hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata

consiliul local gherla sedinta

Noile salarii din primăria Gherla, după legea salarizării – VIDEO

Să lucrezi la „bugetari” pare a fi afacerea momentului. Dacă până nu demult, să fii angajat la stat era o condamnare la un salariu mic, situatia s-a schimbat. Angajații și functionarii din primăria Gherla se pregătesc acum să primească salariile bine mărite.

La ultima şedinţă a consiliului local, desfăşurată joi, 27 iulie, la sediul primăriei, s-au stabilit noile salarii pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla.

Practic, s-au stabilit coeficientii care se aplică la salariul minim brut. Nivelul coeficientilor a fost stabilit în urma discuţiilor cu sindicatul „Urbis” al angajaţilor din primărie, condus de şeful serviciului financiar-contabil, Nicuşor Fărcaş.

Conform noii legi, aplicarea coeficienților se face etapizat, începând cu 1 ianuarie 2018, excepţie făcând salariile lunare ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu şi din serviciile publice de interes local, precum şi indemnizaţiile lunare ale personalului care ocupă funcţii de demnitate publică care se stabilesc prin înmulţirea coeficienţilor cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, de la data de 1 iulie 2017.

Propunerile sindicatului au fost îmbrăţişate de primar, iar la şedinţa de consiliu au fost votate majoritar de consilieri.

Un amendament privind modificarea unor coeficienți, propus de consilierul Sabo Marius, a fost respins la vot, pe motiv că nu se încadrează în buget.

Coeficienții si noile salarii

Funcția publică Clasa Gradul profesional Nivelul studiilor Coeficient aferent functiei de conducere
Salariul

nou

Funcția publică de conducere
Secretar I municipiu cat.II S 5.3 7685
Arhitect şef I gradul II S 4.8 6960
Sef Serviciu Financiar contabil I gradul II S 4.8 6960
Sef Serviciu administraţie publică locală, acces la informaţiile publice, juridic, relaţii cu publicul si consiliul local, invatamant, cultura I gradul II S 4.5 6525
Sef Serviciu public de asistenta sociala I gradul II S 4.5 6525
Sef serviciu RUNOS I gradul II S 4.5 6525
Serviciul voluntar pentru situatii de urgenta I gradul II S 4.5 6525
Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor I gradul II S 4.5 6525
Sef serviciu Politia locala I gradul II S 3.8 5510
Sef Birou impunere, urmarire, incasare si control venituri I gradul II S 4.4 6380
Sef birou administrarea domeniului public si privat I gradul II S 4.1 5945
Biroul juridic, relatii cu publicul, invatamant, cultura, registratura, munca in folosul comunitatii I gradul II S 4.1 5945
Funcția publică de execuție
Auditor I superior S 3.5 5075
Auditor I principal S 2.8 4060
Consilier juridic I principal S 2.5 3625
Consilier juridic I asistent S 2 2900
Consilier I superior S 3.2 4640
Consilier I principal S 2.5 3625
Consilier I asistent S 2 2900
Consilier I debutant S 1.5 2175
Politist local I superior S 2.7 3915
Politist local I principal S 2.1 3045
Politist local I asistent S 1.4 2030
Politist local I debutant S 1.2 1740
Referent de specialitate II superior SSD 2.1 3045
Referent III superior M 2 2900
Referent III principal M 1.6 2320
Referent III asistent M 1.2 1740
Functia contractuala Treapta profesionala Nivelul studiilor Coeficient aferent functiei la gradatia 0 Coeficient aferent functiei de conducere  
salariul nou
Functii contractuale de conducere      
Administrator public   S   5 7250
Director-responsabil de activitate-Centrul National de Informare si Promovare Turistica   S   2.86 4147
Sef serviciu Serviciul administrativ-gospodaresc   S   2.5 3625
Functii contractuale de executie          
Inspector de specialitate IA S 2   2900
Inspector de specialitate I S 1.8   2610
Inspector de specialitate II S 1.6   2320
Inspector de specialitate III S 1.4   2030
Inspector de specialitate debutant S 1.2   1740
Referent IA M 1.3   1885
Referent debutant M 1.1   1595
Referent-agent de turism debutant M 1   1450
Referent-agent de turism II M 1.2   1740
administrator I M 1.35   1957.5
Muncitor calificat I M/G 1.26   1827
Muncitor calificat II M/G 1.20   1740
Muncitor calificat III M/G 1.11   1609.5
Muncitor calificat IV M/G 1.08   1566
Ingrijitor I G 1.00   1450
portar, paznic I G 1.01   1464.5
Manager de transport II M 1.20   1740
sofer microbuz scolar II G 1.20   1740
casier I M 1.20   1740
supraveghetor sala I M 1.20   1740
conducator autospeciala I G 1.35   1957.5
conducator autospeciala II G 1.25   1812.5
conducator autospeciala III G 1.15   1667.5
conducator autospeciala IV G 1.08   1566

