taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj fundatura iclod irrom fabrica calorifere salariu
pro romania alegeri europarlamentare gherla
psd alegeri europarlamentare gherla cluj
pnl alegeri europarlamentare gherla cluj adrian oros
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla
sedinta primarie gherla consiliul local

De ce vrea primăria Gherla să ia un împrumut pe 10 ani, bazinul de înot și blocul de pe Hășdății, din nou la vot, la ședința de consiliu

Se anunță din nou ședință grea la primăria Gherla. Joi de la ora 16, consilierii locali se întâlnesc pentru a vota mai multe proiecte. Pe ordinea de zi revin subiecte controversate, cum sunt bazinul de înot pe locul terenului de fotbal, dar și blocul nou de pe strada Hășdății.

În atenție sunt și salariile din primărie, iar în cazul acestora se propune reducerea unor coeficienți, astfel încât după creșterea salariului minim brut pe economie, acestea să rămână la același nivel.

Proiectul ordinii de zi

1.Referat privind aprobarea cuantumului unei burse pe anul 2020.

Se propune aprobarea cuantumul burselor pe anul 2020, dupa cum urmeaza:
-50 lei bursa de ajutor social,
-70 bursa de merit si de studiu,
-500 lei bursa de performanţă.

2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie a bugetului local al
Municipiului Gherla la 31.12.2019.

„Se aprobă contul de execuţie a bugetului local cumulat al Municipiului Gherla la 31.12.2019, care la partea de venituri înregistrează încasări în sumă de 49 928 384,56lei, iar la partea de cheltuieli înregistrează plăţi în sumă de 55,718,459.81 lei, cu un deficit în sumă de – 5 790 075,25 lei, la care se adaugă excedentul anului 2018 de 13 786 456 lei, rezultând un excedent total de 12 190 373 lei”.

3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de până la 30 000 000 lei, pentru asigurarea finanțării/cofinanțării unor investiții publice de interes local, cu o maturitate de 10 ani.

Având în vedere lista de investiții anexă la bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020 și contractele de lucrări încheiate până la aceasta dată, se constată că în perioada imediat următoare (1-2 ani), bugetul local va trebui să asigure o finanțare de peste 40 milioane de lei pentru obiectivele din lista de mai jos:

Nr. crt. Lista proiectelor prioritare de investitii ale Municipiului Gherla valoare totala proiect valoare ramasa de achitat
1 Modernizare strazi Lotul 6 grupa 3, lotul 1, lotul 2, si lotul 3 din municipiul Gherla, judetul Cluj lot1 25.211.697 23.519.711,34
lot2 4.967.191 3.737.365,78
lot3 2.975.733 1.972.502,28
2 Extindere, mansardare si dotare Scoala Gimnaziala nr. 1 Gherla(cofinantare) 6.692.859,14 6.692.859,14
3 Construirea unei subunitati SMURD Cluj-Punct de lucru Gherla 3.606.171,36 3.606.171,36
4 Lucrari tehnico-edilitare, amenajare drumuri, sistematizare pe verticala in Municipiul Gherla strada Fizesului FN-Ansamblu de locuinte prin ANL 4.266.196,40 4.266.196,4
TOTAL 47.719.847,90 43.794.806,30

În referatul proiectului se mai arată că veniturile anuale ale bugetului local nu pot asigura o finanțare de această valoare în termen scurt. De aceea se impune contractarea unui împrumut bancar pentru a asigura fondurile necesare pentru realizarea acestor obiective.

Din analiza economică a bugetului local, ar fi nevoie de 30 milioane lei, pe o perioada de 10 ani. Având în vedere că la această dată Municipiul Gherla nu are nici un credit în derulare, contractarea unui credit de 30 milioane lei se încadrează în prevederile legale, datoria publică nedepășind nivelul de 30% din veniturile proprii.

4.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației unei suprafețe de teren de 129 mp
cu nr. cadastral 55747 situat, în municipiul Gherla, str. Apei FN, jud. Cluj.

Prin cererea nr. 1150 din 28.01.2020, doi coproprietari ai imobilului situat pe str. Apei FN din municipiul Gherla înscris în C.F. nr. 51124 cu nr. cadastral 51124, solicită analizarea drepturilor în vederea transferării dreptului de proprietate prin donație a suprafeței de teren de 129 mp identificată prin numărul cadastral 55747 UAT Gherla, desprinsă din parcela mamă, de la subsemnații către municipiul Gherla, în vederea realizării drumurilor conform PUZ aprobat de către consiliul local prin HCL nr.29 din 27.03.2007.

Se propune aprobarea acceptări donației suprafeței de teren de 129 mp cu nr. cadastral 55747 de către municipiul Gherla, în vederea amenajării drumurilor conform PUZ str. Apei aprobat de către Consiliul Local prin HCL nr.29 din 27.03.2007 și trecerea terenului dobândit în proprietatea publică a Municipiului Gherla

5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea deschideri unui acces auto pentru imobilul situat în municipiul Gherla, str. Trandafirilor, nr. 17.

Prin cererea nr.2024 din 10.04.2020, M. M. G., domiciliat în municipiul Cluj Napoca, proprietar împreună cu soția asupra imobilului înscris în CF nr.55547, cu nr. Top.787,788/1 situat în municipiul Gherla str. Trandafirilor nr.17, solicită aprobarea unui acces auto din strada Trandafirilor.

6. Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren, în suprafață de 196 mp, situat în municipiul Gherla str. Parcului f.n. identificat în extrasul de carte funciară nr.52714 Gherla, cad. 52714.

Se are în vedere cererea d-nei. C. M. L. cu domiciliul în loc. Hășdate (municipiul Gherla) nr.97D, jud. Cluj, prin care se solicită închirierea unui teren în suprafață de 196 mp, din care 34 mp aflat sub clădirea „CHIOȘC ȘTRAND”, achiziționat prin factura nr.1/03.04.2017 și chitanța nr.1/03.04.2017 de la MONAMI IMPEX SRL Gherla, jud. Cluj, (conform contr. vânz- cump/06.08.1999) și copie patrimoniu ROL 10315351, iar restul suprafeței solicitate fiind o suprafață de 162 mp în jurul chioșcului.

Terenul identificat sub și în jurul „CHIOȘCULUI ȘTRAND” este situat pe str. Parcului, municipiul Gherla, jud. Cluj, este proprietatea municipiului Gherla, domeniu public și face parte din cadastralul 52714, parte a unei parcele mai mari, în cadrul căreia se află și Ștrandul Municipal care în prezent este închiriat.

Chioșcul este identificat în CF nr.52714 Gherla, Date referitoare construcții, Crt..A1.4 Număr 52714-C4 construcții administrative și social culturale, Suprafața 34mp, Situație juridică – Fără acte, Observații/Referințe – S. construită la sol 34 mp, construcție fără acte.

Terenul solicitat în vederea închirierii descrie un pătrat cu latura de 14 m în jurul chioșcului, de la aliniamentul împrejmuirii ce mărginește parcela de teren în discuție în partea str. Parcului.

Pentru stabilirea chiriei anuale asupra terenului s-a ținut cont de valoare chiriei pentru terenul ștrand Municipal, de valoarea chiriei terenului aferent Baza sportivă strand, de concesiunea pentru terenul aferent contractelor cu Mustang Tour SRL.

În temeiul prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ se înaintează inițiativa de promovare a proiectului de hotărâre privind propunerea de aprobare a închirierii prin licitație publică a terenului în suprafață de 196 mp, destinația teren curți construcții, durata închirierii 10 ani, prețul minim al închirierii este de 1 euro/mp/an.

7.Referat și proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii Proiect tip – „Bazin de înot didactic” din MUNICIPIUL GHERLA, str. Parcului nr 35 A judeţul CLUJ”.

Este vorba despre predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., pe baza unui protocol, a terenului în suprafață de 6675 mp, identificat potrivit Cărții Funciare nr. 50834, din Municipiul Gherla, pe strada Parcului nr. 35A, liber de orice sarcini, în vederea și pe perioada realizării de către “C.N.I.” S.A a obiectivului de investiții Proiect tip – “Bazin de înot didactic” din municipiul Gherla, str. Parcului, nr. 35 A, județul Cluj.

Consiliul Local al Municipiului Gherla, jud. Cluj va suporta cheltuielile pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat, etc.) și suprafețele de teren necesare pentru depozitare și organizarea șantierului.

După predarea amplasamentului și al obiectivului realizat să se mențină destinația acestuia și să fie întreținut pe o perioadă de minim 15 ani.

Între timp, primăria a identificat un teren liber pe care ar putea fi mutat terenul II de fotbal. Este vorba despre o suprafață aflată aproape de capătul străzii Abatorului, dincolo de dig, pe malul Someșului.

dig somes gherla

În ce privește bazinul de înot, o petiție lansată recent pe internet pentru construirea bazinului a adunat până azi peste 850 de semnături.

8.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism Zonal pentru construire 3 blocuri de locuințe colective D+P+2E împrejmuire și amenajări exterioare în Municipiul Gherla str. Hășdății nr. 5.

9.Referat și proiect de hotărâre privind stabilirea coeficientilor care stau la baza determinarii salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla.

În urma consultărilor cu Sindicatul Urbis din cadrul Primăriei Municipiului Gherla, care s-au stabilit salariile de bază pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla. Acestea se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți în Anexa nr.1 și Anexa nr.2 cu salariul minim brut pe țară garantat în plata, în vigoare, cu aplicare începând cu dată de 01.03.2020.

anexa 1

Functia publica Clasa Gradul profesional Nivelul studiilor Coeficient aferent functiei la gradatia 0
       
Functia publica de conducere        
Secretar I municipiu cat.II S 4,90
Arhitect şef I gradul II S 4,50
Director I gradul II S 4,50
Sef Serviciu I gradul II S 4,20
Sef Birou I gradul II S 4,00
Functia publica de executie        
Auditor I superior S 3,10
Consilier juridic I principal S 2,20
Consilier juridic I asistent S 1,80
Consilier I superior S 2,80
Consilier I principal S 2,20
Consilier I asistent S 1,80
Consilier I debutant S 1,40
Politist local I superior S 2,80
Politist local I principal S 2,20
Politist local I asistent S 1,80
Politist local I debutant S 1,40
Referent III superior M 1,75
Referent III principal M 1,40
Referent III asistent M 1,20
Referent III debutant M 1,10
Politist local III superior M 1,75
Politist local III principal M 1,40
Politist local III asistent M 1,20
Politist local III debutant M 1,10

 

anexa 2

Functia contractuala Treapta profesionala Nivelul studiilor Coeficient aferent functiei la gradatia 0
   
Functii contractuale de conducere  
Administrator public   S 4,9
Director-responsabil de activitate-Centrul National de Informare si Promovare Turistica     2,5
Functii contractuale de executie      
Inspector de specialitate IA S 1,9
Inspector de specialitate I S 1,7
Inspector de specialitate II S 1,5
Inspector de specialitate III S 1,4
Inspector de specialitate debutant S 1,2
Referent IA M 1,3
Referent debutant M 1,1
Referent-agent de turism debutant M 1
Referent-agent de turism II M 1,2
Administrator I M 1,35
Muncitor calificat IA M/G 1,3
Muncitor calificat I M/G 1,25
Muncitor calificat II M/G 1,20
Muncitor calificat III M/G 1,10
Muncitor calificat IV M/G 1,05
Ingrijitor I G 1,00
portar, paznic I G 1,00
Manager de transport II M 1,20
sofer microbuz scolar II G 1,20
casier I M 1,20
supraveghetor sala I M 1,20
Sef echipa muncitori I G 1,50
conducator autospeciala IA G 1,40
conducator autospeciala I G 1,35
conducator autospeciala II G 1,25
conducator autospeciala III G 1,15
conducator autospeciala IV G 1,1
conducator autospeciala V G 1,00

10.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Gherla si din cadrul serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului Local al Municipiului Gherla.

11.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali, în calitate de membri ai Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale ale Secretarului general al Municipiului Gherla, pentru anul 2020.

12.Diverse probleme.

sus(0)jos(20)

hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program tractari auto gherla dej cluj telefon

Lasă un răspuns