taxi gherla telefon
taxi gherla telefon
mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata ochelari vedere gherla gama optic dej cluj cabinet veterinar gherla medic telefon cabinet orl gherla dej cluj
mociu primarie preot

La Mociu se iau decizii cu „adunarea oamenilor”, cine face parte din structură și ce probleme s-au rezolvat – VIDEO

Problemele unei comunităţi sunt cel mai eficient rezolvate la nivel local, atunci când toate persoanele cu putere de decizie sau influenţă se implică în mod real. De aceea, este esenţială participarea activă la procesul de luare a deciziilor a Structurilor Comunitare Consultative, grupuri informale, constituite din lideri formali și informali ai comunității (asistent social, director de școală, preotul, polițistul de proximitate, medicul de familie), care identifică nevoile comunității și încearcă să găsească soluţii la problemele sociale.

În cadrul unei dezbateri organizate luni, 3 februarie, reprezentanţii Fundaţiei World Vision România, alături de autorităţi publice locale şi judeţene, reprezentanţi ai societăţii civile, experţi politici publice, au răspuns la întrebări legate de rolul Structurilor în dezvoltarea armonioasă a comunităţilor, legislaţia în domeniu şi cum implementăm la nivel judeţean o bună funcţionare a SCC-urilor.

Cu o experienţă de aproape 30 de ani în dezvoltare comunitară și protecția copilului în multe localități din România, Fundaţia World Vision România a contribuit la o mai bună funcţionare a Structurilor Comunitare Consultative din 18 comunităţi partenere şi, în plus, a identificat lacunele din legislaţia în ceea ce priveşte aceste structuri, a elaborat o politică publică, o metodologie privind constituirea și funcționarea structurilor comunitare consultative la nivelul comunităților locale, un ghid de implementare, precum și un proiect de lege pentru completarea și modificarea Legii Asistenței Sociale nr.292/2011, pentru o reglementare detaliată a structurilor comunitare consultative care se înființează la nivel local, pentru ca acestea să furnizeze mai uşor servicii sociale pentru cetăţenii care au nevoie.

Pentru a identifica în mod corect modul în care legislaţia în domeniu poate fi îmbunătăţită, Fundația World Vision a desfăşurat dezbateri în comunitățile rurale, cu toţi factorii implicaţi, de la autorităţi publice locale, judeţene, membri ai structurilor comunitare consultative, a derulat sondaje și a realizat o politică publică care înglobează aceste propuneri.

Una dintre comunităţile care poate fi un model de bună practică în ceea ce priveşte structurile comunitare consultative este comuna Mociu. Aici funcţionează o Structură Comunitară Consultativă, o adunare a oamenilor care au putere de decizie sau de influență în comunitate și care se pun la aceeași masă pentru a căuta împreună soluții pentru problemele de zi cu zi. De la secretarul comunei, la directorul şcolii, la asistentul social, preot, medic sau poliţistul din comunitate, cu toţii se întâlnesc periodic pentru a vedea cum pot să ajute locuitorii comunei lor.

Mai jos găsiţi un material video filmat în comuna Mociu, care prezintă cazuri concrete rezolvate cu ajutorul structurii.

Fundația World Vision România implementează proiectul ,,Consolidarea capacității ONG-urilor și a autorităților publice de a elabora și transmite propuneri alternative la politicile publice din domeniul asistenței sociale în vederea reglementării normelor de funcționare și definirii regimului juridic al Structurilor Comunitare Consultative”, cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, componenta „Cresterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative”.

Detalii tehnice despre proiectul Fundaţiei World Vision România privind Structurile Comunitare Consultative

Proiectul Fundației World Vision pune accent pe două aspecte. În primul rând, proiectul consolidează acele procese prin care o structură comunitară consultativă reprezintă suportul instituțional ce facilitează furnizarea integrată a serviciilor sociale, întrucât într-o asemenea structură trebuie să se regăsească factori de decizie din comunitate, incluzand aici administrația locală, cetateni, organizatii non-guvernamentale, institutii publice cu atributii si furnizorii de servicii acreditați. În al doilea rând, filosofia proiectului pune un accent pe prevenție, nu doar pe intervenție, astfel încât să diminueze factorii de risc structurali și vulnerabilitatea permanentă a unei persoane. Abordarea incearca să ofere un sprijin sistemului formal de asistență socială din România care pune un accent mai important pe intervenție. Metodologia si proiectul de act normativ pregatite in proiect recomanda ca, într-o structură comunitară consultativă, să se regăsească acei actori care pot, prin actiune integrata, să analizeze situațiile în care este nevoie de intervenție, să-și coreleze eforturile de intervenție, să elaboreze procese/proceduri de lucru și protocoale de intervenție comune, astfel încât furnizarea serviciilor să nu se mai facă fragmentar și izolat. Propunerile pun accent pe rolul structurilor comunitare consultative de a analiza planurile anuale de servicii sociale, precum și obiectivele și măsurile care pot fi incluse în programele și proiectele de asistență socială aplicabile la nivelul comunității locale, cu finanțare locală sau din fonduri europene. O premisa importanta este ca structura comunitara consultativa are un caracter voluntar, pune accent pe acțiunea colectiva la nivel comunitar iar intervenția care se realizeaza prin reglementare respecta aceste principii si incearca sa clarifice/propună un proces operațional pentru mai buna funcționare a acestor structuri.

În cadrul acestui proiect a fost elaborată o metodologie cu privire la organizarea și funcționarea structurilor comunitare consultative care include (situațiile de risc, sistemul de interoperabilitate în ceea ce privește comunicarea între furnizorii de servicii, intervenție integrată, managementul părților interesate, constituirea structurilor comunitare consultative și procesul de consultare). Metodologia servește procesului de instruire pentru furnizorii de servicii sociale, reprezentanții administrației publice locale și voluntari. Fundația World Vision a elaborat un ghid ce constituie instrumentul de operaționalizare, pentru organizarea și funcționarea structurilor comunitare consulative.
De asemenea, în baza metodologiei, a ghidului și a unui proces de consultare desfasurat la nivelul unui număr de 18 comune din 6 regiuni, respectiv Dolj, Vâlcea, Vaslui/Iași, Cluj, Ialomita, dar și în orașul București, Fundația World Vision a elaborat un proiect de lege pentru modificarea și completarea Legii asistenței sociale nr.292/2011. În propunerea de lege, Fundația World Vision propune un model de consultare publică, extinderea ariei de actiune a structurilor comunitare consultative la toate grupurile vulnerabile, redefinirea rolului structurilor comunitare consultative cu accent pe analiza evaluării și planificării serviciilor sociale, integrarea serviciilor sociale și monitorizarea acestora.

sus(3)jos(3)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon laborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

1 comentariu

  1. Observ ca la Mociu reprezentantii SCC sunt salariati bugetari ( asistent social, politist, popa, medic, director de scoala ) care se informeaza unul pe altul cum sa-si faca mai bine fiecare propriul serviciu....interesant, numai ca ei nu reprezinta in intregime COMUNITATEA, aceasta din urma poate fi reprezentata de catre Cetateni si ONG-uri formate din cetateni care in mod voluntar ( fara bani sau alte beneficii ) se implica in rezolvarea de catre cei dintåi ( primarie, politie, scoala... ) a unor situatii necorespunzatoare din localitatea respectiva.
    De exemplu, haosul de pe strazile din centru orasului nostru si altele nu le pot rezolva SCC- le formate ca mai sus, trebuie ca Cetatenii, ONG -urile sa preseze Primarii si Membrii CL sa-si faca treaba....din pacate, acestia nu au reusit pana in prezent sa schimbe situatiile....ca urmare, nu ramane decat votul la proximile alegeri...
    PS. Partidele sunt tot un fel de asociatii, care primesc bani de la stat, din pacate, la noi, fara activitate pentru cetatenii votanti...

    sus(17)sus(2)

Lasă un răspuns