ochelari gherla gama optic
lemnul verde cofetarie gherla prajitura tort telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare locuri de munca vanzatoare magazin dej magazin gherla haine second hand ghizodan angajare mariflor responsabil manager magazin gherla dej bistrita
politist penitenciar

Noi angajări la Penitenciare, peste 500 de posturi scoase la concurs, care sunt condițiile și probele de concurs

Administrația Națională a Penitenciarelor anunță un nou concurs de ocupare, din sursă externă, a 570 de posturi de agent operativ, la Penitenciarele din întreaga țară.

Candidaţii se pot înscrie pentru un singur post din anunţ.

La Gherla sunt scoase la concurs 18 posturi de agent operativ din cadrul sectorului siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

Unitatea agent (operativ)
bărbaţi femei Total
Penitenciarul AIUD 30 4 34
Penitenciarul ARAD 23 0 23
Penitenciarul BACĂU 19 0 19
Penitenciarul BAIA MARE 5 0 5
Penitenciarul BISTRIŢA 3 0 3
Penitenciarul BOTOŞANI 10 0 10
Penitenciarul BRĂILA 8 1 9
Penitenciarul BUCUREŞTI – JILAVA 39 3 42
Penitenciarul BUCUREŞTI – RAHOVA 18 2 20
Penitenciarul CODLEA 5 2 7
Penitenciarul CONSTANŢA – POARTA ALBĂ 28 2 30
Penitenciarul DEVA 17 0 17
Penitenciarul DROBETA TURNU SEVERIN 12 2 14
Penitenciarul FOCŞANI 12 0 12
Penitenciarul GALAŢI 9 0 9
Penitenciarul GĂEŞTI 14 0 14
Penitenciarul GHERLA 18 0 18
Penitenciarul GIURGIU 20 0 20
Penitenciarul IAŞI 35 0 35
Penitenciarul MĂRGINENI 22 0 22
Penitenciarul MIERCUREA CIUC 9 0 9
Penitenciarul MIOVENI 20 2 22
Penitenciarul ORADEA 16 0 16
Penitenciarul PLOIEŞTI 5 0 5
Penitenciarul de Femei PLOIEŞTI – TÂRGŞORUL NOU 6 12 18
Penitenciarul SATU MARE 5 0 5
Penitenciarul SLOBOZIA 10 0 10
Penitenciarul TÂRGU MUREŞ 4 0 4
Penitenciarul TIMIŞOARA 19 2 21
Penitenciarul TULCEA 14 Penit.Tulcea
7 Secţia
Exterioară Chilia
2 Penit.Tulcea
1 Secţia
Exterioară Chilia
24
Penitenciarul VASLUI 11 0 11
Centrul de Detenţie BRĂILA – TICHILEŞTI 8 0 8
Centrul Educativ BUZIAŞ 10 3 13
Centrul Educativ TÂRGU OCNA 2 0 2
Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – JILAVA 12 0 12
Penitenciarul – Spital BUCUREŞTI – RAHOVA 3 2 5
Penitenciarul – Spital CONSTANŢA- POARTA ALBĂ 4 0 4
Penitenciarul – Spital DEJ 6 0 6
Penitenciarul – Spital MIOVENI 5 1 6
Penitenciarul – Spital TÂRGU OCNA 4 0 4
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare TÂRGU OCNA 2 0 2
TOTAL 529 41 570

Candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii generale:

a) au cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunosc limba română;
c) îndeplinesc condiţiile de studii şi vechime prevăzute de lege;
d) au 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi sunt apți din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) nu au antecedente penale sau nu sunt în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinesc condiţiile specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani;
h) au un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare, aspect verificat ulterior desfăşurării probelor de concurs, conform Anexei 2 la O.M.J. nr. 3065/C/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
i) nu au fost agenţi sau colaboratori ai organelor de securitate şi nici ai vreunui serviciu de informaţii;
j) obţin autorizaţie, pentru funcţiile care implică lucrul cu informaţii clasificate, după promovarea concursului.

Condiţiile specifice de ocupare a posturilor la Penitenciarul Gherla:

I. nivel minim de studii: studii liceale, absolvite cu diplomă de bacalaureat, emisă de instituţii
acreditate potrivit legii;
II. abilități fizice, motrice și de coordonare (se verifică prin probă sportivă eliminatorie);
III. cunoştinţe de operare pe calculator: nivel I (se verifică prin probă practică eliminatorie);
IV. autorizaţie de acces la informaţii clasificate conform nivelului prevăzut pentru post, specific
fiecărei unităţi.

Dosarele complete se depun la sediul unităţii până la data de 04.10.2021, inclusiv, ora 16.00.
În perioada de înscriere, candidații își pot depune dosarele în intervalul orar 08.00–16.00.

Taxa de examinare psihologică este în cuantum de 70 lei şi se achită înaintea examinării, la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată.

Prima probă de concurs/examen se va desfăşura  nu mai devreme de data de 29.10.2021.
Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi rezolvarea unor teste-grilă.

La concurs pot participa persoanele care nu au calitatea de polițist de penitenciare.

Probele de concurs

a) proba sportivă pentru evaluarea performanţei fizice;
b) proba practică de verificare a abilităţilor de utilizare a calculatorului;
c) interviul;
d) proba scrisă pentru examinarea cunoştinţelor specifice postului

Tematica

1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse
de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare:
–  titlul III – cap. II, III, IV, V, IX, X
–  titlul IV – cap. II
2. Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.
254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de
organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare :
– titlul I – integral
– titlul III – cap. I – VI şi IX
3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa
locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor – integral;
4. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi
control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare: Volumul I –
Siguranţa Personală:
– cap. 2 – Siguranţa Personală: 2.1- Abilităţi de comunicare
– cap. 3 – Mijloace de imobilizare: 3.2 Principiile utilizării mijloacelor de imobilizare
– cap. 7 – Informări despre utilizarea tehnicilor şi mijloacelor de imobilizare
5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările
ulterioare:
– cap. II – art. 7-10
– cap. IV – art. 104-105, 119, 120, 121
– cap. V – art. 133
– cap. VI – art. 140-141
6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului dentologic al
personalului din sistemul administrației penitenciare – Anexa 1 – art. 2,6,11.

Bibliografia

1. Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările şi completările ulterioare;
2. Hotărârea Guvernului nr. 157/2016 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare;
3. Ordinul ministrului justiţiei nr. 4800/C/2018 pentru aprobarea Regulamentului privind siguranţa locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
4. Manualul privind structurile asociate pentru măsuri de securitate specială, constrângere şi control, precum şi pentru utilizarea mijloacelor şi tehnicilor de imobilizare: Volumul I – Siguranţa Personală;
5. Legea nr. 145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare, cu modificările și completările ulterioare;
6. Ordinul ministrului justiţiei nr. 2794/C/2004 pentru aprobarea Codului dentologic al personalului din sistemul administrației penitenciare.

