gama optic ochelari gherla concurs laptop dej cluj
locuri de munca gherla dej cluj fundatura splendid lacatus montator salariu
lemnul verde cofetarie gherla prajitura tort telefon
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare infirmiera camin batrani rebeca santioana angajare fast food km 0 gherla
merion gherla restaurant angajare ospatar barman bucatar
scoala gherla strada romana

Renovare termică și stații de încărcare pentru mașini electrice la școli din Gherla, extinderea Policlinicii – la vot în consiliul local

Consilierii locali din Gherla au fost convocați pe 20 ianuarie la o ședință extraordinară de îndată. Pe ordinea de zi s-au aflat mai multe proiecte privind depunerea unor proiecte de renovare termică a unor unități de învățământ.

Proiectele se derulează în cadrul Planului National de Redresare și Reziliență, Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficienta energetica și reziliență în clădiri publice, Operatiunea B.2 „Renovarea energetica moderata sau aprofundata a cladirilor publice”, gestionat de către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației aprobat prin Ordinul nr. 441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare specific a Programului – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. Acest proiect vine în completarea demersurilor inițiate până în prezent de către municipalitate în vederea dezvoltării eficiente a comunității locale.
Obiectivul programului îl reprezintă Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, respectiv renovarea integrată a clădirilor publice.
Scopul Programului îl reprezintă reducere a consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m2an) si reducere a consumului de energie primară totală (kWh/m2).

PROIECTELE DE PE ORDINEA DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 139 și 140 din 07.10.2022 prin care s-a aprobat depunerea proiectului ,,Renovarea energetică a Liceului Tehnologic – corp C1 din Municipiul Gherla, Piața Libertății, nr. 5, Gherla, județul Cluj” și ,,Renovarea energetică a Liceului Tehnologic – corp C2 din Municipiul Gherla, Piața Libertății, nr. 5, Gherla, județul Cluj”, descrierea sumară a investițiilor propuse a fi realizate prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de finantare) pentru obiectivul de investitii „Renovarea energetică a Liceului Tehnologic – Corp C1 si Corp C2 din municipiul Gherla” este în cuantum de 4.345.899,36 lei fără TVA, respectiv 882.828,00 euro fără TVA, compusă din valoarea aferentă lucrărilor de renovare energetică moderată a clădirilor publice (corp 1 și corp 2) în cuantum de 4.222.831,86 lei fără TVA, respectiv 857.828,00 euro fără TVA și din valoarea unei stații de încarcare pentru vehicule electrice, în cuantum de 123.067,50 lei fără TVA, respectiv 25.000 euro fără TVA.

2.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 141 și 143 din 07.10.2022 prin care s-a aprobat depunerea proiectelor ,,Renovare energetică a Școlii Gimnaziale nr. 1- corp școală din municipiul Gherla str. Dragoș Vodă nr. 1, județ Cluj” și ,, Renovare energetică a Școlii Gimnaziale nr. 1- sala de sport și anexa din municipiul Gherla str. Dragoș Vodă nr. 1, județ Cluj”, descrierea sumară a investițiilor propuse a fi realizate prin proiect și a cheltuielilor aferente acestora.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de finanțare) pentru obiectivul de investiții „Renovarea energetică a Școlii Generale Nr. 1 – corp școală, sală sport și anexă, din municipiul Gherla” este în cuantum de 2.666.305,63 lei fără TVA, respectiv 541.635,00 euro fără TVA, compusă din valoarea aferentă lucrărilor de renovare energetică moderată a cladirilor publice în cuantum de 2.543.238,13 lei fara TVA, respectiv 516.635,00 euro fără TVA și din valoarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice, în cuantum de 123.067,50 lei fara TVA, respectiv 25.000 eur fără TVA

3.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 142/07.10.2022 prin care s-a aprobat depunerea proiectului ,,Renovare energetică a Școlii Gimnaziale nr. 1- corp școală din municipiul Gherla str. Romană nr. 120, județ Cluj”, descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de finanțare) pentru obiectivul de investiții ,,Renovare energetică a Școlii Gimnaziale nr. 1 – corp Școală din municipiul Gherla, str. Romană, nr. 120, județul Cluj” este în cuantum de 859.503,42 lei fără TVA, respectiv 174.600,00 euro fara TVA, compusă din valoarea aferentă lucrarilor de renovare energetică moderată a cladirilor publice, în cuantum de 736.435,92 lei fara TVA, respectiv 149.600,00 euro fără TVA și din valoarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice, în cuantum de 123.067,50 lei fara TVA, respectiv 25.000 euro fara TVA”.

4.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 144/07.10.2022 prin care s-a aprobat depunerea proiectului ,,Renovare energetică a clădirii stomatologiei din municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, județ Cluj”, descrierea sumară a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a cheltuielilor aferente acestuia.

Valoarea maximă eligibilă a proiectului (Cererii de finanțare) este în cuantum de 795.931,67 lei fără TVA, respectiv 161.686 euro fără TVA, compusă din valoarea aferentă lucrărilor de renovare energetică moderată a clădirilor publice în cuantum de 672.864,17 lei fără TVA, respectiv 136.686,00 euro fără TVA și din valoarea unei stații de încărcare pentru vehicule electrice, în cuantum de 123.067,50 lei fără TVA, respectiv 25.000 euro fără TVA

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării documentației tehnice pentru avizarea lucrărilor de intervenție la obiectivul de investiții ,,Modernizare și dotare ambulatoriu (Policlinică) din cadrul Spitalului municipal Gherla”.

Amplasamentul pe care se realizează investiția este în suprafață de 1.627 mp, conform extrasului de Carte Funciară nr. 54690 și este situat în intravilanul localității Gherla. Pe teren este edificat un singur corp de clădire cu destinația de policlinică cu regim de înălțime P+1E, Sc=411,90 mp și Sd=804,50 mp.

Obiectivul general al acestui proiect este îmbunătățirea accesului la asistență medicală și la servicii sociale de calitate și promovarea incluziunii sociale. Imobilul se află situat în municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918 nr. 44. Accesul în incintă se face din DN1C, str. 1 Decembrie 1918.

În urma constatărilor, a analizelor și identificării necesităților pacienților, personalului medical de coordonare și a echipei de proiectare care s-a deplasat la fața locului pentru investigații și recomandări, s-a ajuns la concluzia extinderii corpului de clădire, având în vedere că structura construcției existente poate fi folosită că suport pentru lucrările de modernizare propuse, cu condiția respectării recomandărilor stabilite de către expertul tehnic.

Lucrările pot fi realizate în una din următoarele variante:

Varianta 1 de intervenție: etajarea se va realiza cu pereți din zidărie confinată cu stâlpi de beton armat, pe care va rezema planșeul de beton peste etajul 2 și ulterior șarpanta de lemn cu învelitoare din țiglă.

Varianta 2 de intervenție: etajarea se va realiza utilizând cadre metalice fixate articulat la nivelul planșeului peste etajul 1, cu închideri din materiale ,,ușoare” (pereți multistrat) și acoperiș în soluție ușoară (tablă cutată + termo+hidro sau panouri sandwich).

Varianta propusă de proiect este varianta nr. 1.

În ceea ce privește urgența adoptării hotărârii în ședința extraordinară convocată de îndată, urgența se justifică deoarece conform Instrucțiunii nr. 1083/18.01.2023 transmisă Municipiului Gherla, înregistrată sub nr. 1149/19.01.2023, în perioada 20 ianuarie- 25 ianuarie 2023 Municipiul Gherla are obligația de a transmite contractul de finanțare în vederea semnării, însă semnarea contractului este condiționată de aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor până la semnarea contractului de finanțare – condiție impusă de Ghidul Solicitantului.

 

Toate proiectele de pe ordinea de zi au fost votate „pentru” de cei 17 consilieri locali prezenți la ședință.

foto: arhiva

fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj creare site web gherla dej cluj

Lasă un răspuns