ochelari gherla gama optic
lemnul verde cofetarie gherla prajitura tort telefon
locuri de munca gherla dej cluj iclod fabrica calorifere irrom
feroterm gherla magazin centrala termica instalatii dej cluj stiri pentru viata cabinet veterinar gherla medic telefon angajare locuri de munca vanzatoare magazin dej magazin gherla haine second hand ghizodan angajare mariflor responsabil manager magazin gherla dej bistrita
locuinte gal gherla

Construcție de locuințe la Gherla prin GAL Plaiuri Someșene

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACTIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE – ROMÂNIA – JUDETUL CLUJ – MUNICIPIUL GHERLA

LANSEAZĂ APELUL DE FIȘE DE PROIECTE:
POR/ GAL PLAIURI SOMEȘENE/ 2020/9/ Apel nr. 2/ OS 9.1./Intervenția 7 CONSTRUIRE DE LOCUINȚE SOCIALE

CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL –

Etapa a III-a a mecanismului DLRC

Finanțarea pentru Construire de locuințe sociale va fi acordată prin:
PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020
AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN
Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Apelul vizează:

Obiectivul specific 2: Reducerea numărului de spații locative improprii
Măsura 3: Îmbunătățirea condițiilor locative
Intervenția 7 – Construire de locuințe sociale

Valoarea apelului

Valoarea apelului, conform SDL, Anexa 23 – Bugetul SDL este de 1.800.000 euro.
Valoarea minimă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 30.000 euro
Valoarea maximă eligibilă la nivel de fișă de proiect este: 1.800.000 euro
Fișele de proiect a căror valoare nerambursabilă solicitată va fi mai mică decât 30.000 euro vor fi respinse.
Cursul valutar care se utilizează, atât pe parcursul întregului proces de selecție cât și pe parcursul întregului proces de verificare și contractare, pentru calculul valorilor intervențiilor va fi cursul InfoEuro din luna lansării apelului de proiecte (Octombrie 2019) de către POR, respectiv 1 euro = 4,7515 lei.

Solicitanți eligibili

Solicitantul eligibil, pentru intervenția nr. 7 este Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Gherla – membru în cadrul Asociației Grupul de Acțiune Locală Plaiuri Someșene.

Lansarea apelului

Prezentul apel este de tip necompetitiv, cu termen limită de depunere (45 zile calendaristice de la data lansării apelului de proiecte – 6 iulie 2021, până în 20 august 2021)
Data și ora de începere a depunerii de fișe de proiecte: 6 iulie 2021, ora 12:00
Data și ora închiderii apelului: 20 august 2021, ora 12:00.
Perioada maximă de implementare, conform Fișei intervenției nr. 7, este de 36 luni, însă fără a depăși termenul limită 31 decembrie 2023.

Modalitatea de depunere a fișelor de proiect

Fișele de proiecte vor fi depuse de către Beneficiari la punctul de lucru al Asociației GAL PLAIURI SOMEȘENE, respectiv la următoarea adresa: str. Avram Iancu nr. 2A, Mun. Gherla, județul Cluj, între orele 12:00 – 15:00, în vederea înregistrării acestora.

Beneficiarii vor depune fișele de proiect în format printat, în dublu exemplar, (un exemplar original și unul ștampilat/inscripționat conform cu originalul), care să conțină OPIS, cuprins și Scrisoare de înaintare.
Documentele nu vor fi printate față – verso.
Documentele vor fi de asemenea scanate și inscripționate pe 2 CD-uri, în format PDF, reprezentând un singur document.

Pentru vizualizarea documentelor aferente acestui apel de fișe de proiecte, vă adresăm rugămintea de a accesa următoarele documente la adresa http://plaiurisomesene.ro/:
• Ghidul Solicitantului CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR ÎN CADRUL APELURILOR DE FIȘE DE PROIECTE LANSATE DE ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PLAIURI SOMEȘENE în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 2014 – 2020 AXA PRIORITARĂ 9 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN – Acest ghidul se adresează beneficiarului UAT Municipiul Gherla pentru depunerea de fișe de proiecte aferente intervențiilor SDL GAL Plaiuri Someșene – varianta aprilie 2021

• Anexa 1 – Formularul fișei de proiect
• Anexa 2 – Grila de verificare a eligibilității și conformității administrative
• Anexa 3 – Grila de evaluare tehnică și financiară
• Anexa 4 – Declaratia de angajament – Model C
• Anexa 5 – Declaraţia de eligibilitate
• Anexa 6 – Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
• Anexa 7 – Declaratie nedeductibilitate TVA – Model G
• Anexa 8 – Declarație cu privire la evitarea dublei finanțări

Orice informații suplimentare se pot obține la adresa: http://plaiurisomesene.ro/.
Telefon: 0756929251
E-mail: galplaiurisomeșene@yahpoo.com

Se recomandă ca până la data limită de depunere a fișelor de proiect să consultați periodic pagina de internet http://plaiurisomesene.ro/, pentru a urmări eventualele modificări ale condițiilor specifice, precum și alte comunicări/clarificări.

fotografi video evenimente nunta botez majorat gherla dej cluj creare site web gherla dej cluj

Lasă un răspuns