taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare sofer mariflor gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj
sedinta consiliul local gherla

Ședință de consiliu local, cu rectificare de buget, pentru ce se alocă sau se reduc din bani

Joi, 29 iulie, de la ora 15 are loc șa Casa de Cultură ședința ordinară a consiliului local Gherla.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.06.2021.

La dată de 30 iunie 2021, la partea de venituri a fost realizată suma de 26.959.999 lei, veniturile fiind încasate în proporție de 82.41 % față de prevederile trimestrului II 2021, în suma de 32.712.120 lei. Realizările la partea de venituri la 30 iunie 2021, adică suma de 26.959.999 lei sunt în proporție de 113,10% față de încasările în suma de 23.836.632 lei la dată de 30 iunie 2020.

Veniturile încasate la dată de 30 iunie 2021 sunt formate din:

venituri proprii 16.627.785 lei
sume defalcate din TVA 4.064.000 lei
subvenții de la bugetul de stat 446.907 lei
sume din excedentul anului anterior 5.188.988 lei
sume primite de UE 632.319 lei

Plățile efectuate din bugetului local la data de 30 iunie 2021 sunt de 18.082.830 lei, fiind în proporție de 119.50% față de plățile efectuate la dată de 30 iunie 2020, în sumă de 15.131.032 lei.

Excedentul bugetului local la sfârşitul trimestrului II 2021 este de 8.877.169 lei, fiind format din excedentul anului 2020 în suma de 5.188.988 lei și excedentul din trimestrul II 2021 de 3.688.181 lei.

La activităţile autofinanţate, încasările realizate sunt în sumă de 10.113.254 lei, adică 81.84% față de prevederile trimestrului II 2021 de 12.356.800 lei și 110.35% față de încasările de 9.164.180 lei la dată de 30 iunie 2020. La plăţi efectuate s-a realizat suma de 9.829.870 lei, adică 78,59 % față de prevederile trimestrului II 2021 de 12.507.550 lei și 107.26% față de plățile efectuate în suma de 8.794.808 lei la data de 30 iunie 2020.

Excedentul bugetului activităților autofinanțate la sfârşitul trimestrului II 2021 este de 283.384 lei, fiind format din excedentul anului 2020, în sumă de 150.749 lei și excedentul din trimestrul II 2021 de 132.635 lei.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local și bugetului activităților autofinanțate pe anul 2021.

Analizând execuția bugetară la 30.06.2021 a bugetului local și al bugetului activităților autofinanțate se constată următoarele:

Sunt încasări la unele capitole mai mari decât previziunile inițiale, în unele cazuri realizările depășesc 90% din previziunile anuale.

Sunt capitole bugetare la care alocările inițiale au fost epuizate (străzi, salubritate), datorate lucrărilor executate în plus față de previziunile inițiale sau alocării de fonduri sub nivelul cheltuielilor din anul precedent.

Astfel au fost identificate la secțiunea de funcționare venituri suplimentare de 1.707.110 lei, iar la secțiunea de dezvoltare 74.530 lei.

Veniturile secțiunii de funcționare se compun din impozite și taxe locale și din sumele decontate de DSP – 98.000 lei, reprezentând cheltuieli cu centrul de vaccinare.

La secțiunea de dezvoltare avem venituri din valorificări de bunuri și de la Direcția de Sănătate Publică conform contractului de finanțare pentru achiziția de aparatură medicală, iar suma de 47.110 lei reprezintă vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru secțiunea de dezvoltare.

Alocarea sumelor suplimentare:

Cap. 51- Autorități publice-bunuri și servicii 110.000 lei
Cap.61 poliție locală- bunuri și servicii 10.000 lei
Cap. 65 învățământ 25.000 lei
Cap 67- spații verzi- chelt. Materiale 240.000 lei
Cap. 70 iluminat public – chelt. Materiale 200.000 lei
Cap. 74 salubritate 500.000 lei
Cap. 84- străzi 575.000 lei

La secțiunea de dezvoltare se propun câteva modificări, reprezentând în principal relocari de sume de la un obiectiv la altul, ținând cont de stadiul în care se află fiecare proiect la acest moment sau de necesitatea suplimentării sumelor la unele obiective datorate necesității executării unor lucrări suplimentare.

De asemenea este necesară achiziția unei mașini de spălat la Grădiniță Arici Pogonici și a unei table interactive la Grădiniță Căsuța Fermecată.

Pentru Spitalul municipal Gherla există un contract de finanțare cu DSP pentru achiziția a două incubatoare în valoare de 71.110 lei, iar de la bugetul local s-a alocat suma de 40.000 lei pentru apărături medicale necesare.

Având în vedere relaxarea restricțiilor privind activitățile culturale și organizarea de evenimente cultural artistice se propune aprobarea activităților Casei de Cultură a Municipiului Gherla. Aceste activități vor fi organizate în măsură în care acest lucru va fi cu putință atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea ce privește siguranță sanitară.

Având în vedere cele de mai sus, se propune aprobarea rectificarii bugetului local bugetului activităților autofinanțate și a listei de investiții.

– mii lei –

OBIECTIVE valoare buget inițial influențe Rectificare 30.06 influențe buget rectificat
Autoritati publice – Alte cheltuieli 20 20 0 20 0 20
0 0
Echipamente 15 15 15 15
Licente 5 5 5 5
Invatamant 20291,5 19290,08 0 19290,08 10 19300,08
SF-INFRASTRUCTURA EDUCATIONALA (Lic Petru Maior, lic. Tehnologic, Școala 1 D. Vodă, Șc. 1 Romană, grad. Veseliei, Grad Arici Pogonici) 150 150 150 150
Extindere, mansardare, reabilitare, modernizare și dotare Șc. 1 -execuție-POR 10.1 19952 18960,58 18960,58 18960,58
Procurare C.T.-Grăd. Căsuța Fermecată 25,5 25,5 25,5 25,5
mașină de spălat Grădinița Arici Pogonici 4 4 4
tablă interactivă Grăd. Căsuța Fermecată 6 6 6
SF- extindere cu un corp nou de cladire lic. Ana Ipătescu 154 154 154 154
Sanatate 150 150 0 150 50 200
SF- INFRASTRUCTURA SANITARA (SPITAL +POLICLINICA+SPITAL PEDIATRIE) 150 150 150 50 200
Cultură, recreere, religie 418 418 0 418 -100 318
Amenajare locuri de joacă copii – echipamente 130 130 130 130
Procurare dispozitive acustice și luminoase de îndepărtat păsări(ciori) 80 80 80 80
Amenajarea digului de apărare zona Parc Mare  prin amplasarea de mobilier urban, stâlpi cu panouri fotovoltaice pentru iluminat și  trotuar dalat pentru activități recreative-SF 50 50 50 50
SF PARC PENTRU CÂINI 8 8 8 8
SF+PUZ RESTAURAREA SI FUNCTIONALIZAREA PARCULUI MIC 150 150 150 -100 50
Asistență socială 60 60 0 60 -40 20
DALI- Modernizare Cantina de ajutor social 60 60 60 -40 20
Dezvoltare publica, locuinte 32033,51 10042,72 0 10042,72 -254,47 9788,25
Intocmire Plan Urbanistic General 70020301 100 100 100 100
Actualizare PMUD 50 50 50 50
Elaborare SIDU 60 60 60 60
SF+PUZ- Construire locuinte sociale 150 150 150 150
Procurare containere de locuit 500 500 500 500
SF-Extindere rețea de apa potabila si canalizare menajera pentru Teren tartan și vestiar 80 80 80 80
SF- extindere retea de apa in Baita statie de pompare, extindere retea de apa potabila si canalizare str sf. Anton, Cetatii, Plopilor 60 60 60 60 120
Consultanta iluminat public -concesionare serviciu 55 55 55 -55 0
Inlocuire iluminat existent cu un iluminat economic prin utilizarea unor aparate cu eficienta energetica ridicata-POR 3.2 12357,51 1333 1333 1333
Imbunatatirea calitatii vietii populatiei Mun. Gherla prin dezvoltarea serviciilor culturale si reducerea infractionalitatii -POR 13.1 10865 3019,33 3019,33 3019,33
Simplificarea procedurilor administrative la nivelul Municipiului Gherla-SIPOCA 2985 1845,39 1845,39 1845,39
PT+EXECUTIE Construire capela  Hasdate 500 500 500 500
Demolare camin cultural existent si construire camin cultural Hasdate (PT+executie) 500 500 500 -450 50
Proiectare si executie SMURD 3271 1300 1300 65,53 1365,53
actualizare DALI camin cultural Baita 10 10 10
DALI Imobil Piata Libertatii nr. 3 120 120 120 120
SF – REGENERARE URBANA (Complex multimedia+amenajarea zonei prin reconversie zona DC39-centru recreativ Aqua Park, Reabilitare si modernizare Parc Minerva, Amenajare si modernizare Parc 1 Mai, Modernizare Piata Agoalimentara 150 150 150 150 300
SF-EFICIENTA ENERGETICA (modernizare sediul Primariei, modernizare lic Petru Maior, corp cladire P-ta libertatii nr 3A, corp cladire Stomatologie) 150 150 150 150
DALI-Modernizare, amenajare si dotare cresa 70 70 70 -35 35
Canalizare, salubritate 63 63 0 63 0 63
SF+PT-Toaleta cu autocuratare 50 50 50 50
Procurare toaleta eco pt handicap 13 13 13 13
Transporturi si telecomunicatii 12426,745 3848 0 3848 345 4193
SF- MOBILITATE URBANA-procurare autobuze+construire statii+ statii de reincarcare+piste pentru biciclete+modernizare trasee pietonale+semi-pietonale in Centrul Istoric+dezvoltare infrastructura pt autovehicule electrice si hibrid, amenajare coridor de mobilitate nemotorizata axa Est-Vest 150 150 150 250 400
SERVICII CONSULTANTA PROIECTE POR 155 155 155 155
LTE- extindere retea energie electrica + post de transformare ANL 400 400
LTE- amenajare drumuri, sistematizare pe verticala-ansamblu loc prin ANL 3697,745 1000 1000 -235 765
Modernizare strazi lot VI grupa I-DALI+PT 200 200 200 200
LOT VI GR.3 lot 2/ 8 strazi 4621 1237 1237 1237
LOT VI GR.3 lot 3/ 6 strazi 3053 556 556 556
LTE Cartier Hasdatii 220 220 220 220
SF-Amenajare parcari de utilitate publica str Bobâlna km 45+010-km 45+300 20 20 20 20
SF-Extinderea si optimizarea pistelor de biciclete 50 50 50 -35 15
Expertiza tehnică, DALI+PT consolidare drum DC 37 80 80 80 80
DALI+PT- covor asfaltic drumri Baita, accese si amenajare albie- consolidare 70 70 70 70
SF-Amenajare sensuri unice si parcari biciclete in preajma gradinitelor, scolilor, liceelor 50 50 50 -35 15
DALI+Expertiza – Poduri de pe canalul Morii 60 60 60 60
TOTAL BUGET LOCAL 65402,755 33891,8 0 33891,8 10,53 33902,33
Aparatura medicala 450 300 150 450 111,11 561,11
TOTAL BUGET AUTOFINANTATE 450 300 150 450 111,11 561,11
TOTAL GENERAL 65852,755 34191,8 150 34341,8 121,64 34463,44

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar la imobilul situat în Municipiul Gherla str. Nicolae Bălcescu nr. 8, ap. 2.
Prin cererea înregistrată sub nr. 6020 din 19.04.2021, Z. F. domiciliat în Municipiul Gherla solicită aprobarea deschiderii unui acces suplimentar la imobilul de la adresa de mai sus din str. Fabricii. Potrivit extrasului CF nr. 53283 cu nr. topo 1140/1/1/2/11 petentul împreună cu soția sunt proprietari tabulari.

Potrivit Planului de Urbanism General al Municipiului Gherla imobilul este situat în intravilan în Unitatea Teritorială de Referință (UTR) nr. 10, în zona locuințelor familiale individuale în vecinătatea blocului de locuințe colective din zonă.

În urma verificărilor în teren s-a constatat că există în dreptul solicitării instalat un semn de circulație în rondou, trandafiri și trotuar, ceea ce înseamnă că trebuie mutat în sine semnul menționat și trandafirii de pe str. Fabricii înspre str. Nicolae Bălcescu.

Având în vedere cele mai sus precizate, cât și situația din teren, se propune aprobarea deschiderii unui acces auto suplimentar din str. Fabricii la imobilul situat pe str. Nicolae Bălcescu nr.8, ap.2, cu condiția suportării cheltuielilor ocazionate de mutarea semnului de circulație, trandafirilor existenți și cele aferente.

4.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației a sensului giratoriu situat în Municipiul Gherla str. 1 Decembrie 1918, str. Fabricii, str. Hășdății și str. Clujului.

Prin adresa cu nr. CJ015/21.01.2021, LIDL IMOBILIARE ROMÂNIA MANAGEMENT SCS cu sediul social în sat Nedelea, comuna Ariceștii Rahtivani jud. Prahova, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J29/598/2006, CUI RO15139385, reprezentată prin d-na B. C. I. în calitate de responsabil Regional Expansiune, a înaintat oferta autentificată sub nr. 141/21.01.2021 spre donație Municipiului Gherla, întreg dreptul de proprietate asupra construcției de infrastructură-amenajare, sens giratoriu situat în Gherla, jud. Cluj, str. 1 Decembrie 1918, str. Fabricii, str. Hășdății, str. Clujului, proprietate extratabulară edificată în baza autorizației de construire nr.7/10003/03.02.2020 emisă de Primăria Municipiului Gherla și a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 29/03.08.2020.

Sensul giratoriu a fost executat în baza autorizației de construire nr.7/1003 din 03.02.2020 eliberată de Primăria Municipiului Gherla și recepționat conform procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.29/03.08.2020.

5.Diverse probleme.

foto: arhiva

sus(0)jos(9)
creare site web gherla dej cluj apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj sonorizare nunta botez ravan gherla dej cluj majorat

Faci un comentariu sau dai un răspuns?