Cresc indemnizațiile pentru primar, viceprimar și consilierii locali

In prezent, primarul unei localități care are între 20.001 – 50.000 locuitori, cum este Gherla, are un coeficient 6,5, adică o indemnizație de 9.425 lei brut. In cazul viceprimarilor, coeficientul este 5,5, adică o indemnizație 7.975 lei brut lunar.

Coeficient salariu brut
 
Primar general al Capitalei 10 14500
Viceprimar al Capitalei 9 13050
Președinte al consiliului județean 9 13050
Vicepreședinte al consiliului județean 8 11600
Primar municipiu reședință de județ 9 13050
Primar al sectoarelor municipiului București 9 13050
Primar oraș/municipiu (peste 100.001) 7.5 10875
Primar oraș/municipiu (cu 50.001 până la 100.000 locuitori) 7 10150
Primar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) 6.5 9425
Primar comună (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) 6 8700
Primar oraș (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 6 8700
Primar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 5.5 7975
Primar oraș (până la 10.000 locuitori) 5.5 7975
Primar comună (cu 5.001 până la 10.000 locuitori) 5 7250
Primar comună (cu 3.001 până la 5.000 locuitori) 4.5 6525
Primar comună (până la 3.000 locuitori) 4 5800
Viceprimar municipiu reședință de județ 8 11600
Viceprimar al sectoarelor municipiului București 8 11600
Viceprimar oraș/municipiu (peste 100.001) 6.5 9425
Viceprimar oraș/municipiu (cu 50.001 până la 100.000 locuitori) 6 8700
Viceprimar oraș/municipiu (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) 5.5 7975
Viceprimar comună (cu 20.001 până la 50.000 locuitori) 5 7250
Viceprimar oraș (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 5 7250
Viceprimar comună (cu 10.001 până la 20.000 locuitori) 4.5 6525
Viceprimar oraș (până la 10.000 locuitori) 4.5 6525
Viceprimar comună (cu 5.001 până la 10.000 locuitori) 4 5800
Viceprimar comună (cu 3.001 până la 5.000 locuitori) 3.5 5075
Viceprimar comună (până la 3.000 locuitori) 3 4350

Potrivit prevederilor legii 153, în perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 2021, indemnizaţia maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe este de până la 10% din indemnizaţia lunară a primarului. Daca primăria implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile, consilierii locali beneficiază de majorarea cu 25% a indemnizaţiei.

Din cutia cu dulciuri

Aceeași lege a salarizării mai prevede și alte noutăți interesante.

Astfel, începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță.

Tot din 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană la nivelul anual a două salarii de bază minime brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor Interne, Ministerului Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicații Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii, beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50%.

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea între orele 22,00 și 6,00 beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul nopții de 25% din salariul de bază.

Ordonatorii de credite mai pot acorda lunar premii de excelență pentru personalul care a participat direct la obținerea unor rezultate deosebite în activitatea instituțiilor sau autorităților publice, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile de bază.

Autoritățile și instituțiile publice vor publica la sediul propriu și pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie și 30 septembrie ale fiecărui an și vor menține publicată o listă a tuturor funcțiilor din autoritățile sau instituțiile publice respective ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:
a) salariul de bază, solda funcției de bază/salariul funcției de bază, indemnizația de încadrare sau indemnizația lunară, după caz;
b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensațiilor, adaosurilor, primelor și premiilor eligibile pentru fiecare funcție, precum și baza legală a acordării acestora;
c) valoarea anuală a voucherelor de vacanță care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acestora;
d) valoarea anuală a indemnizației de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum și baza legală a acordării acesteia;
e) orice alte drepturi în bani și/sau în natură, dacă este cazul, precum și baza legală a acordării acestora;
f) orice informații cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum și baza legală a acestora.

video: noile salarii votate în consiliul local și discuțiile

sus(4)jos(64)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns