taxi gherla telefon
psd gherla alegeri locale ioan neselean
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
boca ioan pmp gherla alegeri locale 2020
alin tise pnl cluj
locuri de munca gherla dej cluj becker tamplar muncitor salariu
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
kasza tamas alegeri locale gherla primar 2020
usr plus gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon nisip balast gherla canalizare fose septice transport materiale constructii gherla dej cluj
parcare asfalt strada victoriei george cosbuc gherla

Regulament nou pentru parcări, panouri la intrare în oraș, spații scoase la licitație, la vot în ședința de consiliu

În condiții de criză coronavirus, ședința consiliului local Gherla nu mai are loc la  sediul primăriei. Ea se va desfășura la Casa de cultură, pentru a permite o distanță rezonabilă între participanți.

Ședința este programată pentru ziua de joi, 26 martie, de la ora 16.

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1.Referat și proiect de hotărâre privind suplimentarea Organigramei si a Statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi al serviciile publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla

Id post Numele si prenumele/ vacant/temporar vacant Denumire functie Clasa Grad / treapta Niv. Stud. posturi ocupate Post. vacante
               
TOTAL PRIMARIA GHERLA   230 128
Functii de demnitate publica – Total
  primar municipiu cat.II S 1
  viceprimar municipiu cat.II S 1
Secretar general UAT
254800 secretar general municipiu cat.II S 1
Administrator public
  adm public municipiu cat.II S 1
Cabinetul primarului
    inspector de specialitate IA S 1 0
  inspector de specialitate IA S 1
Serviciul public comunitar local de evidenta a persoanelor
254880 Vacant sef serviciu II S 1
Compartimentul stare civila si eliberare cetrificate de stare civila
254848 consilier I superior S 1
254803 referent III superior M 1
Compartimentul de Evidenta a populatiei si elibererea actelor de identitate
inspector de spec IA S 1
inspector de spec IA S 1
referent IA M 1
  referent IA M 1  
referent IA M 1
Directia de asistenta sociala
254813 dir.executiv II S 1
din care Compartimentul prestatii sociale
254815 Vacant consilier I principal S 1
449845 consilier I asistent S 1  
254860 Vacant consilier I asistent S 1
Vacant insp de specialitate- rromi III s 1
Vacant asist. Med- mediator principal PL 1
din care Compartimentul servicii sociale, Centrul de ingrijiri la domiciliu
254814 consilier I superior S 1
254812 consilier I superior S 1
449847 consilier I superior S 1
449846 Vacant consilier I debutant S 1
Centrul de ingrijiri la domiciliu
medic S 1
asist med S 1
asist med principal PL 1
Vacant psiholog II S 1
temp vacant ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 0 1
ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
Vacant ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
Vacant ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
Vacant ingrijitor bolnavi la domiciliu l G 1
Cantina de ajutor social
Temporar vacant inspector de specialitate I S   1
  consilier superior S 1  
  muncitor calif-bucatar I G 1  
  muncitor calif-bucatar I G 1  
  muncitor calif-bucatar IV G 1  
  muncitor calif-bucatar I G 1  
  ingrijitor curatenie G 1  
Directia administratie publica
254801 dir.executiv II S 1 0
Compartimentul agricol  
254851 consilier I principal S 1  
471284 consilier I asistent S 1
471283 consilier I asistent S 0 1
Compartimentul gestionarea actelor, arhiva  
254850 I principal S 1
Compartimentul administrativ-gospodaresc
muncitor calif- cond .auto II M 1
muncitor calif- cond .auto II G 1
Vacant muncitor sofer micr. Sc I G 1
muncitor calif- cond .auto IA G 1
manager transp 1/4 II G 1
ingrijitor curatenie I G 1
ingrijitor curatenie I G 1
portar-paznic I G 1
portar-paznic I G 1
portar-paznic I G 1
portar-paznic I G 1
portar-paznic I G 1
muncitor calif IA G 1
vacant muncitor   IV G   1
vacant muncitor   IV G   1
vacant muncitor   IV G   1
vacant muncitor   IV G   1
vacant muncitor   IV G   1
             