Prezentarea generală a posturilor scoase la concurs

– să execute paza şi apărarea locului de deţinere conform îndatoririlor specifice ale postului, având asupra sa armamentul, muniţia şi mijloacele de legătură şi imobilizare cu care a fost dotat;
– să interzică încercările de escaladare a gardurilor împrejmuitoare de către persoanele private de libertate sau alte persoane;
– să cunoască şi să respecte prevederile legale privind uzul de armă;
– să someze şi să oprească persoanele necunoscute care intră sau ies în sau din zona stabilită conform îndatoririlor specifice ale postului, efectuând, dacă este cazul, uz de armă;
– să intensifice observarea şi supravegherea către interiorul locului de deţinere pe timpul desfăşurării apelului persoanelor private de libertate sau a altor activităţi desfăşurate cu acestea în apropierea postului, pentru a fi în măsură să acţioneze în cazul încercărilor acestora de a se sustrage de la regimul executării pedepsei privative de libertate;
– să verifice documentele de legitimare a personalului la intrarea şi ieşirea în şi din locul de deţinere;
– să verifice documentele de identitate sau de legitimare ale persoanelor din afara locului de deţinere, cărora li s-a permis accesul, atât la intrare, cât şi la ieşire, conform prevederilor legale;
–  să permită ieşirea persoanelor private de libertate, numai pe baza documentelor legal întocmite şi, după caz, cu paza necesară; intrările şi ieşirile se înregistrează în documentele din evidenţa postului;
– să oprească la postul de control persoanele în ale căror documente de identitate se constată nereguli sau pe cele care au încălcat regulile de acces, să informeze şeful de tură sau şeful serviciului siguranţa deţinerii şi să acţioneze conform dispoziţiilor;
– să efectueze controlul antiterorist şi de specialitate asupra tuturor persoanelor care intră în locul de deţinere şi asupra bagajelor acestora, cu excepţia celor prevăzute de unele acte normative;
– să efectueze controlul specific asupra persoanelor şi bagajelor acestora, care ies din locul de deţinere, prin sondaj, ori la dispoziţia şefilor ierarhici;
– să verifice mijloacele de transport care intră sau ies prin postul de control;
– să cunoască configuraţia postului de supraveghere, numărul şi categoria persoanelor private de libertate pe care le supraveghează şi, nominal, pe cele care prezintă risc pentru siguranţa penitenciarului;
– să supravegheze persoanele private de libertate pe care le are în primire, să împiedice stabilirea de legături nepermise cu alte persoane private de libertate şi să prevină săvârşirea abaterilor disciplinare din partea acestora;
– să conducă şi să coordoneze activităţile stabilite prin programul zilnic care se desfăşoară în sectorul său de activitate;
– să pretindă respectarea, de către persoanele private de libertate, a regulilor de ordine interioară în orice împrejurare şi să urmărească menţinerea stării de disciplină şi curăţenie;
– să urmărească respectarea şi îndeplinirea măsurilor igienico-sanitare pentru persoanele private de libertate nou primite de la organele de poliţie sau sosite prin transfer;
– să execute sau, după caz, să urmărească executarea percheziţiei corporale amănunţite în situaţiile prevăzute de actele normative în vigoare;
– să execute activităţile prilejuite de punerea în libertate a persoanelor private de libertate;
– să însoţească persoanele private de libertate la cabinetele medicale, infirmerie, vizite, curţi de plimbare, terenuri de sport, spaţii destinate desfăşurării demersurilor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială, ori alte locuri stabilite de conducerea locului de deţinere, informându-se, în prealabil, despre măsurile de siguranţă stabilite pentru deţinuţii luaţi în primire;
– să asigure acordarea drepturilor legale persoanelor private de libertate, în cantităţile şi la perioadele stabilite pentru fiecare categorie, numai după ce a stabilit identitatea acestora şi a persoanelor vizitatoare;
–  să controleze cu atenţie conţinutul pachetelor pentru a preveni introducerea bunurilor sau substanţelor interzise şi să urmărească exclusiv vizual desfăşurarea convorbirilor pe timpul vizitelor, cu respectarea confidenţialităţii şi  informarea imediată a şefului nemijlocit atunci când constată încălcări ale reglementărilor în vigoare;
– să ofere informaţii persoanelor sosite la vizită, în limita competenţelor şi să asigure desfăşurarea vizitei într-un climat civilizat;
– să introducă la vizită persoanele vizitatoare, conform planificării aprobate de directorul locului de deţinere şi a deciziei acestuia referitoare la numărul de persoane admise;
– să efectueze, potrivit dispoziţiilor legale, percheziţia corporală sumară a persoanelor private de libertate pe care le ia în primire din zona de acces a secţiei;
– să cunoască numărul persoanelor private de libertate din formaţia de muncă care i s-a repartizat şi să ia măsurile necesare prevenirii oricărui incident;
– să organizeze şi să asigure paza şi supravegherea persoanelor private de libertate la punctul de lucru, conform documentelor aprobate de conducerea locului de deţinere;
– să verifice, periodic, prezenţa persoanelor private de libertate şi să anunţe dispeceratul locului de deţinere, prin mijloacele de legătură aflate la dispoziţie, la intervalele stabilite prin îndatoririle specifice, despre situaţia de la punctul de lucru;
– să organizeze şi, după caz, să execute, potrivit dispoziţiilor legale, percheziţia corporală sumară sau, după caz, amănunţită, cu respectarea regulilor referitoare la executarea percheziţiei persoanelor private de libertate la plecarea de la punctul de lucru.

foto: arhiva/Facebook

fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj creare site web gherla dej cluj

Lasă un răspuns