mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata ochelari vedere gherla gama optic dej cluj tigla metalica depozit gherla mondial dej cluj cabinet veterinar gherla medic telefon cabinet orl gherla dej cluj locuri de munca gherla ortho medimar incaltaminte loc spatiu joaca copii gherla conte pret
antena telefonie mobila gherla

S-a lansat o inițiativă cetățenească pentru scoaterea antenelor de telefonie mobilă din Gherla, unde se strâng semnături

O iniţiativă civică locală, prima de acest fel, își propune să mobilizeze oamenii și administrația locală pentru a se lua măsuri în cazul antenelor de telefonie mobilă amplasate în zonele locuite, cu scopul de a proteja cetățenii de riscul de îmbolnăvire.

Inițiativă privind reglementarea unor măsuri de protecţie a cetăţenilor faţă de efectele nocive ale radiaţiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile in municipiul Gherla

Începând din anii ’90, sistemele de comunicații fără fir au cunoscut un avânt extraordinar:  telefonul mobil, tehnologiile 3G, 4G și în perspectivă apropiată 5G, WiFi, WIMAX etc. Evoluția a generat o serie de preocupări față de efectele noilor tehnologii, din partea comunității științifice, dar și a oamenilor, lucru ce a produs o anumită reacție a oficialităților în plan internațional, unional-european și național.

În ultimii ani au fost realizate numeroase studii pentru a evalua efectele undelor electromagnetice. Un număr crescând de experți sunt de acord asupra existenței riscului pericolelor pentru sănătate induse de o expunere a publicului la câmpuri electromagnetice (CEM), generate de tehnologiile de comunicare fără fir. Apariția riscurilor pentru sănătate este invocată la niveluri inferioare ale normelor fixate prin reglementările actuale.

Problemele legate de sănătatea populaţiei

În ultima perioadă, şi în municipiul Gherla s-au formulat petiţii, scrisori de protest si au avut loc chiar luări de poziții în cadrul ședințelor publice ale Consiliului Local. Reprezentanţi ai comunității și-au exprimat dezacordul cu privire la amplasarea în zonele locuite a antenelor de telefonie mobilă, invocând riscul pericolulului pentru sănătate datorat radiaţiilor emise.

Din informaţiile Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor din România, în miile de sesizări primite, se reclamau afecţiunile dobândite ulterior amplasării antenelor GSM, cum ar fi dureri de cap, tulburări vizuale, oboseală cronică, somn agitat, tulburări de comportament, dificultăţi de concentrare, schimbări ale stării de spirit, slăbiciune musculară, afecţiuni ale glandei tiroide.

Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu, expert APC România, sesizează următoarele:

o   Guvernul României recunoaşte nocivitatea radiaţiilor electromagnetice neionizate emise de antenele de telefonie mobilă, prin Ordonanţa nr. 2/2006 privind reglementarea drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici, prevede la art. 16 „spor pentru condiţii vătămătoare, de până 10% din salariul de bază, se acordă funcţionarilor publici care desfăşoară activitate în autorităţile şi instituţiile publice în care funcţionează instalaţii care generează câmpuri electromagnetice  de radio frecvenţă produse de emiţători pentru comunicaţii, instalaţii de microunde, instalaţii de curenţi de înaltă frecvenţă, staţii de bruiaj”.

o   Ministerul Sănătăţii Publice, prin Autoritatea de Sănătate Publică România, are cea mai permisivă legislaţie din lume (Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1193/29.09.2006) privind mărimea maximă a parametrului, densitatea de putere a câmpului electromagnetic generat de antenele GSM. Acest parametru este dat de formula f/200, unde f este frecvenţa pe care se furnizează serviciul de telefonie mobilă, în acest caz acest parametru ia valori cuprinse în intervalul 4,5 W/m2-9 W/m2, faţă de alte ţări, cum ar fi Rusia unde mărimea maximă admisă pentru acest parametru este de 0,05 W/m2, în Australia de 0,5 W/m2, iar în Italia de 1 W/m2.

La nivelul Uniunii Europene:

 • In 2011, Centrul Internațional de Cercetări privind Cancerul (CICC) al OMS a clasat câmpul electromagnetic al frecvențelor radioelectrice ca potențial cancerigen (clasificare 2B). Banda de frecvență vizată se întinde de la 100 kilohertzi la 300 gigahertzi și include radiofrecvențele și hiperfrecvențele telefoniei mobile.
 • Normele EU prevăd limitarea expunerii publicului la câmpurile electromagnetice şi protejarea de efecte nocive ale acestora. Referitor la amplasarea antenelor şi echipamentelor, se prevede o distanţă minimă de 200 de metri faţă de locuinţe şi de 500 de metri faţă de spitale, unitaţi de geriatrie şi unităţi de învaţământ.
 • Recomandarea Comisiei Europene (CE) 519/1999, care prevede Principiul precauţiei, înscris în Tratatul de la Maastricht, semnat de toate statele membre. Protecţia populaţiei este prioritară în Uniunea Europeană, iar conform principiului de mai sus, „atunci când există elemente ştiinţifice suficiente, chiar în absenţa unor certitudini sau probe absolute, dar ţinând cont de cunoştinţele ştiinţifice şi tehnice ale momentului, autoritaţile trebuie să protejeze, înainte de toate, cetaţenii, contra riscului şi prejudiciilor cauzate de expunerea la câmpurile electromagnetice (CEM)”.

Concluzii

Conștientizarea limitelor cunoașterii și a riscurilor și amenințărilor pe care noile tehnologii le prezintă pentru sănătatea umană și calitatea mediului necesită încadrarea, reglementarea și controlul lor din partea societății, pe calea dreptului.