Administrare piete, oboare
administrator I M 1
muncitor I G 1
Vacant muncitor I G 1
muncitor I G 1
muncitor III G 1
Unități culturale
Muzeul de istorie
vacant muzeograf IA S 1
muzeograf debutant S 1 0
gest.-custode – asistent II M 1
Casa de cultură
referent IA S 1
referent I M 1
referent I M 1
Biblioteca
bibliotecar- IA M 1
bibliotecar II M 1
ingrijitor curatenie I G 1
Cinematograful Pacea
casier IV M 1
muncitor I G 1  
muncitor-suprav. sala IV M 1
Centrul național de Informare și Promovare Turistică      
responsabil de activ -director S 1
Compartimentul de Marketing, Cercetare și Programare de marketing
Vacant inspector de specialitate II S 1
Compertimentul Relații cu Publicul    
referent- ag. turism II M 1
Biroul juridic, relații cu publicul, invatamânt, cultură, registratură, munca in folosul comunității
254804 Vacant șef birou II S 1
Compartimentul juridic
254856 consilier juridic I principal S 1
449844 Vacant consilier juridic I principal S 1
Compartimentul registratură, relații cu publicul și consiliul local, munca în folosul comunității
254805 consilier I superior S 1
254806 Vacant consilier I superior S 1
254807 consilier I superior S 1
254808 consilier I principal S 1
254806 Vacant consilier I asistent S 1
Direcția urbanism și amenajarea teritoriului
254817 Arhitect Sef II S 1
Compartimentul administrarea domeniului public și privat
254819 consilier I superior S 1
254818 consilier I superior S 1
254846 consilier I superior S 1
471285 Vacant consilier I Superior S 1
449659 Vacant consilier I principal S 1
Compartimentul tehnic
449658 consilier I debutant S 1  
254871 consilier I asistent S 1  
Vacant consilier I asistent S 1
Vacant consilier I debutant S 1
Vacant insp de spec IA S 1
Biroul achiziții publice, investiții
254914 Vacant sef birou II S 1
254845 consilier achizitii I superior S 1
254847 consilier achizitii I superior S 1
449662 consilier achizitii I asistent S 1
449660 consilier achizitii I asistent S 1
449661 consilier achizitii I asistent S 1
Direcția economică
254822 F.N. dir.executiv II S 1
Compartimentul buget-contabilitate, execuție bugetară
449733 vacant consilier I superior S 1
254823 consilier I superior S 1
254826 consilier I superior S 1
254824 consilier I superior S 1
254825 consilier I superior S 1
449556 consilier I superior S 1
254816 consilier I superior S 1
536274 consilier I principal S 1  
  consilier I superior S 1  
Biroul impunere, urmarire, încasare și control venituri
254827 șef birou II S 1
254828 vacant consilier I superior S 1
254829 consilier I superior S 1
254830 consilier I superior S 1
254831 consilier I superior S 1
449734 consilier I superior S 1
449735 Vacant consilier I superior S 1
254832 consilier I superior S 1
254833 consilier I superior S 1
449736 consilier I principal S 1
449737 vacant insp de spec II superior SSD 1
254835 vacant consilier I asistent S 1
254834 Vacant referent III asistent M 1
254836 referent III superior M 1
471288 consilier I principal S 1
Direcția resurse umane, normare, organizare, salarizare
254879 dir.executiv II S 1
Compartimentul dosare profesionale, raportări statistice
449738 consilier I superior S 1
254842 Temporar vacant consilier I principal S 1
449739 consilier I principal S 1
449741 Vacant consilier I asistent S 1
449742 consilier I asistent S 1
Compartimentul asociații de proprietari
449743 Vacant consilier I debutant S 1
Vacant consilier I asistent S 1
  consilier I principal S 1 0
din care Compartimentul de asistență medicală din unitățile de învățământ
medic dentist S 1
medic dentist S 1
medic dentist specialist S 1
medic specialist primar S 1
medic specialist primar S 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical PL 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical principal PL 1
asistent medical S 1
  asistent medical PL 1  
asistent medical principal PL 1
temp. vacant asistent medical PL 1
Compartimentul audit intern
254843 auditor I superior S 1 0
254844 auditor I principal S 1
Serviciul public de poliție locală
254891 sef serviciu II S 1
Compartimentul ordinea și liniștea publică, paza bunurilor
254901 Vacant politist local III debutant M 1
254897 Vacant politist local III debutant M 1
254896 politist local III asistent M 1
254900 politist local I principal S 1
254905 politist local III superior M 1
471302 politist local III superior M 1
471301 politist local III superior M 1
254904 politist local III superior M 1
471300 politist local III superior M 1
471299 politist local III principal M 1
471298 politist local I asitent M 1
471303 politist local III asistent M 1
din care Compartimentul disciplină în construcții, afișaj stradal, protecția mediului
254893 politist local I principal S 1
254872 politist local I principal S 1
Compartimentul Protecția Mediului
471304 Vacant politist local I debutant S 1
din care Compartimentul control comercial
254857 politist local I principal S 1
449842 politist local I asistent S 1
din care Compartimentul circulația pe drumurile publice
254895 Vacant politist local I debutant S 1
471307 Vacant politist local III debutant M 1
471305 politist local III superior M 1
471306 Vacant politist local III debutant M 1
din care Compartimentul evidența persoanelor
254910 Vacant politist local III debutant M 1
Serviciul voluntar pentru situații de urgență
  Compartimentul prevenire și protecție civilă, protecția muncii
449810 sef serviciu II S 1
471308 VACANT consilier I superior S 1
din care Compartimentul intervenție
munc.calif sofer II G 1  
sef formatie I G 1  
munc.calif sofer II G 1  
munc.calif sofer II G 1  
munc.calif sofer II G 1  
munc.calif sofer II G 1  
munc.calif sofer IV G 1  
munc.calif sofer II G 1  
munc.calif sofer IA G 1  
munc.calif sofer IV G 1  
munc.calif sofer III G 1  
munc.calif sofer IV G 1  
munc.calif sofer IV G 1  
munc.calif sofer IV G 1  
munc.calif sofer IV G 1  
munc.calif sofer IV G 1  
Asistenți personali ai persoanelor cu handicap
ocupate asistent personal 150 posturi G 76 74
vacante asistent personal G 0
Functia/ Numar posturi   Ocupate Vacante Total
Nr. total functii de demnitate publica 2 0 2
Nr.total functii publice 71 32 103
Nr. total functii publice de conducere 9 3 12
Nr. total functii publice de executie 62 29 91
Nr. total functii contractuale 161 92 253  
Nr. total functii contractuale de cond. 2 0 2
Nr. total functii contractuale de exec. 159 92 251
Nr.total functii in institutie 234 124 358

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 16 mp, situat în Municipiul Gherla, str. Parcului FN

În temeiul HCL 55/24.06.2019, chioșcul în suprafață de 16 mp situat în Municipiul Gherla, str. Parcului FN, jud. Cluj, colț cu str. Gelu, a fost preluat în urmă donației, în domeniul privat al Municipiului Gherla, urmând că ulterior acesta să fie utilizat în interes propriu sau închiriat prin licitație conform legislației specifice. Astfel, executivul dorește închirierea acestui chioșc și astfel a fost întocmită documentația de atribuire, așa cum se prevede în Codul Administrativ.

Spațiul poate fi utilizat pentru activități comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu poziționarea acestuia și legislația în vigoare, spațiul deține la dată licitației racordare la energie electrică și apă.

Având în vedere cele arătate anterior, propunem închirierea spațiului în suprafață de 16 mp situat în Municipiul Gherla, str. Parcului FN, prin licitație publică, plecând de la prețul minim al închirierii de 3 EURO/mp/lună.

Determinarea prețului minim al închirierii precizat în prezentul referat este rezultatul unei prospectari a chiriilor percepute pe piață, ținând cont de zona și caracteristicile chioșcului.

Potrivit dispozițiilor legale, art 333 aliniatul 1 și 2 din OUG 57/2019 competență consiliului local constă în aprobarea prin HCL a destinației bunurilor proprietate publică și privată a UAT.

Ulterior adoptării HCL, Primarul Municipiului Gherla urmează să constituie o comisie de licitație, care va întocmi documentația aferentă imobilului, conform OUG 57/2019 și va derula în continuare procedura de închiriere a imobilului.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea inchirierii prin licitație publică a unui spațiu, în suprafață de 20 mp, din municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A

Având în vedere faptul că spațiul din Municipiul Gherla, str. Avram Iancu, nr. 2A, a revenit în administrarea locală prin HCL nr. 69 din 26.09.2019, se impune scoaterea acestuia la licitație, în vederea închirierii acestuia. Spațiul în suprafață de 20 mp este situat în centrul Municipiului Gherla, fosta Tutungerie și dispune de instalație electrică funcțională, are inițiat proiect pentru instalația de apă și canalizare și deține instalație de gaz sigilată temporar.

Spațiul poate fi utilizat pentru activități comerciale sau de servicii care sunt compatibile cu poziționarea acestuia și legislația în vigoare.

Astfel, având în vedere cele arătate anterior, se propune închirierea spațiului prin licitație publică, plecând de la prețul de pornire de 10 EURO/mp/lună.

Potrivit dispozițiilor legale, art 333 alineatul 1 și 2 din OUG 57/2019, competența consiliului local constă în aprobarea prin HCL a bunurilor proprietate publică și privată a UAT.

Ulterior adoptării HCL, Primarul Municipiului Gherla urmează să constituie o comisie de evaluare, care va derula în continuare procedura de închiriere a imobilului.

4.Referat și proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu, în suprafață de 78,65 mp, situat în Municipiul Gherla, Str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A

Având în vedere solicitarea nr. 1207/28.01.2020 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu din Municipiul Gherla, str. 1 Decembrie 1918, nr. 46/A, în suprafață de 78,65 mp, pentru activități de utilitate publică, înaintată de Căminul pentru Persoane Varsnice Gherla, se întocmiește acest referat justificativ. În solicitare se arată că în acest moment Căminul pentru Persoane Vârstnice Gherla deține acest spațiu, care a fost dat în folosință gratuită prin HCL 53/13.06.2006 și prelungită prin HCL 23.02.2013, pentru desfășurarea de activități sociale, mai exact este destinat petreceri timpului liber și altor activități benefice persoanelor vârstnice.

Căminul pentru Persoane Vârstnice Gherla se află în subordinea Direcției Județene de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj din cadrul Consiliului Județean Cluj și are rolul de a asigura la nivel județean, aplicarea politicilor și strategiilor de asistență socială în domeniul protecției persoanelor vârstnice. Potrivit deciziei de acordare a licenței de funcționare provizorie serviciul social nr. 737 din 22.01.2020, Căminului pentru Persoane Vârstnice Gherla i s-a acordat licență de funcționare provizorie ca și serviciu social, sens în care centrul acordă servicii de asistență și îngrijire medicală, îngrijire personală, supraveghere, socializare, recuperare și reabilitare, suport emoțional, activități de petrecere a timpului liber persoanelor vârstnice aflate în dificultate sau în risc de excluziune socială, admise în centru.

Potrivit art. 362 alineat 2 din OUG 57/2019, bunurile proprietate privată a UAT pot fi date în folosință gratuită pe termen limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ sau serviciilor publice.

Se apreciază că, Căminul pentru Persoane Vârstnice din Municipiul Gherla, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, îndeplinește condițiile prevăzute de lege, ținând cont de faptul că oferă servicii sociale.

Având la baza prevederile Codului Administrativ Art. 108 litera d), Art. 129 alineatul 6 litera b), Art. 139 alineatul 1 și 2 și Art. 362 din Ordonanța de Urgență 57/2019, se impune adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Gherla, în vederea atribuirii în folosință gratuită a spațiului în suprafață de 78,65 mp situat în Municipiul Gherla, strada 1 Decembrie 1918, nr. 46/A, către Căminul pentru Persoane Varsnice Gherla, care l-a utilizat și anterior pentru petrecerea timpului liber și alte activități benefice persoanelor vârstnice. Perioada pentru care este solicitată transmiterea spațiului în folosință gratuită este de 10 ani.

5.Referat și proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu, în suprafață de 39 mp, situat în Municipiul Gherla, Piața Libertății, nr. 3

Având în vedere solicitarea nr. 16257/16.12.2019 privind transmiterea în folosință gratuită a unui spațiu din Municipiul Gherla, Piața Libertății, nr. 3, în suprafață de 39 mp, pentru activități de utilitate publică, înaintată de Fundația Creștină de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla, se întocmește prezentul referat justificativ. În solicitare se arată că în acest moment, Fundația Creștină de Caritate Sfântul Nicolae, deși deține un spațiu nou construit, acesta nu poate fi înscris în Cartea Funciară din cauza unor reglementări juridice ale terenului pe care a fost construit, fapt care împiedică depunerea de proiecte sociale, neavând dovada spațiului necesar pentru desfășurarea de activități sociale.

Spațiul menționat anterior a fost transmis succesiv prin HCL 19/26.03.2015 și HCL 36/30.03.2016 în folosință gratuită Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae pentru activități de utilitate publică, mai exact pentru desfășurarea de proiecte caritative și activități sociale în folosul comunității gherlene.

Spațiul solicitat se află în corpul de clădire din Piața Libertății, nr. 3, la etajul 1, în zona fostelor birouri Meseriașul, în zona casei scării, cu geamuri spre curtea interioară, fiind în domeniul privat al Municipiului Gherla, cu numărul de inventar 11313 și valoare de inventar a întregului imobil de 787.464 lei.

Potivit OUG 57/2019, la alineatul 2 se precizează: “Bunurile proprietate privată a unităților administrativ-teritoriale pot fi date în folosință gratuită, pe termen limitat, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfășoară activități de binefacere sau de utilitate publică, ori serviciilor publice.”

A fost depus un raport de activitate al Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae pentru perioada 2018-2019, din care rezultă desfășurarea mai multor acțiuni de binefacere, sociale și educaționale, adresate persoanelor cu nevoi speciale, persoanelor fără posibilități materiale și copiilor din Municipiul Gherla, astfel fiind îndeplinite condițiile regăsite în OUG 57/2019 la art. 362 alineatul 2. Totodată s-a anexat certificatul Judecătoriei Gherla, din care rezultă că Fundația Creștină de Caritate Sf. Nicolae este înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor la poziția nr. 2 din 24.07.2002 precum și Certificatul de înregistrare fiscală cu CIF 14778631.

Analizând cele arătate anterior, se propune spre aprobare transmiterea în folosință gratuită a spațiului solicitat pe o perioada de 4 ani, începând cu data de 01.04.2020, având la baza Ordonanță de Urgență 57/2019 Codul Administrativ art. 108 litera d), art 129 alineatul 6 litera b), art. 362; istoricul activităților de utilitate publică ale Fundației Creștine de Caritate Sfântul Nicolae din Municipiul Gherla precum și HCL 19/2015 și HCL 36/2016 prin care bunul a fost atribuit în folosință gratuită până în luna martie a anului 2020.

6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschiderii unui acces auto și pietonal la imobilul situat în Municipiul Gherla, str. Clujului nr. 17 din drumul de exploatare existent

Prin cererea nr. 3929 din 11.03.2020, reprezentantul SC AWP Impex SRL, cu sediul în Gherla, în calitate de proprietar al imobilului situat în Gherla, str. Clujului, nr. 17, a solicitat crearea unui acces auto și pietonal din drumul de exploatare existent.

Certificatul de urbanism edifică faptul că solicitantul este proprietar asupra imobilului de pe str. Clujului, nr. 17, imobil situat în intravilan în UTR 19 – Gherla, zona unităților agricole A/2, in suprafață de 1786 mp, înscris în CF numarul 53834 UAT Gherla.

Prin crearea acestor accese se va construi un pod peste șanțul ce este limitrof imobilului de la adresa de mai sus precizată, astfel încât să asigure accesul auto și pietonal.

Față de acestea se propune analizarea în vederea luării unei hotărâri referitoare la deschiderea unui acces auto și pietonal la imobilul situat de pe str. Clujului, nr. 17, unde urmează a fi construit imobil P+1E birouri și hală de producție, din drumul de exploatare existent, peste șanțul ce mărginește proprietatea.

