taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon
gherla strada dragos voda magazine

Proiecte la primărie, donarea unui chioșc și închirierea de spații comerciale

Primăria Gherla anunță acceptarea donației “chioșc cu caracter provizoriu”, amplasat pe str. Parcului FN, la intersecția cu str. Gelu, din partea proprietarului, pentru Municipiul Gherla.

Chioșcul are o suprafață de 16 mp, este racordat la curent și are instalație de apă.  La zi, chioșcul are plătite toate obligațiile către Municipiul Gherla, furnizorul de apă și furnizorul de electricitate. Potrivit proiectului, după aprobarea donației, Municipiul Gherla are dreptul de a decide destinația acestuia pentru o perioadă determinantă, ținând cont de legislația în vigoare. De asemenea, se aprobă plata tuturor costurilor aferente operațiunilor de transfer al proprietății în sarcina Primăriei Municipiului Gherla.

gherla strada parcului chiosc

foto: Google Earth

Orice persoană interesată de acest subiect, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite, sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind acest proiect de hotărâre, la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, până la următoarea ședință.

Proiectul, însoțit de referatul de specialitate, a fost afișat în data de 29 mai 2019 la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și va fi dezbătut în următoarea ședință.

 

Primăria Gherla mai anunță un proiect privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unor spații comerciale, foste carmangerie, din Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2.

Avand în vedere o solicitare privind intenția de închiriere a celor două încăperi și ținând cont de faptul că ultimele contracte au expirat la data de 31.12.2018, nefiind prelungite, se propune scoaterea acestora la licitație în vederea închirierii.

Prin proiectul de hotărâre se propune închirierea pe o perioada de 10 ani, cu posibilitatea de prelungire pe inca 10 ani.

Unul dintre spații are o suprafață de 22 mp, format dintr-o încăpere, iar cel de-al doilea este în suprafață de 15 mp, format tot dintr-o încăpere. Ținând cont de faptul că, contractele anterioare au avut chiria maximă de 6 dolari SUA se propune ca, chiria de pornire la licitație să fie de 6 dolari SUA, convertită în euro la cursul datei licitației.

Prețul minim de pornire la licitație aru urma să fie de 2664 USD/an, echivalent în euro și în lei la cursul BNR din ziua licitației, taxa de participare 100 lei, garanția de participare la licitație 1000 lei, pasul de licitație 5 USD. Contractul de închiriere se va încheia în EURO, chiria va fi plătită lunar până cel târziu în ultima zi a lunii în curs, în LEI, la cursul BNR din ziua plății.

Orice persoană interesată, precum și asociațiile de afaceri și alte asociații legal constituite sunt invitate să depună propuneri, sugestii sau opinii, cu valoare de recomandare, privind proiectul de hotărâre mai sus menționat la registratura Primăriei Municipiului Gherla sau prin poștă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data publicării prezentului anunț, adică 29 mai 2019.

Proiectul însoțit de referatul de specialitate poate fi studiat pe o perioadă de 30 de zile, la avizierul Primăriei Municipiului Gherla și pe site-ul instituției www.gherla.ro sau poate fi obținut în copie, pe bază de cerere adresată Compartimentului registratură, relații cu publicul și consiliul local, muncă în folosul comunității.

Ședința în cadrul căreia va fi dezbătut proiectul menționat va fi organizată și anunțată în termenele prevăzute de lege.

sus(0)jos(19)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon apartament chirie gherla

Lasă un răspuns