taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
pro romania alegeri europarlamentare gherla
psd alegeri europarlamentare gherla cluj
pnl alegeri europarlamentare gherla cluj adrian oros
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla
examen rezultat

Proba scrisă la Titularizare, disciplinele cu cei mai mulți candidați

Miercuri, 29 iulie, a avut loc proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2020.

Proba a început la ora 9:00, în 123 de centre de concurs, cu respectarea tuturor măsurilor igienico-sanitare, aplicabile în cazul examenelor naționale, privind normele de acces în spațiile de examen, în vederea protejării candidaților și a personalului implicat, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea SARS-CoV-2.

Pentru susținerea acestei probe s-au înscris la nivel național 30.113 candidați, dintre care 2.937 de candidați provin din promoția curentă.

La proba scrisă din cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar s-au prezentat 27.002 candidaţi (89,67%) din cei 30.113 candidaţi înscriși. Din promoţia de absolvenţi ai anului 2020, au fost prezenţi 2.724 de candidaţi.

2.145 (7,94%) de candidați dintre cei prezenti s-au retras, în conformitate cu prevederile metodologiei, iar 32 candidaţi au fost eliminaţi din concurs. Candidaţii eliminaţi pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu vor fi repartizaţi pe posturi didactice/catedre în anul şcolar 2020-2021.

Niciun candidat prezent la proba scrisă nu a avut temperatura peste maximul admis în actualul context epidemiologic (37.3 grade Celsius).

La Cluj, proba scrisă s-a desfășurat în 7 de centre de concurs organizate la nivelul județului Cluj, pentru 61 de discipline. Numărul posturilor scoase la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar este de 1.489, dintre care 77 de posturi sunt pentru angajare în învățământ pe durată nederminată.

Disciplinele de concurs cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (327 de candidați), învățământ primar în limba română (227 de candidați), educație fizică și sport (162 de candidați), psihopedagogie specială ( 112 candidați), limba și literatura română ( 95 de candidați).
Pentru susținerea acestei probe scrise, în județul Cluj, s-au înscris 1.569 de candidați, dintre care 292 de candidați sunt din promoția curentă.

La proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar, desfăşurată la nivelul județului Cluj, s-au prezentat 1.398 de candidaţi (89,10 %) din cei 1.569 de candidaţi înscriși.

Din promoţia de absolvenţi ai anului 2020, la nivelul județului Cluj, au fost prezenţi 275 de candidaţi, din totalul celor 292 de candidați ai promoției curente înscriși la concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar.

În județul Cluj nu s-au înregistrat situații de candidaţi eliminaţi din examen pentru fraudă sau tentativă de fraudă și nici cazuri de candidați cu temperatura peste 37.3 grade Celsius.

40 dintre candidaţi s-au retras din motive personale sau medicale.

Candidații au trebuit să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor a fost de patru ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în anumite situații speciale (pentru candidații nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere). În aceste situații, comisiile județene de organizare și desfășurare a concursului au asigurat condiții de egalizare a șanselor pentru candidații cu deficiențe, prin adaptarea procedurilor de redactare a lucrărilor la subiectele de concurs, în funcție de particularitățile individuale și de cele specifice deficienței respective.

Subiectele și baremele de corectare au fost publicate pe site-ul dedicat miercuri la ora 15:00, de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 4 august, la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 4 august, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 5 august, până la ora 12:00.

Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site-ul menționat anterior, în data de 11 august.

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină la proba scrisă minimum nota 7 (șapte), iar pentru angajarea pe perioadă determinată (suplinire), minimum nota 5 (cinci).

Repartizarea candidaților pe posturile didactice de predare vacante publicate pentru angajare pe perioadă nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează în ședințe publice sau on-line, organizate de către inspectoratele școlare în intervalul 12 – 14 august.

foto: arhiva

sus(1)jos(0)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns