taxi gherla telefon
alin tise pnl cluj
pro romania tiberiu baraian pro romania gherla alegeri locale 2020 candidat
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon locuri de munca sofer gherla mariflor dej cluj angajare
apel gal plaiuri somesene gherla

Fonduri pentru infrastructura intreprinderilor de economie socială prin Gal Plaiuri Somesene

Asociația Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene, beneficiar al contracului NR.: POCU/390/5/1/123789 / 28.09.2018 încheiat cu Ministerul Fondurilor Europene, pentru proiectul cofinantat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 de pe Axa prioritară 5, Obiectiv specific 5.1 și Titlul proiectului: Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Funcționarea Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Somesene, cod MYSMIS 123789, lansează prezentul comunicat de presă cu scopul de a prezenta conceptul și activitatea de ,,Lansare de apeluri de selecție,, în etapa a III-a de implementare a mecanismului Dezvoltare Locală Plasată sub Responsabilitatea comunității.

APELUL DE FIȘE DE PROIECTE PENTRU INTERVENȚIA 10:
POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 1/ OS 9.1./Intervenția 10
SCHEMA DE MINIMIS PENTRU CREAREA INFRASTRUCTURII ÎNTREPRINDERILOR SOCIALE DE INSERȚIE

Apelul vizează:
Obiectivul III AL SDL
Creșterea cu 2% a numărului de salariați din ZUM Gherla până în 2023
Măsura 5
Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil.
Intervenție 10 POR
Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale.
Valoarea apelului:
Bugetul total alocat acestei intervenții la nivelul strategiei este de 300.000 euro.
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 300.000 euro

Solicitanți eligibili
Întreprinderile de economie socială de insertie, beneficiari ai schemei de minimis Ordinul MDRAP 2587/2019 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea întreprinderilor de economie sociala de inserție în cadrul POR 2014 – 2020, vor fi înființate și vor funcționa în conformitate cu prevederile legislației în vigoare. A se vedea detalii pe http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Munca/2016/2016-10-21-Ghid-economie-sociala.pdf. Apelul urmărește să contribuie la reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din ZUM Gherla, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL.

Prezentul apel este de tip competitiv, cu termen limită de depunere
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 29 iunie 2020, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 23 iulie 2020, ora 12:00.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa următoarele documente la adresa http://plaiurisomesene.ro/:
• Ghidul Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC pentru Măsura 5 Dezvoltarea întreprinderilor sociale de inserție în vederea ocupării persoanelor care aparțin grupului vulnerabil, Intervenția 10 POR Schema de minimis pentru crearea infrastructurii întreprinderilor sociale.
• Anexa 1 – Formularul fișei de proiect
• Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative
• Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară
• Anexa 4 – Model C1 – Declarația de angajament
• Anexa 5 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări
• Anexa 6 – Declaraţia de eligibilitate
• Anexa 7 – Declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria IMM
• Anexa 8 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Anexa 9 – Plan de afaceri
Orice informații suplimentare se pot obține la adresa: http://plaiurisomesene.ro/.
Telefon: 0756929251
E-mail: proiectepor@plaiurisomesene.ro Adresa: Str. Bobilna Nr. 2, 405300 – Gherla, Jud. Cluj, România

Valoarea totală a proiectului Implică-te în prezent ! Schimbă viitorul ! – Functionarea Grupului de Actiune Locala Plaiuri Somesene, cod MYSMIS 123789, derulat între 1.10.2018 – – 30.09.2023, este de 1.192.922,79 lei, din care 1.133.276,67 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE/ILMT, iar 59.646,12 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național. Publicarea prezentului articol este posibil datorită proiectului sus menționat, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Conţinutul acestui material nu reprezinta în mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

sus(3)jos(1)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns