taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla angajare restaurant fiesta bucatar ospatar locuri de munca gherla angajare sticlar sticla dej clujr
examen rezultat

Rezultate simulare bacalaureat 2021 – 16 elevi cu media 10

Miercuri, 31 martie 2021, s-a încheiat simularea examenului național de bacalaureat 2021 prin comunicarea rezultatelor obținute de elevii care au susținut probele scrise.

La nivel național s-au înregistrat următoarele rezultate:

 • Proba E.a) – Limba și literatura română – procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 70,20%.
  371 elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.b) – Limba și literatura maternă – procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 81,90%.
  18 elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.c) – Proba obligatorie a profilului – procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 51,40%.
  772 elevi au obținut nota 10.
 • Proba E.d) – Proba la alegere a profilului – procent de promovare (note mai mari sau egale cu 5): 68,10%.
  1556 elevi au obținut nota 10.
 • Rată de promovare generală (medii mai mari sau egale cu 6): 40,71%.

Județele cu cele mai bune rezultate au fost Brăila (52,1%), Cluj (51%), Galați (47,8%), Iași (47,3%), București (46,4%).

16 elevi au obținut media 10.

Comparativ cu simulările din anii precedenți, rezultatele se situează în același interval:

an

2016

2017

2018

2019

2021

Procent de promovare

38,39%

38,23%

39,55%

42,15%

40,71%

La nivelul județul Cluj rata de promovare pentru toate filierele și formele de învățământ este de 51.32%, cu 1,21% mai mare decât la simularea probelor examenului de Bacalaureat din 2019

Inspectoratul Școlar Județean Cluj a finalizat centralizarea rezultatelor pentru elevii claselor a XII-a care au susținut probele scrise din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2021.

În județul Cluj, 4016 elevi au susținut probele scrise, din cadrul simulării examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2021.

În conformitate cu prevederile procedurii privind organizarea și desfășurarea simulării probelor scrise ale examenului național de Bacalaureat, rezultatele nu sunt publice, nu pot fi contestate și au fost comunicate direct elevilor.

Acestea urmează să fie analizate la nivelul fiecărei clase, prin discuții individuale cu elevii, dezbateri la nivelul clasei, ședințe cu părinții, precum și la nivelul consiliului profesoral din fiecare unitate de învățământ preuniversitar, în vederea adoptării măsurilor adecvate pentru îmbunătățirea performanțelor școlare ale elevilor. Notele obţinute la simulările examenului național de bacalaureat 2021 se trec în catalog, doar la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/ tutorelui legal.

Mai jos, rata de promovare în cadrul probelor scrise, pe materii:

Proba_Ea) Procent promovabilitate Total număr elevi/

a XII-a

Prezenți
Limba și literatura română

80.18%

4016

3699

Proba_Eb) Procent promovabilitate Total număr elevi/

a XII-a

Prezenți
Limba și literatura germană

90.24%

53

41

Limba și literatura maghiară

91.02%

436

423

Procent promovabilitate/ Proba_Eb)

90.95%

489

464

Proba_Ec) Procent promovabilitate Total număr elevi/

a XII-a

Prezenți
Istorie

75.41%

1476

1293

Matematică

58.11%

2540

2342

Procent promovabilitate/ Proba_Ec)

64.26%

4016

3635

Proba_Ed) Procent promovabilitate Total număr elevi/

a XII-a

Prezenți
Biologie

65.67%

1204

1069

Chimie

76.87%

149

134

Economie

57.14%

7

7

Filosofie

93.55%

39

31

Fizică

68.66%

230

217

Geografie

83.43%

1151

1038

Informatică

97.52%

373

363

Logică

73.84%

690

558

Psihologie

70.75%

123

106

Sociologie

80.00%

50

40

Procent promovabilitate/ Proba_Ed)

76.51%

4016

3563

Rata de promovare în cadrul probelor scrise, pentru toate filierele educaționale, toate formele de învățământ, la nivelul județului Cluj, calculată cu notele peste 5.00, respectiv media generală 6.00, se prezintă astfel:

Filiera educațională Total elevi Procent promovabilitate Prezenți
Tehnologică

1047

22.38%

858

Teoretică

2372

65.48%

2077

Vocațională

597

42.26%

504

Promovabilitate/ județ

4016

51.32%

3439

În județul Cluj cinci unități de învățământ preuniversitar au înregistrat promovabilitate peste 80%:

Nr.crt. UNITATE_ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR Promovabilitate_simulare 2021
1. LICEUL TEORETIC „AVRAM IANCU” CLUJ-NAPOCA

92.00%

2. COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA

91.30%

3. LICEUL TEORETIC „NICOLAE BĂLCESCU” CLUJ-NAPOCA

89.81%

4. LICEUL DE INFORMATICĂ „TIBERIU POPOVICIU” CLUJ-NAPOCA

83.15%

5. COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” CLUJ-NAPOCA

80.00%

„Afișarea rezultatelor obţinute de elevii judeţului Cluj la simularea examenului național de Bacalaureat, sesiunea martie 2021, a reconfirmat calitatea procesului educațional desfășurat în școlile clujene, seriozitatea și responsabilitatea cu care a fost abordată activitatea constantă, desfășurată pe parcursul anilor de liceu. Rezultatele reflectă, desigur, munca tuturor celor implicați în procesul de pregătire a examenelor, a cadrelor didactice, care au făcut eforturi pentru a se adapta la realitățile timpurilor pe care le trăim și modul în care și-au concentrat atenția asupra fiecărui elev în parte, a elevilor, care nu s-au lăsat tentați de alte preocupări, fiind conștienți că pregătirea pentru acest examen al maturității este calea sigură de reușită în viață și, nu în ultimul rând, reflectă preocuparea directorilor unităților de învățământ, care, alături de autoritățile publice, au depus eforturi constante ca în toate școlile să fie posibilă aplicarea măsurilor de siguranță, pentru evitarea îmbolnăvirilor și desfășurarea în condiții optime a tuturor activităților educaționale online și cu prezență fizică. Îmi doresc ca aceste rezultate să îi motiveze și mai mult pe toți cei implicați în activitățile de învățare, în sensul de a se pregăti, în continuare cu aceeași seriozitate și responsabilitate, astfel încât, peste câteva luni, la examen să trăim cu toții satisfacția misiunii îndeplinite”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

foto: arhiva

sus(5)jos(0)

Lasă un răspuns