7.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației unui teren de 180 mp cu nr. cadastral 55374, situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., jud. Cluj

Prin cererea nr. 38/09.03.2020, înregistrat sub nr. 3770 din 09.03.2020, SC Hiperion Servcom srl, cu sediul în municipiul Gherla, str. Fizeșului nr.1, reprezentată prin Mureșan Liviu, în calitate de administrator și proprietar al imobilului situat în municipiul Gherla, str. Oltului F.N., solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 180 mp, identificată prin numărul cadastral 55374 UAT Gherla, desprinsă din parcela nouă cu nr. cadastral 54291, de la proprietar la Municipiul Gherla, în vederea realizării drumurilor conform PUZ aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr. 29 din 27.03.2007.

Având în vedere cele mai sus prezentate, se propune aprobarea acceptării donației suprafeței de 180 mp cu nr. cadastral 55374 de către municipiul Gherla,  în vederea amenajării drumurilor, conform PUZ str. Apei, aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

8.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în Municipiul Gherla

Prin lista de investiții anexă la Bugetul local al Municipiului Gherla aprobat pe anul 2020 s-au cuprins resurse financiare pentru studiu de fezabilitate referitor la obiectivul mai sus menționat. Obiectivul investiției îl constituie realizarea unor panouri de intrare amplasate la cele trei intrări în localitatea Gherla, dinspre Cluj-Napoca, dinspre Dej și dinspre Fizeșu Gherlii.Prin creerea acestor panouri se dorește conturarea unui simbol al municipiului, într-o imagine de impact care să personalizeze municipiul Gherla.

În acest sens s-au studiat 2 scenarii. Scenariul nr. 1 constă în realizarea unui panou de intrare reprezentativ stilizat ce reprezintă în secțiune biserica Solomon, simbol ce a ocupat locul 1, în urma unui sondaj făcut de către municipalitate prin intermediul site-ului propriu. Documentul care atestă ctitoria datată din 1729 și a fost scrisă în limbile latină și armeană, Biserica de piatră cu trei altare sunt dedicate după cum urmează: altarul principal – Bunei Vestiri, altarul sudic Sfintei Treimi și cel nordic Sfântului Grigore Iluminatorul. Panoul este alcătuit ca și structură din beton aparent armat, la care se adaugă un scris realizat din bronz, reprezentând municipiul Gherla.

Scenariul 2 propune realizarea unui panou de intrare care să afișeze drapelul României în prim plan, peste care se va inscripționa numele municipiului Gherla, iar în plan secundar se va afișa drapelul țării alături de steagul Uniunii Euriopene.

Scenariul recomandat de către elaborator este nr. 1, care a obținut cel mai mare punctaj în urma analizei multicriteriale prin care se va creea un ansamblu care să reprezinte simbolul municipiului Gherla, realizat din materiale durabile și forme simplificate.

Parametrii corpului de clădire sunt: S construită =5,07 mp, S desfășurată =5,07 mp și Hmax= 6,70m.

Scenariul care a obținut cel mai mare punctaj în urma analizei multicriteriale este scenariul 1.

Față de acestea propun aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții panouri de intrare în municipiul Gherla.

Valoarea totală a investiției

lei

euro

(fără TVA)

577.999,250

121.727,618

Din care:

  • Construcții- montaj (fără TVA)

419.500,000

88.347,409

(în prețul la data de 04.10.2019

1 euro= 4,7483 lei)

Eșalonarea investiției

lei/ lei

euro/ euro

ANUL I INV/C+M

577.999,250/ 419.500,000

121.727,618/ 88.347,409

Durata de realizare a investiției: 3 luni

Capacități

Panouri de intrare – 3 bucăți
Suprafață construită/bucată = 5,07 mp
Suprafață desfășurată/bucată = 5,07 mp
H max. = 6,70 m

9.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla

Prin HCL nr.84/28.11.2019 s-a aprobat modificarea HCL nr.72/27.09.2018 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.

Prin cererea nr. 4064 din 13.03.2020, arhitectul V.I.M., în calitate de membru al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla, a adus la cunoștință că renunță la această calitate, din motive personale.

Urmare acesteia, în vederea completării Comisiei, se propune ca membru arhitectul S.G.L.

