taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare locuri de munca gherla dej cluj tehnician mezeluri mariflor mek pavaje borduri mintiu gherlii gherla dej cluj
calorifer incalzire bani

Se dau ajutoare pentru încălzire, cine poate primi și ce trebuie făcut

Ajutorul pentru încălzirea locuinței este o măsură de sprijin, suportată din bugetul de stat și/sau, după caz, din bugetele locale, destinată consumatorilor vulnerabili cu venituri situate până la un prag stabilit de lege și care are drept scop acoperirea integrală sau, dupa caz, a unei părți din cheltuielile cu încalzirea locuinței.

Ajutorul se acordă pentru consumatorii de energie electrică, gaze naturale și lemne, cărbuni, combustibili petrolieri. Acesta se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, cel principal utilizat.

Pot beneficia de ajutoarele pentru încălzirea locuinţei familiile şi persoanele singure ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici de 750 lei.

Cuantumurile lunare ale ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei

Venituri nete lunare/membru de familie Gaze naturale

– Lei –

Lemne şi cărbuni

– Lei –

Energie electrică

– Lei –

<155 lei 262 54 240
155,1 lei-210 lei 190 48 216
210,1 lei-260 lei 150 44 192
260,1 lei-310 lei 120 39 168
310,1 lei-355 lei 90 34 144
355,1 lei-425 lei 70 30 120
425,1 lei-480 lei 45 26 96
480,1 lei-540 lei 35 20 72
540,1 lei-750 lei 20 16 48 

Pentru familiile și persoanele singure beneficiare de ajutor social care utilizează combustibili solizi sau petrolieri, ajutorul lunar este de 58 lei.

Cine depune cererea

Ttularul ajutorului pentru încălzirea locuinţei poate fi:

 • proprietarul locuinţei sau succesorul de drept al acestuia;
 • persoana care a înstrăinat locuinţa pe baza unui contract cu clauză de întreţinere;
 • titularul contractului de închiriere;
 • alt membru de familie major şi legal împuternicit de proprietar/titular de contract de închiriere;
 • reprezentant legal pentru persoane singure care nu au împlinit 18 ani.

Acte necesare pentru depunerea dosarelor

Subvenţie încălzirea locuinţei cu lemne şi cărbuni

 • Cerere si declaratie pe proprie raspundere (viză taxe şi impozite, viză fond funciar)
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie/deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie
 • Adeverința de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;
 • Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenti, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’
 • Declarație privind datele cu caracter personal
 • Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu gaze naturale

 • Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicleta;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masa), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;
 • Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenti, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’
 • Adeverința de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;
 • Factură gaze (luna anterioară);
 • Declarație privind datele cu caracter personal
 • Dosar cu şină.

Subvenţie încălzirea locuinţei cu energie electrică

 • Cerere (viză asociaţie de proprietari, viză taxe şi impozite, viză fond funciar);
 • C.I. / B.I. pentru membrii familiei peste 14 ani;
 • Certificate naştere pentru copii sub 14 ani;
 • Certificat de căsătorie / deces, Hotărâre judecătorească de divorţ etc;
 • Act proprietate / contract închiriere / comodat;
 • Carte de identitate autoturism / motocicletă;
 • Adeverinţa de venit (inclusiv bonurile de masă), cupon pensie/şomaj/alocaţie/ indemnizatie;
 • Adeverință instituție de învățământ în cazul burselor pentru elevi și studenți, cu excepția burselor de studiu, sociale și ,,Bani de liceu’’
 • Adeverința de venit de la DGFP pentru veniturile din activități independente;
 • Factură energie electrică (luna anterioară);
 • Declaratie privind datele cu caracter personal
 • Dosar cu şină.

Beneficiarii ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei au obligația să anunţe la primăria de domiciliu orice modificare intervenită în componenţa familiei sau veniturilor, de natură a conduce la modificarea ajutorului acordat.

Modificările se anunţă prin depunerea unei noi cereri și declaraţii, însoţită de actele care atestă modificarea, în termen de 5 zile de la producerea acestora.

Cererea și declarația pe propria răspundere va fi primită doar în situația în care se vor prezenta toate documentele solicitate.

Cererea și declarația pe propria răspundere, precum și celelalte acte doveditoare privind componența familiei și veniturile realizate, se înregistrează la Direcția de Asistență Socială (camera 18) din cadrul Primăriei Municipiului Gherla, începând cu data 19 octombrie 2020.

Preluare cereri încălzire: luni, marți, miercuri, vineri între orele 9-12; joi între orele 9-4

foto: arhiva

sus(1)jos(2)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns