hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata banca alianta cluj dobanda gherla gherla dentist stomatologie cabinet artdent telefon tigla metalica depozit gherla mondial dej cluj locuri de munca gherla dej cluj sofer mariflor spalatorie auto self service gherla petrom locuri de munca gherla angajare sofer livrare pizzerie al kimbo locuri de munca gherla dej cluj cusatoareasa croitoreasa

liceu ana ipatescu gherla

Nori negri deasupra liceului Ana Ipătescu. Inspectoratul vrea din nou să desfiinţeze o clasă – VIDEO

Că istoria se repetă o demonstrează situaţia de la liceul „Ana Ipătescu”. La sfârşitul lunii ianuarie, conducerea şcolii şi cadrele didactice au aflat că inspectoratul şcolar are în vedere desfiinţarea unei clase, începând din anul şcolar viitor.

La sfârşitul lunii ianuarie, conducerea liceului şi cadrele didactice au aflat că în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 sunt prevăzute doar două clase a IX-a, faţă de trei, câte sunt în prezent.

Ca reacţie de nemulţumire, un memoriu în care sunt cuprinse motivaţiile pentru păstrarea celor trei clase de liceu a fost transmis Inspectoratului Şcolar Judeţean Cluj, Prefecturii Cluj, Ministerului Educaţiei. De asemenea, s-a solicitat sprijinul primăriei şi al consiliului local pentru menţinerea numărului actual de clase.

Joi de la ora 16, sindicatul liceului a organizat o conferinţă de presă, desfăşurată în sala festivă a liceului, la care a luat parte liderul sindical Ciprian Câmpean, cadre didactice, elevi şi părinţi. Au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai municipalităţii şi consilieri locali. A fost prezent şi deputatul Adrian Oros.

ana ipatescu liceu gherla sindicat

În cadrul întâlnirii s-a adus în atenţie faptul că în prezent numărul elevilor de clasa a VIII-a din şcoală este suficient pentru a acoperi trei clase a IX-a în anul şcolar viitor, că rezultatele şcolare obţinute de elevii liceului în decursul timpului sunt foarte bune, un motiv în plus pentru inspectorat să îşi reconsidere poziţia.

S-a exprimat şi temerea că dacă se ia acum măsura reducerii numărului de clase, aceasta ar putea fi urmată în viitorul apropiat de alte reduceri, care ar putea duce în final la desfiinţarea completă a învăţământului liceal de la „Ana Ipătescu”. O perspectivă nu tocmai roz pentru „Ana Ipătescu”.

ana ipatescu liceu gherla sindicat

Eliminarea unei clase a IX-a a fost planificată de inspectorat şi în urmă cu un an. Atunci, cadrele didactice şi elevii au ieşit în stradă pentru a cere forului să revină asupra deciziei, lucru care s-a şi întâmplat în scurt timp.

De această dată, sindicatul din liceu a hotărât să meargă în instanţa pentru rezolvarea problemei, contactand în acest sens un cabinet de avocatură.

video in continuare

MEMORIUL formulat de sindicatul din liceul „Ana Ipătescu”

Domnule Ministru Secretar de Stat Liviu Pop,

Colectivul profesorilor Liceului Teoretic „Ana Ipătescu Gherla”, membrii de sindicat și nu numai, vă aduce la cunoștință decizia nedreaptă, din punctul nostru de vedere, a Inspectoratului Școlar Județean Cluj de aprobare/alocare în planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 a unui număr de doar două clase a IX-a de liceu din cele trei cerute de conducerea liceului și votate în Consiliul de administrație și Consiliul profesoral și vă solicită investigarea și constatarea modului abuziv și discriminatoriu în care s-a procedat, precum și îndreptarea situației create astfel, prin aprobarea celor trei clase de nivel liceal, în mod corect și justificat cerute. De la revoluție și până în prezent liceul a funcționat și funcționează și acum cu cel puțin 3 clase de liceu pe nivel, cu rezultate foarte bune, după cum vom arăta în continuare.

Precizăm că în data de 30.01.2017, directorul liceului, prof. Radu Ielcean, a adus la cunoștința dascălilor, convocați în Consiliu profesoral, decizia ISJ CJ de a aproba doar două clase a IX-a cu specializările Informatică și Filologie și desființarea specializării Științe-sociale de la acest nivel. Motivul transmis, pentru care s-a luat această decizie, a fost o presupusă scădere a numărului de elevi la nivelul municipiului Gherla, precum și tendința generală de a se stimula dezvoltarea liceelor cu profil tehnologic.

Ca urmare, profesorii Liceului Teoretic Ana Ipătescu întruniți în ședință de sindicat în data de 31.01.2017 au decis în unanimitate înaintarea unui Memoriu către ISJ CJ cu solicitarea de revenire asupra deciziei și aprobarea celor 3 clase cerute, memoriu care să fie însoțit de punctul de vedere argumentat, al dascălilor liceului, referitor la această problemă (a se vedea la anexe copia după procesul verbal al ședinței). În data de Miercuri, 01.02.2017, prin reprezentantul profesorilor, lider de sindicat, prof. Câmpean Ciprian memoriul sus-amintit a fost înregistrat la secretariat ISJ CJ cu nr. 999/ 01.02.2017, la secretariatul Primăriei și Consiliului local Gherla cu nr. 1024/01.02.2017 și la secretariat SLIPC (Sindicatul Liber din Învățământul Preuniversitar Cluj). Joi, 02.02.2017 solicitarea noastră legitimă și argumentată a fost discutată în ședința consiliului de administrație al ISJ CJ, punctul nostru de vedere fiind susținut de vicepreședinte SLIPC d-na Vioara Temian care, la finalul a mai bine de o jumătate de oră de discuții pe marginea memoriului, nu s-a declarat convinsă de argumentele aduse de ISJ CJ, menite să explice decizia de tăiere a unei clase de liceu luată anterior și menținută atât atunci cât și acum la momentul redactării acestui nou memoriu. Vineri, 03. 02. 2017, liderul de sindicat, d-l prof. Câmpean Ciprian a luat la cunoștință direct de la d-na vicepreședinte Vioara Temian,  despre ceea ce s-a discutat, prin deplasare la sediul SLIPC și de asemenea direct de la Inspectorul Școlar General printr-o scurtă audiență.

După vacanța intersemestrială, luni, 13.02.2017  d-l prof Câmpean Ciprian a adus la cunoștința profesorilor liceului (verbal și scris) detalii din discuțiile de la nivelul consiliul de administrație al ISJ CJ și din audiența de la d-l Inspector Școlar General, precum și mesajul de menținere a deciziei luate anterior de către ISJ CJ, de tăiere a unei clase de liceu pentru anul școlar următor 2017-2018, stabilindu-se, apoi în unanimitate continuarea demersurilor noastre de îndreptare a situației prin înaintarea către MEN a memoriului de față. S-a considerat că așteptarea unui răspuns scris din partea ISJ CJ nu este de natură să schimbe nimic nici în natura argumentelor deja cunoscute și comunicate verbal  de către ISJ CJ și nici în creșterea șanselor de soluționare a solicitărilor noastre, ca urmare a timpului de așteptare legal de 30 de zile lucrătoare,  a răspunsului scris. Menționăm că am fi dorit ca răspunsul să fie  dat într-un timp mai rezonabil, în primele două săptămâni de la înregistrarea memoriului nostru la ISJ CJ, având în vedere gravitatea consecințelor acestei decizii, pe termen mediu și lung, pentru liceul nostru, pe care dorim s-o vedem îndreptată în cel mai scurt timp posibil, fiind însă pe deplin conștienți de dreptul ISJ CJ de a recurge la perioada întreagă, până la ultima zi legală  de transmitere a acestuia.

Spre edificare cu privire la punctul de vedere și argumentele noastre cu privire la problema semnalată și în sprijinul solicitării noastre legitime de reparare a acestei situații nedrepte, prezentăm mai jos Memoriul înaintat către ISJ CJ,  urmat de Analiza și răspunsurile noastre la cele discutate în ședința Consiliului de administrație al ISJ CJ și în audiența la Inspectorul Școlar General al ISJ CJ:

 1. Memoriul înaintat către ISJ CJ

 

Către Inspectoratul Școlar Județean Cluj,

Colectivul profesorilor Liceului Teoretic „Ana Ipătescu Gherla”, membrii de sindicat și nu numai, solicită Inspectoratului Școlar Județean Cluj reconsiderarea deciziei de aprobare/alocare în planul de școlarizare pentru anul școlar 2017-2018 a unui număr de doar două clase a IX-a de liceu din cele trei cerute de conducerea liceului și votate în Consiliul profesoral.

Precizăm că în data de 30.01.2017, directorul liceului, prof. Radu Ielcean, a adus la cunoștința dascălilor, convocați în Consiliu profesoral, decizia ISJ CJ de a aproba doar două clase a IX-a cu specializările Informatică și Filologie și desființarea specializării Științe-sociale de la acest nivel. Motivul transmis, pentru care s-a luat această decizie, a fost o presupusă scădere a numărului de elevi la nivelul municipiului Gherla, precum și tendința generală de a se stimula dezvoltarea liceelor cu profil tehnologic.

În opinia noastră, amândouă justificările sunt însă false, deoarece considerăm că nu pot fi argumentate. Problema referitoare la scăderea numărului de elevi reprezintă o găselniță, aceasta putând fi înțeleasă doar parțial, deoarece trebuie avut în vedere faptul că pentru Liceul „Ana Ipătescu” Gherla au optat an de an absolvenți de gimnaziu din Gherla, din zonele limitrofe, Dej și chiar Cluj, deci această scădere este relativă. Câteva date statistice vor face lumină în sensul acesta:

 

 

An școlar

Elevi veniți în clasele a IX-a la  Liceul Ana Ipătescu, din afara acestuia

 

Din alte școli

gherlene

Din mediu rural și alte localități

 

Din localitatea Dej Din localitatea

Cluj-Napoca

 

Total

2013-2014 14 13 1 1 29
2014-2015 7 19 1 27
2015-2016 9 10 9 28
2016-2017 13

 

25

 

5 1 44

Prin urmare, putem observa fluctuația numărului de elevi dintr-o anumită zonă, în timp, dar întrucât vorbim despre admiterea la liceu, posibilitatea de a opta nu este limitată doar la municipiul Gherla, ci sunt liberi să opteze elevi din: Gherla, Dej, Cluj-Napoca, Mintiu-Gherlii, Iclod, Geaca, Bonțida, Țaga sau alte localități, așa cum vedem că s-a întâmplat în ultimii 4 ani.

Un alt aspect îl reprezintă creșterea numărului de elevi care optează pentru liceul nostru în ultimii 4 ani, aceștia provenind fie din Gherla, fie din localitățile învecinate, așa cum se poate observa din statistica alăturată. Astfel, numărul elevilor este în creștere, de la 29 de elevi în 2013-2014 la 44 în 2016-2017. Datele sunt luate din listele candidaților admiși la Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, documente oficiale MENCS ștampilate de ISJ CJ, deci fără urmă de îndoială, pe care le atașăm, în copie la memoriul nostru.

În ceea ce privește a doua justificare, considerăm că, global vorbind, orientarea spre liceele tehnologice este falsă, realitatea arătând că învățământul românesc resimte nevoia de stimulare a școlilor profesionale pentru a se corela în felul acesta formarea viitorilor angajați cu cerințele de pe piața muncii. De aceea se vorbește în ultimul timp de învățământul dual,  de această colaborare în sfera educațională între Școală și Mediul de afaceri Privat. Suntem  cu toții de acord că un număr important de elevi care au optat sau optează în continuare pentru liceu, în lipsa școlilor profesionale, sunt de fapt la nivel de învățământ profesional, dovadă fiind rezultatele de-a lungul anilor școlari și de la Bacalaureat, în cazul unor licee (a se vedea mai ales liceele tehnologice). Iar schimbările făcute de ISJ CJ în acest sens, în cazul școlilor din Cluj-Napoca, sunt de înțeles, la fel ca argumentarea adusă de inspectorul școlar general, după cum reiese din articolul publicat recent (27.01.2017) pe site-ul – actualdecluj.ro, articol intitulat: Taie din clasele teoretice și vocaționale ca să mărească învățământul profesional: ce schimbare majoră face Inspectoratul Școlar în Cluj, din toamnă.

Argumentarea pertinentă adusă în acest sens a fost următoarea:

….pentru că cererea pe școala profesională e foarte mare din partea mediului de afaceri”; “În condițiile acestea am considerat că e normal să mergi pe ce se cere pe piața muncii. E o creștere pe zona mecanică, pe zona electrică și pe alimentație publică și servicii”.

…pentru prima dată acum apar 153 de copii care au declarat ca primă opțiune învățământul profesional. O parte vor intra în sistem dual, e o lege apărută în decembrie, avem clase, știm deja unde vor fi, și pe lângă bursa dată de stat elevul mai primește o bursă obligatorie de la angajator, transport la locul de muncă, practică, masă dacă au și angajații, o serie întreagă de avantaje. Și sunt meserii la care se câștigă mai bine decât la facultate”.

Nu este vorba deci de stimularea elevilor spre liceele tehnologice, ci spre școlile profesionale și cele de învățământ dual.

Revenind la solicitarea noastră, este de înțeles că numărul de elevi poate oscila de la an la an și că suficienți elevi sunt ca pregătire la nivelul școlilor profesionale, însă aducem la cunoștința ISJ CJ, în argumentarea cererilor noastre de la începutul memoriului, următoarele:

 1. Dacă scade numărul de elevi, aceasta se întâmplă la nivelul municipiului Gherla și nu la nivelul Liceului Teoretic „Ana Ipătescu”,  știut fiind faptul că circumscripția noastră stă cel mai bine în privința numărului de elevi;
 2. În municipiul Gherla există trei licee (fără a-l pune în calcul pe cel maghiar nou înființat, care nu prezintă interes în problema noastră), două vechi, de tradiție și unul recent: Liceul Teoretic „Petru Maior”, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” și Liceul Tehnologic (doar de câțiva ani înființat, de tradiție fiind Școala Profesională de Cooperație, Gherla), deci desființarea unei clase de liceu la nivelul municipiului trebuie să aibă la bază analiza în ansamblu a celor trei licee, nu numai a unuia; întrebarea oricărei persoane responsabile este, într-o atare situație: de la care dintre cele trei licee este firesc, corect să se taie o clasă de a IX-a? Pe baza căror criterii alegem un liceu sau altul?
 1. Nu este de imaginat că, în condițiile învățământului de astăzi, nu există criterii de departajare între școli cum ar fi: performanțele școlare reflectate în rezultatele școlare… care să fundamenteze decizii de acest gen; dacă asemenea criterii ar fi existat, cu siguranță că d-l director le-ar fi prezentat atunci când a adus la cunoștința profesorilor decizia tăierii unei clase de a IX-a.
 1. Dacă performanțele școlare, prin comparație între Liceul Teoretic „Petru Maior” și Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, fac dificilă o departajare radicală între acestea, pe oricare dintre ele le-am analiza din această perspectivă în comparație cu performanțele Liceului Tehnologic, am constata diferențe notabile de nivel: a se vedea de exemplu câți elevi au fost capabili să se prezinte la Bacalaureat și câți dintre aceștia au promovat la cele trei licee, an de an; numărul mic de absolvenți de Bacalaureat la liceul Tehnologic (lucru știut) nu indică decât ceea ce am mai arătat deja, și anume, că mulți dintre aceștia sunt la nivelul școlilor profesionale, fără a încerca să punem la îndoială aici profesionalismul și calitatea actului educativ la dascălii ce funcționează acolo. Prin urmare, cu siguranță că un asemenea criteriu de performanță nu a existat în luarea acestei decizii. În schimb, un criteriu de performanță aplicat ar duce, cu siguranță, la aprobarea a trei clase de a IX-a pentru anul școlar 2017-2018, în cazul liceului nostru.

Câteva date statistice sunt de bun augur, din nou, pentru a evidenția de ce considerăm că Liceul Teoretic „Ana Ipătescu”, școală cu tradiție în învățământul gherlean și cu o vechime de peste 100 de ani, trebuie sprijinit, nu atacat prin desființări de clase:

An școlar Promovabilitatea la Bac – Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” și Liceul Teoretic „Petru Maior”

– privire comparativă-

 

Promovabilitate BAC

„Ana Ipătescu”

Promovabilitate BAC

„Petru Maior”

Diferența de procent
2003-2004 83,60 71,41 12,19
2004-2005 98,76 90,05 8,71
2005-2006 100 92,35 7,65
2006-2007 97,67 91,05 6,92
2007-2008 88,09 87,31 0,78
2008-2009 98,29 96,81 1,48
2009-2010 99,19 94,15 5,04
2010-2011 82,50 67,13 15,37
2011-2012 80,20 56,25 23,95
2012-2013 92,77 64,28 28,49
2013-2014 80,76 73,28 7,48
2014-2015 91,58 81,39 10,19
2015-2016 85,56 79,64 5,92

Datele arată că Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” a fost mereu în frunte, o comparație similară cu Liceul Tehnologic fiind fără sens.

 1. An de an, încă de la Revoluția din 1989, Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” a fost și este singura școală din urbea noastră care a dat și dă minimum patru clase de absolvenți de gimnaziu, în proporția cea mai mare apți de liceu (au fost ani în care au existat clase de a VIII-a de la A la I – 9 clase ); cel puțin jumătate din profesorii de gimnaziu au predat și predau și la liceu, pregătindu-și în felul acesta viitorii elevi, care întotdeauna, din nou în proporția cea mai mare, au optat, firesc, în primul rând pentru școala ce i-a format deja. Chiar dacă unii elevi ar opta pentru alte școli, trei clase s-ar forma ușor, fără a se lua în calcul numărul deloc de neglijat de elevi care optează pentru liceul nostru din zonele limitrofe, Dej sau chiar Cluj. Tăierea unei clase nu reprezintă decât întreruperea unui curs firesc de formare și colaborare elev-profesor-părinte în beneficiul tuturor.
 1. Chestionarul aplicat elevilor de clasa a-VIII-a, din anul școlar în curs, vizând identificarea opțiunilor: liceu, școală profesională…. arată că decizia tăierii¸ luată, nu se justifică în cazul liceului nostru, lucru asupra căruia dascălii noștri nu au nicio îndoială.
Liceu TEORETIC
Real Uman
Mate-Info Științele Naturii Filo Științe sociale
Lic. T. Ana Ipătescu 20 32 15

Corelând aceste date cu cele referitoare la alegerea liceului nostru de către alți elevi din Gherla, Dej, Cluj și împrejurimile rurale observăm ușor că: 67 de elevi de-ai noștri manifestă interes pentru Liceul Teorectic  „Ana Ipătescu”, iar la aceștia putem adăuga 32 de elevi, făcând  media elevilor veniți în ultimii 4 ani  (29, 27, 28, 44) și obținem 99 de elevi, iar probabilitatea ca acest lucru să se întâmple este foarte mare. Or acest număr de elevi este mai mult decât necesarul pentru  3 clase.

 1. Părinții/Elevii din clasa a VIII-a care doresc să urmeze specializarea de Științe-sociale la Liceul Teorectic „Ana Ipătescu”, în primul rând cei care deja și-au exprimat această dorință (15 elevi), dar cu siguranță sunt și alții, care ar dori s-o urmeze, nu mai pot face acest lucru, fiind îngrădit astfel, complet gratuit, dreptul lor de a alege școala, profilul și specializarea dorită prin această decizie.
 1. Considerăm că sunt necesare dezbateri pe această temă pe parcursul semestrului I al fiecărui an, cu directorii de școli sau de ce nu, dezbateri publice, și, mai ales, cu profesorii din liceele vizate, în care și autoritatea locală să fie prezentă pentru a se asigura astfel transparența în analiza situațiilor și în comunicare, lucruri extrem de importante, care dacă lipsesc fac din breasla profesorilor să fie una inacceptabil de dezbinată, spre paguba tuturor. Lipsa de transparență și comunicare (lipsa argumentelor pertinente)  ne face să ne gândim mai mult la dispreț din partea ISJ CJ decât la apreciere în ceea ce ne privește pe noi, cei aprox. 80 de dascăli, cei mai mulți titulari (spre deosebire de numărul mic de titulari, de exemplu, de la Liceul Tehnologic) și cu gradul didactic I ce funcționăm la acest liceu. Vă asigurăm că niciun dascăl nu ar avea nimic de obiectat în fața acestei decizii, dacă am vedea realitatea  prezentată obiectiv, corect legal, de bun simț și transparent. Pentru noi aceasta este o decizie nedreaptă și tocmai pentru că o vedem diferit, aducem argumente punctului nostru de vedere.
 1. Nu putem trece cu vederea faptul că anul trecut, pentru aceeași problemă în fond, ISJ CJ a tăiat, în prima fază, clasa de științe-sociale de la Lic. T. „Ana Ipătescu”, cu intenția de a fi transferată la Lic. T. „Petru Maior”. Și în acel moment am redactat un memoriu, am făcut un miting solicitând atunci revenirea asupra deciziei, consultarea profesorilor prin dezbatere pe această temă, prezentarea criteriilor de departajare și nu în ultimul rând transparență, comunicare și respect. Anul trecut s-a revenit asupra deciziei, toate școlile au funcționat foarte bine, dovadă că acea schimbare care a  creat atâta tulburare nu era necesară sau justificată de nicio urgență. Acum ne aflăm în aceeași situație, iar progresul în abordarea acesteia este nul: nu argumente, nu criterii, nu dezbatere, nu comunicare, doar TĂIERE.
 1. Poate unora li se pare o problemă de orgoliu sau altora o problemă nesemnificativă de vreme ce ni se spune că nu sunt afectate grav catedrele pentru anul școlar următor, dar pentru dascălii liceului problema aceasta este extrem de gravă! Considerăm că prin această decizie este posibil să se ajungă la desființarea în perspectivă a nivelului liceal de la Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” și transformarea acestuia în școală gimnazială, ceea ce, evident, reprezintă un fapt îngrijorător nu numai pentru mulți titulari ai liceului, ci și pentru părinți și elevi și pentru învățământul românesc gherlean.

Sunt multe indicii că o asemenea desființare totală este posibilă: problema majoră  referitoare la construirea  unui sediu nou de școală, fapt considerat întotdeauna de bun simț, dar fără a exista nici cea mai mica intenție de soluționare a ei, de către cei abilitați în acest sens (cel putin nouă nu ni s-a comunicat nimic până acum….); plata substanțială a chiriei pentru funcționarea liceului; degradarea în timp a clădirii și neimplicare Bisericii Greco-Catolice, proprietara liceului, pentru reabilitarea construcției; spațiile excedentare ale Lic. T. „Petru Maior” care pot fi umplute…

Cu alte cuvinte, în timp ce alte școli își îmbunătățesc condiția pe zi ce trece, Lic. T.  „Ana Ipătescu” este lăsat încet să moară, iar altă clădire în care să se mute nu se construiește. Această decizie este începutul sfârșitului pentru „Ana Ipătescu” privită ca liceu.  Apoi, lipsa de comunicare și modul de abordare a problemei planului de școlarizare, în general, atât anul trecut cât și anul acesta sunt argumente în plus în acest sens.

Am susținut și susținem în continuare că mersul firesc în ceea ce privește liceul nostru este construirea unui sediu nou de școală și păstrarea planului de școlarizare la liceu neschimbat. Rezultatele evidente, cererea mare și tendința constantă în viitor în acest sens,  conform datelor statistice de până acum, impun de la sine aceste lucruri.

Prin urmare, având în vedere, cele prezentate mai sus, profesorii Liceului Teoretic „Ana Ipătescu” consideră această hotărâre nejustificată și nedreaptă în raport cu performanțele liceului, se consideră discriminați în raport cu celelalte licee ale orașului,  în lipsa criteriilor valide de departajare, se opun distrugerii Liceului Teoretic „Ana Ipătescu” și prejudicierii învățământului gherlean totodată, ce a început cu desființarea acestei clase și, mai ales, solicită revenirea asupra deciziei și aprobarea a trei clase de liceu în planul de școlarizare al anului școlar următor 2017-2018 și menținerea acestei stări de fapt până la stabilirea unei proceduri clare, coerente axată pe criterii în acest sens, care să reprezinte baza legală a desființării unor clase de liceu.

De asemenea, ne rezervăm dreptul de a continua demersurile noastre legitime, prin sesizarea cu memorii a MEN, a autorităților locale și mass-media, prin apelarea la formele de protest legale.

Atașăm prezentului memoriu: Centralizator – Chestionar elevi clasa a VIII-a furnizat de CJRAE, listele candidatilor admiși în ultimii 4 ani la Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” și tabelul cu semnăturile celor ce susțin acest demers.

 1. Analiza și răspunsul nostru la argumentele aduse de către ISJ CJ în Consiliul de administrație și în audiență

În analiza ISJ CJ s-au privit lucrurile foarte global, statistic. Punctual, iată ce ni s-a răspuns la o parte din argumentele noastre, încercând să se explice decizia de a ni se lua clasa, unele lucruri evident deja știute de către noi:

 • Argument ISJ CJ: la nivel de circumscripție Gherla scade numărul elevilor, nu s-a spus la nivel de Ana Ipătescu…. ci de Gherla. 82 de elevi din circumscripția Gherla au plecat anul trecut fie la Dej, fie la Cluj (sugerându-ni-se că ar trebui să ne mobilizăm să-i determinăm pe elevii gherleni să rămână aici).

Punctul nostru de vedere: deși numărul celor care au plecat, trebuie să recunoaștem este mare – ar fi trei clase – noi am arătat că numai la liceul nostru „Ana Ipătescu” ne vin în același timp între 29-44 elevi, pe Gherla fiind veniți anual aprox. 60-70, deci este o problemă de mobilitate a elevilor din diverse motive, firească am spune.

 • Argument ISJ CJ: la Liceul Teoretic „Petru Maior” Gherla sunt 16 clase de liceu și 1 de gimnaziu; pentru anul școlar următor, la liceul Ana Ipătescu catedrele nu sunt afectate prin această reducere, în schimb pentru Petru Maior ar fi probleme dacă s-ar reduce gimnaziul sau o clasa de liceu.

Punctul nostru de vedere: noi privim însă lucrurile în perspectivă și chiar dacă pentru anul următor nu avem probleme, din următorii ani vom avea cu siguranță probleme foarte mari cu posturile noastre, lăsate fără vreo soluție de către ISJ CJ, deci acesta nu poate fi un argument/criteriu echitabil, dimpotrivă, pe termen scurt, mediu și mai ales lung este discriminatoriu;

 • Argument ISJ CJ: la liceul tehnologic sunt rezultate slabe și foarte slabe, din vina școlilor din Gherla, a profesorilor care i-au pregătit pe acei elevi.

Punctul nostru de vedere: acest argument  nu este acceptabil deoarece  credem că lucrurile ar trebui privite din perspectiva capacității elevului, care este dotat mai mult pentru școală profesională decât pentru liceu, după cum am arătat în memoriu; apoi, sunt  elevi veniți  și din mediul rural, pe care nu profesorii gherleni i-au pregătit. În plus, acest argument îi viza pe toți profesorii de gimnaziu din Gherla nu numai pe cei ai liceului nostru;

 • Argument ISJ CJ: cei 67 de elevi au ales să urmeze la noi liceul pentru anul școlar 2017-2018 oarecum din comoditate, consideră ISJ CJ, la fel se întâmplă și la liceul Petru Maior cu elevii din clasa de gimnaziu, și la fel ar fi dacă acolo ar funcționa 4 -5 clase.

Punctul nostru de vedere: Chiar dacă poate fi acceptat acest argument, acesta nu face decât să confirme faptul că noi avem elevi, ceea ce de fapt ne și interesează….motivul pentru care ei optează, deși noi știm că pentru munca noastră nici nu contează atâta timp cât este vorba în esență despre numărul de elevi.

 • Argument ISJ CJ: deși procentele de la BAC sunt în favoarea noastră, ni s-a spus că în materie de performanță, liceul nostru nu este superior Liceului Teoretic „Petru Maior”, iar pentru aceasta vor aduce documente care atestă rezultate școlare în general…

D-na Vioara Temian le va analiza și va vedea dacă acest argument adus de noi mai stă în picioare. Noi știm însă că rămâne valabil, promovabilitatea la BAC fiind un argument peste care nu ar trebui să  se poată trece.

 • De ce nu au venit de la ISJ CJ să discute în prealabil la fața locului cu noi, sau de ce nu s-a făcut vreo dezbatere, în acest sens?

Argument ISJ CJ: suntem invitați să venim oricând la ISJ CJ și oricâți dintre profesori am dori; suntem bineveniți să ne înscriem în audiență.

 • Argument ISJ CJ: chiria mare pe care Primăria Gherla o plătește lunar Bisericii Greco-Catolice proprietara liceului după retrocedare; ar fi o mare ușurare pentru Primărie dacă nu s-ar mai plăti.

Punctul nostru de vedere: soluția este o școală nouă – am arătat aceasta… apoi să nu uităm că și pentru Liceul Tehnologic Gherla se plătește chirie și este la fel de precar în condiții. În plus, reducerea unei clase nu duce la dispariția chiriei. Pentru a nu se mai plăti chirie trebuie mutate clasele atât de gimnaziu cât și de liceu în alte clădiri, lucru imposibil în Gherla, în următorii ani, deci un argument fără sens.

 • Argument ISJ CJ: sălile de clasă goale de la Liceul Teoretic „Petru Maior”.

 Punctul nostru de vedere: Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” are și va avea și pe viitor, pe termen mediu, capacitatea și condițiile necesare pentru a funcționa cu clasa tăiată din planul de școlarizare pe anul școlar următor. Facem demersuri pentru construcția de sediu nou de școală.

 • Argument ISJ CJ: în Gherla sunt prea multe două licee teoretice; pe viitor trebuie să fie un singur liceu teoretic și unul tehnologic.

Punctul nostru de vedere: nu știm ce fundamentează această idee, însă considerăm că  este de neacceptat ca într-un oraș cu zeci de mii de români și mii de elevi români să avem un singur liceu teoretic românesc și unul tehnologic iar confrații noștri maghiari cu câteva sute de elevi din toată Transilvania să aibă un liceu maghiar de nivel european, (nu medieval ca ale noastre) motiv în plus pentru ca autoritățile locale să se mobilizeze în vederea construirii unui sediu nou de școală atât de necesar învățământului gherlean. Acest argument al ISJ CJ este distructiv la adresa învățământului românesc gherlean. Dintotdeauna am avut cele două licee teoretice „Ana Ipătescu”  și  „Petru Maior”, cu fluctuații nesemnificative, și așa trebuie să rămână, din punctul nostru de vedere.

 • Argument ISJ CJ: politica ministerială generală, este înspre învățământul profesional; liceul tehnologic nu se desființează pentru că elevul care nu face față poate trece la școala profesională.

Punctul nostru de vedere:  acest argument este neconvingător pentru că dacă rezultatele la Bacalaureat arată că elevii sunt pentru școli profesionale, de ce să-i mai treci prin liceu tehnologic? Considerăm că aceasta este o politică educațională falimentară. Avem nevoie de școli profesionale, nu de licee tehnologice la care să promoveze Bac-ul zicem cu aproximație 10 % din absolvenți, oricum un număr mic de elevi. Gradul de promovabilitatea ar trebui să justifice desființarea sau aprobarea unor clase de liceu, fie el teoretic sau tehnologic. În timp ce la Liceul Teoretic „Ana Ipătescu” Gherla, care are cea mai mare promovabilitate din municipiu la BAC, se desființează o clasă, la Liceul Tehnologic Gherla unde ajung să intre în BAC foarte puțini nu se ia nici o măsură. Lucrurile ar trebui să stea exact invers, în opinia noastră.

 

 • Ce se va întâmpla în viitor cu liceul nostru? Liceul nostru se va desființa?

Punct de vedere ISJ CJ: Pe termen mediu, următorii 4-5 ani, nu par să fie probleme cu scăderi de elevi, este o anumită constanță, dar în perspectivă….cum s-a arătat mai sus: două licee teoretice, este prea mult pentru Gherla, statistic vorbind.

Punctul nostru de vedere: s-a răspuns deja mai sus.

 Având în vedere cele arătate aici, avem speranța ca la nivelul MEN să se analizeze cu luciditate și responsabilitate cele semnalate de către noi, profesorii Liceului Teoretic „Ana Ipătescu”, Gherla pentru a se interveni și opri o direcție greșită a ISJ CJ cu consecințe foarte grave în perspectivă pentru învățământul românesc gherlean. Avem, de asemenea, speranța că această abordare lipsită de transparență, comunicare, criterii și argumente pertinente, va înceta până la urmă în România la nivelul instituțiilor și la adresa noastră a românilor, în general, care este cu atât mai gravă dacă aduce atingere fundamentului național românesc pe care îl reprezintă învățământul.

Considerăm, de asemenea, că ne-am făcut și datoria de a aduce, prin prezenta, la cunoștința forului superior pe care îl reprezintă MEN, o situație gravă care poate fi evitată și îndreptată acum până nu este prea târziu, neavând nici o îndoială în răspunsul pozitiv la demersurile noastre legitime  și îndreptarea situației semnalate.

D-le Ministru secretar de stat  Liviu Pop vă rugăm cu insistență să sprijiniți învățământul gherlean printr-o măsură reparatorie care să răspundă pozitiv cerințelor noastre, atât de necesară pentru oprirea distrugerii unui liceu de tradiție cu rezultate pozitive certe dovedite în toți acești ani.

Cu stimă,

Colectivul de profesori ai Liceului Teoretic „Ana Ipătescu”, Gherla

Reprezentat de lider de sindicat,

Prof. Câmpean Ciprian

sus(46)jos(77)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon tractari auto gherla dej cluj telefon

12 comentarii

 1. 1. Liviu Pop nu mai este secretar de stat ( asta daca i-ati trimis relativ recent memoriul)
  2. Situatia nu-i doare nici in ...martisor pe cei din Bucale.
  3. Maniera in care va raportati la celelalte scoli este agresiva si neprofesionala. Dupa logica dvs subreda, un absolvent de mecanica auto este musai sa obtina si diploma de bac. Cati mecanici cu bac cunoasteti dvs ?
  4. De ce nu v-ati zbatut cu aceeasi inversunare pt ridicarea unei cladiri noi ?

  sus(27)sus(16)
  • 1. Memoriul a fost trimis și primit când Liviu Pop era secretar de stat. Considerăm că indiferent cine este în locul dânsului, se va da un răspuns. Faptul că acesta a renunțat la funcție nu schimbă cu nimic lucrurile din punctul nostru de vedere. De altfel, a sosit confirmarea de primire atât de la MEN cât și de la Prefectură.
   2. Într-adevăr simțim și noi că nu prea ni se acordă suficientă atenție, dar este de datoria noastră să facem tot ce putem pentru a îndrepta lucrurile. Sperăm într-un rezultat pozitiv.
   3. Agresivă este decizia ISJ CJ. Abordarea comparativă a situației rezultatelor nu are nimic agresiv ori neprofesionist. Toată stima pentru toți dascălii școlilor gherlene. Profesorii se străduiesc să scoată tot ce este mai bun dintr-un elev, cu rezultate de excepție, pentru mulți dintre aceștia, dar pentru a ajunge la performanțe nu este suficient doar efortul acestora. Dascălii știu acest lucru.
   Orice este șubred poate fi întărit. Multe alte persoane au altă opinie față de această logică.
   Ne dorim să rămână și clasa cu specializarea Științe – sociale în oferta de opțiuni
   pentru absolvenții claselor a VIII-a la nivelul municipiului Gherla, pentru ca cine dorește să devină mecanic sau orice altceva cu sau fără diplomă de BAC să poată opta pentru acest lucru.
   4. Au fost și în trecut demersuri pentru un sediu nou de școală. La un moment dat s-au făcut
   pași în acest sens, dar s-a renunțat nu știm din ce motiv. Oricum această discuție este veche fiind un subiect foarte discutat în ultimii 4-5 ani. Foarte multă lume își dorește un sediu nou de școală. Vom face demersuri și pentru acest lucru cu hotărâre nu înverșunare.

   sus(19)sus(9)
 2. Demersurile pentru a construi o scoala noua sunt publice de mai bine de un an. Am ridicat acest subiect si in sedintele de Consiliu Local. Desigur am fost si suntem doar "o mana" de oameni ce ne dorim acest lucru. Subiectul a fost ridicat chiar si in fata actualei conduceri si consider ca este un proiect care trebuie sa devina un MUST - HAVE al mun. Gherla. Cat despre dezbaterile sau obtiunea celorlalti vorbitori care au atacat in stanga si in dreapta nu pot sa ma exprim. Cert este ca trebuie sa lasam scolile si profesorii ce deservesc in ele sa-si faca treaba si sa nu permitem celor rau inentionati sa faca reguli in invatamantul gherlean dupa bunul plac. Orice alta unitate de invatamant ar fi avut sau o sa aibe probleme, sunt sigur ca o mare parte din consilerii locali o sa ii sprijine cu tot ce pot.

  sus(22)sus(13)
 3. halooo...??? gara?...
  ce povesti de ,,popa bat,, aveti fratilor., e foarte bine ca se vrea ,,IN AL 12 CEAS,,desfiintarea monopolului bisericesc in orasul Gherla. Gherlenii stiu?... ce bani se platesc lunar pentru chiria actualului sediu al scolii ,,ANA IPATESCU,,? si ce conditii ofera acele cladiri ? care aproape jumatate este inchisa din cauza degradarii iar cealalta jumatate este un real pericol pentru elevi? Ca si liceu ,,Ana Ipatescu,, nu trebuie desfiintat incetul cu incetul...trebuie ,,MUTAT,,repede,repede ,bai fratilor... hai sa nu mai dramatizam si sa ne plangem de mila si sa actionam...
  Sa construim si noi o scoala noua (CA SI ALTII) ca se poate, si sa nu mai platim chirii exorbitante pentru ceva ce nu ne ofera confort si siguranta pentru copii nostrii care au dreptul egal la invatamant indiferent de ....bla,bla,bla..(conform constitutiei).
  HALOO...Sindicatuuuu?.....luptati si pentru gherleni si copii lor nu numai pentru interese proprii....neamuri....si partide....
  In toata ,,lalaiala,, aia de mai sus nu am auzit un cuvant de ,,conditii impropii,,....de ,, ore suprapuse,,..de ,,ore in plus ,, pentru elevi...pentru ca nu sunt clase suficiente , laboratoare, sau clase de ,,studii tematice,,...etc...etc..
  Am citit numai de desfiintarea unei clase (care oricum nu are unde desfasura orele) ....si mare ingrijorareeee......pentru cine oare?????.........
  In ,,fine,,.....am obosit.....sa vad atata prostie de la oameni de la care asteptam ,,CEVA,,....
  IN AL 12 - LEA CEAS.....

  sus(59)sus(9)
  • Acelasi lucru dorim si cerem de mult: sediu nou de scoala; si pentru acest lucru ne luptam.
   In ceea ce priveste spatiul actual, cladirea cu clasele de la ciclul elementar este in conditii bune. Intr-adevar s-au închis 4 clase din cauza unor probleme de infrastructura, dar restul claselor au fost reconditionate si dotate in proportie de 90 % si au capacitatea de a primi inclusiv clasa taiata.
   Ne-am dori si noi sa ne mutam, de maine daca se poate. Am spus întotdeauna ca solutia nu este desfiintarea treptata prin asemenea taieri de clase, a unui liceu de prestigiu ci construirea unei scoli noi si moderne asemenea liceului maghiar.

