini fără stăpân 10,00010,000
Toaleta cu autocurățare 200,00010,000
Transporturi și telecomunicații 38,602,2906,739,750
Modernizare drum DC39 (Sărătura) 1,572,74010,000
Modernizare strazi lot VI grupa I 22,510,0003,729,750
LOT VI GR.24,355,7801,000,000
LOT VI GR.32,609,7701,000,000
LTE Cartier Hășdății7,554,0001,000,000
TOTAL BUGET LOCAL 71,818,64012,189,750

80,34010,000
TOTAL BUGET AUTOFINANTATE80,34010,000
TOTAL GENERAL 71,898,98012,199,750
sus(4)jos(27)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon tractari auto gherla dej cluj telefon

2 comentarii

  1. Nu renuntati la targul de animale nici in ruptul capului. O gramada de bani aruncati inutil. Fereasca Dumnezeu ! Faceti-va planul ! Puneti si panouri la intrarea in oras de 100000 de lei, 2 mil de lei pt.targ. Bune investitii faceti , bravo ! Utilitate = zero.

    sus(29)sus(1)

Lasă un răspuns