taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca sofer gherla mariflor dej cluj angajare xtru locuri de munca cluj tamplarie pvc gherla dej
bani ghiseu

Poți scăpa de dobânzi, penalități și majorări de întârziere pentru datoriile la buget, ce trebuie să faci

Persoanele care au de plătit dobânzi, penalități și majorări de întârziere pentru datoriile la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale, impozite și taxe locale, restante la sfârșitul anului 2018, pot beneficia de scutirea la plată a acestora.

Pentru a beneficia de o astfel de facilitate fiscală, trebuie depusă o notificare prin care se înștiițează organul fiscal cu privire la această intenție, iar după îndeplinirea condițiilor, trebuie depusă o cerere de anulare, nu mai târziu de 15 decembrie 2019.

Condițiile necesare pentru a beneficia de anularea obligațiilor accesorii

Pentru a beneficia de anularea unor obligații bugetare accesorii, aferente obligațiilor principale restante la data de 31.12.2018, trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiții:
a) toate obligațiile bugetare principale restante la 31 decembrie 2018 inclusiv, administrate de organul fiscal central, se sting prin orice modalitate prevăzută de lege până la data de 15 decembrie 2019 inclusiv;
b) sunt stinse prin orice modalitate prevăzută de lege toate obligațiile bugetare principale și accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plată cuprinse între data de 1 ianuarie 2019 și 15 decembrie 2019 inclusiv până la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
c) sunt depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la dată depunerii cererii de anulare a accesoriilor;
d) se depuni cererea de anulare a accesoriilor, după îndeplinirea în mod corespunzător a condițiilor prevăzute la lit. a) – c), dar nu mai târziu de 15 decembrie 2019 inclusiv, sub sancțiunea decăderii.

Contribuabilii pot beneficia de anularea obligațiilor accesorii aferente și următoarelor obligațiilor bugetare principale:
a) cele stabilite prin declarații rectificative, în condițiile art. 25 din O.G. nr. 6/2019;
b) cele cu termene de plată până la dată de 31 decembrie 2018 și stinse până la această dată, în condițiile art. 26 din O.G. nr. 6/2019;
c) cele stabilite prin decizii de impunere emise că urmare a unei inspecții fiscale, în condițiile art. 27 din O.G. nr. 6/2019;
d) cele eșalonate la plată, potrivit Codului de procedură fiscală, în condițiile art. 31 din O.G. nr. 6/2019.

Avantajele solicitării anulării obligațiilor accesorii

Principalul avantaj al unei astfel de facilități fiscale îl reprezintă anularea, în totalitate, a obligațiilor accesorii aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31 decemebrie 2018.

De asemenea, în situația în care este notificat organul fiscal cu privire la intenția de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii, avantajele unei astfel de măsuri sunt următoarele:
a) se amână la plată dobânzile, penalităţile şi toate accesoriile, care pot face obiectul anulării, prin emiterea de către organul fiscal a unei decizii;
b) nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită pentru obligaţiile accesorii amânate la plată;
c) nu se sting obligaţiile accesorii amânate la plată, până la dată soluţionării cererii de anulare a accesoriilor sau până la dată de 15 decembrie 2019 inclusiv, în cazul în care nu se depune cerere de anulare a accesoriilor.

În situația în care nu este notificat organul fiscal cu privire la intenția de a beneficia de anularea obligațiilor accesorii, iar acestea au fost stinse, contribuabilul beneficiază de restituirea sumelor care au fost achitate în contul acestora.

Informații suplimentare puteți obține la sediul Serviciului Financiar al Municipiului Gherla, cam. 28-30 și telefonic la numărul de telefon 0264243944.

Măsura este valabilă și pentru accesoriile cumulate la impozitele și taxele locale.

Contribuabilii și plătitorii de taxe și impozite sunt invitați să profite de această oportunitate, întrucât aplicarea OG 6/2019 oferă soluții în rezolvarea dificultăților întâmpinate de către contribuabili, referitor la plata obligațiilor fiscale.

sus(3)jos(2)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns