taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj creare site web gherla dej cluj
praf negru poulare

Praf negru peste case la Gherla, oamenii au sesizat Garda de Mediu, ce s-a găsit la control

Locuitorii din apropierea platformei industriale de pe strada Clujului din Gherla se plâng de ani buni că periodic, sunt poluați. Pe mașini și balcoane se depune uneori un praf negru, iar oamenii se tem pentru sănătatea lor și a copiilor lor.  Cei afectați au făcut mai multe sesizări către Garda de Mediu, care a verificat unitățile Sortilemn și Becker.

Viorel Pleșa, comisar șef la Garda Națională de Mediu Cluj, a confirmat că în lunile martie și aprilie ale acestui an s-au primit mai multe sesizări din partea unor locuitori de pe străzile Clujului și Dunării privind poluarea cauzată de emisiile de particule solide în atmosferă, rezultate în urma arderii materialului lemnos în incinta SC Sortilemn SA Gherla, cu sediul pe strada Clujului. Ca urmare, au fost efectuate mai multe controale.

sortilemn gherla fum negru

În urma verificărilor din luna martie 2021 s-a constatat că în zona respectivă s-au găsit depuneri de praf de culoare neagră și pulberi, cu aspect de cenușă, rezultate din arderea lemnului, în balcoane și pe autoturismele parcate în fața blocurilor de locuințe.

praf negru poulare gherla

praf negru poulare

Din verificări a rezultat că fabrica de prelucrare a lemnului deține autorizație de mediu emisă de A.P.M. Cluj, valabilă pe toată perioada în care beneficiarul își obține viza anuală, pentru activitatea de producție scaune de fag (în special), mic mobilier, brichete din lemn și lemne de foc. Activitatea societății este încadrată și sub incidența Legii 278/2013 privind emisiile industriale, iar conform bilanțului de solvenți aferent anului 2020, instalația este conformă cerințelor Legii 278/ 2013.

Societatea dispune de o centrală termică cu cogenerare, formată dintr-un cazan cu ulei termic, cu funcționare pe biomasă și un cazan de ars deșeuri de lemn. Ca biomasă se utilizează tocătură lemn, resturi de furnir și placaj rezultate din fluxul tehnologic, care sunt măcinate. Nu s-au identificat alte tipuri de deșuri.

Conform relatărilor reprezentantului Sortilemn, în data de 18 martie 2021 a existat o defecțiune la cazanul de cogenerare, care s-a oprit imediat, fiind pus în funcțiune cazanul de ars deșeuri lemnoase. De la pornire acesta a fost alimentat continuu și a funcționat până la restabilirea situației și repornirea cazanului de cogenerare, în data de 31 martie 2021. Din monitorizarea automată a instalației de cogenerare reiese că la data verificării din luna aprilie 2021, nu au fost modificări ale parametrilor care să evidențieze o avarie și nici nu s-au observat vizual emisii la coșul de evacuare (fum negru, funingine, abur, etc.).

Societatea nu a informat autoritatea teritorială de mediu referitor la avaria din luna martie 2021 și nici nu au fost efectuate monitorizări în perioada respectivă.

Rezultatele monitorizărilor semestriale aferente anului 2020 la emisiile de pulberi, la limita incintei pe cele patru direcții și emisiile de la coșurile de exhaustare pentru cazanele funcționale indică faptul că nu există depășiri ale concentrațiilor maxime și ale valorilor limita admise la indicatorii analizăți, față de standardele în vigoare.

În vederea soluționării situației create, Garda de Mediu a impus luarea următoarelor măsuri: efectuarea determinărilor la pulberi, fractia PM10, probe medii de 24 de ore, iar rezultatele au trebuit să fie comunicate la GNM Cluj până pe 30 aprilie 2021; luarea în mod permanent a tuturor măsurilor tehnologice în scopul reducerii emisiilor de pulberi în zona adiacentă fabricii de prelucrare a lemnului; respectarea tuturor condițiilor impuse prin AM nr.172/ 15.06.2020, inclusiv informarea autorității teritoriale de protecția mediului, în cazul producerii unor avarii sau accidente tehnice, care să determine neconformarea cu prevederile autorizației de mediu.

Pentru neregulile constatate s-a sancționat societatea, conform OUG 195/2005, cu completările și modificările ulterioare, cu amendă în valoare de 25.000 lei.

Pentru aspectele legate de afectarea locuințelor și a sănătății, s-a solicitat ca petenții să se adreseze Direcției de Sănătate Publică Cluj.

În luna mai 2021, aceiași petenți au făcut noi sesizări privind depuneri de pulberi și funingine, semnalate în balcoane și în jurul locuințelor din zonă.

Ca urmare, s-a efectuat verificarea măsurilor impuse anterior la Sortimen SA și verificări pe linie de protecția atmosferei la Becker România SRL, firmă situată la aceeași adresă.

Locuitorii au fost informați de Garda de Mediu despre măsurile stabilite la Sortilemn S.A., care au fost realizate în totalitate. Monitorizarea pulberilor (la fractia PM10) efectuată în luna aprilie 2021, pe cele patru direcții predominante, a indicat depășiri de 1,4 ori, doar la limita perimetrului de acces în incinta Sortilemn S.A., înspre drumul național Cluj-Dej. Datorită acestui fapt, s-a stabilit ca Sortilemn SA să efectueze în cursul lunii mai 2021 toate monitorizările semestriale impuse prin autorizația de mediu (emisii de la coșurile centralelor termice și imisii în zona aferentă) cu transmiterea acestora spre analiză, la G.N.M.-C.J. Cluj.

S-a verificat și activitatea desfășurată de Becker România S.R.L., fabrică cu același profil, stabilindu-se că monitorizarea anuală a emisiilor în zonă și a emisiilor de pulberi rezultate de la coșul centralei termice aparținătoare, să se facă în termen de o lună de la data verificării.

În scopul reducerii emisiilor de pulberi în zona învecinată fabricii de prelucrare a lemnului, s-au impus acestor agenți economici luarea tuturor măsurilor tehnologice necesare, în mod permanent.

Garda de Mediu mai menționează că verificările se vor extinde și la alte unități care dețin centrale termice, din zona care face obiectul sesizării.

În luna iunie 2021 se va verifica modul de realizare a măsurilor impuse anterior de Garda de Mediu la cei doi operatori economici. În cazul nerespectării acestora, se vor lua noi măsuri de sancționare, conform prevederilor legale pe linie de mediu.

sus(25)jos(8)
apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj

1 comentariu

  1. Povestile organelor abilitate... Despre poluarea fonica produsa de cele 2 firme de ce nu se vorbeste ?!
    Sunt cazuri cand pe timp de noapte se aude chiar si in zona centrala zgomotul produs de dansii.

    sus(5)sus(0)

Faci un comentariu sau dai un răspuns?