taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla angajare restaurant fiesta bucatar ospatar locuri de munca gherla angajare sticlar sticla dej clujr
sala clasa banca

Școlile din Gherla în scenariul roșu, se închid din nou restaurantele la interior, sălile de jocuri, barurile și cluburile, restricții noi și în unele comune

Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Cluj a hotărât miercuri, 3 martie, aplicarea următoarelor măsuri:

HOTĂRÂREA NR. 19 din 3 martie 2021 privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 11 din 17 februarie 2021, în aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe teritoriul unităților administrativ-teritoriale municipiul Turda și comunele Buza, Mihai Viteazu, Țaga și Unguraș de pe raza județului Cluj.

În urma analizei situației epidemiologice generată de coronavirusul SARS-COV-2, la nivelul județului Cluj, și văzând adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj nr. 2984/03.03.2021 privind rata incidenței cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la 1000 de locuitori, pentru unitățile administrativ-teritoriale din județul Cluj, CJSU Cluj a hotărât următoarele:

  • În unitatea administrativ –teritorială comuna Buza din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 5.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile menționate în hotărâre – este vorba în principal despre limitarea la 50% a capacității de folosire a salilor de restaurante, spectacole, cinematografe, săli de jocuri de noroc
  • În următoarele unități administrativ –teritoriale: comuna Mihai Viteazu, Țaga, Unguraș din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5/1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 5.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile menționate în hotărâre – este vorba în principal despre limitarea la 30% a capacității de folosire a salilor de restaurante, spectacole, cinematografe, săli de jocuri de noroc
  • În unitatea administrativ-teritorială municipiul Turda, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 5.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile menționate în hotărâre – este vorba în principal despre interzicerea activității de interior la restaurante, săli de spectacole, cinema, săli de jocuri

HOTĂRÂREA NR. 20 din 3 martie 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 35/11.02.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe raza unor unități administrativ-teritoriale din județul Cluj.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a hotărât următoarele măsuri:

  • În următoarele unități administrativ –teritoriale: municipiul Câmpia Turzii și comunele Cojocna, Cuzdrioara, Geaca, Gârbău, Mociu, Moldovenești, Negreni, Valea Ierii din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 5.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile următoare:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii in cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului;

b) in aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c) in aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, in interiorul clădirilor, este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6.00-23.00, cu respectarea obligaţiilor stabilite ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului;

d) In aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi in intervalul orar 6.00-23.00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului;

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, măsurile prevăzute la lit. c) şi d) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi in spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natiu-a acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) in aplicarea prevederilor art, 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise in spaţiile special destinate dispuse in exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanţe de minimum. 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei,  antreprenoriatului şi turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

g) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisă activitatea ln baruri, cluburi şi discoteci;

h) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa n.r.3 la H.G. nr. 35/2021 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului; operatorii economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

 

  • În următoarele unități administrativ–teritoriale: municipiul Gherla și comunele Apahida, Borșa, Chinteni, Feleacu, Fizeșu-Gherlii, Jichișu de Jos, Mintiu-Gherlii, Sânpaul, Vad din județul Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 5.03.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 35/2021, respectiv 13 martie 2021, măsurile următoare:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole şi/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr, 3 la H.G. DX. 35/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităti de preparare, comercializare şi consurn al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităti;

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa BX. 3 la H.G. nr. 35/2021, măsurile prevăzute la lit. c) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, pentru operatorii economici prevăzuţi lit. c), d) şi e) se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;

g) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt perrnise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepţia celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, antreprenoriatului şi turisrnului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor;

h) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, nu este permisă activitatea în baruri,  cluburi şi discoteci;

i) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 35/2021, activitatea cu publicul a operatoriior economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Art. 3. Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art.1-2 vor informa, în termen de 24 de ore, persoanele fizice/juridice/autorităţile care au locuinţa/sediul social/punct de lucru în aceste unităţi administrativ-teritoriale, cu privire la obligativitatea aplicării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 35/2021 şi dispuse prin prezenta hotărâre.

Art. 4. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri se completează cu celelalte prevederi din H.G. nr. 35/2021, ele urmând a fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare acesteia stabilite prin Hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj îşi încetează aplicabilitatea.

 

HOTĂRÂREA NR. 21 din 3 martie 2021 privind reluarea activității didactice care presupune participarea zilnică, cu prezență fizică a preșcolarilor pentru unitatea de învățământ preuniversitar Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” din municipiul Turda, județul Cluj.

Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență Cluj a hotărât că se reia, începând cu data de 05.03.2021, a activității didactice care presupune participarea zilnică, cu prezență fizică a preșcolarilor, pentru unitatea de învățământ preuniversitar Grădinița cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” din municipiul Turda, județul Cluj de pe raza județului Cluj.

HOTĂRÂREA NR. 22 din 3 martie 2021 privind modificarea scenariilor de funcționare pentru unele unități de învățământ preuniversitar de pe raza județului Cluj.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Cluj a hotărât că începând cu data de 5.03.2021, se modifică scenariile de funcționare pentru unele unități de învățământ preuniversitar de pe raza județului Cluj, în sensul trecerii la scenariul 3.

În listă sunt cuprinse toate unitățile de învățământ din Gherla, care trec la scenariul 3 (roșu).

În listă mai sunt cuprinse unitățile din Apahida, Borșa, Chinteni, Feleacu, Fizeșu Gherlii, Jichișu de Jos, Mintiu Gherlii, Sânpaul, Turda, Vad.

foto: arhiva

sus(9)jos(43)

Lasă un răspuns