taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare sofer mariflor gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj
director

Peste 200 de posturi de directori și directori adjuncți de grădinițe, școli, licee din Cluj, scoase la concurs

În perioada septembrie – decembrie 2021 Inspectoratul Școlar Județean Cluj organizează concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Cluj.

La concurs pot participa cadrele didactice care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiții:
a) Sunt absolvenți ai învățământului superior cu diplomă de licență sau atestat de echivalare în condițiile art. 149 alin. (3), din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
b) Sunt titulari în învățământul preuniversitar, având încheiat contract de muncă pe perioadă nedeterminată;
c) Au o vechime în învățământul preuniversitar de minimum 5 ani;
d) Au calificativul „Foarte bine” acordat în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori în funcții de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice Ministerului Educației;
e) Nu au fost sancționate disciplinar în ultimii 2 ani școlari încheiați lucrați efectiv la catedră în funcții didactice sau în funcții de conducere din unități de învățământ/inspectorate școlare/casele corpului didactic/Palatul Național al Copiilor/Ministerul Educației ori de îndrumare și control din inspectorate școlare/funcții de specialitate specifice în Ministerul Educației sau a intervenit radierea de drept a sancțiunii, potrivit art. 248 alin. (3), din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Nu au fost lipsite de dreptul de a ocupa o funcție de conducere în învătământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală și nici nu au fost sancționate disciplinar, conform art. 280 alin. (2) litera (d), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, printr-o decizie de sancționare disciplinară, rămasă definitivă și în vigoare, cu suspendarea dreptului de a se înscrie la un concurs pentru ocuparea unei funcții de conducere;
g) Sunt apte din punct de vedere medical pentru îndeplinirea funcției, conform prevederilor art. 234 alin. (1), din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
h) Nu au avut statutul de „lucrător al Securității” sau „colaborator al Securității”.

Înscrierea la concurs se realizează în platforma informatică, disponibilă la adresa: https://concursdirectori.edu.ro, în perioada 15 septembrie – 26 septembrie 2021, conform prevederilor O.M.E. nr.4597/06.08.2021 și O.M.E. nr. 5195/03.09.2021.

Dosarele de înscriere vor fi elaborate cu respectarea strictă a prevederilor art. 8 alin. (1) și alin. (2) din Metodologia aprobată prin O.M.E. nr. 4597/06.08.2021, respectiv O.M.E. 5195/03.09.2021.

Proba scrisă din cadrul concursului pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat va avea loc în data de 15 octombrie 2021, iar proba de interviu se va desfășura în perioada 15 noiembrie -8 decembrie 2021, în locațiile stabilite de către Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Metodologia de concurs, bibliografia-cadru pentru concurs, fișele posturilor pentru director și director-adjunct, lista funcțiilor vacante și lista documentelor necesare înscrierii la concurs sunt afișate la sediul instituției, strada Argeș nr.24, Cluj-Napoca și pe site-ul www.isjcj.ro.

Unitatea de invatamant
DIRECTOR (funcție neocupată prin concurs) DIRECTOR ADJUNCT (funcție/funcții neocupată/ neocupate prin concurs)
Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” Câmpia Turzii 1 1
Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Prichindeilor” Câmpia Turzii 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Pinocchio” Câmpia Turzii 1 0
Liceul Teoretic „Pavel Dan” Câmpia Turzii 1 1
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Câmpia Turzii 1 1
Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Câmpia Turzii 1 1
Centrul Școlar Pentru Educație Incluzivă Cluj-Napoca 1 1
Clubul Școlar Sportiv „Viitorul” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul De Muzică „Sigismund Toduță” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul De Servicii În Turism „Napoca” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Economic „Iulian Pop” Cluj-Napoca 1 0
Colegiul Național „Emil Racoviță” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Național „George Barițiu” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Național „George Coșbuc” Cluj-Napoca 1 2
Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Tehnic „Ana Aslan” Cluj-Napoca 1 0
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” Cluj-Napoca 1 0
Colegiul Tehnic „Raluca Ripan” Cluj-Napoca 1 0
Colegiul Tehnic De Comunicații „Augustin Maior” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Tehnic De Transporturi „Transilvania” Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca 1 1
Grădinița Cu Program Prelungit „Academia Piticilor” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Albă Ca Zăpada” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Albinuța” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Așchiuță” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Bambi” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Buburuza” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Poveștilor” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Degețica” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Floare De Iris” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Licurici” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Lizuca” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Copiilor” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Mămăruța” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Mica Sirenă” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Micul Prinț” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Neghiniță” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Parfum De Tei” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Poienița” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Rază De Soare” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Trenulețul Veseliei” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Universul Copiilor” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Zâna Zorilor” Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca 1 0
Grădinița Specială Cluj-Napoca 1 0
Liceul Cu Program Sportiv Cluj-Napoca 1 1
Liceul De Arte Vizuale „Romulus Ladea” Cluj-Napoca 1 0
Liceul De Coregrafie Și Artă Dramatică „Octavian Stroia” Cluj-Napoca 1 0
Liceul De Informatică „Tiberiu Popoviciu” Cluj-Napoca 1 2
Liceul Greco-Catolic „Inochentie Micu” Cluj-Napoca 1 0
Liceul Special Pentru Deficienți De Vedere Cluj-Napoca 1 1
Liceul Tehnologic „Alexandru Borza” Cluj-Napoca 1 0
Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Cluj-Napoca 1 0
Liceul Tehnologic Nr. 1 Cluj-Napoca 1 0
Liceul Tehnologic Special Pentru Deficienți De Auz Cluj-Napoca 1 1
Liceul Teologic Adventist „Maranatha” Cluj-Napoca 1 0
Liceul Teologic Baptist „Emanuel” Cluj-Napoca 1 0
Liceul Teologic Reformat Cluj-Napoca 1 1
Liceul Teoretic „Apaczai Csere Janos” Cluj-Napoca 1 1
Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca 1 2
Liceul Teoretic „Bathory Istvan” Cluj-Napoca 1 1
Liceul Teoretic „Brassai Samuel” Cluj-Napoca 1 0
Liceul Teoretic „Eugen Pora” Cluj-Napoca 1 1
Liceul Teoretic „Lucian Blaga” Cluj-Napoca 1 1
Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” Cluj-Napoca 1 1
Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Cluj-Napoca 1 2
Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” Cluj-Napoca 1 2
Liceul Teoretic „Victor Babeș” Cluj-Napoca 1 0
Liceul Unitarian „Janos Zsigmond” Cluj-Napoca 1 1
Liceul Waldorf Cluj-Napoca 1 1
Palatul Copiilor Cluj 1 1
Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Constantin Brâncuși” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Emil Isac” Cluj-Napoca 1 0
Școala Gimnazială „Horea” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Ioan Bob” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Ion Agârbiceanu” Cluj-Napoca 1 2
Școala Gimnazială „Ion Creangă” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” Cluj-Napoca 1 0
Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Octavian Goga” Cluj-Napoca 1 1
Școala Gimnazială „Traian Dârjan” Cluj-Napoca 1 0
Școala Gimnazială De Muzică „Augustin Bena” Cluj-Napoca 1 0
Școala Gimnazială Specială Centru De Resurse Și Documentare Privind Educația Inclusivă/Integrată Cj 1 1
Școala Gimnazială Specială Pentru Deficienți De Auz „Kozmutza Flora” Cluj-Napoca 1 1
Școala Profesională Specială „Samus” Cluj – Napoca 1 2
Colegiul Ortodox Mitropolitul „Nicolae Colan”Cluj-Napoca 1 1
Colegiul Național „Andrei Mureșanu” Dej 1 1
Grădinița Cu Program Prelungit „Arlechino” Dej 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Junior” Dej 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Lumea Piticilor” Dej 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Paradisul Piticilor” Dej 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Piticot” Dej 1 0
Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși” Dej 1 0
Liceul Tehnologic „Someș” Dej 1 0
Liceul Tehnologic Special Dej 1 1
Liceul Teoretic „Alexandru Papiu Ilarian” Dej 1 1
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Dej 1 1
Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Dej 1 1
Școala Gimnazială Nr. 1 Dej 1 1
Grădinița Cu Program Prelungit „Arici Pogonici” Gherla 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Fermecată” Gherla 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Veseliei” Gherla 1 0
Liceul Tehnologic Gherla 1 0
Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla 1 1
Liceul Teoretic „Kemény Zsigmond” Gherla 1 0
Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla 1 1
Școala Gimnazială Nr. 1 Gherla 1 1
Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindeii Veseli” Huedin 1 0
Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin 1 2
Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin 1 1
Școala Gimnazială Specială Huedin 1 0
Colegiul „Emil Negruțiu” Turda 1 1
Colegiul Național „Mihai Viteazul” Turda 1 1
Colegiul Tehnic Turda 1 1
Grădinița Cu Program Prelungit „Căsuța Piticilor” Turda 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Dr. Ion Rațiu” Turda 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Poiana Cu Castani” Turda 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Prichindelul Isteț” Turda 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit „Sfânta Maria” Turda 1 0
Liceul Teoretic „Josika Miklos” Turda 1 0
Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” Turda 1 0
Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Turda 1 0
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Turda 1 1
Școala Gimnazială „Horea Cloșca Și Crișan” Turda 1 1
Școala Gimnazială „Ioan Opriș” Turda 1 1
Școala Gimnazială „Teodor Murășanu” Turda 1 1
Școala Profesională Poiana Turda 1 0
Școala Gimnazială Aghireșu – Fabrici, Com. Aghireșu 1 0
Școala Primară Aiton, Com. Aiton 1 0
Școala Gimnazială Aluniș, Com. Aluniș 1 0
Școala Gimnazială „Ștefan Pascu” Apahida 1 1
Școala Gimnazială Așchileu Mare, Com. Așchileu 1 0
Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” Baciu, Com. Baciu 1 1
Școala Gimnazială Specială „Transilvania” Baciu, Com. Baciu 1 0
