taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon
casa cultura gherla gal

O nouă sesiune de informare la GAL Plaiuri Someşene

Grupul de acţiune locală „Plaiuri Someşene” a luat fiinţă în anul 2018 la Gherla cu scopul de a promova dezvoltarea durabilă a teritoriului Municipiului Gherla, prin mobilizarea întregii comunităţi gherlene şi de a sprijini iniţiativele antreprenoriale, în vederea creării de noi locuri de muncă şi dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserţie în vederea ocupării persoanelor care aparţin grupului vulnerabil.

Noul grup de lucru urmărește realizarea unor programe de ucenicie, formare profesionlă, consiliere şi orientare vocaţională pentru tineri şi adulţi.

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare locală este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din Gherla, alături de îmbunătăţirea calităţii vieţii, creşterea coeziunii sociale, îmbunătăţirea mediului de viaţă şi creşterea economiei în teritoriul SDL.

În cadrul unei noi sesiuni de informare care a avut loc joi la Casa de Cultură Gherla, au fost prezentați indicatorii Strategiei de dezvoltare locală şi s-au discutat aspectele orgnizatorice cu privre la deschiderea unui cont în MYSMIS, necesar pentru beneficiarii de proiecte.

Cei interesaţi au primit notificarea privind rezultatul verificării procedurii de evaluare şi selecţie a fişelor de intervenţie POR şi POCU.

Au fost aduse în atenția participanţilor procedeele tehnice ce trebuie urmate pentru urgentarea proiectelor şi selecţia fişelor de intervenţii. Nu au fost omise nici problemele referitoare la formarea personalului şi furnizarea serviciilor de tip afterschool, oferirea de subvenţii.

La sesiunea de informare au participat membrii Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală Plaiuri Someşene, personalul Primăriei Municipiului Gherla, specialişti de la AJOFM, oameni de afaceri, invitaţi.

„Implică-te în prezent! Schimbă viitorul! – Grupul de Acţiune Locală Plaiuri Someşene este un proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020.

Szekely Csaba

foto: Facebook

sus(3)jos(47)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon apartament chirie gherla

Lasă un răspuns