   sus(17)sus(7)
 4. Dar in afara orgoliilor dumneavoastra (care reies foarte clar prin referirile tendentioase la adresa altor scoli) si in afara dorintei de a pastra catedrele v-ati gandit o clipa si la binele orasului? Ar fi adecvat sa impovaram orasul cu o suma uriasa alocata construirii unei noi scoli, ca sa mai treaca inca zece ani pana vom avea niste drumuri, spital sau un centru decent, cand la liceul celalalt sunt spatii care ar putea fi folosite si eventual extinse, iar cele doua licee ar putea fi unificate? Banii dati pe chiria uriasa la biserica ar putea fi folositi pentru dotarea si modernizarea/extinderea salilor de clasa. Oricum se stie ca a treia sau a patra clasa nu e foarte meritorie si aceste clase sunt tinute doar artificial pentru a pastra catedre. De ce sa nu infruntam adevarul? Sunt tot atatea clase de liceu in oras precum numarul celor de a 8-a. Merge toata lumea la liceu? Dejul cu populatie dubla are doua licee teoretice iar noi tot doua. Clasele 1-4 au conditii bune iar pentru gimnaziu se poate renova si folosi fosta scoala nr.2. Daca e dorinta, se pot face si lucruri cu cap. Dar ma tem ca unii isi pun interesele personale deasupra binelui general.

  sus(31)sus(10)
  • Catedrele nu sunt afectate dupa aceasta taiere. Profesorii pot primi post la restrangere de activitate daca este cazul, desi acest lucru nu este de dorit. Referirile sunt la adresa rezultatelor scolare; nu au nimic tendentios. Performantele scolare trebuie sa fie un criteriu atunci când sunt necesare taieri de clase pe motiv ca scade numarul de elevi la nivel de Gherla. Deci, nu din orgoliu sunt aduse in discutie aceste rezultate. Sunt date pur statistice care nu aduc atingere in vreun fel elevilor sau dascălilor din Gherla. Acestea amintesc ISJCJ de necesitatea criteriilor.
   Nu este in folosul nimănui sa avem un singur liceu teoretic, dimpotriva. Am functionat atatia ani foarte bine cu doua licee teoretice. Nu este nici un motiv sa schimbam acest lucru. Cat despre ridicarea unui nou sediu, sa facem apel la fondurile europene ori autoritatile locale sa se implice si sa vina cu solutii.
   Vorbim aici despre mutarea a 27 de clase - gimnaziu si liceu. Lic. Petru Maior si fosta nr.2 nu pot asigura spatiile pentru acest număr de clase. Pana faci extindere cu banii din chirie clasele trebuie sa functioneze in alta parte si nu este unde.
   Orice idee este binevenita. Va asigur ca de la binele general am pornit actiunea noastră: soarta invatamantului gherlean si dreptul elevilor si patintilor de a opta la final de clasa a VIII. Singura, media finala la evaluarea national are dreptul sa stabilească locul elevului, fie ca e vorba de licee cu profile, sectii, fie ca e vorba de scoli profesionale.
   Numai bine.

   sus(15)sus(4)
   • 1. Referirile la rezultatele scolare au fost tendentioase, ati subliniat doar ceea ce va avantajeaza. Iata ca si Liceul Tehnologic pe care l-ati ponegrit poate avea rezultate scolare. La fel, media de bacalaureat nu e un criteriu unic al performantei. Stim cu totii ca aici ar trebui luate in calcul zeci de criterii, precum numarul de clase terminale, rezultatele de dupa admiterea la liceu si comparatia lor cu cele de la bac, mediul de unde provin majoritatea elevilor, olimpiade si concursuri scolare, dificultatea examenului de bac in functie de profilul urmat etc. Sa nu credeti ca lumea e atat de naiva incat sa inghita pe nemestecate cele spuse.
    2. "Nu este in folosul nimanui sa avem un singur liceu teoretic", spuneti. De acord, atata timp cat am avea numar de elevi de liceu pregatiti si merituosi. V-am dat exemplul cu Dej. Dublu populatie, mai mult decat dublu de elevi, si tot doua licee teoretice. Stim cu totii ca 7-8 clase de liceu teoretic in oras inseamna, in contextul actual, un artificiu. Poate doar jumatate dintre ei ar merita cu adevarat sa urmeze un liceu. Stiu destule exemple de elevi care au urmat mai mult cursuri la hayak decat la liceu (e un fenomen arhicunoscut), au puscat un 6-7 la bac la logica si povesti in limba romana si apoi iau drumul capsunariei pentru ca nu sunt cu adevarat capabili sa faca altceva.
    3. Vorbiti de fonduri europene, dar apoi reveniti la autoritati. Adica tot la bugetul orasului. Chiar doriti blocarea investitiilor in oras pe ani intregi, in ideea in care se pot gasi solutii alternative?
    4. "pana faci extindere clasele ar trebui sa functioneze in alta parte". Banuiesc ca imi dati dreptate ca la fel ar fi si in cazul construirii unei cladiri noi. Cu implicarea tuturor partenerilor, se pot gasi solutii pentru cele 27 clase la costuri mult mai mici, insa trebuie lasate deoparte orgoliile inutile.
    Sunt si asa prea multe clase de liceu teoretic in oras, cei de la inspectorat si-au dat seama de asta, daca luam in calcul si scaderea lenta, dar sigura, a numarului de copii, precum si politica nationala de a echilibra proportiile intre invatamantul teoretic si cel vocational chiar ajungem la concluzia ca e mult zgomot pentru nimic taierea unei clase de liceu.

    sus(13)sus(10)
    • 1) - nici tendenţioase, nici mincinoase şi dacă spui că ai liceul, te'ntreabă de profil şi de bac... nu de naţionalitate, religie şi mediul social comunist-turnător (din fericire şi spre disperarea ta)...
     2) - când eşti un perdant, arunci cu noroi în ăla cu rezultate... apoi spui că elevii au rezultate slabe, da' omiţi să spui că e vorba de ai tăi, de la altă şcoală...
     3) - noi muncim - nu gândim, ai transformat-o în: vrem bordură - nu cultură... ( bravo mă! )
     4) - cu banii daţi pe şcolile noi, da' închise de prin satele unde v-aţi făcut campaniile partidului, făceaţi demult un liceu ultramodern... da voi aveţi nevoie de muncitori-agricultori fără carte... ( şi nu profesorii dispun de cheltuirea banului public, din nefericire...)...
     -
     ...spune că nu-ţi pasă de tăierea unei clase de liceu... ca să-ţi spun ce şcoli ai urmat...

     sus(30)sus(6)
    • 1. Nu am ponegrit nici un liceu, nici un profesor, nici un elev. Memoriul și conferința sunt publice.
     În fond discuția este despre existența sau lipsa criteriilor care stau la baza acestei decizii. Am dat exemplul cu performanțele pentru că este cel mai la îndemână și considerăm că trebuie avut în vedere; am dat un exemplu de criteriu, fără nici o insinuare. De aici referirea la rezultatele școlare care nu înseamnă ponegrirea nimănui.
     Nu am avut în vedere definirea unor criterii în mod exhaustiv. Nu stă în competența profesorilor să stabilească criterii ci acest lucru revine ISJ CJ. Doar am semnalat, în acest fel, că nu este suficient să ni se spună că scade numărul elevilor și că se dorește avantajarea în vreun fel a învățământului tehnic și de aceea s-a tăiat clasa. Unde sunt criteriile? Aceasta am cerut anul trecut, cerem și anul acesta. Este legitimă solicitarea cu sau fără exemplul dat (criteriul performanțelor) care de altfel poate în opinia ISJ CJ nici nu trebuie inclus. Foarte bine, să se scoată sau să se lase, doar să ni se comunice!
     Dacă aceste criterii ar fi fost aduse la cunoștința liceelor din municipiul Gherla la timp și ar fi fost aplicate pentru a se ajunge la tăierea clasei această discuție n-ar mai fi avut loc.
     Dacă dvs. știți despre existența criteriilor, pe care, de altfel le-ați enumerat, atunci de ce nu ni se aduc la cunoștință de către ISJ CJ? Nici măcar în răspunsul dat la memoriul nostru nu sunt amintite criteriile, nici măcar unul. Dacă scade numărul de elevi la nivel de Gherla, nu de Ana Ipătescu, atunci de ce s-a tăiat clasa de la liceul Ana Ipătescu și nu de la alt liceu?

     2. Cine și ce stabilește dacă un elev este merituos sau nu? De ce ar fi Dejul un reper în această
     problemă? Cine stabilește toate aceste lucruri? În competența cui intră? Dacă sunteți abilitat în acest sens dvs., din moment ce vorbiți ca un bun cunoscător al problemelor învățământului, atunci veniți în mijlocul profesorilor și explicați-le aceste lucruri, sau faceți o conferință în acest sens. Ori, noi așteptăm aceste analize și explicații din partea ISJ CJ.
     Considerăm că, în lipsa lor, funcționarea celor două licee este în beneficiul tuturor, iar media finală la Evaluarea Națională este un criteriu obiectiv prin care elevii ajung la oricare dintre licee sau școli profesionale în Gherla, Dej, Cluj Napoca așa cum s-a întâmplat și până acum, în funcție de merit. Considerăm în continuare că nu este corect să li se taie elevilor posibilitatea de a opta pentru clasa a IX-a Științe sociale la Liceul Teoretic Ana Ipătescu.

     3. Referirea la fondurile europene sau la autorități este de bun simț. Cine ar trebui, în primul rând
     să se preocupe de atragerea de fonduri europene? Cine ar trebui să vină, în primul rând cu soluții la această problemă reală a comunității gherlene? Profesorii pot să-și aducă întrucâtva contribuția dacă sunt solicitați dar nu intră în atribuțiile lor. Nimeni nu-și dorește blocarea investițiilor pe ani întregi. Nu împărțim noi bugetul orașului.
     Vorbiți și ca un bun cunoscător al problemele administrative ale orașului. Dacă sunteți abilitat și în acest sens, faceți publice analizele dvs., veniți în mijlocul dascălilor și spuneți aceste consecințe negative ale construirii unui sediu de școală. Veniți și arătați soluțiile alternative mai bune. Nu este nimeni deranjat de explicații. Profesorii au capacitatea să înțeleagă argumentele pertinente. Același lucru am cerut de la ISJ CJ: transparență, comunicare, studii, criterii. N-am primit nici anul trecut, nici anul acesta. Ori această atitudine este inacceptabilă.

     4. Cel mai bine este să se ridice o școală din fonduri europene, dacă acest lucru este posibil,
     pentru că în acest timp liceul poate funcționa foarte bine ca până acum, fără tăieri de clase. Arătați care sunt soluțiile alternative, concret, pentru mutarea claselor. Autoritățile locale să vină cu aceste soluții alternative și să le facă publice. Să le explice părinților, elevilor, profesorilor. Soluția cea mai bună în interesul tuturor, aceea să fie luată! Dar să se comunice transparent totul.
     Cine spune că sunt prea multe clase de liceu teoretic în Gherla? Cine are competența să facă aceste afirmații și pe bază la ce? Să se facă publice aceste analize, concluzii de către cei abilitați.
     Nu este vorba de a se pune în comparație învățământul teoretic cu cel vocațional. Anul 2017 este anul învățământului profesional și tehnic, iar strategia MEN în acest an este să promoveze învățământul profesional. Nu are nici o legătură, cu această discuție, învățământul vocațional. Apoi, nu are nimeni nimic împotriva acestei promovări, suntem cu toții de acord ca mulți elevi sunt pentru școli profesionale, doar că nu suntem de acord ca această promovare să se facă prin desființarea claselor de liceu teoretic. Pot fi zone în țara aceasta în care ponderea absolvenților cu înclinații teoretice să fie mai mare decât cea a absolvenților cu înclinații tehnice și invers. Nimeni nu dorește ca un elev cu înclinații spre discipline tehnice să ajungă la un liceu teoretic și invers. În lipsa unor studii serioase în acest sens singurul criteriu obiectiv de direcționare spre tehnic sau teoretic rămâne nota la Evaluarea națională și posibilitatea elevilor de a opta. De aceea clasa de Științe-sociale trebuie să rămână în plaul de școlarizare pe anul școlar 2017-2018 la liceul Ana Ipătescu.
     Numai bine.

     sus(11)sus(2)
 5. Aveti nevoie de o cladire noua, dar pana acum am vazut doar autocompatimire.
  Sindicatul, care este, pe persoana fizica, ce a facut concret in acest sens ? Consultanta specializata pt atragerea de fonduri europene, demersuri la Consiliul Judetean, fermitate in Consiliul Local unde sunteti sprijiniti, directionarea impozitului de 2 % in fondul liceului, petitie semnata de parinti si cadre catre Minister si Inspectorat, sponsorizari- de la sindicat de ex sau alti agenti, contactarea parlamentarilor din colegiul nostru, baluri de caritate ca altii, donatiii,ati facut asa ceva ?

  sus(15)sus(6)
  • Deocamdată, de catva timp, in ceea ce priveste un sediu nou de scoala, ne aflam tot in faza de studiu de fezabilitate. Nu s-a găsit terenul propice. Sa facem toate cele aratate pentru o scoala care nu are nici teren, nici proiect? Poate fi o idee. Cred insa ca odata depasita aceasta faza se pot face toate cele sugerate, iar sindicatul cu siguranta isi va aduce contributia. Sediul unei scoli presupune efortul tuturor, al comunitatii in ansamblu, in care sindicatul isi va juca rolul la nivelul posibilitatilor si competentelor sale. Avem in vedete o parte din cele scrise de dvs.
   Numai bine.

   sus(13)sus(5)

Lasă un răspuns