Școala Gimnazială „Mircea Luca” Băișoara, Com. Băișoara 1 0
Școala Gimnazială „Avram Iancu” Beliș, Com. Beliș 1 0
Școala Gimnazială „Alexandru Vaida Voevod” Bobâlna, Com. Bobâlna 1 0
Școala Gimnazială Bonțida, Com. Bonțida 1 0
Școala Gimnazială Borșa, Com. Borșa 1 0
Școala Gimnazială Buza, Com. Buza 1 0
Școala Gimnazială Căianu, Com. Căianu 1 0
Școala Gimnazială Călărași, Com. Călărași 1 0
Școala Gimnazială Călățele, Com. Călățele 1 0
Școala Gimnazială Cămărașu, Com. Cămărașu 1 0
Școala Gimnazială Căpușu Mare, Com. Căpușu Mare 1 0
Școala Gimnazială Cășeiu, Com. Cășeiu 1 0
Școala Gimnazială Câțcău, Com. Câțcău 1 0
Școala Gimnazială Cătina, Com. Cătina 1 0
Școala Gimnazială Ceanu Mare, Com. Ceanu Mare 1 0
Școala Gimnazială Chinteni, Com. Chinteni 1 0
Școala Gimnazială Chiuiești, Com. Chiuiești 1 0
Școala Gimnazială „Octavian Goga” Ciucea, Com. Ciucea 1 0
Școala Gimnazială Ciurila, Com. Ciurila 1 0
Școala Gimnazială Cojocna, Com. Cojocna 1 0
Școala Gimnazială „Simion Balint” Copăceni, Com. Săndulești 1 0
Școala Gimnazială „Lia Manoliu” Cornești, Com. Cornești 1 0
Școala Gimnazială Cutca, Com. Sânmartin 1 0
Școala Gimnazială Cuzdrioara, Com. Cuzdrioara 1 0
Școala Gimnazială „Gelu Românul” Dăbâca, Com. Dăbâca 1 0
Școala Gimnazială „Ștefan Micle” Feleacu, Com. Feleacu 1 0
Școala Primară Fizeșu Gherlii, Com. Fizeșu Gherlii 1 0
Grădinița Cu Program Prelungit Florești, Com. Florești 1 0
Liceul Teoretic „Dumitru Tăuțan” Florești 1 1
Școala Gimnazială „Gheorghe Șincai” Florești, Com. Florești 1 1
Școala Gimnazială Frata, Com. Frata 1 0
Școala Gimnazială Gârbău, Com. Gârbău 1 0
Școala Gimnazială Geaca, Com. Geaca 1 0
Liceul Teoretic „Gelu Voievod” Gilău 1 1
Școala Gimnazială Hășdate – Finișel, Com. Săvădisla 1 0
Școala Gimnazială Iara, Com. Iara 1 0
Școala Gimnazială Iclod, Com. Iclod 1 0
Școala Gimnazială „Kos Karoly” Izvoru Crișului, Com. Izvoru Crișului 1 0
Școala Primară Jichișu De Jos, Com. Jichișu De Jos 1 0
Școala Gimnazială „George Barițiu” Jucu De Sus, Com. Jucu 1 0
Școala Gimnazială Luna, Com. Luna 1 0
Școala Gimnazială Luna De Sus, Com. Florești 1 0
Școala Gimnazială Măguri Răcătău, Com. Măguri Răcătău 1 0
Școala Gimnazială Mănăstireni, Com. Mănăstireni 1 0
Școala Gimnazială „Pelaghia Roșu” Mărișel, Com. Mărișel 1 0
Școala Gimnazială „Tamas Gyula” Mera, Com. Baciu 1 0
Școala Gimnazială „Mihai Vodă” Mihai Viteazu, Com. Mihai Viteazu 1 1
Școala Gimnazială Mintiu Gherlii, Com. Mintiu Gherlii 1 0
Școala Gimnazială „Liviu Dan” Mociu, Com. Mociu 1 0
Școala Gimnazială Moldovenești, Com. Moldovenești 1 0
Școala Gimnazială Negreni, Com. Negreni 1 0
Școala Gimnazială Nireș, Com. Mica 1 0
Școala Gimnazială Palatca, Com. Palatca 1 0
Școala Gimnazială „Iuliu Hațieganu” Panticeu, Com. Panticeu 1 0
Școala Gimnazială „Ioan Bujor” Petreștii De Jos, Com. Petreștii De Jos 1 0
Școala Gimnazială Ploscoș, Com. Ploscoș 1 0
Școala Gimnazială Poieni, Com. Poieni 1 0
Școala Gimnazială Răchițele, Com. Mărgău 1 0
Școala Gimnazială Râșca, Com. Râșca 1 0
Școala Profesională Răscruci, Com. Bonțida 1 0
Școala Primară Recea Cristur, Com. Recea Cristur 1 0
Școala Gimnazială Săcuieu, Com. Săcuieu 1 0
Școala Gimnazială „Ady Endre” Sâncraiu, Com. Sâncraiu 1 0
Școala Gimnazială „Ioan Alexandru” Sânpaul, Com. Sânpaul 1 0
Școala Gimnazială „Borbely Jozsef” Săvădisla, Com. Săvădisla 1 0
Școala Gimnazială Sic, Com. Sic 1 0
Școala Gimnazială Suatu, Com. Suatu 1 0
Școala Gimnazială Țaga, Com. Țaga 1 0
Școala Gimnazială „Pavel Dan” Tritenii De Jos, Com. Tritenii De Jos 1 0
Școala Gimnazială Tureni, Com. Tureni 1 0
Școala Gimnazială Unguraș, Com. Unguraș 1 0
Școala Gimnazială Vad, Com. Vad 1 0
Școala Gimnazială Valea Ierii, Com. Valea Ierii 1 0
Școala Gimnazială Viișoara, Com. Viișoara 1 1
Școala Gimnazială „Alexandru Bohațiel” Vultureni, Com. Vultureni 1 0
sus(1)jos(4)
creare site web gherla dej cluj apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj sonorizare nunta botez ravan gherla dej cluj majorat

Faci un comentariu sau dai un răspuns?