10.Referat și proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Regulamentului privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

REGULAMENT privind închirierea locurilor de parcare situate în parcările de reședință din municipiul Gherla

CAPITOLUL I – OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Art. 1 Prezentul Regulament stipulează procedura de închiriere a locurilor de parcare amenajate în parcările de reședință.
Art. 2 Locurile de parcare care fac obiectul închirierii sunt, în principal, cele situate în parcările de reședință, amenajate în municipiul Gherla și care aparțin domeniului public sau privat al municipiului Gherla, din jurul locuințelor individuale și colective.
Art. 3 În cazul în care la parterul imobilelor de locuit sunt amenajate și funcționează spații comerciale, locurile de parcare amenajate conform art. 1 se pot închiria astfel încât să permită accesul la spațiile comerciale sau se pot închiria la cererea societăților comerciale.

CAPITOLUL II – DISPOZIȚII GENERALE

Art. 4 Închirierea terenului pentru locurile de parcare din zonele de reședință se face în baza unui contract de închiriere pentru o perioadă de 1 an, 24 de ore din 24.
Art. 5 Locurile de parcare pot fi închiriate persoanelor fizice, care au domiciliul din cartea de identitate sau reședința în apropierea zonei în care se află situat locul de parcare pentru care se solicită închirierea.
Art. 6 Persoana care solicită închirierea locului de parcare trebuie să aibă, în proprietate sau în folosință, cu acte justificative (declarație notarială sau contract de comodat / închiriere), un autoturism care are dreptul de circulație pe drumurile publice, cu ITP valabil.
Art. 7 Locurile de parcare se pot închiria persoanei juridice doar la sediul social / punctul de lucru al acesteia, conform Certificatului Unic de Înregistrare, dacă persoana juridică deține autoturismul sau îl are în folosință (prezentând în acest sens acte doveditoare), sediul social al firmei aflându-se în imediata vecinătate a zonei unde este arondată parcarea pentru care se solicită închirierea locului de parcare.
Art. 8 Dacă parcarea este situată între două sau mai multe blocuri, locurile de parcare se distribuie în ordinea cererilor depuse de către posesorii de autoturisme din blocurile respective, indiferent dacă parcarea este situată de o parte sau alta a carosabilului. Indiferent de amplasamentul unei parcări nu poate fi luat în considerare argumentul că o parcare este arondată unui anumit imobil, scopul acesteia este acela de a asigura parcarea autoturismelor proprietarilor din zona respectivă.
Art. 9 Fiecare proprietar sau utilizator de autoturism are dreptul, în principiu, la închirierea unui singur loc de parcare, iar dacă are în proprietate / folosință mai multe autoturisme și există locuri de parcare disponibile în zonă, acesta poate solicita închirierea a două sau mai multe locuri de parcare.
Art. 10 Pentru încheierea contractelor de închiriere a locurilor de parcare, persoanele fizice vor prezenta, în original și copie, următoarele documente:
Act de identitate;
Certificat de înmatriculare al autoturismului;
Declarație notarială / contract de comodat, respectiv împuternicire, în cazul în care solicitantul are în folosință autoturismul pentru care solicită rezervarea;
Certificat de handicap, cu grad accentuat sau grav, în cazul persoanelor cu handicap.

Art. 12 Pentru încheierea contractelor de închiriere a locurilor de parcare, persoanele juridice vor prezenta, în original și copie, următoarele documente:
Certificat unic de înregistrare a persoanei juridice;
Act de identitate al administratorului societății;
Certificat de înmatriculare al autoturismului sau alte documente care atestă deținerea în folosință a acestuia.
Art. 13 Pentru a beneficia de un loc de parcare, solicitantul, nu trebuie să aibă datorii la bugetul local.
Art. 14 Pot solicita închirierea unui loc de parcare doar persoanele fizice și juridice care și-au achitat impozitele și taxele la bugetul local.
Art. 15 Chiria aferentă terenului pe care se află parcarea se plătește la data semnării contractului de închiriere pentru o perioadă de 1 an.
Art. 16 Chiria se aprobă anual prin Hotărâre a Consiliului Local Gherla, aceasta poate fi indexată anual cu indicele inflației aferent anului anterior comunicat / publicat de către Comisia Națională de Statistică, precum și în funcție de alți factori economici, dacă se impune.
Art. 17 Abonamentul anual poate fi prelungit până la 31 martie a anului următor dacă nu se modifică condițiile inițiale în care acesta a fost acordat.
Pentru prelungirea anuală a abonamentului este obligatoriu prezentarea, în original, a următoarelor documente: cartea de identitate a abonatului, certificatul de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil și abonamentul din anul anterior.
Art. 18 Chiriașul care își schimbă autoturismul are la dispoziție 30 de zile pentru a se prezenta la Direcția / Serviciul care i-a eliberat contractul de închiriere, din cadrul Primăriei municipiului Gherla, pentru încheierea unui nou contract de închiriere cu noul număr de înmatriculare al autoturismului.
Art. 19 În caz de deces al titularului unui contract de închiriere, la cererea moștenitorului autoturismului, contractul de închiriere poate fi preluat de acesta.
Art. 20 Intenția de a renunța la contractul de închiriere înainte de expirarea acestuia se aduce la cunoștința Direcției / Serviciului care i-a eliberat contractul de închiriere, din cadrul Primăriei municipiului Gherla, de către chiriaș, prin cerere scrisă, cu cel puțin 30 de zile înainte.
Art. 21 În cazul în care un loc de parcare rămâne liber, acesta poate fi ocupat de alt posesor de autoturism cu domiciliul / sediul în zona respectivă. Cererile vor fi soluționate în ordinea depunerii și înregistrării acestora.
Art. 22 Persoanele cu handicap grav sau accentuat beneficiază de locuri de parcare gratuite, 1 loc de parcare pentru fiecare beneficiar, în limita locurilor disponibile.
Art. 23 Cedarea / subînchirierea locului de parcare de către chiriaș unei terțe persoane este interzisă, nerespectarea acestei obligații ducând la rezilierea contractului de închiriere.
Art. 24 Este interzisă schimbarea destinației unei parcări.
Art. 25 Chiriașul se obligă să păstreze ordinea și curățenia în parcarea închiriată, de asemenea să elibereze necondiționat locul de parcare la solicitarea autorității locale, în vederea efectuării diverselor lucrări de modernizare, marcare sau lucrări de interes public local. În cazul în care spațiului respectiv i s-a atribuit o altă destinație, chiriașului i se va restitui chiria încasată anticipat, pentru perioada rămasă. Locatorul nu se obligă să asigure locatarului alt spațiu de parcare.
Art. 26 Sunt exceptate de la atribuirea locurilor de parcare autoutilitarele de transport marfă și persoane, dube, rulote sau alte asemenea, cu o masă mai mare de 3 tone sau dacă dimensiunile autovehiculului exced limitelor și marcajelor aferente unui loc de parcare.
Art. 27 Contractele de parcare asigură folosirea locului de parcare pe toată durata valabilității contractului.
Art. 28 Numărul locului de parcare și numărul mașinii vor fi inscripționate pe un panou, amplasat în parcare, în vecinătatea locului închiriat.
Art. 29 Pe panourile de informare amplasate în parcare se va preciza „Parcare cu abonament” cu adiționalul „24 de ore din 24”.

CAPITOLUL III
CONTROLUL ȘI SANCȚIONAREA ABATERILOR

Art. 30 Controlul respectării prevederilor prezentului Regulament se face de către reprezentanții autorității locale și polițiștii locali din Poliția Locală Gherla.
Art. 31 Următoarele fapte sunt interzise:
a) Montarea unor însemne pentru rezervarea locului de parcare, fără a deține contract de închiriere / abonament;
b) Parcarea autovehiculului cu nerespectarea marcajului aferent locului de parcare;
c) Parcarea autovehiculelor a căror masă maximă autorizată depășește 3 tone și nu se încadrează pe un loc de parcare, astfel cum este acesta marcat și delimitat.
Art. 32 Săvârșirea faptelor prevăzute la art. 31 constituie contravenție și se sancționează potrivit prevederilor prezentei HCL.
Art. 33 Răspunderea pentru contravențiile prevăzute în prezentul Regulament se reține în sarcina persoanelor fizice sau juridice, după caz.
Art. 34 Constatarea și sancționarea contravențiilor se fac de către polițiștii locali din cadrul Serviciului Poliția Locală Gherla .

11.Diverse probleme.

foto: arhiva

 

sus(4)jos(29)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon parbriz luneta gherla dej cluj atelier service

Lasă un răspuns