taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
matematica scoala elev

Programul „Școală după școală” pentru elevii cu situații mai dificile, cum se fac înscrierile

Programul național pilot de tip „Școala după școală“ derulat de către Ministerul Educației pentru elevii până la clasa a VIII-a se va implementa în unitățile de învățământ preuniversitar din județul Cluj, începând cu 8 martie 2021

Scopul principal al Programului național pilot de tip „Școala după școală, conform prevederilor Ordinului Ministerului Educației, nr. 3.300/19.02.2021, vizează organizarea, în școlile cu clase de învățământ primar și gimnazial, a activităților remediale, în vederea acordării de sprijin elevilor pentru formarea competențelor specifice, creșterea șanselor de succes școlar și de acces la niveluri superioare de educație, precum și diminuarea riscului de părăsire timpurie a școlii.

Înscrierea elevilor pentru a participa la aceste activități de educație remedială, în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după școală“, se realizează în perioada 25 februarie -3 martie 2021, ca urmare a solicitării scrise a părintelui/ a reprezentantului legal sau, după caz, a persoanei care a fost desemnată de către părinte pentru întreținerea unui copil, în perioada absenței părinților, conform prevederilor art. 104, din Legea nr. 272/2004, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Solicitările scrise se depun la unitatea de învățământ preuniversitar în care este școlarizat elevul, în termenul menționat în calendarul Programului național pilot de tip „Școala după școală”, respectiv până miercuri, 3 martie 2021.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și/sau în risc ori în situație de eșec școlar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, precum și elevii aparținând grupurilor vulnerabile: elevi din mediul rural, elevi cu dizabilități, elevi din comunitățile dezavantajate economic, elevi rromi.

Pentru participarea la Programul național pilot de tip „Școala după școală“ elevii trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate:
– elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activitățile educaționale desfășurate prin intermediul tehnologiei și al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internet;
– elevul se află în situație de corigență la sfârșitul semestrului I al anului școlar 2020-2021 sau are situația școlară neîncheiată la cel puțin o disciplină;
– elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele școlare obținute în semestrul anterior sau la evaluarea inițială de la începutul semestrului în derulare.

Unitățile de învățământ care nu organizează activități remediale și care înregistrează cereri ale părinților elevilor transmit aceste solicitări către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, care va repartiza elevii în unități de învățământ organizatoare ale programului.

Pentru acoperirea costurilor organizării și participării elevilor la activitățile de educație remedială în cadrul Programului național pilot de tip „Școala după scoală“, începând cu semestrul al II-lea al anului scolar 2020-2021, se acordă unităților de învățământ preuniversitar care organizează Programul național pilot de tip „Școala după scoală“ un sprijin financiar de 0,4 ISR/lună, exprimat în lei, per copil înscris în program, respectiv 200 lei/lună.

„În videoconferința organizată cu directorii unităților de învățământ preuniversitar am insistat ca școlile să facă toate demersurile pentru a informa părinții și elevii cu privire la înscrierea celor eligibili în grupul țintă al beneficiarilor Programului național pilot de tip Școala după școală. Consider că, în contextul în care s-a derulat procesul educațional din acest an școlar, oportunitatea oferită elevilor din zone dezavantajate, de a participa la activități educaționale în scop remedial, întrucât nu au avut acces la activitățile de învățare online, este binevenită și contribuie la egalitatea de șanse, în special pentru elevii din clasa a VIII-a, în vederea susținerii examenelor naționale ”, a declarat doamna Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.
Biroul de presă al I.Ș.J. Cluj

foto: arhiva

sus(1)jos(0)

Lasă un răspuns