taxi gherla telefon
psd gherla alegeri locale ioan neselean
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
boca ioan pmp gherla alegeri locale 2020
alin tise pnl cluj
locuri de munca gherla dej cluj becker tamplar muncitor salariu
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
kasza tamas alegeri locale gherla primar 2020
usr plus gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon nisip balast gherla canalizare fose septice transport materiale constructii gherla dej cluj
sedinta consiliul local gherla

Norma de hrană pentru Poliția Locală Gherla a căzut la vot – VIDEO

Norma de hrană pentru polițiștii locali înseamnă aproape încă 1000 de lei în plus la salariu. Pe ordinea de zi a ședinței consiliului local Gherla de joi s-a aflat un proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană.

Consiliul local a mai acordat în urmă cu un an norma de hrană polițiștilor, la scurt timp după înființarea Poliției Locale, însă după o jumătate de an s-a anulat hotărârea de acordare, ținându-se cont de majorările salariale acordate prin legea salarizării unitare.

La începutul ședinței de joi, consilierul local Kasza Tamas a propus retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de reacordare a normei de hrană, cu justificarea că acesta necesită o analiză mai bună. „Sunt pentru ca poliția locală să primească această normă de hrană, dar consider că trebuie aprofundată această temă, iar în ședința următoare să luăm o decizie bine gândită. Nu vreau că peste puțin timp să revenim asupra ei”, a explicat consilierul.

Consilierul Andrei Hiticaș a precizat să solicitarea de retragere de pe ordinea de zi a venit la inițativa unui grup mai mare de consilieri.

Secretarul primăriei a explicat că scoaterea de pe ordinea de zi nu se poate face decât la solicitarea inițiatorului, în cazul de față executivul.

video, în continuare

Hiticas a propus apoi că votul să fie secret. Propunerea a fost supusă la vot și cu 10 voturi „pentru”, a fost aprobată.

Consilierul Vasile Băgăcean a anunțat că nu votează, întrucât ar exista conflict de interese, deoarece soția sa este angajată în cadrul Poliției Locale.

În urma votului secret, din totalul celor 17 voturi exprimate s-au înregistrat 9 voturi „pentru” aprobarea proiectului de acordare a normei de hrană, 4 împotriva și au fost 4 voturi anulate.

Pentru ca proiectul să fie adoptat era necesară o majoritate, însemnând în acest caz 10 voturi „pentru”, din totalul de 18 consilieri prezenți la ședința, iar proiectul a fost respins.

Hotărârea ar putea reveni pe ordinea de zi în ședința următoare, cu condiția să aibă aceeași formă.

video în continuare – votarea proiectului

Cum arăta REGULAMENTUL de acordare a normei de hrană personalului Poliției Locale Gherla

CAPITOLUL I – SCOPUL
Art. 1 În aplicarea dispozițiilor art.35^1 din Legea Poliției locale nr.155/2010(r) cu modificările și completările ulterioare, a prevederilor H.G. nr. 171/2015, privind stabilirea metodologiei și regulilor de aplicare a drepturilor prevăzute la art. 35^ 1, alin. 1 din Legea Poliției locale se stabilesc condițiile de acordare a normei de hrană, precum și valoarea financiară a acesteia de care beneficiază fiecare categorie de personal angajat la nivelul Poliției Locale Gherla.

CAPITOLUL II – DISPOZIȚII GENERALE
Art. 2 (1) Personalul Poliției Locale Gherla, încadrat potrivit art. 14 din Legea nr. 155/2010 (r) cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de hrană gratuită, pe timp de pace, în baza normei de hrană zilnică, conform prezentului regulament.
(2) În înțelesul prezentului regulament, norma de hrană reprezintă alocația de hrană zilnică de care beneficiază personalul poliției locale în activitate, în limita plafoanelor calorice.
Art. 3 Acordarea normei de hrană, se face în limita plafoanelor calorice zilnice diferențiate, pe categorii, în concordanță cu nevoile nutritive ale personalului Poliției Locale, raportat la eforturile depuse în procesul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu, condițiilor de mediu și altor factori specifici.
Art. 4 Norma de hrană se acordă în bani, respectiv alocație valorică zilnică, ce reprezintă valoarea financiară a normei de hrană.
Art. 5 Personalul prevăzut la art. 2 beneficiază de valoarea financiară neimpozabila a normei de hrana la care are dreptul.
Art. 6 Valoarea financiară lunară a normei de hrană se calculează prin înmulțirea valorii financiare zilnice a normei de hrană cu numărul de zile calendaristice din luna respective și nu poate depăși valoarea stabilită și actualizată, potrivit legii, prin ordinul ministrului dezvoltării regionale și administrației publice.
Art. 7 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrana zilnice sunt următoarele:
a) norma nr. 6, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu modificările
și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare;
b) norma nr. 12 B, potrivit anexei nr.1 la O.G. 26/1994, republicată cu modificările și completările ulterioare, beneficiar fiind personalul poliției locale în activitate prevăzut la art. 14 alin. (1) lit. a din Legea nr. 155/2010, republicată cu completările ulterioare, care lucrează în ture sau schimburi.
Art. 8 La nivelul Poliției Locale Gherla, normele de hrană zilnice sunt următoarele:
Norma de hrană total calorii om/zi, categorii de persoane, valoare financiară/zi
Norma 6 – 5010 calorii/om, personal prevăzut la art. 7, lit. a) din Regulament;
Norma 12 B – 660 calorii/om, persoană care lucrează în ture/schimburi.

CAPITOLUL III – MODALITATEA CONCRETĂ DE ACORDARE
Art. 9 (1) La nivelul Poliției Locale Gherla, personalul angajat beneficiază de valoarea financiară a normei de hrană zilnice, în limita bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Gherla, în condițiile art. 8 din prezentul Regulament.
(2) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrană este cea stabilită conform art. 8 din prezentul Regulament, actualizată în raport cu legislația în vigoare.
(3) Valoarea financiară nominală zilnică a normelor de hrana nu se acorda în următoarele situații:
– concediu fără plată;
– concediu de studii;
– raportul de serviciu/muncă este suspendat în condițiile legii;
– raportul de serviciu/muncă a încetat.
Art. 10 (1) Alocarea sau scoaterea de la drepturile de hrană, precum și stabilirea normelor de hrană care se acordă se va face nominal, pentru fiecare categorie de personal prevăzut în prezentul Regulament.
(2) Alocarea/scoatere de la drepturile de hrană se efectuează pe baza unuia din următoarele documente:
a) Decizia de numire în funcția publică/ contractuală, de încetare sau suspendare a raportului de serviciu/muncă;
b) Decizia de mutare temporară/ definitivă în alt compartiment al instituției;
c) Decizia de transfer în altă instituție/ autoritate publică;
(3) Drepturile de hrană nu se acordă în toate situațiile în care se acordă diurnă de delegare.
(4) De prevederile prezentului Regulament beneficiază și personalul încadrat pe o perioadă determinată pe posturile devenite temporar vacante, ca urmare a suspendării, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu ale personalului poliției locale.
Art. 11 Calculul cuantumului lunar al valorii financiare a normelor de hrană datorate fiecărei categorii de personal, se face de către persoana cu atribuții pe salarizare din cadrul Biroului Financiar-contabilitate, pe baza pontajului.

CAPITOLUL IV – ALTE PREVEDERI

Art. 12 În limita fondului de salarii repartizat, sumele necesare aplicării prezentului Regulament se include în bugetul de venituri și cheltuieli, care se aprobă anual de către Consiliul Local al municipiului Gherla.

Pe rețelele sociale, știrea privind acordarea normei de hrană pentru poliția locală Gherla a stârnit vii nemulțumiri. Cetețenii s-au aratat indignati de faptul că mai mulți polițiști locali sunt pensionari și beneficiază de venituri din mai multe surse, în loc să permită altora să ocupe posturile respective. Alții au apreciat că sumele primite de polițiștii locali sunt foarte mari și nu ar justifica munca pe care o prestează, iar unii nu s-au abținut să ceară chiar desființarea Poliției Locale.

Primăria vrea să dea din nou normă de hrană la Poliția locală – ce se mai votează la următoarea ședință

sus(8)jos(14)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon parbriz luneta gherla dej cluj atelier service

1 comentariu

  1. Bravo eu ii vad toata dimineata la grădinița cu motorul pornit de ce plm sant pusi acolo ?

    sus(8)sus(0)

Lasă un răspuns