taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon
scoala politie cluj rezultate admitere 2017

Rezultate admitere la Școala de Agenți de Poliție Cluj 2020, testul grilă la română și engleză care i-a pus în dificultate pe candidați

Duminică dimineața la ora 10 a început evaluarea candidaților la Școala de Agenți de Poliție Septimiu Mureșan din Cluj-Napoca.

Pentru cele 162 de locuri scoase la concurs de Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca s-au înscris 982 de candidați, cu o concurență de 6 candidați pe un loc.

După vizita medicală și proba sportivă au mai rămas în cursă 542 de candidați. Dintre aceștia 84 sunt fete (24,5% dintre cele 343 înscrise), respectiv 458 sunt băieți (83,4% dintre cei 549 înscriși).

Duminică, 19 ianuarie, candidații au fost evaluați la proba de verificare a cunoștințelor de limba română și o limbă străină, la alegere, engleză sau franceză.

Cei înscriși au avut la dispoziție 3 ore să rezolve testul grilă. S-au acordat din oficiu 10 puncte, iar pentru fiecare din cei 90 de itemi rezolvați corect se acordă câte un punct.

La ora 13, testele grilă au fost corectate în sala de concurs, în prezența candidaților.

REZULTATELE

Duminică seara s-a anunțat că ultimul candidat declarat ADMIS la Concursul de admitere – sesiunea ianuarie 2020 a obținut 73 de puncte, având media 7,78 la examenul de Bacalaureat (primul criteriu de departajare).

Cel mai mare punctaj obținut a fost de 95 de puncte. Acesta aparține unui tânăr din Suceava.

162 de candidați, dintre care 43 de fete și 119 băieți, au fost declarați admiși. Cele trei locuri alocate etniei rome și cele trei locuri alocate altor minorități au fost ocupate.

Candidații declarați admiși sunt așteptați la sediul școlii duminică, 2 februarie 2020. Stagiul de pregătire al acestora va avea durata 3 februarie – 18 decembrie 2020.

Galerie foto – rezultatele de la Cluj, calitate fotocopie

sursa: Facebook

Candidații declarați ADMIS se vor prezenta la sediul instituției de învățământ în data de 2.02.2020, ora 10.

În termen de cel mult 24 de ore de la afișarea rezultatelor se pot depune contestațiile. Acestea trebuie soluționate în termen de 24 de ore de la finalizarea depunerii.

ACTUALIZARE

Peste 900 din cei aproape 4.700 de candidați la examenul de admitere la școlile de poliție din Câmpina și Cluj, au fost declarați admiși. Cel mai mare punctaj, de 99 de puncte, a fost obținut la Școala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina.

Aproape 4.700 de persoane s-au înscris la concursurile de admitere, sesiunea ianuarie 2020, organizate de școlile de agenţi de poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina și „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca.

Astfel, pentru cele 765 de locuri scoase la concurs de Școala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” s-au înscris 3.855 de candidați (2.491 de bărbați și 1.364 de femei), iar pentru cele 162 de locuri scoase la concurs de Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca s-au înscris 840 de candidați ( 512 bărbați și 328 de femei).

Din totalul celor 765 de candidați admiși la Școala Câmpina, 574 au fost bărbați și 191 femei, iar din totalul celor 162 de candidați admiși la Scoala Cluj, 119 au fost bărbați și 43 femei.

Cel mai mare punctaj a fost de 99 de puncte (dintr-un total de 100) obținut de un candidat la Școala de Agenţi de Poliţie ,,Vasile Lascăr” Câmpina (cel mai mic punctaj a fost de 71 de puncte), în timp ce la Școala de Agenți de Poliție „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca cel mai mare punctaj a fost de 95 de puncte (cel mai mic punctaj a fost de 73 de puncte).

Din totalul candidaților declarați admiși, 25 au intrat pe locurile pentru minoritatea romă, iar 13 pe locurile destinate altor minorități.

Stagiul de pregătire al candidaților declarați admiși va începe din luna februarie a acestui an și cuprinde atât acumularea de noțiuni teoretice, cât și sesiuni de practică la unitățile de poliție.

Testul grilă dat la limba română și limba engleză V2 – ianuarie 2020

1. Verbul a absolvi este utilizat corect în enunţul:
a. A absolvit cu succes concursul de admitere.
b. A fost absolvit de vină.
c. S-au absolvit de procesul intentat.
d. Substanţafusese absolvită în apă.

2. Cuvintele din seria următoare sunt sinonime:
a. predominant, prevalent, prerogativ
b. aleatoriu, norocos, întâmplător
c. amuzant, nostim, hazardat
d. ilegal, ilicit, nepermis

3. Este corect formulat enunţul:
a. Calitatea acestui produs este mai inferioară.
b. Calitatea acestui produs este foarte inferioară.
c. Calitatea acestui produs este grozav de inferioară.
d. Calitatea acestui produs este cu mult inferioară.

4. Un sinonim potrivit pentru termenul abuziv este:
a. excesiv
b. abundent
c. violent
d. țipător

5. Antonimul cuvântului religios este:
a. laic
b. ireverenţios
c. sacru
d. sfidător

6. Expresia a face de petrecanie are sensul:
a. a da o petrecere
b. a ucide
c. a pleca
d. a se distra

7. Conţine un pleonasm enunţul:
a. Este de o magnitudine nemaiîntâlnită acest fenomen.
b. Este indiscutabil necesar să rezolvi urgent problema.
c. Este imperios necesar să răspunzi apelului.
d. Este net superioară abordarea ta.

8. Enunţul În zona de risc major, indicată de numeraasele statistici ale poliţiei, sunt greu de eradicat
complet toate infracţiunile va fi corect formulat, dacă se elimină cuvântul:
a. major
b. numeroaseie
c. complet
d. toate

9. Seria următoare conţine doar neologisme:
a. legal, legitim, lege
b. inovator, nou, invenţie
c. veridic, verosimil, adevăr
d. psihotrop, fantasmatic, iluzie

10. Din câmpul lexical al cuvântului electorat fac parte:
a. electron, neutron, proton
b. electric, energetic, curent
c. senator, primar, magistrat
d. alegeri, vot, candidat

11. Cuvântul sancţionabil se desparte corect în silabe:
a. sancți-o-na-bil
b. san-cţio-na-bil
c. sanc-ţi-o-na-bil
d. san-cţi-o-nab-il

12. Termenul ierarhie conţine:
a. un diftong şi un hiat
b. doi diftongi
c. două hiaturi
d. un diftong

13. Cuvântul cuantum are:
a. o silabă
b. două silabe
c. trei silabe
d. patru silabe

14. Enunţul care conţine un verb la diateza pasivă este:
a. Nu ştiu să fi fost acolo în ultima vreme.
b. Nu ar fi fost destul efortul depus, în absenţa talentului.
c. Nu fusese încă motivată decizia instanţei.
d. Nu era vinovat, dar îşi făcea probleme.

15. Cuvântul întâi este utilizat ca numeral cu valoare adjectivală în propoziţia:
a. A pornit-o pe întâiul drum iesit in cale.
b. Întâi a venit la avocatul ales de mine.
0. Trebuie citită legea, întâi de toate.
d. A fost întâiul dintre toţi concurenţii.

16. Există un articol nehotărât în enunţul:
a. O, ce zi minunată pentru familia noastră!
b. O singură dată ai mâncat nişte ceapă luna trecută.
c. Am văzut nişte copii fugind pe stradă.
d. A prins doar un infractor, nu mai mulţi.

17. Substantivul lege din enunţul Fapta incriminată de procurori este în afara legii este folosit la cazul:
a.nominativ
b. acuzativ
c. dativ
d. genitiv

18. Conţine un adjectiv la gradul superlativ absolut enunţul:
a. Gestul lui a fost nemaiauzit de frumos.
b. Cei mai puţin pregătiţi nu prea au şanse de reuşită.
c. Abordarea colegului este fără precedent.
d. Excelenţă, vă invit să luati cuvântul.

19. Enunţul „Of măi Mihai, vai de compunerea ta, câte interjecţii ai folosit!” conţine:
a. două interjecţii
b. trei interjecţii
c. patru interjecţii
d. cinci interjecţii

20. În propoziţia Eu căutai de multe ori răspunsul la întrebare, verbul este la timpul:
a. viitor anterior
b. imperfect
c. perfect simplu
d. mai mult ca perfect

21. Cuvântul deschis are valoare adjectivală în enunţul:
a. Deschisul fişetului se face conform procedurii
b. A spus deschis adevărul.
c. Uşile erau deschise întotdeauna de către portari.
d. Prietenii mei sunt deschişi la schimbări.

22. În fraza Decizia lui era discutabilă, pentru că nimeni nu-i confirmase acele bănuieli, există:
a. un pronume
b. două pronume
c. trei pronume
d. patru pronume

23. Enunţul Demisia neaşteptată a fost anunţată în mijlocul evenimentelor conţine:
a. O locuţiune prepoziţională
b. O locuţiune adverbială
c. O locuţiune substantivală
d. O locuţiune verbală

24. În enunţul Să fie pace!, funcţia sintactică a ultimului cuvânt este:
a. complement direct
b. complement indirect
c. subiect
d. nume predicativ

25. Seria care conţine în exclusivitate cuvinte terminate la plural în -uri este:
a. acces, hotel, concediu
b. ghişeu, antrenament, tablou
c. eseu, eşec, bilanț
d. acord, risc, temperament

26. În fraza „Legitima apărare este una, răzbunarea este altceva, cuvintele subliniate reprezintă:
a. două adjective cu funcţia sintactică de atribut adjectival
b. două adjective cu funcţia sintactică de nume predicativ
c. două pronume nehotărâte cu funcţia sintactică de subiect, respectiv de nume predicativ
d. două pronume nehotărâte cu funcţia sintactică de nume predicativ

27. Enunţul Legile … conţinut nu îl cunoşti sunt importante se completează corect cu forma:
a. al căror
b. a căror
0. ale cărui
d. a cărui

28. Substantivul din enunţul A acţionat contrar legii este:
a. în cazul dativ, cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de scop
b. în cazul dativ, cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod
c. în cazul genitiv, cu funcţia sintactică de complement circumstanţial de mod
d. în cazul genitiv, cu funcţia sintactică de complement indirect

29. Cuvântul subliniat din fraza „Nu ştia ce manual să aleagă” este:
a. în cazul acuzativ, cu funcţia sintactică de atribut adjectival
b. în cazul acuzativ, cu funcţia sintactică de atribut pronominal
c. în cazul nominativ, cu funcţia sintactică de atribut adjectival
d. în cazul nominativ, cu funcţia sintactică de subiect

30. Există un predicat nominal în enunţul:
a. Eu voi fi mereu apreciat. în ochii tuturor, pentru această alegere.
b. Eu voi fi fost deja plecat cănd tu vei reuşi să ajungi aici.
c. Eu voi fi realizat o mare performanță.
d. Eu voi fî câştigător de trofee la acest sport.

31. Fraza care conţine un verb la modul infinitiv cu funcţia sintactică de subiect este:
a. Să respecţi legea înseamnă, înainte de toate, a o cunoaște.
b. Se impune a scrie o declaraţie, de îndată ce ajungi la secție.
c. Nu poate citi nimic din ceea ce i-ai recomandat.
d. A decide — de acest lucru nu este în stare.

32. Numărul atributelor din enunţul Plagiatul este o formă de furt intelectual, detectabil relativ uşor cu un soft
specializat este:
a. trei
b. patru
c. cinci
d. şase

33. Substantivele din enunţul De-a lungul festivalului s-au produs multe incidente nedorite îndeplinesc, în ordine,
funcţiile sintactice de:
a. complement circumstanţial de timp, subiect
b. complement circumstanţial de loc, complement direct
c. complement circumstanţial de cauză, subiect
d. complement indirect, complement direct

34. Subiectul multiplu din enunţul Mirela, Cezar, colegii lui Cezar şi înşişi şefii lui Cezar sunt vinovaţi de
încălcarea procedurii este alcătuit din:
a. substantive comune
b. substantive comune şi proprii
c. substantive comune, proprii şi adjective pronominale de întărire
d. substantive comune, proprii, pronume personale şi adjective pronominale de întărire

35. Este corect formulat enunţul:
a. Tu insuti vei fi o studentă eminentă.
b. Lor însile nu le convenea programul stabilit de comun acord.
c. Fiind lenesă, mie însemi nu-mi place să lucrez dimineaţa.
d. Ele însăşi au recunoscut că au chiulit de la ore.

36. Fraza Am reu;it să-l trec strada pe omul acela neajutorat conţine:
a. trei complemente directe
b. două complemente directe şi un complement indirect
c. un complement direct şi un complement indirect
d. două complemente directe

37. Propoziţia subordonată din fraza Se gândea că m-a obosit cu discursul lui este:
a. completîvă indirectă
b. completivă directă
c. subiectivă
d. predicativă

38. Propoziţia subliniată în fraza Locurile pe unde treci îmi vor fî veşnic dragi este o subordonată:
a. completivă indirectă
b. circumstanţială de timp
6. circumstanţială de loc
d. atributivă

39. Propoziţiile subordonate din fraza Nu-mi pare să fie un lucru bun faptul că ai renunţat atât de usor la visul tău sunt, în ordine:
a. completivă directă, subiectivă
b. subiectivă, atributivă
c. completivă directă, atributivă
d. predicativă, subiectivă

40. Textul În unele state europene, urcarea în autobuze a călătorilor se face pe uşa de la şofer, pentru a cumpăra
bilet de la acesta sau pentru a putea fi verificate abonamentele conţine:
a. patru propoziţii
b. trei propoziţii
c. două propoziţii
d. o propoziţie

41. Este corect formulat enunţul:
a. Orice persoană interesată de reduceri îi convine să cumpere de aici.
b. În ceea ce privesc condiţiile de lucru, nu toţi angajaţii sunt mulţumiţi.
c. Majoritatea oamenilor care pun preţ pe libertate este atentă la statul de drept.
d. Unii, de fapt, nu poate să înţeleagă că există şi obligaţii, nu doar drepturi.

42. Prima propoziţie din fraza Cum nu a reusit să-și termine treaba, a întârziat din nou este o subordonată:
a. circumstanţială de cauză
b. circumstanţială concesivă
c. circumstanţială de mod
d. cîrcumstanţială de scop

43. Expansiunea formei verbale subliniate din enunţul E greu de dus constituie:
a. o propoziţie subordonată subiectivă
b. o propoziţie subordonată predicativă
c. o propoziţie subordonată completivă directă
d. 0 propoziţie subordonată circumstanţială de mod

44. Propoziţiile subordonate din fraza Până ce împlinesc vârsta de 18 ani, ţi se va acorda dreptul să primești o
alocaţie, de care beneficiezi lunar sunt, în ordine:
a. completivă indirectă, subiectivă, atributivă
b. circumstanţială de timp, completivă indirectă, atributivă
c. cîrcumstanţială de timp, atributivă, atributivă
d. circumstanţială condiţională, atributivă, completivă indirectă

45. Enunţul fără propoziţii subordonate este:
a. Fiindcă era nevoie de toţi, antrenorul nu a putut începe exerciţiul
b. Fiind nevoie de toţi, antrenorul nu a putut începe exerciţiul.
c. Fiind nevoie de toţi, antrenorul nu a putut să înceapă exerciţiul.
d. Fiindcă era nevoie de toţi, antrenorul nu a putut a începe exerciţiul.

46. Propoziţia subordonată din fraza S-a purtat fără să se gândească la consecinţe este:
a. subiectivă
b. circumstanţială de mod
c. circumstanţială concesîvă
d. circumstanţială de cauză

47, Există o propoziţie subordonată concesivă în enunţul:
a. Întrucât nu au fost îndeplinite conditiile de eligibilitate, dosarul a fost respins.
b. De vei pleca, fii sigur că mă voi întoarce.
c. În cazul în care este ceaţă, nu uita, totuşi, să—ţi iei busola.
d. Cu toate că nu a reuşit de la prima încercare, a perseverat.

48. Conţine o subordonată completivă directă fraza:
a. Se anunţă cum să se realizeze colectarea selectivă a deşeurilor.
b. În urma instructajului va afla cum să se prevină accidentele.
c. Întrebarea cum să ne protejăm de cutremure a fost ridicată la instructaj.
d. Dilema era cum să fie soluționat acel caz extrem de dificil.

49. Elementul regent pentru subordonata din fraza Care dintre noi greșise, era, într-adevăr, dificil de ghicit în
condițiile date este:
a. greşise
b. era dificil
c. dificil
d. de ghicit

50. Fraza Copiii din acel grup de risc sunt predispuşi să devină mai repede dependenţi de droguri conţine o
subordonată:
a. completivă indirectă
b. completivă directă
c. subiectivă
d. circumstanţiaîă de mod

51. Este realizat corect acordul adjectivului în enunţul:
a. Numărul adresei înregistrată la secretariat este 1909.
b. În satul vecin, oile, vitele Şi caii sunt numeroase.
c. Nu a fost dat încă un răspuns adecvat cererii formulate.
d. Sesizării scrise, depuse la registratură, i s-a adăugat ieri o anexă.

52. Contine acorduri corecte ale articolelor posesiv-gentivale enunţul:
a. Câinele este al unei prietene ale mele.
b. Câinele este al unei prietene a mele.
c. Câinii sunt ai unor prietene a mele.
d. Câinii sunt a unor prietene ale mele.

53. Contine o singură greşeală de ortografie enunţul:
a. Ar fî făcut totu! pentru ai convinge de exactitatea datelor.
b. Să fii fost eu în lacul tău, nu aşi fî avut atâta grtjă de ai mei.
c. Ti—am spus de atâtea ori, nu fi hoţoman!
d. A—i invidia pe ceilalti pentru atuurile lor înseamnă să fii egoist.

54. Seria cu forme corecte de imperativ, forma negativă, este:
a. nu fă, nu du, nu spune
b. nu zice, nu aduce, nu înceta
c. nu zi, nu face, nu tăcea
d. nu tace, nu făcea, nu Încetează

55. Cuvântul dumneavoastră se abreviază în mod convenţional astfel:
a. d-vs.
b. dvs.
c. dvoastră
d. dvs’

56. S-a strecurat o eroare de exprimare în enunţul:
a. Ca şi conducător de institutie, am o mare răspundere.
b. Am scris această reclamatie ca simplu cetăţean.
c. Ca si tine, şi eu doresc să am succes.
d. Vă învederez faptul că nu am de gând să continui lupta.

57. Enunţul Problema lu’ Mircea este că propriii angajați iau bani de la concurență:
a. nu are nicio greşeală de ortografie
b. are o greşeală de ortografie
c. are două greşeli de ortografie
d. are trei greşeli de ortografie

58. Singurul cuvânt scris corect cu doi i în enunţul Deșii mi-ai promis că vei venii cu cei doi fii ai tăi, nu fii sigur că acestia vor accepta este:
a. conjuncţia deșii
b. verbul venii
c. substantivul fii
d. verbul fîi

59. Seria care conţine doar cuvinte scrise corect este:
a. monstră, tobogan, asiduu
b. asiduu, frecventat, tobogan
c.fregventat, asidu, topogan
d. adegvat, mostră, asidu

60. Enunţul corect este:
a. Noi voiam demult timp să-ți spunem asta.
b. Noi vroiam demult să-ți spunem asta.
c. Noi vroiam de mult să-ți spunem asta.
d. Noi voiam de mult timp să-ți spunem asta.

LIMBA ENGLEZĂ

61. Stop making noise! My little son … for half an hour
a. sleeps
b. sleeping
c. has been sleeping
d. is sleeping

62.*Did you buy that back“.” „No, it … to me for my birthday.“
a. is given
b. gave
c. was given
d. has given

63. We … cross the street only when the light is green.
a. must not
b. must
c. has to
d. cannot

64. The police … looking for the man who stole my purse.
a. is
b. am
6. has been
d. are

65. Does your sister believe … love at fîrst sight?
a. in
b. at
c. of
d. with

66. My sister has got two … in her attic
a. mouses
b. mices
c. mouse
d. mice

67. Your chances of winning are … than his.
a. best
b. better
c. good
d. gooder

68. The stranger asked me where …
a. the railway station was
b. is the railway station
c. the railway station is
d. was the railway station

69. It’s high time we … her the truth.
a. would have told
b. tell
c. will tell
d. told

70. If I … you, I would look for a new job.
a. am
b. were
c. was
d. had been

71. I have … money left. Therefore, I cannot buy the book.
a. a few
b. few
c. a little
d. little

72. Will you call me when you … your exam results?
a. will get
b. will have got
c. get
d. are getting

73. A man … wife is dead is a widower
a. whose
b. who’s
c. which
d. whom

74. Father gave up … a long time ago.
a. to smoke
b. smoking
c. smoke
d. to smoking

75. Close the window, …?
a. do you
b. are you
c. may you
d. will you

76. You can’t rely … your brother. He has his head in the clouds.
a. to
b. with
0. at
d. on

77. Tom is in the … of running ten kilometres per day.
a. habit
b. custom
c. trend
d. fashion

78. … he was tired, he went on working.
a. If
b. In spite
c. Even
d. Although

79. He was tired so he stopped … a rest.
a. having
b. to have
c. have
d. to having

80. It … be Annie who is crossing the street; Annie’s taller.
a. mustn’t
b. wouldn’t
c. can’t
d. shouldn’t

81. A young man helped me to carry my …
a. luggages
b. piece of luggages
c. pîeces of luggages
d. luggage

82. Tom has been our classmate … one year.
a. for
b. since
c. past
d. ago

83. We saw … in the mirror.
a. ourself
b. ourselve
c. ourselves
d. ourselfs

84. “Did you make dinner last night?”.” ”No, by the time I get home, my family … dinner.”
a. had
b. had already had
c. has already had
d. have already had

85.The concert was wonderful. The orchestra played very….
a. good
b. best
c. well
d. better

86. The businessman owes his … to his excellent public relations.
a. ambition
b.goa1
c. challenge
d. success

87. This author, … book is very popular, has published a new book
a. that
b. who
c. which
d. whom

88. The more you exercise, … you get
a. the fîtter
b. the more fîtter
0. the fîttest
d. the tît

89. … the children nor their parents wanted to go to Paris.
a. Either
b. Either of
c. Neither
d. All

90. Mark would have visited you if he … the time.
a. had had
b. had
c. has had
d. has

foto: arhiva

sus(34)jos(3)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

1 comentariu

  1. Inteleg ca Agentul de Politie, in principal nu are activitate de birou....atunci de ce cca. 40% dintre cei admisi sunt femei !!!!

    sus(14)sus(0)

Lasă un răspuns