taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare sofer mariflor gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj
politia romana

Se fac încadrări directe în Poliție pentru ajutor șef de post

IPJ Cluj organizează concurs/examen pentru ocuparea a opt posturi vacante de ajutor șef post din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, specialitatea ordine publică, prin încadrare directă, pe funcții de execuție vacante de polițist a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale, după cum urmează:

1. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Aghireșu, din cadrul Secției 8 Poliție Rurală Huedin, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1490/B din statul de organizare al unității;
2. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Apahida, din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1254/G din statul de organizare al unității;
3. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Baciu, din cadrul Secției 3 Poliție Rurală Baciu, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1272/E din statul de organizare al unității;
4. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Cămărașu, din cadrul Secției 2 Poliție Rurală Apahida, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1236 din statul de organizare al unității;
5. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Chiuiești, din cadrul Secției 5 Poliție Rurală Dej, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1318 din statul de organizare al unității;
6. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Ciurila, din cadrul Secției 9 Poliție Rurală Turda, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1510 din statul de organizare al unității;
7. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Geaca, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Gherla, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1416 din statul de organizare al unității;
8. ajutor șef post la Postul de Poliție comunal Țaga, din cadrul Secției 7 Poliție Rurală Gherla, al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, prevăzută la poziția 1436 din statul de organizare al unității;

Condiţii de participare

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii legale de recrutare:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; (Îndeplinirea acestei condiţii se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În cazul în care se constată neîndeplinirea condiției, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv).
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;
l) să nu aibă tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (condiție ce va fi verificată cu ocazia examinării medicale, în cazul candidatului declarat ”admis”);
m) dacă prin încadrare directă, potrivit nivelului studiilor şi/sau vechimii în specialitate, nu dobândeşte un grad profesional mai mic decât gradul militar echivalent deţinut în rezervă;
n) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişele posturilor, respectiv:
– să aibă studii corespunzătoare cerinţelor postului, respectiv: studii medii, absolvite cu diplomă de bacalaureat;
– să dețină permis de conducere, categoria ,,B”;
– să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate nivel ,,Secret de Serviciu”;
– să dețină/să obțină avizul pentru desemnarea în structurile poliției judiciare și polițist rutier.

Înscrierea candidaților se va realiza pe toate posturile de ajutor șef de post anterior menționate, urmând ca repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” să se realizeze în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Înscrierile se fac în perioada 13-24 septembrie 2021, inclusiv în zilele nelucrătoare, online la adresa de e-mail
sursaexterna@cj.politiaromana.ro.  Cererile de înscriere însoțite de documentația solicitată transmise după data de 24.09.2021, ora 16, nu vor fi luate în considerare.

Concursul va consta în desfăşurarea următoarelor probe, în ordinea de mai jos:
a) Probă de evaluare a performanței fizice – probă eliminatorie;
b) Proba scrisă, tip grilă. Nota de promovare a probei scrise este minimum 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.

Ora şi locul unde se va desfăşura proba scrisă se vor stabili, în funcţie de numărul candidaţilor şi se vor comunica acestora prin postarea unui anunţ ulterior pe pe pagina de internet a Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, https://cj.politiaromana.ro > Carieră > Posturi scoase la concurs.

vezi aici tematica și biblioigrafia pentru concurs

sus(6)jos(5)
creare site web gherla dej cluj apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj sonorizare nunta botez ravan gherla dej cluj majorat

Faci un comentariu sau dai un răspuns?