taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare locuri de munca gherla dej cluj tehnician mezeluri mariflor mek pavaje borduri mintiu gherlii gherla dej cluj
liceu petru maior gherla

Se închid școlile la Gherla, Sic, Borșa, restaurantele, cafenelele, barurile la interior, cinematograful, sălile de spectacole – VIDEO

Incidența cazurilor de Covid-19 la Gherla a ajuns la 4,24 la mie, a anunțat joi prefectul Clujului, Mircea Abrudean. La Sic, incidența este și mai mare, de 4,36 la mie, iar la Câțcău  de 7,55 la mie.

În aceste UAT-uri au fost anunțate următoarele măsuri:

  • interzis spectacole la cinematograf
  • activitatea de interior la restaurante, cafenele, baruri interzisă; rămân deschise terasele, în anumite condiții; activitatea de alimentație permisă la hoteluri doar pentru persoanele cazate
  • se închid cluburi, discoteci, săli de jocuri

S-a mai luat măsura interzicerii organizării de evenimente private – nunți, botezuri, mese festive, în spații închise și deschise – săli, corturi etc. Sunt interzise activitățile la piscine, săli de jocuri.

De asemenea, va fi obligatoriu la Gherla purtarea măștii peste nas și gură în toate spațiile publice, de căte toate persoanele și copiii peste 5 ani.

De asemenea, s-a mai anunțat că începând cu data de 16 octombrie, toate unitățile de învățământ din Gherla trec la scenariul roșu, care presupune închiderea școlilor și grădinițelor și cursuri doar online.

Tot la scenariul roșu trece Școala din Borșa și Școala din Sic.

video în continuare – declarații prefect

Hotărârea 51 privind modificarea scenariilor de funcţionare pentru unele unități de învățământ preuniversitar de pe raza judeţului Cluj

COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ CLUJ, reunit în ședință extraordinară în data de 15 octombrie 2020

HOTĂRĂȘTE:

Art.1: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcționare 1 la scenariul de funcţionare 2, pentru Școala Primară Jichişu De Jos

Art.2: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcţionare 1 la scenariul de funcționare 2, pentru Grădiniţa cu Program Prelungit „Căsuţa Poveştilor”, Structura 2, Cluj-Napoca

Art.3: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcţionare 2 la scenariul de funcţionare 3, pentru Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa

Art.4: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcționare 1 la scenariul de funcţionare 2, pentru Grădiniţa Reformată Cu Program Prelungit „Între Lacuri” Cluj-Napoca

Art.5: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcţionare 1 la scenariul de funcționare 2, pentru Grădiniţa cu Program Prelungit „Neghiniţă” Cluj- Napoca

Art.6; Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcţionare 2 la scenariul de funcţionare 3, pentru Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca

Art.7: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020 trecerea de la scenariul de funcţionare 2 la scenariul de funcționare 3, pentru Liceul cu Program Sportiv Cluj-Napoca

Art.8: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcţionare 1 la scenariul de funcţionare 3, pentru Școala Gimnazială Sic, Comuna Sic

Art.9: Se aprobă, începând cu data de 16.10.2020, trecerea de la scenariul de funcţionare actual la scenariul de funcţionare 3 pentru toate unităţile de învăţământ organizate la nivelul municipiului Gherla.

Art.10:Prezenta hotărâre se comunică spre informare și punere în aplicare Inspectoratului Școlar Judeţean Cluj şi Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.

Art.11:Cu comunicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri se încredinţează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, asigurat de Centrul operaţional din cadrul  Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram lancu” al Judeţului Cluj.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 41 voturi pentrul (membri prezenţi 41 )

HOTĂRÂREA NR. 52 din 15 octombrie 2020 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității si de diminuare a impactului tipului de risc, aplicabile pe raza județului Cluj, în scopul limitării şi prevenirii răspândirii virusului SARS-COV-2

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ CLUJ, reunit în ședință extraordinară în data de 15 octombrie 2020

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. În aplicarea prevederilor art. 1 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este obligatorie pe raza judeţului Cluj, purtarea măștii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne emis în temeiul art. 13 şi art. 71 alin. (2) din Legea 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 2. (1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 1 din Anexa nr. 2 H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este obligatorie, purtarea măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul și gura, în unităţile administrativ teritoriale de pe raza judeţului Cluj, unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar fi pieţele, târgurile, zonele de așteptare (staţii de autobuz, peroane și altele asemenea), zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale și în proximitatea instituţiilor de învățământ până la o distanță de 50 m de intrarea în perimetrul școli (măsura devine aplicabilă unităţilor administrativ-teritoriale cuprinse Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotărâre).

(2) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 2 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, se instituie obligaţia purtării măștii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, în unităţile administrativ-teritoriale de pe raza judeţului Cluj, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise (măsura devine aplicabilă unităţilor administrativ teritoriale cuprinse în anexa 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre).

(3) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. 2 din Anexa nr. 2 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020,  administratorii/proprietarii spaţiilor publice deschise stabilite potrivit alin. 1, afişează la loc vizibil informaţii privind obligativitatea purtării măștii de protecţie în spaţiile respective.

Art. 3. În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 se instituie obligativitatea instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a-și organiza activitatea, astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne.

Art. 4. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este interzisă participarea la procesiunile și/sau pelerinajele religioase a persoanelor care nu au domiciliul sau reședința în localităţile în care se desfășoară aceste activități.

Art. 5. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

Art. 6. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente;

Art. 7. În aplicarea prevederilor art. 1 pct. 14 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 25 de persoane în interior și de maximum 50 de persoane în exterior și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii.

Art. 8. În aplicarea prevederilor art. 9 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 este suspendată activitatea operatorilor economici desfășurată în spaţii închise în următoarele domenii: activităţi în piscine, locuri de joacă și săli de jocuri.

Art. 9. În aplicarea prevederilor art. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activităţii barurilor, cluburilor și discotecilor.

Art. 10. În aplicarea prevederilor art. 2 alin. 1 pct. 1 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, în interiorul localităţilor se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri.

Art. 11. Având în vedere că rata de incidenţă cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile la nivelul judetului Cluj, este mai mare de 1,5 /1000 de locuitori se dispune, începând cu data 15.10.2020, pe o perioadă de 14 zile, pentru unităţile administrativ -teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori) următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, organizarea şi desfășurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului.

b) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activităţi de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spaţiului și în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii și al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfăşoară fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00-23.00, cu respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri.

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al preţedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci.

f) în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr.3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii economici care desfășoară activităţi de jocuri de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul și restricţiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Art. 12. Se dispun, începând cu data 16.10.2020 pe o perioadă de 14 zile, pentru unităţile administrativ teritoriale de pe raza județului Cluj, prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, organizarea și desfățurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole şi/sau concerte este interzisă.

b) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este interzisă.

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, pentru operatorii economici prevazuţi la art. 12 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

e) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al președintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor.

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, nu este permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci.

g) în aplicarea prevederilor art. 9 pct. 2 și pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020 activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.

Art. 13. (1) În aplicarea prevederilor art. 12 alin. 2, 3, 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/14 octombrie 2020, Direcţia de Sănătate Publică Cluj, calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competenţă, incidenţa cumulată a cazurilor pentru ultimele 14 zile și prezintă Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, analiza rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în Hotărârea Guvernului nr. 865/2020.

(2) Calculul zilnic se realizează prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reședința în localitatea de referință, comunicată Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structura teritoriala judeţena Cluj, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin
structura teritorială județenă, este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate.

(3) La stabilirea incidenţei la 1000 de locuitori în ultimele 14 zile nu se iau în considerare focarele din centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile, inclusiv căminele, internatele și spitalele.

Art. 14. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Art. 15. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispozitii contrare acesteia stabilite prin Hotărâri a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj se abrogă.

Art. 16. Cu comunicarea dispoziţiilor prezentei hotărâri tuturor membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj şi celor interesaţi se încredinţează Secretariatul tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 41 voturi pentru (membri prezenți 41 )

Anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Judeţean Cluj pentru Situaţii de Urgenţă nr. 52 din 15 octombrie 2020

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori

Unitatea administrativ-teritorială / Rata incidență
1. CLUJ-NAPOCA 2.18
2. DEJ 2.10
3. TURDA 0.76
4. CAMPIA TURZII 1.76
5. HUEDIN  0.95
6. AGHIRESU 0.61
7. AITON 1.99
8. ALUNIS 0.00
9. APAHIDA 1.59
10. ASCHILEU 0.00
11. BACIU 1.79
12. BAISOARA 0.00
13. BELIS 0.79
14. BOBALNA 0.00
15. BONTIDA 0.83
16. BORSA 1.52
17. BUZA 0.00
18. CAIANU 0.85
19. CALARASI 0.00
20. CALATELE 0.41
21. CAMARASU 0.74
22. CAPUSU MARE 0.34
23. CASEIU 1.47
24. CATINA 1.17
25. CEANU MARE 0.27
26. CHINTENI 1.75
27. CHIUIESTI 0.41
28. CIUCEA 0.00
29. CIURILA 0.00
30. COJOCNA 0.48
31. CORNESTI 0.00
32. CUZDRIOARA 2.33
33. DABACA 1.47
34. FELEACU 1.69
35. FIZESU GHERLII 0.76
36. FLORESTI 2.75
37. FRATA 0.00
38. GARBAU 0.45
39. GEACA 0.00
40. GILAU 2.21
41. IARA 0.00
42. ICLOD 1.17
43. IZVORU CRISULUI 1.35
44. JICHISU DE JOS 0.00
45. JUCU 1.91
46. LUNA 1.29
47. MAGURI-RACATAU 0.86
48. MANASTIRENI 0.00
49. MARGAU 0.00
50. MARISEL 0.66
51. MICA 0.56
52. MIHAI VITEAZU 0.17
53. MINTIU GHERLII 2.61
54. MOCIU 2.50
55. MOLDOVENESTI 0.94
56. NEGRENI 0.43
57. PALATCA 0.00
58. PANTICEU 0.00
59. PETRESTII DE JOS 2.04
60. PLOSCOS 0.00
61. POIENI 0.42
62. RASCA 0.00
63. RECEA-CRISTUR 0.00
64. SACUIEU 2.80
65. SANCRAIU 1.94
66. SANDULESTI 0.00
67. SANMARTIN 0.00
68. SANPAUL, 0.45
69. SAVADISLA 0.25
70. SUATU 0.00
71. TAGA 1.16
72. TRITENII DE JOS 1.76
73. TURENI 0.00
74. UNGURAS 0.00
75. VAD 1.02
76. VALEA IERII 1.09
77. VIISOARA 0.33
78. VULTURENI 0.72

Anexa nr.2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Cluj pentru Situaţii de Urgenţă nr. 52 din 15 octombrie 2020

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile a depășit pragul de 3/1000 locuitori

1. GHERLA 4.24
2. CATCAU 7.55
3. SIC 4.36

sus(5)jos(38)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

1 comentariu

  1. Am înțeles că ar fi azile implicate la Gherla și Câtcău...
    Dacă dă COVIdu în pușcărie trecem la cod vânăt? Se sudează ușile ca la Chinezi?

    sus(1)sus(0)

Lasă un răspuns