Răspunsul juridic prin apel la legislația și jurisprudența existente rămâne insuficient, inadecvat și ineficient.

Dezbaterea științifică nu este astăzi încă tranșată. Incertitudinea reclamă prudență. Ea presupune realizarea de noi studii imparțiale și pluraliste, spre a se ajunge la concluzii cât mai clare și mai definitive. În așteptarea unor rezultate cât mai exacte se impune însă aplicarea principiului precauției, prin stabilirea unui prag maximal de precauție sanitară mai strict.

Urmand exemplul altor oraşe si municipii din Romania, concluzionăm că ne dorim reglementarea locală, prin luarea unor măsuri de protecţie a cetăţenilor faţă de efectele nocive ale radiaţiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile, aduse de către Consiliul Local și puse în practică de Primăria Municipiului Gherla.

Având în vedere, cele expuse mai sus, propunem următoarele, cu posibilitatea de modificare până la forma finală:

(1) Se interzice amplasarea antenelor de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile cu echipamentele aferente acestora precum şi a staţiilor de comunicaţii electronice cu unde electromagnetice în intravilanul municipiului Gherla si în centrul istoric, conform Planului de Urbanism General (PUG) al municipiului Gherla in vigoare.

(2) Se interzice amplasarea, indiferent de zonă, a antenelor de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile cu echipamentele aferente acestora precum şi a staţiilor de comunicaţii electronice cu unde electromagnetice pe blocurile de locuinţe, şcoli, grădiniţe, spitale precum şi la o distanţă mai mică de 500 m de acestea.

 • În termen de 12 luni de la intrarea în viguare a prezenţei hotărâri, toate antenele de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile cu echipamentele aferente acestora precum şi staţiile de comunicaţii electronice cu unde electromagnetice amplasate în zonele de mai sus vor fi desfiinţate şi relocate de către deţinători, pe cheltuiala acestora.
 • Antenele de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile cu echipamentele aferente acestora precum şi staţiile de comunicaţii electronice cu unde electromagnetice vor putea fi amplasate în baza certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire emise de către primarul municipiului Gherla, cu respectarea tuturor avizelor şi a legislaţiei incidente în cauză.
 • Indiferent de zonă, antenele de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile cu echipamentele aferente acestora precum şi staţiile de comunicaţii electronice cu unde electromagnetice se amplasează numai după obţinerea şi cu respectarea avizelor de la Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Serviciul Român de Informaţii, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Agenţia pentru Protecţia Mediului, Inspectoratul de Stat în Construcţii şi cu aviz sanitar din partea Direcţiei de Sănătate Publică.
 • Solicitarile privind amplasarea antenelor de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile cu echipamentele aferente acestora precum şi a staţiilor de comunicaţii electronice cu unde electromagnetice se vor publica pe site-ul Primariei Gherla pentru dezbatere publica si se vor aproba prin vot in cadrul sedintelor de consiliu local.

Iniţiativă civică

Astfel, am ajuns la concluzia că trebuie să depăşim situaţia de gândire politică şi aplicând legea, noi, cetaţenii gherleni, să ne luam în mână propria soartă şi să pornim iniţiative cetaţeneşti, prin care nu politicul, ci oamenii să-şi spuna dorinţele, nevoile concrete şi să pună pe masa Consiliului Local proiect de hotărâre, susţinute de mii de cetăţeni.

Este important să înţelegem că nu doar prin votul din patru în patru ani putem schimbam ceva, că nu este o soluţie şi nu schimbă nimic, dacă sub un pseudonim, sau nume fals ne scriem părerea pe Facebook, ci avem posibilitatea şi dreptul să ne luam în mâinile proprii soluţionarea problemelor.

Conform Legii 215/2001, Capitolul VII, Art. 109-112, iniţiativa civică poate ajunge pe masa Consiliului Local, dacă 5% din numărul alegătorilor gherleni, semnează tabelul pus la dispoziţie de către secretarul UAT Gherla. Acesta, în orașul nostru, înseamnă minim 960 de semnături.

Astfel, invit toţi cetăţenii care doresc să se implice în schimbarea oraşului, doresc să facă parte din această primă iniţiativă cetăţenească din istoria actuala a oraşului şi totodată doresc reglementarea unor măsuri de protecţie a cetăţenilor faţă de efectele radiaţiilor electromagnetice generate de antenele de telefonie mobilă şi transmisii de date mobile, să semneze tabelul acestei iniţiative cetaţeneşti.

Tabelul se completeaza conform buletinului de identitate și o pot semna toți cetățenii cu domiciliul stabil în Gherla sau cu flotant, care au împlinit vârsta de 18 ani.

Locații de colectare a semnăturilor, începând de joi, 7 martie 2019

 • Magazinul Hobby Fan (PID), Piața Libertății
 • Magazinul SC Covrig & Co SNC / Magazin Mixt, Piața Libertății
 • Terasa „La căruţa”, Piața Libertății
 • Magazinul Piese Auto Promotor, strada Bobâlna
 • Magazinul Bless Auto, strada Bobâlna Nr. 37
 • Grădinița Căsuța Fermecată
 • Clinica Vet Point, str. Liviu Rebreanu 22
 • Magazinul Tibroz, str. Bobâlna
 • Protopopiatul Greco-Catolic Gherla

Cei care mai doresc să sprijine inițiativa prin punerea la dispoziție a spațiului pentru tabelele cu semnături pot suna la 0744.650.865 – Kasza Tamas.

Iniţiatori: Petru Băgăcean, András Incze, Tamás Kasza, Izabella Krisztina Rotar, Tiberiu Bereczki

sus(62)jos(3)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon laborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon taxi gherla telefon

Lasă un răspuns