taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca sofer gherla mariflor dej cluj angajare banca cooperatista gherla alianta dej iclod dobanda mare cluj
gherla panorama

Primăria Gherla poate accesa finanțare pentru 7 intervenții necompetitive din SDL Gherla

gal gherla

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, beneficiar al contracului NR.: POCU/390/5/1/123789 / 28.09.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru proiectul cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de pe Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 și Titlul proiectului: Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Somesene, cod MYSMIS 123789, lansează prezentul comunicat de presă cu scopul de a informa cetățenii cu privire la oportunitățile de finanțare ale UAT GHERLA PRIN GAL PLAIURI SOMEȘENE CARE

LANSEAZĂ APELURILE DE FIȘE DE PROIECTE:

1. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția1 EXTINDEREA ȘI OPTIMIZAREA REȚELEI DE PISTE DE BICICLETE

Apelul vizează:
Obiectivul specific 1: Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla.
Măsura 1: Program de creștere a mobilității urbane
Intervenția 1 – Extinderea și optimizarea rețelei de piste de biciclete

Valoarea apelului
Valoarea apelului, conform SDL, Anexa 23 – Bugetul SDL este de 50.000 euro.
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro

Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00.
Data și ora finalizării depunerii de fișe de proiecte: 14 august 2020, ora 12:00.

2. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 2 AMENAJARE DE SENSURI UNICE ȘI PARCĂRI ÎN PREAJMA ȘCOLILOR, LICEELOR, GRĂDINIȚELOR, SPITALULUI, CLINICII.

Apelul vizează:
Obiectivul specific 1: Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla.
Măsura 1: Program de creștere a mobilității urbane.
Intervenția 2 – Amenajare de sensuri unice și parcări în preajma școlilor, liceelor, grădinițelor, spitalului, clinicii

Valoarea apelului
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 45.000 euro
Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 14 august 2020, ora 12:00.

3. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 4 INSTALARE / CONSTRUCȚIE TOALETE PUBLICE.

Apelul vizează:
Obiectivul specific 1: Creșterea gradului de mobilitate și a aspectului spațiilor publice în ZUM Gherla.
Măsura 2: Îmbunătățirea aspectului spațiilor urbane.
Intervenția 4 – Instalare / construcție toalete publice.

Valoarea apelului
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 100.000 euro
Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 14 august 2020, ora 12:00.

4. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 7 CONSTRUIREA DE LOCUINȚE SOCIALE PE STR. PESCARILOR.

Apelul vizează:
Obiectivul specific 2: Reducerea numărului de spații locative improprii.
Măsura 3: Îmbunătățirea condițiilor locative.
Intervenția 7: Construirea de locuințe sociale pe str. Pescarilor.
Valoarea apelului
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 1.800.000 euro
Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 14 august 2020, ora 12:00.

5. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 12 RENOVAREA, AMENAJAREA ȘI DOTAREA CREȘEI.

Apelul vizează:
Obiectivul specific 4: Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii .
Măsura 3: Crearea de facilități pentru educația și îngrijirea copiilor de vârstă ante-preșcolară și preșcolară.
Intervenția 12: Renovarea, amenajarea și dotarea creșei.

Valoarea apelului
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 140.000 euro
Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 14 august 2020, ora 12:00.

6. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 15 MODERNIZAREA CANTINEI SOCIALE.

Apelul vizează:
Obiectivul specific 4: Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii.
Măsura 8: Asigurarea serviciilor sociale, medicale, socio-medicale și comunitare integrate.
Intervenția 15: Modernizarea cantinei sociale.

Valoarea apelului
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 100.000 euro
Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 14 august 2020, ora 12:00.

7. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 16 CONSTRUIRE/ AMENAJARE/DOTARE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN VEDEREA FURNIZĂRII UNOR SERVICII EDUCAȚIONALE DE CALITATE, ÎN SPECIAL A CELOR DE TIP AFTER SCHOOL.

Apelul vizează:
Obiectivul specific 4: Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii .
Măsura 9: Îmbunătățirea serviciilor educaționale în vederea reducerii abandonului școlar și eficientizării actului educațional
Intervenția 16: Construire/amenajare/dotare unități de învățământ în vederea furnizării unor servicii educaționale de calitate, în special a celor de tip after school.

Valoarea apelului
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro.
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 1.600.000 euro
Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 14 august 2020, ora 12:00.

8. POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 18 DOTAREA SPITALULUI CU APARATURĂ DE SPECIALITATE.

Apelul vizează:
Obiectivul specific 4: Facilitarea accesului la servicii educaționale, medicale și sociale de bază, creșterea calității acestor servicii .
Măsura 10: Îmbunătățirea condițiilor în cadrul unităților sanitare.
Intervenția 18: Dotarea spitalului cu aparatură de specialitate.
Valoarea apelului
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 255.000 euro

Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 30 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 14 august 2020, ora 12:00.

Solicitantul eligibil, pentru toate intervențiile menționate este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Gherla – membru în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa următoarele documente la adresa http://plaiurisomesene.ro/:
• Ghidul Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN – Ghidul se adresează beneficiarului UAT Municipiul Gherla pentru depunerea de fișe de proiecte aferente intervențiilor SDL GAL Plaiuri Someșene

• Anexa 1 – Formularul fișei de proiect
• Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative
• Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară
• Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C
• Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate
• Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Anexa 7 – Declaratie nedeductibilitate TVA – Model G
• Anexa 8 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Orice informații suplimentare se pot obține la adresa: http://plaiurisomesene.ro/.
Telefon: 0756929251
E-mail: proiectepor@plaiurisomesene.ro Adresa: Str. Bobilna Nr. 2, 405300 – Gherla, Jud. Cluj, România

Activitatea este parte din proiectul implementat de GAL PLAIURI SOMESENE, ”Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene”, Cod MySMIS 2014+: 123789, derulat între 1.10.2018 – 30.09.2023 finanțat din Fondul Social European prin POCU, al cărui scop principal îl reprezintă implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală a municipiului Gherla, care a fost selectată spre finanțare, dacă se vor elabora proiecte hard și soft pe intervențiile acesteia, în valoare totală de 7.200.000 Euro. Perioada de implementare a proiectului este de 1.10.2018 – – 30.09.2023.Valoarea totală a proiectului este de 1.192.922,79 lei, din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT, iar 59.646,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național.
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României

sus(5)jos(6)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns