taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon
sedinta consiliul local gherla

Ședință de consiliu la primărie, cu reprezentanții Kaufland – VIDEO

Joi de la ora 16 a avut loc la sediul primăriei Gherla ședința ordinară a consiliului local.

Pe ordinea de zi s-au aflat cinci puncte, iar la începutul întâlnirii s-a propus suplimentarea cu încă un punct, un proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-econimici pentru obiectivul de investiție „Lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticală în Municipiul Gherla, str. Fizeșului F.N.- Ansamblul de locuințe prin ANL”.

În referatul acestui proiect se precizează că, prin HCL nr. 75/28.09.2017 s-a aprobat studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Lucrări tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticală în Municipiul Gherla, str. Fizeșului FN- Ansamblu de locuințe prin ANL. Valoarea totală inițială, aprobată prin HCL nr.75/28.09.2019 este de 2.933.933,46 lei (fără TVA). Valoarea actualizării este de 3.585.038,15 lei (fără TVA). Prin adresa nr.7980 din 11.04.2019 înregistrată sub nr. 4740/16.04.2019, Agenția Națională pentru Locuințe a solicitat să se trimită valoarea actualizată a indicatorilor tehnico-economici pentru lucrările tehnico-edilitare și sistematizare pe verticală pentru ansamblul de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, prin ANL. Lucrările prezentate mai sus se finanțează din bugetul local, conform prevederilor legale. Totodată s-a adus la cunoștință că a încetat contractul de proiectare și execuție încheiat de ANL, pentru realizare investiției ,,Locuințe pentru tineri, destinate închirierii, pe str. Fizeșului din Gherla.
Urmare abrogării HG nr. 363/2018, cu modificările și completările ulterioare referitoare la standardul de cost aplicabil construirii de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, agenția (ANL) a stabilit o nouă valoare de referință pentru edificarea investiției. Față de acestea, s-a propus analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la aprobarea actualizării indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiție respectiv.

Toate punctele de pe ordinea de zi au fost votate majoritar de consilierii prezenți la ședință.

La întâlnire au fost prezenți și doi reprezentanți ai Kaufland, prezență ocazionată de anunțatul proiect de demolare a Lidl și construcția unor spații comerciale. 

Consilierul Tamas Kasza le-a cerut oaspeților să ia în considerare o propunere mai veche, aceea de amplasare în zona respectivă a cadrului din piatră de la clădirea demolată în 2012 și în care a funcționat o cazarmă militară, sau a unor simboluri care să amintească generațiilor viitoare despre ceea ce a fost înainte acolo. 

video: înregistrarea ședinței

sus(0)jos(17)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon apartament chirie gherla

Lasă un răspuns