ochelari gherla gama optic
lemnul verde cofetarie gherla prajitura tort telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare locuri de munca vanzatoare magazin dej magazin gherla haine second hand ghizodan angajare mariflor responsabil manager magazin gherla dej bistrita
catalog clasa elevi profesor cadru didactic

Definitivat 2021, încep examenele, candidați peste așteptări, care sunt cele mai căutate discipline

În județul Cluj, 454 de candidați sunt așteptați miercuri, 14 iulie 2021, la proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2021.

Proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2021, este organizată pentru 37 de discipline, în centrul de examen de la Colegiul Național „George Coșbuc”, din Cluj-Napoca.

Dintre cei 479 de candidați înscriși la începutul anului școlar 2020-2021, în județul Cluj, au fost admiși, în vederea susținerii probei scrise, 454 de candidați care au îndeplinit cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (note nu mai mici de 7 la fiecare probă).

În sesiunea 2021 a examenului național pentru definitivare în învățământ, în județul Cluj, participă un număr foarte mare de candidați, cu peste o treime mai mulți candidați, decât în sesiunile precedente.

Conform Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului național pentru definitivare în învățământ, aprobată prin ordinul de ministru nr. 5.434/2020 și a Procedurii operaționale, nr. 30.470.01.07.2021, proba scrisă a examenului național de definitivare în învățământ începe la ora 9:00.

În vederea susținerii probei scrise, candidații vor avea acces în sălile de examen, cel mai devreme, la ora 7:30 și, cel mai târziu, la ora 8:00, în baza unui document de identitate valabil, iar în centrul de examen vor fi respectate toate măsurile specifice în vigoare, aplicabile în cazul examenelor naționale, cu privire la normele de siguranță sanitară.

Durata de redactare a lucrării scrise este de 4 (patru) ore, de la primirea subiectelor, timp ce poate fi depășit doar în cazul candidaților cu cerințe speciale care au solicitat acest lucru. În județul Cluj nu s-au înregistrat solicitări din partea candidaților pentru aprobări privind asigurarea egalității de șanse.

La fel ca în sesiunile anterioare, la nivelul județului Cluj, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși sunt: învățământ preșcolar în limba română (146 de candidați, față de 83 în sesiunea 2020), învățământ primar în limba română (81 de candidați, față de 62 în anul 2020), psihopedagogie specială ( 32 de candidați), educație fizică și sport (30 de candidați).

Elaborarea subiectelor, traducerea acestora în limbile minorităților naționale la solicitarea candidaților, elaborarea baremelor de evaluare și afișarea acestora, după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro, sunt asigurate de către Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație.  După finalizarea probei scrise, subiectele și baremele de evaluare se vor afișa și la avizierul centrului de examen, organizat la nivelul județului Cluj.

„Evoluţia în carieră a personalului didactic din învățământul preuniversitar se realizează prin promovarea examenelor de definitivare în învăţământ şi obţinerea gradelor didactice II şi I. Examenul naţional de definitivare în învăţământ este unul deosebit de important, întrucât cadrele didactice care promovează acest examen dobândesc titlul de profesor cu drept de practică în învăţământul preuniversitar, în timp ce persoanele care nu promovează examenul de definitivat pot fi angajate în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar numai pe perioadă determinată, cu statut de profesor debutant. Acordarea definitivării în învăţământ semnifică recunoaşterea competenţelor minime acceptabile dobândite de către o persoană care a optat pentru cariera didactică şi care garantează, în acest fel, că dispune de pregătirea necesară pentru exercitarea profesiei didactice şi poate intra pe o rută  de profesionalizare  ascendentă. Eu mă bucur că, în județul Cluj, de la un an la altul, există tineri angajați în învățământ care sunt preocupați de evoluția în carieră și care se înscriu pentru obținerea definitivării în învățământ, iar rezultatele lor demonstrează, încă o dată, calitatea mediului educațional clujean, în toată dimensiunea lui: sistemul de învățământ preuniversitar, care pregătește elevii, mediul academic, care se ocupă de formarea inițială a cadrelor didactice. Tuturor le urez mult succes!”, a declarat Marinela Marc, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Cluj.

Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie 2021, în centrul de examen și pe site-ul definitivat.edu.ro. Contestațiile se depun la centrul de examen, conform calendarului aprobat, în zilele de 21 iulie 2021 și 22 iulie 2021.

Rezultatele finale se vor afișa la centrul de examen din județul Cluj, Colegiul Național „George Coșbuc”, din Cluj-Napoca și pe site-ul definitivat.edu.ro., în data de 28 iulie 2021.

Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, medie care trebuie să fie cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului național de definitivare în învățământ.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul principal al acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

Informații suplimentare despre organizarea și desfășurarea examenului național de definitivare în învățământ, precum și despre programele specifice pentru examen sunt disponibile pe site-ul definitivat.edu.ro.

foto: arhiva

fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj creare site web gherla dej cluj

Lasă un răspuns