gama optic ochelari gherla concurs laptop dej cluj
locuri de munca gherla dej cluj fundatura splendid lacatus montator salariu
lemnul verde cofetarie gherla prajitura tort telefon
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare infirmiera camin batrani rebeca santioana angajare fast food km 0 gherla
merion gherla restaurant angajare ospatar barman bucatar
barbat matura parc frunze

Persoanele care primesc ajutor social au obligații, la ce activități vor trebui să ia parte – proiect în dezbatere

Municipiul Gherla anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului privind aprobarea Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2023, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, familiile și persoanele singure, cetățeni români, au dreptul la venit minim garantat, care se asigură prin acordarea ajutorului social lunar.

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor art.6, alin.2, din Legea nr.416/2001 și ale art.28, alin.1 din Anexa la H.G. nr.50/2011, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, una din persoanele apte de muncă din familia beneficiară are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, acțiuni sau lucrări de interes local, fără a depăși regimul normal de lucru și cu respectarea normelor de securitate și igiena muncii.

Pentru repartizarea orelor de muncă ce urmează a fi prestate de către beneficiarii de ajutor social, primarii au obligația, conform prevederilor art.6, alin.7 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare și ale art.28, alin. 2 și 3, din Anexa la H.G. nr.50/2011 să întocmească un plan care se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local, care poate fi reactualizat pe parcursul anului.

PLAN DE ACȚIUNI ȘI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2023

Nr. crt.

Obiectiv

Acțiuni și măsuri intreprinse

Termen de realizare

Resurse

1

Lucrări de întreținere pe domeniul public

Adunarea deșeurilor menajere și a PET-urilor de pe domeniul public

Lunile

1 – 12

Beneficiarii Legii 416/2001

2

Lucrări de curățire a parcurilor, străzilor și trotuarelor în sezonul rece

Măturarea parcurilor, străzilor și trotuarelor cu mijloace manuale;

Greblarea frunzelor în parcuri.

Lunile

1 – 12

Beneficiarii Legii 416/2001

3

Lucrări de întreținere spații verzi

Operații de întreținere spații verzi efectuate manual: tăieri arbusti, greblat iarbă, încărcat în mijloc de transport.

Lunile

4 – 10

Beneficiarii Legii 416/2001

NOTA: Luna 1 – ianuarie, luna 4 – aprilie, luna 10 – octombrie, luna 12 – decembrie

Documentația poate fi consultată:

• pe pagină de internet a instituției, la www.gherla.ro

• la sediul Primăriei Municipiului Gherla str. Bobâlna nr.2 jud. Cluj

• proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Biroul Registratură al Primăriei Municipiului Gherla.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus procedurii de transparență decizională se pot depune până la data de 25.01.2023; ca mesaj în format electronic pe adresa de e-mail: primăria@gherla.ro; prin poștă, pe adresa Primăriei Municipiului Gherla, loc. Gherla str. Bobâlna nr. 2 jud. Cluj; la sediul instituției, la Registratură, la adresa Primăriei Municipiului Gherla, loc. Gherla str. Bobâlna nr.2 jud. Cluj, între orele 08.00-14.00.

Materialele transmise vor purta mențiunea „Propuneri privind proiectul de hotărâre referitor la Planului de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2023, pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare”.

Propunerile, sugestiile, opiniile cu valoare de recomandare vor fi publicate pe pagină de internet a instituției, la linkul https://gherla.mol-uat.ro/assets/registru?slug=registrului-pentru-consemnarea-propunerilor-sugestiilor-sau-opiniilor-cu-privire-la-proiectele-hotărârilor-autorității-deliberative-și-dispozițiilor-autorității-executive.

Nepreluarea recomandărilor formulate și înaintate în scris va fi justificată în scris.

Pentru cei interesați există și posibilitatea organizării unei întâlniri în care să se dezbată public proiectul de act normativ, în cazul în care acest lucru este cerut în scris de către o asociație legal constituită sau de către o altă autoritate sau instituție publică până la dată de 01.02.2023.

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0264241926, e-mail: primăria@gherla.ro, persoană de contact: Drăgan Cosmina, Balint Adriana.

fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj creare site web gherla dej cluj

Lasă un răspuns