taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
escape restaurant gherla locuri de munca angajare bucatar pizzer dej cluj
biserica geaca cluj

Se modifică restricțiile anti Covid la Sic, Geaca și în alte comune din Cluj

CJSU Cluj s-a reunit  vineri și a emis mai multe hotărâri prin care se modifică restricțiile în unele comune din județul Cluj, în funcție de evoluția ratei de incidență a cazurilor de Covid-19.

Hotărârea nr. 101 din 7 mai 2021 privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 84 /22.04.2021 în aplicarea H.G. nr. 432 /08.04.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe teritoriul unității administrativ teritoriale comuna Mărgău, județul Cluj.

În unitatea administrativ-teritorială: comuna Mărgău (4.28), de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 08.05.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 432/2021, respectiv 12 mai 2021, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, cu participarea publicului este interzisă;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, măsurile prevăzute la lit. c) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, pentru operatorii economici prevăzuți lit. c) și d) se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

g) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

h) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

i) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Hotărârea nr. 102 din 7 mai 2021 privind reevaluarea măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc, dispuse prin HCJSU nr. 87 /23.04.2021 în aplicarea H.G. nr. 432 /08.04.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe teritoriul unităților administrativ teritoriale comuna Aiton și comuna Geaca, județul Cluj.

În unitățile administrativ-teritoriale: comuna Aiton (0.00) și comuna Geaca (0.00) de pe raza județului Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5 /1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 09.05.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 432/2021, respectiv 12 mai 2021, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. H.G. nr. 432/2021, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6.00-22.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6.00-22.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului;

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

g) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 4 și pct. 8 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 432/2021 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

Hotărârea nr. 104 din 7 mai 2021 privind actualizarea aplicabilității măsurilor de diminuare a impactului tipului de risc dispuse în aplicarea H.G. nr. 432/08.04.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe raza unor unități administrativ-teritoriale din județul Cluj.

➡️ Începând cu data prezentei, în unitatea administrativ–teritorială: comuna Sic (5,71), unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori, măsurile dispuse prin HCJSU nr. 83/2021 și își încetează aplicabilitatea, urmând a se aplica următoarele măsuri:

1. În aplicarea art.2 alin. (1) pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021 se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20.00-5.00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

2. În aplicarea art. 7 alin. (3) și alin. (5) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021 se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5.00-18.00. Prin excepție, în intervalul orar 18.00-5.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

Sunt exceptate de la măsura prevăzută la pct. 2. unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

3. În aplicarea art.10, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021 se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori.

Hotărârea nr. 105 din 7 mai 2021 privind stabilirea unor măsuri de diminuare a impactului tipului de risc, în aplicarea H.G. nr. 432/08.04.2021, cu scopul limitării și prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2, pe raza județului Cluj.

În unitatea administrativ -teritorială de pe raza județului Cluj: comuna Valea Ierii (2.11), unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori și este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori, se dispun, începând cu data de 08.05.2021, până la data ieșirii din vigoare a H.G. nr. 432/2021, respectiv 12 mai 2021, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6-7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului;

b) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt interzise;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6.00-22.00, cu respectarea obligațiilor stabilite ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6.00-22.00, cu respectarea obligațiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului;

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, măsurile prevăzute la lit. c) și d) se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor prevăzute la lit. e), cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

g) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;

h) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 4 și pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 432/2021 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.

foto: arhiva

sus(0)jos(2)

Lasă un răspuns