taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla locuri de munca gherla angajare restaurant fiesta bucatar ospatar locuri de munca gherla angajare sticlar sticla dej clujr
gherla liceu petru maior dezvelire bust 1936 szsamosujvar news

Povestiri din Gherla – Dezvelirea bustului lui Petru Maior, în 1936

La 3 mai 1936 a avut loc dezvelirea bustului lui Petru Maior, patronul liceului, un moment de neuitat în evoluţia prestigioasei instituţii de învăţământ şi cultură. Evenimentul a fost oglindit în anuarul Liceului „Petru Maior” şi în ziarul „Curierul creştin”. Bustul a rezistat vremurilor grele din timpul administraţiei horthyste dintre 1940-1944, când a fost demontat de pe soclul său.

Bustul lui Petru Maior a fost executat din bronz de sculptorul Ion Pantazi din Bucureşti şi a fost asezat pe un soclu construit de maestrul Isidor Balog din Gherla. Toată lucrarea a costat 24.000 de lei (17.000 de lei bustul şi 7000 de lei soclul).

1936 invitatie bust petru maior gherla

Dezvelirea monumentului, din iniţiativa directorului dr. Emil Precup, s-a realizat în prezenta reprezentanţilor Episcopiei Greco-Catolice de Cluj-Gherla, a Episcopiei Ortodoxe din Cluj, a Prefecturii, a Societăţii scriitorilor români, a Universităţii din Cluj, a „Astrei”, a Primăriei oraşului Gherla (Teodor Morariu), a foştilor absolvenţi ai liceului şi a ţăranilor din împrejurimi, veniţi în frunte cu preoţii, învăţătorii şi primarii satelor.

liceul petru maior gherla 1936 bust program

Festivitatea a început la ora 9 cu „serviciu divin şi parastas” pentru Petru Maior, oficiat de un sobor de 8 preoţi în frunte cu episcopul dr. Iuliu Hossu, în Biserica Greco-Catolică din Gherla. După binecuvântarea arhierească, lumea s-a îndreptat spre liceu, unde la ora 11 a început serbarea de dezvelire a bustului.”

Semnificative sunt cuvintele rostite de directorul liceului în momentul preluării monumentului, dezvelit de către profesorul Emanuil Pioraş, în acordurile „Imnului liceului”, intonat de corul elevilor: „Cu adâncă emoţie şi evlavie mă înclin şi preiau bronzul rece, care înfatişeazâ figura blândă, modestă şi serioasă, dar plină de energie şi stăruinţă a lui Petru Maior, al cărui suflet împodobeşte galeria gloriilor româneşti şi faţă de care azi îndeplinim o datorie de recunoştinţă şi de curată admiraţiune.”

Inălţător a fost şi îndemnul rostit în 3 mai de episcopul dr. Iuliu Hossu: ,,Urmaţi-i credinţa şi duceţi mai departe opera începută de dânsul (Petru Maior). Acest luceafăr sa vă amintească de cărările pe care le-a deschis el şi credinţa lui să fie binecuvântată de acela, pe care el l-a slujit, ca preot al altarului, dar şi al neamului său. […] Voi, tineret, să luaţi în suflet pilda nemuritoare a acestui înaintaş, să binecuvântaţi aceşti paşi, făcuţi de dânsul, pe drumul înălţării neamului, să fiţi  străbătuţi de aceeaşi credinţă, care l-a făcut mare pe el şi i-a clădit în suflet recunoştinţa neamului, monument mai puternic decât arama”.
Solemnitatea dezvelirii bustului patronului a fost urmată de un banchet organizat, la ora 13, în localul cercului „Congri”, de profesorul Isac Mocanu, împreună cu Letiţia Marţian, Aurelia Balint şi Virginia Marica.
Toasturile rostite la banchet au avut menirea de a elogia „memoria marelui părinte al altarului şi apostol al neamului” – Petru Maior -, de a evidenţia meritul unor personalităţi ale vremii în organizarea şi dezvoltarea învăţământului românesc: ministrul dr. C. Angelescu, episcopul dr. Iuliu Hossu, prof. univ. Sever Pop.
Inspectorul general Grigorescu a subliniat aportul directorului Emil Precup la organizarea învăţământului românesc în liceul din Gherla, transformând „o şcoală cu tendinţe şi tradiţie străină de sufletul neamului nostru, într-o admirabilă instituţie de cultură şi stiinţă românească”.
Dr. Augustin Taloş-Măluţeanu, directorul Şcolii Normale de Băieţi din Gherla, a folosit prilejul pentru a evidenţia rolul profesorului în educarea tinerei generaţii: „Profesorul trebuie sa fie aproape de sufletul mlădiţelor, pe care neamul i le-a încredintat să le crească. El trebuie sa fie pildă vie de muncă, de credinţă în Dumnezeu şi de dragoste de neamul său. Să nu uite a vedea în elevii săi tot atâtea coloane, ce vor trebui să ridice tot mai sus edificiul scump al al patriei”.
In acelaşi timp, el aprecia activitatea bogată şi prodigioasă a directorului Emil Precup, care urmând pilda patronului liceului, a creat în Gherla, oraş minoritar, „o puternică insulă de afirmare a românismului şi de radiere a culturii noastre”.
După banchet, oaspeţii au vizitat liceul, Şcoala Normala de Fete şi Institutul Corector pentru Minori din oraş. S-au reîntâlnit la ora 20,30 în sala de la „Coroana” pentru programul seratei literar-artistice, susţinut de elevii liceului împreună cu elevele Gimnaziului de Fete din Gherla. Din programul manifestării:

„1. Imnul Regal, corul liceului, condus de dl. A. I. Butas.
2. Viaţa şi opera lui Petru Maior, conferinţă de dl. prof. A. Şioldea.
3. P. Boca: Imnul liceului, muzica de A. I. Butaş.
4. Al. Vlahuta: Cuvântul, declamare de Victor Ienciu VIII.
5. Horaţiu: Ad Romanos III. 2, declamată de Giurgiuca Emil VII.
6. Homer: Fragment din Iliada, declamată de Istrate Petru VII.
7. V. Hugo: Apres la bataille, declamata de Brehar Gheorghe V.
8. M. W. Schroff: Mein Vaterland, declamată de Pioraş P. L. VI.
9. I. Ivela: Păstorul, corul liceului, condus de dl. prof. A. I. Butaş.
10. Actul. al IV-lea din feeria de G. Maior, «Palatul fermecat», operă de dl. prof. A. I. Butaş, cu acompaniament la pian Anton Ronay, dirijor la Opera Românâ din Cluj”.¹

 

Ziarul „Curierul creştin”, organul oficial al Eparhiei de Cluj-Gherla, care apărea la Cluj, scria în numărul 10-11/15 mai – 1 iunie 1936:

In ziua de 3 Mai s-a făcut cu o deosebită solemnitate dezvelirea bustului lui Petru Maior la Gherla. Solemnitatea a început cu sfânta Liturgie oficiată în Catedrala română unită de către un mare sobor de preoţi, după care Excelenţa Sa Părintele nostru Episcop Iuliu a servit Parastasul pentru odihna sufletului răposatului Petru Maior. Restul serbării s-a desfăşurat la faţa bustului, aşezat înaintea liceului ce poartă acelaşi nume.

După cuvântul directorului Liceului, Dr Emil Precup şi al Părintelui Emanuil Pioraş, care au deschis serbarea, a rostit un înălţător discurs Excelenţa Sa Episcopul Iuliu, insistând mai ales asupra marelui merit al lui Petru Maior, de a fi trezit conştiinţa naţională a poporului român, care, de la Roma şi-a primit nu numai existenţa sa etnică, ci şi credinţa sa creştinească, singură, adevărată, – aceea păzită cu sfinţenie de Apostolul Petru şi urmaşii lui.
Au mai vorbit Părintele Ciurgiuca în numele bisericii ortodoxe române, Părintele canonic Ion Agârbiceanu în numele Astrei, dl. prof. Dr. Sever Pop în numele Universităţii din Cluj, Dr. Emil Isac, inspector al Artelor, domnul Subprefect al judeţului Someş, în numele Ministerului de Interne şi Părintele Izidor Horgoş, în numele absolvenţilor liceului.
Seara a avut loc în sala cea mare a Restaurantului „Coroana” un festival artistic, executat cu mult talent de către elevii liceului sub conducera Dl. prof. Ionescu Butaş.²
Bustul lui Petru Maior din faţa liceului a fost demontat de pe soclul său după instalarea în Gherla a administraţiei horthyste, între 1940-1944. Directorul Constantin Gheţie a avut misiunea reinstalarii statuii.
Păstrată intactă în perioada horthystă, statuia patronului liceului a fost aşezată într-o prima fază pe coridorul liceului.
In sedinţa din 29 iunie 1947, directorul Gheţie a cerut părerea Comitetului Scolar în privinţa reinstalării statuii lui Petru Maior pe soclu, în toamna anului 1947, cu ocazia serbării Patronului liceului. S-a aprobat cu unanimitate de voturi.¹
surse: ¹ Ioan Campean, Maria Buzan, Andreea Lup, Mircea Damian Campean – Liceul „Petru Maior” din Gherla (perioada interbelica). Director Dr. Emil Precup, Editura Galaxia Gutenberg, 2009; ² Ziarul „Curierul Crestin”, 1936, din colectia Bibliotecii Centrale Universitare „Lucian Blaga”, Cluj-Napoca

Cine a fost Petru Maior?

Petru Maior s-a născut în 1756 la Târgu Mureş şi a decedat pe 14 februarie 1821 la Budapesta. A fost un istoric, filolog şi scriitor român transilvănean, protopop greco-catolic de Reghin, reprezentant de frunte al Şcolii Ardelene.
A fost un important militant pentru drepturile românilor din Transilvania, participând – alături de alţi reprezentanţi ai Şcolii Ardelene – la redactarea celebrei declaraţii de emancipare a românilor transilvăneni, Supplex Libellus Valachorum.
sus(6)jos(0)

Lasă un răspuns