taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod sudor lacatus
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod balastiera muncitor
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla dej cluj ospatar restaurant sofer livrari

Ședință de consiliu local, ce proiecte sunt puse la vot

Consiliul Local Gherla este convoat pentru ședință ordinară joi, 21 ianuarie 2021, de la ora 15, la sala de spectacole a Casei de Cultură.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui imobil situat în sat Băița FN, fosta incapere a C.A.P.

În temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 și 2 și Art. 362 alineatul 1 și 3 din Ordonanță de Urgență 57/2019 se propune spre închiriere imobilul situat în sat Băița aparținător al Municipiului Gherla, fost imobil al CAP Hasdate.

Imobilul se află în domeniul privat al Municipiului Gherla, Sat Băița FN, Jud. Cluj, înscris în CF 55896 Gherla, format din clădire în suprafață măsurată de 144 mp cu numărul de inventar 1695, având destinația de magazie și cu valoarea de inventor 67935 lei, situată pe terenul în suprafață măsurată de 2170 mp, aflat la poziția 6 din lista terenurilor domeniului privat al Municipiului Gherla, cu valoarea de inventar de 87884 lei. Clădirea imobilului este neutilizată de o lungă perioada de timp și într-o stare de degradare avansată, împrejmuit între imobile cu proprietăți private, având acces la proprietate dintr-un drum lateral sătesc.

Închirierea acestui imobil va adduce venituri la bugetul local și va implica lucrări de renovare și întreținere a construcției din partea chiriașului.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla.

În temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 și 2 și Art. 362 alineatul 1 și 3 din Ordonanță de Urgență 57/2019 se propune închirierea Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla.

Acesta este în administrarea SC ADP Gherla de o lungă perioada de timp, îndeosebi în ultimi 8 ani după modernizare Lacului de Agrement, dar este impracticabil.

Lacul de Agrement din Parcul Mare se află în domeniul public al Municipiului Gherla, Parcul Mare, înscris în CF 53140 Gherla, cuprinzând amenajări specifice unui lac de agrement, situate pe terenul în suprafață măsurată de 6463 mp, aflat la poziția 3 din lista terenurilor domeniului public al Municipiului Gherla, având valoarea de inventar de 362648 lei, este o amprenta importantă a orașului, fiind neapărată nevoie de o administrare serioasă și o îngrijiire permanentă a apei și a florei ce o acoperă.

În consecință, se propune închiriere în conformitate cu Codul Administrativ a Lacului de Agrement din Parcul Mare al Municipiului Gherla astfel încât acesta să fie redat publicului larg prin dotarea cu bărci și hidrobiciclete, prin igenizarea și curățarea lui permanentă. Toate aceste costuri de întreținere și funcționare vor cădea în sarcina chiriașului, urmând că acesta să-l pună la dispoziția publicului larc în baza unui regulament și orar stabilit, avizat de Primarul Municipiului Gherla.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui
imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2.

În temeiul dispoziţiilor Codului Administrativ Art. 108; Art. 129 alineatul 2 litera c), alineatul 6 litera b), Art. 196 alineatul 1 litera a), Art. 333 alineatul 1 și 2 și Art. 362 alineatul 1 și 3 din Ordonanță de Urgență 57/2019, se propune spre închiriere spațiul din str. Dragoș Vodă nr. 2.

Imobilul se află în domeniul privat al Municipiului Gherla, Str. Dragoș Vodă, nr. 2, Jud. Cluj, înscris în CF vechi 7124 Gherla (top 518/1, 518/2, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2), format din două spații în suprafață utilă de 17,55 mp (apartament 11), respectiv 12,60 mp (apartament 12), cu numărul de inventar 11610 respectiv 11620, având destinația de spațiu commercial (carmangerie) și cu valoarea de inventar de 25055 lei respectiv 38619 lei;

Imobilul a fost închiriat pentru diferite activități de la sediu de partid la magazin de comercializare a produselor și preparatelor de carne, activitate care a fost și ultima și pentru care spațiul a fost amenajat și autorizat. În prezent spațiul este gol, necesitând lucrări de igenizare pentru a fi reautorizat pentru activități comerciale, așa cum s-a arătat anterior,este compus din 2 încăperi având în total o suprafață utilă de 31 mp.

Pentru a asigura un venit la bugetul de stat și a asigura întreținerea corpului de clădire ce găzduiește imobilul, se impune închirierea acestuia.

4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P..

Având în vedere expirarea în anul 2016 a contractului de închiriere a spațiului în suprafață de 87 mp situat în sat Hasdate, Municipiul Gherla, nr. 11, fost spațiu al C.A.P., se propune scoaterea acestora la licitație în vederea închirierii.

S-a constatat că spațiul închiriat o lungă perioada de timp pentru activități de creștere și recoltare ciuperci comestibile, iar din anul 2016 acest contract nu a mai fost prelungit, acesta s-a degradat substanțial, având mari probleme de structura, la acoperiș și pereți.

În concluzie, se solicită ca spațiul să fie eliberat și scos la licitație publică în vederea închirierii, asigurând astfel un venit la bugetul de stat și întreținerea minimă a construcției care este destul de veche.

Având în vedere cele arătate anterior se propune închirierea spațiului mai sus descris în suprafață totală de 87 mp, prin licitație publică, plecând de la valoarea de 700 EURO/an, platibili în LEI la cursul BNR la dată licitației. De asemenea se stabilește taxa de participare de 100 lei, iar garanția de participare de 1000 lei.

5.Referat și proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

Având în vedere interesul executivului de a construi o scoală nouă care să vină în sprijinul și extinderii actualului Liceu Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla, se propune comasarea imobilelor înscrise în CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b, în suprafața măsurată 7719 mp, categoria de folosința curți construcții, într-un imobil aflat în proprietatea publică a Municipiului Gherla și administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

La baza acestui demers stă Decizia Comisiei Speciale de Retrocedare a unor bunuri imobile care au aparținut cultelor religioase din România nr. 9331/08.1.2020, prin care se ia act de renunțarea la cererea de retrocedare nr. 6566/28.02.2003 depusă de către Arhiepiscopia Româno-Catolică Alba Iulia pentru Parohia Armeano-Catolică Gherla, având ca obiect retrocedarea imobilului aflat în Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 18 (fosta str. Regele Ferdinand nr 22) cu destinația inițiala Orfelinat, actualmente parte a Liceului Teoretic Ana Ipătescu.

Comasarea propusă se referă la imobilele cuprinse în CF 829 Gherla cu top 240, 244c și CF 122 Gherla cu top 241, 242, 243, 244a, 244b într-un singur corp funciar, în suprafață măsurată de 7719 mp, categoria de folosință curți construcții, pe care se află următoarele construcții :

C1 – scoală S+P, edificată în anul 1865, construită cu fundația din piatră, zidărie cărămidă, șarpanta din lemn, acoperiș din table, având Sd = 1216 mp, compus la subsol din 1 atelier croitorie, 1 magazine, 1 hol, 5 atelier mecanic, 1 casă scării și parter format din 1 sala festivă, 1 hol, 1 birou diriginte adjunct, 2 oficii, 10 Săli clasa, 1 magazie, 1 terasă.

C2 – scoală P+2E edificată în anul 1985, construcție cu fundație din beton, zidărie din cărămidă, șarpantă de lemn, acoperită cu țigla metalică, având Sd= 531, compusă la parter din 2 terase, 1 cabinet stomatologic, 1 baie profesorală, 1 sala profesorală, 4 Săli clasa, 1 vestiar femei, 2 băi, 1 hol, 2 casa scării; la etajul I 5 Săli de clasa, 2 băi, 1 hol, 2 casa scării; la etajul II 5 Săli de clasa, 2 băi, 1 hol, 2 casa scării. A.C. 4/07.03.1985.

C3 – teren minifotbal, edificat în anul 2007 în baza a.c. nr. 92/8084 din 27.08.2007,

Sd= 964 mp. A.C. 92/27.08.2007.

C4 – sala de sport edificată în anul 2003, construcție cu fundația din beton, structura din metal și cărămidă, închisă cu panouri termoizolante, acoperită cu panouri termoizolante, compusă din 1 windfang, 1 degajament, 1 sas, 1 lavoar băieți, 1 grup sanitar + dușuri băieți, 1 vestiar 1 băieți, 1 vestiar 2 băieți, 1 depozit materiale sportive, 1 cabinet medical, 1 centrală termică, 1 lavoar fete, 1 grup sanitar + dușuri fete, 1 vestiar 1 fete, 1 vestiar 2 fete, 1 vestiar profesori, 1 grup sanitar profesori, 1 vestiar profesoare, 1 grup sanitar profesoare, Sd=1113 mp. A.C. 77/12.07.2003.

C5 – magazii edificate în anul 1865, construcție cu fundație din piatră, zidărie din cărămidă, șarpanta din lemn, acoperită cu țigla, compusă din 1 magazie și 1 chioșc, Sd= 26 mp.

Imobilul nou înființat va face parte din proprietatea publică a Municipiului Gherla, iar supraedificatele vor fi atribuite în baza Legii 1/2011 a educației naționale, în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu din Municipiul Gherla.

Având în vedere cele arătate anterior se propune în temeiul dispozițiilor art. 293 alineatul 1 și 4, art. 196 alineatul 1 litera a), art. 139 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență 57/2019 Codul Administrativ și a Art 112 din Legea 1/2011 a educației naționale dispunerea comasării și înscrierea în cartea funciară a imobilelor mai sus prezentate, precum și trecerea în administrarea Liceului Teoretic Ana Ipătescu a construcțiilor supraedificate.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ, de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022.

În cadrul ședinței Consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Cluj din data de 16 decembrie 2020 s-a analizat cererea cu nr.17209/07.12.2020, cu propunerea de organizare a rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de pe raza Municipiului Gherla și s-a obținut avizul conform de funcționare a acesteia, înregistrat în instituție cu nr.18259/29.12.2020, în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, ce reglementează funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat.
In această lege, o importanţă deosebită se acordă autorităţilor administraţiei publice locale care asigură, conform acestei legi, buna desfăşurare a învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea.
Având în vedere prevederile acestei legi și avizul conform primit, nr.18259/29.12.2020, al Inspectoratului Județean Cluj, privind rețeaua unităților școlare de învățământ din Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022, dar și necesitatea de a trimite acestei instituții hotărârea Consiliului Local în luna ianuarie-2021, se propune adoptarea unei hotărâri de către Consiliul Local al Municipiului Gherla ce va cuprinde această structură pentru anul școlar următor.

STRUCTURA REŢELEI UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN MUNICIPIUL GHERLA PENTRU ANUL ŞCOLAR 2021-2022

Nr.

crt

Unitatea de Învăţământ

Tip de unitate

Clubul Copiilor Gherla – finanţare MEN

Structură învăţământ

Grădiniţa cu Program Prelungit “Arici Pogonici ” Gherla

Personalitate juridică

Grădiniţa cu Program Prelungit “Arici Pogonici” – Structura 1 Gherla

Structură învăţământ

Grădiniţa cu Program Normal “Arici Pogonici” – Structura 2 Gherla

Structură învăţământ

Grădiniţa cu Program Prelungit “Căsuţa Fermecată” Gherla

Personalitate juridică

Grădiniţa cu Program Prelungit “Veseliei” Gherla

Personalitate juridică

Grădiniţa cu Program Normal “Veseliei”- Structura 1 Gherla

Structură învăţământ

Liceul Tehnologic Gherla

Personalitate juridică

Liceul Teoretic Ana Ipătescu” Gherla

Personalitate juridică

Liceul Leoretic “Kemény Zsigmond” Gherla

Personalitate juridică

Liceul Teoretic Petru Maior” Gherla

Personalitate juridică

Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla

Personalitate juridică

Școala Postliceală ”Henri Coandă” Gherla

Personalitate juridică

7. Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla.

Potrivit Legii 95/2006 art. 186 alin 2 lit. b) Consiliul local trebuie să desemneze doi membrii supleanţi în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipiului din care unul trebuie să fie economist.
În momentul de față reprezentanții Consiliului Local în Consiliul de Administrație sunt : P. R. și G. R., iar membru supleant este F. G.
In urma alegerilor locale din 26.09.2020 se impune ca actualul consiliu local să-și desemneze reprezentanții în consiliu de administrație al Spitalului Municipal Gherla.

8.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul R. M., pentru anul 2020.

În vederea aplicării prevederilor art. 485, alin. (5), alin. (10) și ale art. 11, alin. (4), lit. e) – anexa nr. 6 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, pentru realizarea evaluării performanțelor profesionale ale secretarului general al Municipiului Gherla, dl. R. M., pentru anul 2020;

Văzând HCL nr. 26/27.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a secretarului general al Municipiului Gherla prin că s-a desemnat d-na R. I.- consilier local că membru în această comisie;

Se propune desemnarea unui consilier local al Consiliului Local al Municipiului Gherla în această comisie.

Această propunere va fi supusă votului în plenul ședinței ordinare astfel cum este statuată prin Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local Gherla și care este corelată cu obiectivele activității Secretarului general al Municipiului Gherla.

9.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.

Prin HCL 94/25.10.2018 a fost desemnat dl. R. M. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.
In urma alegerilor locale din 26.09.2020 dl. R. M. nu mai are calitatea de consilier local, astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin luarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.
Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora.

10.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul TETAROM SA.

Prin HCL 106/20.12.2018 a fost desemnat dl. M. L.-P. în calitate de reprezentant al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA.
Prin cererea 16369/19.11.2020 dl. M. L.-P. demisionează, astfel că se impune ca organul deliberativ să nominalizeze, prin adoptarea unei hotărâri, persoana care urmează să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Acţionarilor din cadrul TETAROM SA.
Potrivit art.3 pct.2 lit.a) din OUG 109/2001 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Consiliul Local Gherla are competența să numească reprezentanții ai unității administrativ-teritoriale în adunarea generală a acționarilor sau asociaților şi să aprobe mandatul acestora.

11.Diverse probleme.

foto: arhiva

sus(2)jos(22)

tractari auto gherla dej cluj telefon

1 comentariu

  1. Grådinite sunt ( poate ) destule dar nici una nu este privatå, CL poate facilita infintarea unei Grådiniti private...
    Nu sunt crese, CL poate facilita infintarea de ( mini ) crese...

    sus(1)sus(0)

Lasă un răspuns