taxi gherla telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon nisip balast gherla canalizare fose septice transport materiale constructii gherla dej cluj angajare bucatar locuri de munca gherla dej cluj conte restaurant angajare locuri de munca infirmier camin varstnici rebeca santioana gherla dej cluj angajare locuri de munca gherla dej cluj tehnician mezeluri mariflor
gherla strada george cosbuc

Proiect privind o noua creșă votat de consilieri

Se discută de mult despre reînființarea unei creșe la Gherla. Două unități de acest gen au funcționat la Gherla începând de la mijlocul anilor ’70, una pe strada Plugarilor și una pe strada George Coșbuc. După introducerea concediului de maternitate de doi ani, creșele s-au golit atât de mult încăt numărul personalului a ajuns să fie mai mare decât cel al copiilor. În aceste condiții, creșele s-au închis, iar spațiile respective au căpătat alte destinații.

În ultimii ani însă au fost voci de părinți care au cerut din nou creșă.

Marți de la ora 15 a avut loc la Casa de Cultură o ședință extrordinară de îndată a consiliului local, iar pe ordinea de zi s-a aflat un proiect de hotarâre referitor la utilizarea imobilului fostei creșe din Gherla, de pe str. George Cosbuc, nr. 9 bis, potrivit destinației înscrise în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla.

În referatul proiectului de precizează că municipiul Gherla este proprietar al imobilului  înscris in inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului Gherla atestat prin HG nr. 969/2002 la poziția 42.
„Destinația imobilului menționat în anexe la actul normativ este de creșă, destinație pe care imobilul a avut-o o bună perioadă de timp.  În prezent, imobilul este folosit în temeiul a trei contracte de închiriere pentru activități medicale și recuperare medicală, fitness, culturism.

La nivelul Municipiului Gherla s-a constatat necesitatea funcționării unei creșe pentru copii până la vârsta de 3 ani, vârstă la care se pot înscrie la grădiniță.

GAL Plaiuri Someșene a obținut un proiect cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European iar în cadrul acestui proiect este alocată suma de 140.000 de euro pentru crearea de facilități pentru educarea și îngrijirea copiilor de vârstă ante școlară și preșcolară intervenție POR : renovare amenajare si dotare creșă.

Pentru a putea depune fișa de proiect în vederea accesării acestei sume, Municipiul Gherla prin autoritatea deliberativă Consiliul Local, trebuie să hotărască utilizarea imobilului potrivit destinației cuprinse în inventarul bunurilor care aparțin domeniului public, cea de creșă urmând ca ulterior adoptării acestei hotărâri să se procedeze la comunicarea notificărilor de reziliere a contractelor e închiriere, in vederea eliberării de sarcini a imobilului.

O condiție de eligibilitate este ca imobilul să fie liber de sarcini, punându-se a fi astfel analizat în vederea eligibilității.

De altfel, ținând seama de necesitatea evidentă la nivel local a funcționării unei creșe, este clar că există un real interes public manifestat de-a lungul timpului pentru existența și funcționarea unei instituții pentru îngrijirea copiilor până la vârsta de 3 ani în Municipiul Gherla.

În acest sens s-au demarat proceduri la Ministerul Sănătății pentru transmiterea din proprietatea Statului Român în proprietatea Municipiului Gherla a imobilului din Gherla str. Plugarilor nr. 16, însă până în prezent nu există nici un răspuns în acest sens.

În ceea ce privește urgența, există un termen limită pentru depunerea fișei de proiect, respectiv 15 august 2020, astfel încât se justifică punerea în discuție a proiectului de hotărâre într-o ședință extraordinară convocată de îndată.”

Proiectul a fost supus votului consilierilor prezenți la ședință, care l-au aprobat în unanimitate.

Un alt punct pe ordinea de zi a fost un referat privind aprobarea reglementarii parcelelor de teren din str. Pescarilor, cuprinse în CF 52633 si CF 54822, Gherla. Proiectul are ca finalitate construirea de locuințe sociale pentru comunitatea romă de pe strada Pescarilor.

„În urma aprobării referatului de necesitate 13017 din dată de 17.10.2019 precum și a comenzii aprobate cu numerele 13573 din dată de 29.10.2019, a fost demarată o lucrare de către SC TOPO SURVEI SRL, ce privește reglementarea în teren și prima înscriere în cartea funciară a parcelelor de teren din strada Pescarilor cuprinse în CF 52633 și CF 52218, Gherla.

Urgența acestui demers rezultă din dorința Municipiului Gherla de a depune un proiect eligibil de finanțare europeană prin Grupul de Acțiune Locală „Plaiuri Somesene”, ce va deschide o linie de finanțare europeană prin intervenția Programului Operațional Regional cu tema „Construire de locuințe sociale”, pentru care sunt disponibili 1.800.000 EUR. Acest proiect este în concordanță cu directivele și liniile de finanțare europene ce urmăresc reducerea numărului de spații locative improprii.

În urma măsurătorilor efectuate la fața locului și după consultarea situației topografice existente, se constată următoarea situație:

Parcela înscrisă în CF 52633 Gherla cu Top 1135/2/1/10/1 în suprafață de 2700 mp este traversată de str. Pescarilor cu numărul CF 54822 Gherla, situație care generează împărțirea parcelei mai sus menționate în două loturi, un lot în suprafață de 2660 mp și un lot în suprafață de 40 mp.
Suprafața din acte de 40 mp rezultă în urma dezmembrării forțate condiționate de str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla, care în teren este mai mare având o suprafață de 1673 mp, constatare concluzionata în urmă ridicării topografice.
Str. Pescarilor cu CF 54822 Gherla nu face parte din parcela înscrisă în CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1.
Din cele prezentate anterior și documentate în anexe se poate concluziona că parcela de teren înscrisă în CF 52633 Gherla, Top 1135/2/1/10/1 cuprinde 2 loturi descrise astfel:
1. Parcela 1 cu suprafață în acte de 2660 mp și suprafață măsurată de 2660 mp, categoria de folosință Curți construcții, Top 1135/2/1/10/1/1;
2. Parcela 2 cu suprafață din acte de 40 mp și suprafață măsurată de 1673 mp, categoria de folosință Curți construcții, Top 1135/2/1/10/1/2.

Se solicită analizarea situației prezentate și aprobarea clarificărilor parcelare propuse prin materialul înaintat astfel încât să poată fi înaintate actele necesare înscrierii în Cartea Funciară a parcelelor de teren propuse de Municipiul Gherla pentru construcția unor locuințe sociale cu fonduri europene în vederea reducerii numărului de spații locative improprii.

Și acest proiect a fost votat în unanimitate.

foto: sediul fostei creșe de pe strada George Coșbuc

sus(13)jos(3)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon parbriz luneta gherla dej cluj atelier service

Lasă un răspuns