taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla vindecare tratament terapeut terapie bowen gherla dej cluj
catalog clasa elevi profesor cadru didactic

Peste 200 de cadre didactice din județul Cluj au beneficiat de modificarea duratei contractului individual de muncă

220 de cadre didactice din județul Cluj au beneficiat de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/ catedrei, în condiţiile art. 931, din Legea Educației Naționale nr.1/2011

În perioada 30 martie-8 aprilie 2021 a avut loc etapa de modificare a duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, pentru cadrele didactice calificate, în condiţiile art. 931, din Legea Educației Naționale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

De modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei în condițiile Metodologiei de mișcare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-2022, anexă la O.M.E.C. nr. 5991/2020, cu modificările ulterioare, poate beneficia, conform art. 52 alin. (1-6), cadrul didactic calificat angajat pe un post didactic/o catedră vacant(ă) cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de un an, încheiat până cel târziu la data începerii cursurilor, care a dobândit definitivarea în învățământ și care a obținut cel puțin nota sau media de repartizare 7 (șapte) în specialitatea postului didactic/ catedrei ocupat(e) la un concurs național de ocupare a posturilor vacante.

Ierarhizarea cadrelor didactice, în situația în care, la nivelul unităţii de învăţământ, la o anumită specialitate, numărul cadrelor didactice, care pot beneficia de modificarea duratei contractului individual de muncă din durată determinată de un an, în contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei, este mai mare decât numărul posturilor didactice/catedrelor vacante, prioritate are, în ordine, conform art. 52, alin. (7) din

Metodologia de mișcare a personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, în anul școlar 2021-2022:
a) cadrul didactic cu domiciliul în localitatea în care solicită postul didactic/ catedra, conform art. 1, alin. (2);
b) cadrul didactic cu domiciliul cel mai apropiat de unitatea de învăţământ.

În situația în care domiciliul nu conduce la departajare, atunci are prioritate cadrul didactic cu nota/media cea mai mare în baza căreia se realizează modificarea contractului individual de muncă, potrivit alin. (2). În cazul notelor/ mediilor de repartizare egale, departajarea se realizează luându-se în considerare, în ordine, următoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obținută la gradul didactic sau la examenul de definitivare în învățământ;
c) media de departajare cea mai mare calculată conform anexei nr. 15;
d) media cea mai mare obținută la examenul de licență/ absolvire a studiilor, respectiv media cea mai mare obținută la examenul de bacalaureat pentru absolvenții liceelor pedagogice.

Pentru această etapă au depus solicitări 251 de candidați și, în urma analizei criteriilor generale și specifice, au obținut acordul Consiliilor de administrație ale unităților de învățământ 220 de cadre didactice.

În perioada 8 – 28 aprilie 2021 se desfășoară o altă etapă de mobilitate a personalului didactic, pretransferul, la cerere, al personalului didactic de predare titular, care solicită pretransfer în aceeași localitate, în localitatea în care își are domiciliul sau pentru apropiere de domiciliu pe o catedră vacantă, în anul școlar 2021-2022.

În perioada 9-14 aprilie 2021, dosarele candidaților pot fi depuse, atât online în link-ul de pe site-ul instituției_ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6M5B8YsGPJIm63fWDtHMdks_D936AXaisMAeU5ZH7eSJVIw/viewform, cât și la registratura Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

„ Această etapă prevăzută în calendarul mobilității personalului didactic reprezintă un prim pas înspre descentralizare și pentru aducerea deciziei la nivelul unității de învățământ preunivrsitar. Stabilitatea cadrelor didactice pe post este importantă, atât pentru asigurarea continuității la catedră a cadrelor didactice, în condițiile în care postul pe care au funcționat în acest an școlar este vacant și în anii următori și nu mai obligă cadrele didactice să participe, în fiecare an, la concursul de titularizare. Speranța cadrelor didactice este ca această metodologie care reglementează selecția resursei umane din școli să se simplifice, ”a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

foto: arhiva

sus(0)jos(2)

Lasă un răspuns