taxi gherla dej cluj telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
gama optic gherla ochelari rabla oftalmologie analize medicale dej cluj
apartament vanzare gherla
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon cofetaria ada prajituri torturi gherla angajare infirmiera camin varstnici rebeca santioana taga gherla cluj creare site web gherla dej cluj
bani

Contribuabilii cu datorii pot beneficia de eșalonare la plată simplificată

Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă cererile pentru accesarea eşalonarii la plată simplificate.

În Monitorul Oficial al României nr. 1104 din de 19 noiembrie 2020 a fost publicat Ordinul preşedintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobată procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

Modelul cererii de eşalonare la plată este prevăzut în Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordării eşalonării la plată de către organul fiscal central şi poate fi descărcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesând pentru notificare – link-ul
https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf

Contribuabilii persoane fizice şi juridice pot accesa eşalonarea la plată simplificată, pe o perioadă de cel mult 12 luni, pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanţii, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. în cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;
e) să fie depuse toate declaraţiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită.

Pe perioada eşalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eşalonării la plată – în situaţia în care se doreşte includerea în eşalonare a obligaţiilor care constituie condiţie de plată, precum şi două cereri de menţinere a valabilităţii eşalonării ia plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eşalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor.

Cererea de eşalonare la plată se soluţionează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eşalonare si nici nu este necesară constituirea de garanţii.

De asemenea, contribuabilii pot beneficia de facilităţile fiscale pcare le pot accesa pentru conformarea la plata obligaţiilor fiscale:
– Eşalonarea la plată conform Codului de procedură fiscală
– Anularea obligaţiilor de plată accesorii
– Restructurarea obligaţiilor bugetare

Informaţii suplimentare se pot obţine utilizând Formularul de contact disponibil pe pagina www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistentă telefonică a contribuabililor – Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

„Asigurăm toţi contribuabilii de întreaga disponibilitate a Agenţiei Fiscale de a oferi asistenţă pentru indentificarea soluţiilor optime, în vederea conformării fiscale voluntare”, este mesajul ANAF.

sus(0)jos(0)
apollo livada mobila angajare muncitor angajare sofer tir gherla dej cluj

Faci un comentariu sau dai un răspuns?