taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj creare site web gherla dej cluj
terasa gherla escape

Liber pe drum fără mască de sâmbătă, până la ce oră sunt deschise terasele și restaurantele, ce restricții se mai modifică

În Monitorul Oficial din 14 mai 2021 a fost publicată hotărârea guvernului cu modificările la restricțiile anti-Covid valabile până în prezent.

Articol unic. — Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 488 din 11 mai 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.”

2. În anexa nr. 2, după articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
„Art. 31. — (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, este
permisă participarea, la una dintre activitățile prevăzute în anexa nr. 3, la art. 1 pct. 41, 5 și 10, art. 6 pct. 21 și 22, respectiv art. 10 pct. 32, numai a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;
c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore.
(2) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) prin prezentarea documentelor care atestă situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a)—c), pe suport hârtie sau în format electronic.”

3. În anexa nr. 2, la articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
„(3) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 31 se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.”

4. În anexa nr. 3, la articolul 1, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
„41. în spațiile deschise competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;”.

5. În anexa nr. 3, la articolul 1, punctele 5, 10 și 16 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„5. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor peste 25% din capacitatea maximă a spațiului doar ca evenimente test/pilot, cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, pe baza propunerii Ministerului Tineretului și Sportului și cu avizul Ministerului Sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

10. în condițiile pct. 7, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

16. se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de participanți de maximum 50 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;”.

6. În anexa nr. 3, la articolul 2 alineatul (1), punctul 2 se abrogă.

7. În anexa nr. 3, la articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 3 lit. a) și pct. 4 lit. a),
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 3 lit. b)—d) și pct. 4 lit. b)—d),
persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.”
8. În anexa nr. 3, la articolul 6, punctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
„1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;”.

9. În anexa nr. 3, la articolul 6, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 21 și 22, cu următorul cuprins:
„21. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;

22. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore;”.

10. În anexa nr. 3, la articolul 6, punctele 3 și 7 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„3. măsurile prevăzute la pct. 1, 2, 21 și 22 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile
publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura
acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
…………………………………………………………………………………..
7. nu este permisă activitatea în cluburi și discoteci;”.

11. În anexa nr. 3, la articolul 7, alineatele (1) și (2) se abrogă.

12. În anexa nr. 3, la articolul 7, alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:
„(7) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.”

13. În anexa nr. 3, articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:
„Art. 8. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f), art. 8 și 9 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările  ulterioare, în interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici nu se permit exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, nici activitatea cluburilor și discotecilor.”

14. În anexa nr. 3, la articolul 10, punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:
„1. se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în următoarele domenii: activități în
piscine interioare, locuri de joacă și săli de jocuri;”.

15. În anexa nr. 3, la articolul 10, după punctul 3 se introduc două noi puncte, punctele 31 și 32, cu următorul
cuprins:

„31. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de  minimum 7 mp pentru fiecare persoană;

32. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;”.

16. În anexa nr. 3, la articolul 10, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:
„4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;”.

17. În anexa nr. 3, la articolul 15, alineatele (2) și (16) se modifică și vor avea următorul cuprins:
„(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 3, 4, 41, 5 și 6 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și Ministerul Tineretului și Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 10 pct. 1—3, 31, 32 și 4 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.”

foto: arhiva

vezi pe același subiect

De sâmbătă fără mască pe drum, ieșirile la plimbare fără limită de oră, ce restricții se mai ridică

sus(1)jos(4)
apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj

Faci un comentariu sau dai un răspuns?