taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca sofer gherla mariflor dej cluj angajare xtru locuri de munca cluj tamplarie pvc gherla dej
titularizare 2014

Rezultate Titularizare 2017. Clujul în frunte după notele peste 7 obținute de cadrele didactice

Rezultatele obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar (înainte de contestații) au fost publicate marți la ora 10.

La nivelul judeţului Cluj, la proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 1067 candidaţi. 56 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, niciun candidat nu a fost eliminat pentru fraudă, iar lucrările a patru candidaţi au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei.

9 note de 10 au fost obținute de candidații clujeni la disciplinele Arte Vizuale – 4 candidați, Educație Muzicală – 2, Educație Fizică și Sport – 1, Educație Tehnologică – 1, Geografie – 1.

În total, 58.81% dintre notele obținute de profesorii clujeni sunt note peste 7. Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 7, atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială la clasă în profilul postului.

În ceea ce privește disciplinele la care candidații au obținut în număr mare note peste 7, primele cinci sunt Limba și literatura română, Pedagogia preșcolară și metodica desfășurării activităților instructiv educative în grădinița de copii (93 de note peste 7 din 205 candidați), Limba și literatura română, Elemente de pedagogie școlară și elemente de didactică generală aplicate disciplinelor din învățământul primar (67 de note peste 7 din 119 candidați), Psihopedagogie specială (51 de note peste 7 din 103 candidați), Limba și literatura engleză (50 de note peste 7 din 70 de candidați), Limba și literatura română (34 de note peste 7 din 102 de candidați).

Dintre absolvenții 2017 participanți la concurs, 55.23% dintre aceștia au reușit să obțină o notă peste 7 și doar 11.63% dintre ei nu au reușit să obțină o notă peste 5 la prima lor participare la examenul național.

Pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), candidaţii trebuie să obţină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât şi la proba practică/inspecţia specială în profilul postului. În județul Cluj, procentul notelor între 5 și 7 este de 28.16.

Contestaţiile se înregistrează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene în zilele de 18 iulie, după afişarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 19 iulie, până la ora 15:00. Rezultatele finale se afişează la sediile inspectoratelor şcolare judeţene şi pe site-ul dedicat în data de 25 iulie. Repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă nedeterminată se realizează în şedinţe publice organizate de inspectoratele şcolare în data de 26 iulie.

In Cluj, candidaţii au concurat pe un total de 63 de posturi pe perioadă nedeterminată (45 în mediul urban și 18 în mediul rural) şi pe 712 posturi complete pe perioadă determinată.

Pentru buna desfășurare a examenului, au fost organizate patru centre de examen, în funcție de disciplina de concurs: Şcoala Gimnazială ,,Octavian Goga” Cluj-Napoca; Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Cluj-Napoca, Colegiul Tehnic ,,Edmond Nicolau” Cluj-Napoca, Şcoala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca.

La nivel național, rata notelor peste 7 sau egale cu 7, înainte de formularea contestațiilor, obţinute de candidaţii care au susţinut proba scrisă a concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar este de 45,73%, în creştere cu 1,30% faţă de anul trecut – 44,43%.

Au fost transmise spre evaluare lucrările a 20.803 candidaţi, fiind notate 20.763 de lucrări. 40 de lucrări au fost anulate în centrele de evaluare din motive legate de nerespectarea metodologiei de concurs. Pe tranşe de note s-a înregistrat următoarea distribuţie: 118 candidaţi (0,57%) au obţinut nota 10, 9.377 de candidaţi (45,16%) au obţinut note între 7 şi 9,99, iar 6.869 de candidaţi (33,08%) – note între 5 şi 6,99. Alţi 4.386 de participanţi (21,12%) s-au situat pe segmentul de note cuprins între 1 şi 4,99. Din promoţia curentă, 43,07% de candidaţi (în creștere de la 41,82% în 2016) au obţinut note peste 7, iar 32,95%, note între 5 şi 6,99.

Cel mai ridicat procent de note peste 7 sau egale cu 7 (interval 7 – 10) s-a înregistrat în judeţul Cluj (58,81%), iar cel mai scăzut, în judeţul Giurgiu (24,06%).

La proba scrisă din cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 23.816 candidaţi. 2.972 de candidaţi s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, în conformitate cu prevederile metodologiei, 30 de candidaţi au fost eliminaţi pentru fraudă, iar lucrările a 5 candidaţi au fost anulate la centrele de concurs din motive legate de nerespectarea metodologiei.

Pentru concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2017, au fost publicate 4.930 de posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată, respectiv 58.486 pentru angajare pe perioadă determinată.

sus(5)jos(2)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns