hayak cafenea pub club gherla dej cluj orar program mondial gherla nisip balast sort dej cluj depozit feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj ochelari vedere gherla gama optic dej clujstiri pentru viata

bani

Crește salariul minim brut, dar angajații din primărie nu se vor bucura la fel. Ce se mai votează la primărie și ce se întâmplă cu norma de hrană

Începând de la 1 ianuarie 2019, salariul minim brut pe economie crește de la 1.900 la 2.080 de lei. Persoanele cu facultate care au cel puțin 1 an vechime în muncă în domeniul studiilor superioare vor avea salariu minim brut 2.350 lei lunar, prevede legea.

Tot de la 1 ianuarie 2019, toti bugetarii primesc norma de hrana, calculata la nivelul a 1/12 din doua salarii

La nivelul primăriilor, salariile se stabilesc în prezent prin înmulțirea salariului minim brut cu coeficienții aprobați prin hotărâri de consiliu local.

La primăria Gherla, salariile funcţionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul propriu şi din serviciile publice de interes local, precum şi indemnizaţiile lunare ale personalului care ocupă funcţii de demnitate publică, au fost mărite de la 1 iulie 2017, iar pentru celelate categorii, de la 1 ianuarie 2018.

Potrivit legii salarizării unitare, salariul primarilor de orașe și comune a crescut de 4 până la 7,5 ori, în funcție de numărul de locuitori, iar cel al președinților de consilii județene de până la 9 ori. Pentru celelalte categorii de angajați, fiecare primărie și-a votat proprii coeficienți.

Creșterea salariului brut începând cu 1 ianuarie 2019 ar presupune cheltuieli mai mari cu salariile la primăria Gherla, care ar putea depăși fondurile din bugetul orașului. Ca urmare s-ar impune reducerea coeficienților. În aceste condiții, în buzunarele angajaților primăriei ar putea ajunge salarii puțin mai mari decât în luna decembrie, dar care nu vor reflecta integral creșterea salariului minim brut pe economie. Excepție fac primarul și viceprimarul, ai căror coeficienți sunt stabiliți prin lege.

In acest sens se are în vedere o nouă listă de coeficienti, în care se observă diminuări la coeficienții mai mari și menținerea coeficienților mai mici aproximativ la același nivel. În noua formulă de calcul, ar urmă să se producă o apropiere între salariile mai mari și cele mai mici.

Marți, 8 ianuarie, de la ora 15, are loc prima ședința a consiliului local Gherla. Pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre prin care o parte din salariile din primăria Gherla ar urma să fie modificate, prin aplicarea unor noi coeficienți la noul salariu minim brut.

Primul punct de pe ordinea de zi a ședinței este un referat și proiect de hotărâre privind stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla, serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla și a indemnizațiilor consilierilor locali.

Potrivit proiectului, începand cu luna ianuarie 2019 se aplică noi coeficienții care stau la baza determinării salariilor de baza ale funcționarilor publici din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla, dar și pentru personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla.

De asemenea, se modifică salariile de bază pentru funcțiile specifice altor domenii de activitate bugetară, prevăzute în statele de funcții, dovedite a fi necesare desfășurării activității Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla

Noile salarii trebuie stabilite astfel încât, împreună cu indemnizațiile lunare și celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile anuale pentru cheltuieli de personal.

Tot începand cu luna ianuarie 2019, reîncadrarea personalului urmează să se facă pe noile funcții, grade/trepte profesionale, gradație corespunzătoare vechimii în muncă și cu stabilirea salariilor de bază.

Același proiect de hotârăre mai prevede că începand cu luna ianuarie 2019, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de 10% din indemnizația lunară a Primarului Municipiului Gherla, exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin 2) din Legea nr. 153/2017. Numărul maxim de ședințe pentru care se poate acorda indemnizația este de o ședința de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de specialitate pe lună.

Proiectul de hotărâre are în vedere:
– stabilirea coeficienților care stau la baza determinării salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul instituției în vederea promovării performanței individuale;
– respectarea principiilor care stau la baza sistemului de salarizare care stau la baza legii: principiul legalității, principiul nediscriminării, principiul egalității, principiul importanței sociale a muncii, principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, principiul ierarhizării, principiul transparenței mecanismului de stabilire a drepturilor salariale, principiul sustenabilității financiare, principiul publicității
– stabilirea salariilor de baza printr-o ierarhizare a posturilor având la baza următoarele criterii generale:
a) cunoștințe și experiență;
b) complexitate, creativitate și diversitate a activităților;
c) judecată și impactul deciziilor;
d) responsabilitate, coordonare și supervizare;
e) dialog social și comunicare;
f) condiții de muncă;
g) incompatibilități și regimuri speciale.

– diferențierea salariilor de baza pe funcții, grade/trepte profesionale și gradații de vechime, conform legii;
– salariile de bază se stabilesc potrivit prevederilor hotărârii astfel încât, împreună cu celelalte elemente ale sistemului de salarizare, să se încadreze în fondurile aprobate de la bugetul local pentru cheltuieli de personal, în vederea realizării obiectivelor, programelor și proiectelor stabilite instituției;
– modificările aduse Legii nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin Legea nr.140/2017 pentru modificarea art.128 din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale în sensul creșterii responsabilității funcționarilor publici și personalului contractual din Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Gherla în ceea ce privește necesitatea și oportunitatea adoptării actelor administrative atrăgând răspunderea administrativă, civilă sau penală, încondițiile legii, a salariaților privind întocmirea, semnarea și contrasemnarea sau avizarea actelor administrative specifice administrației publice locale;
– creșterile salariale ce se accorda și celorlalte familii ocupăționale, conform prevederilor art.38 din Legea-cadru nr.153/2017.

În referatul proiectului se arată că Sindicatul Urbis a fost consultat privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gherla şi serviciilor publice de interes local din subordinea Consiliului local al Municipiului Gherla. „Sindicatul Urbis nu are obiecții cu privire la cuantumul coeficienților”, se menționează în referat.

Noii coeficienți propuși pentru salarizarea din primărie și instituțiile subordonate

Funcția publică Clasa Gradul profesional Nivelul studiilor Coeficient aferent funcției la gradația 0
Funcția publică de conducere
Arhitect şef I gradul II S 4,70
Director I gradul II S 4,70
Sef Serviciu I gradul II S 4,40
Sef Birou I gradul II S 4,20
Funcția publică de execuție
Auditor I superior S 3,25
Auditor I principal S 2,60
Consilier juridic I principal S 2,35
Consilier juridic I asistent S 1,90
Consilier I superior S 3,00
Consilier I principal S 2,35
Consilier I asistent S 1,90
Consilier I debutant S 1,40
Polițist local I superior S 3,00
Polițist local I principal S 2,35
Polițist local I asistent S 1,90
Polițist local I debutant S 1,40
Referent  de specialitate II superior SSD 2,00
Referent III superior M 1,85
Referent III principal M 1,50
Referent III asistent M 1,20
Referent III debutant M 1,10
Polițist local III superior M 1,85
Polițist local III principal M 1,50
Polițist local III asistent M 1,20
Polițist local III debutant M 1,10
Funcția contractuală Treapta profesională Nivelul studiilor Coeficient aferent funcției la gradația 0
Funcții contractuale de conducere
Administrator public S 5,2
Sef Serviciul administrativ-gospodaresc S 2,65
Funcții contractuale de execuție
Director-responsabil de activitate-Centrul Național de Informare și Promovare Turistică S 2,65
Inspector de specialitate IA S 2
Inspector de specialitate I S 1,8
Inspector de specialitate II S 1,6
Inspector de specialitate III S 1,4
Inspector de specialitate debutant S 1,2
Referent IA M 1,3
Referent debutant M 1,1
Referent-agent de turism debutant M 1
Referent-agent de turism II M 1,2
Administrator I M 1,35
Muncitor calificat IA M/G 1,3
Muncitor calificat I M/G 1,25
Muncitor calificat II M/G 1,20
Muncitor calificat III M/G 1,10
Muncitor calificat IV M/G 1,05
Ingrijitor I G 1,00
portar, paznic I G 1,00
Manager de transport II M 1,20
șofer microbuz scolar II G 1,20
casier I M 1,20
supraveghetor sala I M 1,20
Sef echipa muncitori I G 1,50
conducător autospecială IA G 1,40
conducător autospecială I G 1,35
conducător autospecială II G 1,25
conducător autospecială III G 1,15
conducător autospecială IV G 1,1
conducător autospecială V G 1,00

De asemenea, va fi supus la vot un referat și proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii golurilor temporare de casă în anul 2019 din excedentul anului 2018 pentru activitățile finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții. Prin proiect se aprobă utilizarea excedentului din anul 2018 în suma de 443.098,24 lei a activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, pentru acoperirea golurilor temporare de casă în anul 2019, după cum urmează: Municipiul Gherla 417.638,02 lei; Liceul Tehnologic 25.460,22 lei.

Tot la ședința de marți se votează un referat și proiect de hotărâre privind privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetului local pe anul 2018 din excedentul bugetului local. Potrivit acestui proeict, se aprobă acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018 cu suma de 2.466.480,96 lei și acoperirea definitivă din excedentul bugetului activităților autofinanțate a deficitului secțiunii de funcționare a bugetului activităților autofinanțate pe anul 2018 cu suma 57.336,83 lei

Alba-neagra cu norma de hrană

Conform legii, toți bugetarii urmau să primească de la 1 decembrie 2018 norma de hrană. Ordonanțele guvernului date în luna decembrie s-au bătut cap în cap, iar în cele din urmă s-a stabilit că norma de hrana va fi acordată doar din 2019. Ar fi vorba despre o sumă lunară brută de 346 de lei. După impozitare, aceasta ar ajunge la puțin peste 200 de lei.

Norma de hrană a polițiștilor locali nu este afectată și se acordă în continuare (aproximativ 1000 de lei lunar).

sus(10)jos(69)

apartament vanzare nou bloc gherla dej cluj pret telefon serestelylaborator analize medicale medicina muncii oftalmologie permis auto dej cluj telefon

Lasă un răspuns